Transmitem anexat invitatia si coordonatele referitoare la organizarea cursului “Brokeraj de Afaceri”, in perioada 11-14 iulie 2023.
Formular de inregistrare

Invitatie

Tematica

 Transmitem atasat invitatia de participare la o noua sesiune a cursului de brokeraj de afaceri in perioada 25-28 aprilie 2023.

859 din 23.02.2023

 

Camera de Comert, Industrie şi Agricultură Buzău, în parteneriat cu Fundația ROMTENS București implementează proiectul “Competențe digitale pentru sectoare competitive din Regiunea Sud-Est – DIG-IT-IMM”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini digitale al angajaților din IMM-urile din Regiunea Sud-Est

Proiectul se adresează cu precădere angajaților din sectoarele economice „Textile și pielărie”, „Procesarea alimentelor și a băuturilor” și „Construcții” dar și celor din domeniile menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020.

Una din activitățile principale ale proiectului este organizarea de cursuri. Vor fi organizate:

Cursuri de formare competențe digitale de bază:

– Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power-Point, Internet și Poșta electronică);

Cursuri de formare competențe digitale avansate:

– Curs de Formare Profesională dedicat utilizării aplicațiilor informatice pentru eficientizarea activității întreprinderilor;

– Curs de Formare Profesională dedicat dezvoltării competențelor digitale specifice schimbului electronic de informații și managementului documentelor electronice;

– Curs de Formare Profesională dedicat utilizării tehnologiei Cloud și a altor tehnologii/aplicații de stocare de date și informații;

– Curs de Formare Profesională dedicat gestionării platformelor de comunicare socială în scop profesional;

– Curs de Formare Profesională dedicat dezvoltării competențelor digitale specifice gestionării structurate a volumelor mari de date (big data) și a utilizării data mining;

– Curs de Formare Profesională dedicat utilizării aplicațiilor online și a rețelelor de social media în scopuri de marketing și promovare;

– Curs de Formare Profesională dedicat dezvoltării competențelor digitale specifice comerțului electronic – de exemplu: utilizarea aplicațiilor de tip market store, gestionarea bazelor de date cu produsele firmei și altele;

– Curs de Formare Profesională dedicat dezvoltării competențelor digitale specifice aplicațiilor mobile;

– Curs de Formare Profesională dedicat securității informatice/cibernetice (cu privire la gestionarea documentelor, aplicațiilor, plăților și a altor procese);

– Curs de Formare Profesională dedicat cunoașterii la nivel avansat a aplicației informatice PowerPoint.

Cursuri de formare competențe digitale dedicate specialiștilor în domeniul IT:

– Curs Tester Software (inclusiv Certified Ethical Hacker)

– Programare PHP si MySqL (Programator Web 2)

Toate cursurile sunt gratuite.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați la adresele de e-mail: office@cciabuzau.ro, felicia.vijdea@cciabuzau.ro, persoane de contact: Felicia VÎjdea – 0787 303074, Anca Damian – 0723 228033

Competente digitale pentru sectoare competitive din Regiunea Sud-Est
(DIG-IT-IMM / ID: 141779)

