Transmitem anexat informatii referitoare la Cursul de brokeraj de Afaceri ce va avea loc in perioada 16-19 aprilie 2024.

 

738 din 28.02.2024

739 din 28.02.2024

Formular de inregistrare Curs brocheraj de afaceri 16-19 aprilie 2024

Directia Relatii Interne si ICC Romania
CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: +4021 319 18 85
Fax: +4021 319 01 56
www.ccir.ro; www.snia.ro; www.tnf.ro

American Councils for International Education anunta organizarea și desfășurarea unui program de schimb internațional finanțat de Departamentul de Stat al SUA – Programul de burse Young Transatlantic Innovation Leaders Initiative (YTILI). Programul de burse YTILI oferă o șansă tinerilor antreprenori europeni de afaceri sau sociali, inclusiv ai celor din România, de a participa la un program de dezvoltare profesională de șase săptămâni în Statele Unite, finanțat complet, în toamna anului 2024.

Programul este conceput pentru a consolida relația transatlantică, a dezvolta parteneriate durabile între antreprenorii și inovatorii din SUA și cei europeni, de a promova integrarea regională și cooperarea în Europa și de a încuraja întreprinderile europene, guvernele locale și societatea civilă să-și dezvolte ecosisteme de inovare.

  • Programul va include aproximativ 49 de antreprenori de afaceri și sociali, cu vârsta cuprinsă între 25-35 de ani, din 49 de țări eligibile din Europa, inclusiv România.
  • Participanții ideali sunt persoane care și-au început cu succes propria afacere și/sau implementează soluții inovatoare la provocările sociale actuale, folosind un model de afaceri care creează locuri de muncă și/sau generează venituri. Astfel de întreprinderi pot fi atât din categoria celor care generează profit, dar și non-profit. Participanții trebuie să aibă cel puțin doi ani de experiență la locul de muncă și să fie în prezent angajați.
  • Partea de schimb de experiență a programului YTILI se va desfășura pe parcursul a 6 săptămâni în toamna anului 2024, programată provizoriu pentru intervalul 17 septembrie – 25 octombrie 2024, va consta într-un tur de orientare și studiu de o săptămână, urmate de patru săptămâni personalizate, iar ultima săptămână se va încheia cu o perioadă de  trei zile în Washington, DC.
  • Programul va avea o componentă reciprocă, care oferă bursierilor oportunitatea de a-și invita gazdele în țara de origine a acestora pentru a implementa proiecte comune.
  • Programul este finanțat integral de Departamentul de Stat al SUA și participarea la acesta este gratuită.

Programul de burse din toamna anului 2024 Young Transatlantic Innovation Leaders Initiative (YTILI) este în prezent deschis și perioada de aplicații se va încheia pe 30 ianuarie 2024, la ora 10:00, ora Coastei de Est a SUA (Ora României -7). Link-ul către aplicație este: https://ais.americancouncils.org/ytili.

Pentru detalii referitoare la acest program, vă recomand contactarea directă a organizatorilor.

Razvan DUMITRESCU
Minister Counselor for Economic Affairs

1607 23rd Street NW, Washington, DC 20008

Cell:      +1 202 8730063
Fax:      +1 202 2324748
E-mail:  washington.economic@mae.ro
Web:    http://washington.mae.ro
YTILI Recruitment Flyer

Transmitem anexat invitatia si coordonatele referitoare la organizarea cursului “Brokeraj de Afaceri”, in perioada 11-14 iulie 2023.
Formular de inregistrare

Invitatie

Tematica

 Transmitem atasat invitatia de participare la o noua sesiune a cursului de brokeraj de afaceri in perioada 25-28 aprilie 2023.

859 din 23.02.2023

 

Camera de Comert, Industrie şi Agricultură Buzău, în parteneriat cu Fundația ROMTENS București implementează proiectul “Competențe digitale pentru sectoare competitive din Regiunea Sud-Est – DIG-IT-IMM”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini digitale al angajaților din IMM-urile din Regiunea Sud-Est

Proiectul se adresează cu precădere angajaților din sectoarele economice „Textile și pielărie”, „Procesarea alimentelor și a băuturilor” și „Construcții” dar și celor din domeniile menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020.

