Comisia a aprobat plata a peste 2 miliarde EUR în cadrul rezervei de ajustare la Brexit către un grup de 12 state membre.

Această decizie va pune la dispoziție o sumă totală de 819,2 milioane EUR până la sfârșitul lunii martie 2022, iar restul până în aprilie 2023. Această finanțare va ajuta economiile statelor membre să atenueze impactul negativ al Brexitului asupra economiilor și regiunilor lor prin acordarea de sprijin regiunilor, sectoarelor economice și întreprinderilor mici și mijlocii, precum și prin crearea de locuri de muncă și protejarea acestora, cu ajutorul unor măsuri cum ar fi șomajul tehnic, recalificarea și formarea.

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat în legătură cu acest subiect: „Brexit a avut un impact negativ asupra vieții multor persoane din UE. Rezerva de ajustare la Brexit a fost instituită și adoptată în timp record pentru a ajuta statele membre să atenueze consecințele negative economice, sociale și teritoriale ale Brexitului. Acum depinde de statele membre să utilizeze în mod optim fondurile disponibile pentru a sprijini regiunile, comunitățile locale, cetățenii și întreprinderile mici și mijlocii să își diversifice activitatea, să își mențină locurile de muncă și să recalifice forța de muncă acolo unde este necesar.

Tranșa de prefinanțare din cadrul rezervei de ajustare la Brexit va fi alocată următoarelor state membre:

Statul membru Sumele de prefinanțare anuale bazate pe alocarea provizorie către statele membre, în EUR/prețuri curente (rotunjite)
2021 2022 2023
Belgia 119 986 195 91 789 457 93 625 219
Estonia 2 053 378 1 570 835 1 602 251
Spania 84 563 081 64 690 770 65 984 566
Franța 228 303 007 174 651 835 178 144 821
Croația 2 231 823 1 707 345 1 741 491
Letonia 3 397 565 2 599 138 2 651 120
Malta 13 756 900 10 524 031 10 734 508
Țările de Jos 275 097 478 210 449 612 214 658 542
Austria 8 601 197 6 579 917 6 711 514
Portugalia 25 252 296 19 318 010 19 704 365
România 13 396 968 10 248 682 10 453 653
Suedia 42 657 129 32 632 710 33 285 355
Total 819 297 017 626 726 342 639 297 405

Statele membre pot utiliza finanțarea până la 31 decembrie 2023 pentru a acoperi cheltuielile suportate și plătite începând cu 1 ianuarie 2020.

Etapele următoare

Comisia este pregătită să prelucreze rapid deciziile privind rezerva de ajustare la Brexit pentru celelalte state membre, pentru a se asigura că acestea pot primi sprijin din rezervă și invită celelalte state membre să notifice fără întârziere Comisia în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul privind rezerva de ajustare la Brexit.

Context

Brexit are un impact negativ asupra tuturor statelor membre, dar în moduri diferite, unele state membre, regiuni, sectoare sau comunități locale fiind mai afectate decât altele. Rezerva de ajustare la Brexit, cu un cuantum de 5,4 miliarde EUR, a fost instituităCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedent pentru a sprijini toate statele membre, acordând prioritate celor mai puternic afectate. Contribuția financiară din rezervă pentru un stat membru va fi executată în cadrul gestiunii partajate. Aceasta nu necesită o programare sau o planificare avansată a măsurilor și oferă flexibilitate în punerea în aplicare, în conformitate cu principiul subsidiarității. Regulamentul de instituire a rezervei a intrat în vigoare la 6 octombrie 2021.

În decembrie 2021, Irlanda și Italia au fost primele state membre pentru care s-a plătit finanțare din rezerva de ajustare la Brexit. Până la sfârșitul lunii martie 2022, 14 state membre vor fi primit primele tranșe din prefinanțare.

Aşa cum cunoaşteţi, criza generată de conflictul din Ucraina va avea un impact major în plan economic, atât la nivel macro, cât şi la cel al operatorilor economici.

În primă instanţă, vor fi profund afectate companiile româneşti care derulează operaţiuni de export pe pieţele Federaţiei Ruse, Ucrainei şi Belarus, precum şi producătorii români care se aprovizionează cu materii prime ori subansamble din aceste ţări.

Pentru a veni în sprijinul operatorilor economici care se confruntă cu astfel de dificultăţi, precum şi al firmelor româneşti în general, vă rugăm să informaţi membrii organizaţiei dumneavoastră asupra posibilităţii de a apela la asistenţă din partea reprezentanţilor ministerului nostru în străinătate (Birourile de Promovare Comercial-Economică – BPCE) pentru identificarea de noi parteneri de export sau furnizori de materii prime de pe pieţe alternative.

Firmele se pot adresa, în acest sens, Departamentului de Comerţ Exterior (dgre@dce.gov.ro) sau direct reprezentanţilor economici externi (datele de contact pe: http://www.imm.gov.ro/ro/contact-birouri-de-promovare-comercial-economica/).