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară nr. 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectiv specific: 3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
ID: POCU/860/3/12/141779
Data: 24.10.2022
DIG-IT-IMM – Competente digitale pentru sectoare competitive din Regiunea Sud-Est
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020!
ANUNT LANSARE
Numele beneficiarului:
❖ CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA BUZAU– Lider de parteneriat
❖ FUNDATIA ROMTENS – Partener;
Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea nivelului de cunostinte, competente si aptitudini digitale al angajatilor din sectoarele economice „Textile si pielarie”, „Procesarea alimentelor si a bauturilor” si „Constructii” din Regiunea Sud-Est.
Rezultate asteptate ale proiectului:
R1. Campanie Informare-Constientizare angajatori, care include mai multe subrezultate, intre care un planificator de campanie si materiale informative.
R2. Seminare judetene de Informare-Constientizare pentru angajatori, care include organizarea evenimentelor, utilizarea unei platforme de e-learning si semnarea de Acorduri de colaborare cu 32 de IMM colaboratoare.
R3. Grup Tinta, cu subrezultatele legate de pregatirea procedurii de gestionare si a formularelor necesare inregistrarii, respectiv intocmirea listei si a dosarelor de Grup Tinta.
planificarea sesiunilor de consiliere profesionala si tutorat din cadrul programului.
R4. Evaluare Nevoi Formare Profesionala – presupune realizarea unei metodologii si a unor instrumente de evaluare a nevoilor, precum si realizarea rapoartelor de evaluare.
Competente digitale pentru sectoare competitive din Regiunea Sud-Est
(DIG-IT-IMM / ID: 141779)
Page2
R5. Curicule si materiale pentru Cursurile de Formare Profesionala – presupune adaptarea curiculelor de curs in functie de nevoi, pregatirea de materiale de curs si utilizarea platformei de e-learning.
R6. Cursuri Formare Profesionala – cursuri organizate pentru 302 de beneficiari (din care certificati 275) in domeniul IT, care vor urma: cursuri competente de baza, cursuri competente avansate; cursuri destinate Specialistilor IT.
R7. Rapoarte Evaluare Nevoi Programe Invatare Locul Munca Competente Digitale – presupune realizarea unei metodologii si a unor instrumente de evaluare a nevoilor, precum si realizarea rapoartelor de evaluare.
R8 – Programe Invatare Locul Munca Competente Digitale – presupune dezvoltarea de 32 de programe de Invatare la Locul de Munca ce vor fi propuse IMM-urilor colaboratoare.
R9 – Parteneriate Parteneri Strategici – semnarea de parteneriate cu trei tipuri de colaboratori/parteneri strategici: o institutie de Invatamant Superior, o Companie IT si celelalte Camere de Comert din Regiunea Sud-Est.
R10 – Raport Evaluare Programe Invatare Locul Munca Competente Digitale Regiunea Sud-Est – va presupune realizarea unei analize a activitatilor de invatare la locul de munca pentru dobandirea de competente digitale la nivelul Regiunii Sud-Est
Valoarea totala a proiectului: 4.704.005,08 Lei
Valoarea cofinantarii UE: 3.998.404,33 Lei
Data inceperii: 21.10.2022 / Data finalizarii: 31.12.2023
Codul MySMIS / Codul proiectului: POCU/860/3/12/141779
Date de contact ale beneficiarului:
Lider de parteneriat:
Camera de Comert ,Industrie si Agricultura Buzau

E-mail: office@cciabuzau.ro / Tel: +40 23 871 02 29/ Fax: +40 23 871 35 77
Partener:
Fundatia Romtens
www.romtens.ro
E-mail: office@romtens.ro / Tel: +40 21 637 30 02 / Fax: +40 21 637 30 84

01_Anunt_lansare_DIG-IT-IMM

Transmitem atasat invitatia referitoare la organizarea cursului |Brokeraj de Afaceri|, 25-28 octombrie 2022.

Invitatie

 

Formular de inregistrare_Curs Brokeraj de afaceri

Tematica_Curs Brokeraj de afaceri

Directia Relatii Interne si ICC Romania

CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,

sector 3, Bucureşti, România
Tel.: +4021 319 18 85
Fax: +4021 319 01 56
www.ccir.rowww.snia.rowww.tnf.ro

Vă transmitem invitația la conferința cu tema ”Achiziții publice centralizate – o oportunitate de afaceri”, organizată de Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC), cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR) și al Băncii Europene de Investiții, care va avea loc marti 11 octombrie 2022, ora 10.00, la sediul CCIR Business Center, Amfiteatrul Albastru, bd. Octavian Goga nr. 2, București.

Obiectivele evenimentului vizează:

-     Înțelegerea conceptului de achiziții publice centralizate, a misiunii ONAC;

-     Creșterea gradului de conștientizare privind oportunitățile de afaceri pe care le creează ONAC pentru agenții economici;

-     Implicarea operatorilor economici în etapa de planificare;

-     Nu în ultimul rând, identificarea principalelor așteptări și a potențialelor probleme pentru operatorii economici în participarea la o procedură de achiziție publică.