Una din activitățile principale ale proiectului este organizarea de cursuri. Vor fi organizate:

Cursuri de formare competențe digitale de bază:

– Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power-Point, Internet și Poșta electronică);

Cursuri de formare competențe digitale avansate:

– Curs de Formare Profesională dedicat utilizării aplicațiilor informatice pentru eficientizarea activității întreprinderilor;

– Curs de Formare Profesională dedicat dezvoltării competențelor digitale specifice schimbului electronic de informații și managementului documentelor electronice;

– Curs de Formare Profesională dedicat utilizării tehnologiei Cloud și a altor tehnologii/aplicații de stocare de date și informații;

– Curs de Formare Profesională dedicat gestionării platformelor de comunicare socială în scop profesional;

– Curs de Formare Profesională dedicat dezvoltării competențelor digitale specifice gestionării structurate a volumelor mari de date (big data) și a utilizării data mining;

– Curs de Formare Profesională dedicat utilizării aplicațiilor online și a rețelelor de social media în scopuri de marketing și promovare;

– Curs de Formare Profesională dedicat dezvoltării competențelor digitale specifice comerțului electronic – de exemplu: utilizarea aplicațiilor de tip market store, gestionarea bazelor de date cu produsele firmei și altele;

– Curs de Formare Profesională dedicat dezvoltării competențelor digitale specifice aplicațiilor mobile;

– Curs de Formare Profesională dedicat securității informatice/cibernetice (cu privire la gestionarea documentelor, aplicațiilor, plăților și a altor procese);

– Curs de Formare Profesională dedicat cunoașterii la nivel avansat a aplicației informatice PowerPoint.

Cursuri de formare competențe digitale dedicate specialiștilor în domeniul IT:

– Curs Tester Software (inclusiv Certified Ethical Hacker)

– Programare PHP si MySqL (Programator Web 2)

Toate cursurile sunt gratuite.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați la adresele de e-mail: office@cciabuzau.ro, felicia.vijdea@cciabuzau.ro, persoane de contact: Felicia VÎjdea – 0787 303074, Anca Damian – 0723 228033

Competente digitale pentru sectoare competitive din Regiunea Sud-Est
(DIG-IT-IMM / ID: 141779)

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară nr. 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectiv specific: 3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
ID: POCU/860/3/12/141779
Data: 24.10.2022
DIG-IT-IMM – Competente digitale pentru sectoare competitive din Regiunea Sud-Est
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020!
ANUNT LANSARE
Numele beneficiarului:
❖ CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA BUZAU– Lider de parteneriat
❖ FUNDATIA ROMTENS – Partener;
Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea nivelului de cunostinte, competente si aptitudini digitale al angajatilor din sectoarele economice „Textile si pielarie”, „Procesarea alimentelor si a bauturilor” si „Constructii” din Regiunea Sud-Est.
Rezultate asteptate ale proiectului:
R1. Campanie Informare-Constientizare angajatori, care include mai multe subrezultate, intre care un planificator de campanie si materiale informative.
R2. Seminare judetene de Informare-Constientizare pentru angajatori, care include organizarea evenimentelor, utilizarea unei platforme de e-learning si semnarea de Acorduri de colaborare cu 32 de IMM colaboratoare.
R3. Grup Tinta, cu subrezultatele legate de pregatirea procedurii de gestionare si a formularelor necesare inregistrarii, respectiv intocmirea listei si a dosarelor de Grup Tinta.
planificarea sesiunilor de consiliere profesionala si tutorat din cadrul programului.
R4. Evaluare Nevoi Formare Profesionala – presupune realizarea unei metodologii si a unor instrumente de evaluare a nevoilor, precum si realizarea rapoartelor de evaluare.
Competente digitale pentru sectoare competitive din Regiunea Sud-Est
(DIG-IT-IMM / ID: 141779)
Page2
R5. Curicule si materiale pentru Cursurile de Formare Profesionala – presupune adaptarea curiculelor de curs in functie de nevoi, pregatirea de materiale de curs si utilizarea platformei de e-learning.
R6. Cursuri Formare Profesionala – cursuri organizate pentru 302 de beneficiari (din care certificati 275) in domeniul IT, care vor urma: cursuri competente de baza, cursuri competente avansate; cursuri destinate Specialistilor IT.
R7. Rapoarte Evaluare Nevoi Programe Invatare Locul Munca Competente Digitale – presupune realizarea unei metodologii si a unor instrumente de evaluare a nevoilor, precum si realizarea rapoartelor de evaluare.
R8 – Programe Invatare Locul Munca Competente Digitale – presupune dezvoltarea de 32 de programe de Invatare la Locul de Munca ce vor fi propuse IMM-urilor colaboratoare.
R9 – Parteneriate Parteneri Strategici – semnarea de parteneriate cu trei tipuri de colaboratori/parteneri strategici: o institutie de Invatamant Superior, o Companie IT si celelalte Camere de Comert din Regiunea Sud-Est.
R10 – Raport Evaluare Programe Invatare Locul Munca Competente Digitale Regiunea Sud-Est – va presupune realizarea unei analize a activitatilor de invatare la locul de munca pentru dobandirea de competente digitale la nivelul Regiunii Sud-Est
Valoarea totala a proiectului: 4.704.005,08 Lei
Valoarea cofinantarii UE: 3.998.404,33 Lei
Data inceperii: 21.10.2022 / Data finalizarii: 31.12.2023
Codul MySMIS / Codul proiectului: POCU/860/3/12/141779
Date de contact ale beneficiarului:
Lider de parteneriat:
Camera de Comert ,Industrie si Agricultura Buzau