În cadrul evenimentului vor fi prezentate beneficiile pe care le pot obține operatorii economici din cooperarea cu ONAC și participarea la procedurile de achiziție centralizată.

Agenda 11 octombrie

Vă rugăm să confirmați participarea reprezentanților conducerii companiei dvs. la adresa de email: madalina.hohan@onac.gov.ro, tel. 0786.985.936, până la data de 10 octombrie 2022.

Ana Cristina Ionescu
Director
Strategies, Policies and Programmes Division

2, Octavian Goga Blvd., 3rd District,
Bucharest, zip 030982, Romania
Phone: +4021 319 01 00
Mobile: +40721 215 585
Fax: +4021 319 01 56
cristina.ionescu@ccir.ro
www.ccir.rowww.snia.rowww.tnf.ro

Transmitem anexat informatii referitoare la organizarea cursului online Brokeraj de afaceri, care se va desfasura in perioada 20-23 septembrie 2022.

www.ccir.ro;

www.snia.ro;

www.tnf.ro3348 din 01.09.2022 3349 din 01.09.2022 Formular de inregistrare

Tematica

Directia Relatii Interne si ICC Romania


CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,

sector 3, Bucureşti, România
Tel.: +4021 319 18 85
Fax: +4021 319 01 56

Transmitem atasat invitatia de participare la cursul “Brokeraj de afaceri” ce va avea loc in perioada 12-15 iulie 2022.

 

2314 din 09.06.2022

Formular de inregistrare

Tematica

Directia Relatii Interne si ICC Romania

CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,

sector 3, Bucureşti, România
Tel.: +4021 319 18 85
Fax: +4021 319 01 56

Webinar INCOTERMS 2020 – noutati, provocari si oportunitati

Regulile ICC Incoterms® referitoare la utilizarea condițiilor de livrare în comerțului intern și internațional au scopul facilitării tranzacțiilor comerciale. Referirea la o condiție de livrare Incoterms® 2020 într-un contract comercial definește în mod expres obligațiile părților cu privire la: riscuri, costuri, angajarea transportului și vămuire, reducând astfel potențiale complicații dpdv legal.

De la prima ediție a Incoterms®publicată de ICC în 1936 a avut loc actualizarea periodică a condițiilor de livrare pentru a reflecta evoluția comerțului internațional. Ediția Incoterms® 2020 acordă o atenție sporită securității în circulația mărfurilor, flexibilității în acoperirea asigurării în funcție de natura bunurilor și de modalitatea de transport, precum și solicitării băncilor de prezentare a unui conosament la bord în cazul finanțării unor mărfuri livrate în condiția FCA.

 

TEMATICĂ

  • Scopul şi aplicabilitatea Incoterms
  • Cum utilizăm regulile INCOTERMS® 2020
  • Livrarea, riscul si costurile in INCOTERMS® 2020
  • INCOTERMS® 2020 şi cărăușul
  • Reguli pentru contractul de vânzare
  • Alegerea conditiei de livrare Incoterms corecte
  • Structura INCOTERMS® 2020
  • Diferențele dintre Incoterms 2010 si 2020
  • Condițiile de livrare pentru orice modalitate de transport: ExW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP
  • Condițiile de livrare maritime sau pentru apele interioare: FAS, FOB, CFR, CIF

 

LECTOR

Dr. Gabriela Hârţescu expert în finanţarea comerţului internaţional, având experienţă de peste 20 de ani în training şi consultanţă în acest domeniu (plăţi externe, garanţii, surse de finanţare, etc.).

 

PERIOADA DE DESFĂSURARE

 28 februarie, orele 9:30 – 15:30

TARIF DE PARTICIPARE:  740 lei/persoană la care se adaugă TVA

Formularul de participare poate fi accesat la urmatorul link:

https://ccir.ro/formular/incoterms-28-februarie/

 

Numărul maxim de participanți/serie este de 25.

La finalul webminarului se va acorda un certificat digital de participare.

Cristina Mihai

Director

Directia Relatii Interne si ICC Romania

CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: +40374 474 372
Fax: +4021 319 01 56