E-mail: office@cciabuzau.ro / Tel: +40 23 871 02 29/ Fax: +40 23 871 35 77
Partener:
Fundatia Romtens
www.romtens.ro
E-mail: office@romtens.ro / Tel: +40 21 637 30 02 / Fax: +40 21 637 30 84

01_Anunt_lansare_DIG-IT-IMM

Transmitem atasat invitatia referitoare la organizarea cursului |Brokeraj de Afaceri|, 25-28 octombrie 2022.

Invitatie

 

Formular de inregistrare_Curs Brokeraj de afaceri

Tematica_Curs Brokeraj de afaceri

Directia Relatii Interne si ICC Romania

CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,

sector 3, Bucureşti, România
Tel.: +4021 319 18 85
Fax: +4021 319 01 56
www.ccir.rowww.snia.rowww.tnf.ro

Vă transmitem invitația la conferința cu tema ”Achiziții publice centralizate – o oportunitate de afaceri”, organizată de Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC), cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR) și al Băncii Europene de Investiții, care va avea loc marti 11 octombrie 2022, ora 10.00, la sediul CCIR Business Center, Amfiteatrul Albastru, bd. Octavian Goga nr. 2, București.

Obiectivele evenimentului vizează:

-     Înțelegerea conceptului de achiziții publice centralizate, a misiunii ONAC;

-     Creșterea gradului de conștientizare privind oportunitățile de afaceri pe care le creează ONAC pentru agenții economici;

-     Implicarea operatorilor economici în etapa de planificare;

-     Nu în ultimul rând, identificarea principalelor așteptări și a potențialelor probleme pentru operatorii economici în participarea la o procedură de achiziție publică.

În cadrul evenimentului vor fi prezentate beneficiile pe care le pot obține operatorii economici din cooperarea cu ONAC și participarea la procedurile de achiziție centralizată.

Agenda 11 octombrie

Vă rugăm să confirmați participarea reprezentanților conducerii companiei dvs. la adresa de email: madalina.hohan@onac.gov.ro, tel. 0786.985.936, până la data de 10 octombrie 2022.

Ana Cristina Ionescu
Director
Strategies, Policies and Programmes Division

2, Octavian Goga Blvd., 3rd District,
Bucharest, zip 030982, Romania
Phone: +4021 319 01 00
Mobile: +40721 215 585
Fax: +4021 319 01 56
cristina.ionescu@ccir.ro
www.ccir.rowww.snia.rowww.tnf.ro

Transmitem anexat informatii referitoare la organizarea cursului online Brokeraj de afaceri, care se va desfasura in perioada 20-23 septembrie 2022.

www.ccir.ro;

www.snia.ro;

www.tnf.ro3348 din 01.09.2022 3349 din 01.09.2022 Formular de inregistrare

Tematica

Directia Relatii Interne si ICC Romania


CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,

sector 3, Bucureşti, România
Tel.: +4021 319 18 85
Fax: +4021 319 01 56

Transmitem atasat invitatia de participare la cursul “Brokeraj de afaceri” ce va avea loc in perioada 12-15 iulie 2022.

 

2314 din 09.06.2022

Formular de inregistrare

Tematica

Directia Relatii Interne si ICC Romania

CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,

sector 3, Bucureşti, România
Tel.: +4021 319 18 85
Fax: +4021 319 01 56