În contextul în care din ce în ce mai multe societăți comerciale sunt afectate de conflictul militar din Ucraina și de instituirea Legii marțiale în această țară, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău emite certificate pentru avizarea existenţei cazului de forță majoră. Menționăm că firmele membre ale CCIA Buzău beneficiază de o reducere a tarifului de eliberare.

Beneficiarii pot fi societățile comerciale care lucrează cu parteneri ucraineni, cât şi cele care operează pe relaţia cu Federaţia Rusă şi Republica Belarus, țări aflate sub sancţiunile impuse de SUA şi Uniunea Europeană.

Cererile pentru eliberarea documentului prin care se avizează existența cazului de forță majoră pot fi depuse prin e-mail sau direct la sediul CCIA Buzău.

Menţionăm faptul că avizarea de către CCIA Buzău a cazurilor de forţă majoră se realizează în conformitate cu atribuțiile conferite de dispozițiile Art. 4, lit. j) ale Legii nr. 335/2007 privind camerele de comerț din România, cu modificările și completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de pe website-ul CCIA Buzău, www.cciabuzau.ro la secțiunea Avizarea existenței cazului de forță majoră sau la sediul CCIA Buzău, persoană de contact Felicia Vîjdea, e-mail: felicia.vijdea@cciabuzau.ro, telefon: 0787 303074.

Transmitem adresa Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului nr. 11129/CDC din 07.03.2022, privind organizarea Forumului de afaceri si investitii Romania-Turcia in ziua de 31 martie 2022 la Istanbul.

CCI BZ

Lista firme romanesti Forum Istanbul

 

Adrian IONESCU

Consilier superior

Departamentul de Comerţ Exterior

Telefon: + 40 372.492.659

Calea Victoriei nr.152, sector 1, 010096 Bucureşti

Vă transmitem, mai jos, informaţii despre platforme dedicate licitaţiilor publice, pe care firmele pe care le reprezentaţi pot urmări licitaţiile actuale şi viitoare şi pot decide astfel participarea la procesul de depunere de ofertă.

 

Participarea la licitaţii publice organizate de BBG

Firma Bundesbeschaffung GmbH (BBG) (www.bbg.gv.at), aflată ȋn subordinea Ministerului Federal de Finanţe al Austriei, se ocupă la nivel federal de organizarea licitaţiilor publice pentru achiziţia de bunuri şi servicii pentru ministerele federale, provincii, oraşe, municipii şi alte instituţii ale statului austriac. În ultimii ani şi firme private fac achiziţii prin intermediul sistemului centralizat oferit de BBG, deoarece preţurile obţinute sunt foarte bune. În  anul 2021 peste 2,5 miliarde euro au fost tranzacţionaţi prin intermediul contractelor BBG. Sunt oferite soluţii de e-achiziţii publice: e-Shop, e-Turism, e-Licitaţie şi e-Facturi.

Anunţurile de licitaţii publice BBG pot fi consultate la adresa https://www.bbg.gv.at/information/aktuelle-ausschreibungen. Accesul la documentele licitaţiilor este liber, dar doritorii trebuie să se ȋnregistreze ȋn sistemul informatic prin crearea unui cont de utilizator pentru a putea accesa documentaţia aferentă licitaţiilor. Această ȋnregistrare este obligatorie, conform organizatorilor, pentru a avea informaţii despre cei care doresc să participe la licitaţii şi a ȋi putea ȋnştiinţa pe această cale de eventualele modificări/completări apărute ȋn documentaţiile de licitaţie. BBG organizează sesiuni de informare pentru cei care doresc să participe la licitaţii publice. Mai multe informatii găsiţi la https://www.bbg.gv.at/neu-hier/lieferant-werden şi https://www.bbg.gv.at/information/veranstaltungen.  Anual  se organizează şi un târg “BBG Messe – Nutzen.Leben”, de regulă ȋn a doua jumătate a lunii martie, la care furnizorii BBG ȋşi expun oferta de produse şi servicii pentru reprezentanţii  instituţiilor şi firmelor austriece interesate de achiziţii prin intermediul BBG.

Firmele româneşti pot participa la licitaţii prin depunere de ofertă directă sau prin colaborare cu firme austriece care sunt deja furnizori ai BBG. Lista acestora se găseşte la adresa:

https://www.bbg.gv.at/fileadmin/Bibliothek/Partner_der_BBG/BBG_Partner-Siegel_Organisationen.pdf.

 

Participarea la licitaţii publice organizate de UNIDO

La Viena se află Departamentul de Achiziţii al UNIDO, cel care organizează licitaţiile publice pentru achiziţia produselor şi serviciilor folosite ȋn proiectele de dezvoltare industrială din ȋntreaga lume pe care UNIDO le coordonează. Anunţurile de licitaţii se pot consulta pe portalul acestora la https://procurement.unido.org/  Accesul la documentele licitaţiilor este liber, dar doritorii trebuie să se ȋnregistreze ȋn sistemul informatic prin crearea unui cont de utilizator pentru a putea accesa documentaţia aferentă licitaţiilor. Această ȋnregistrare este obligatorie, conform organizatorilor, pentru a avea informaţii despre cei care doresc să participe la licitaţii şi a ȋi putea ȋnştiinţa pe această cale de eventualele modificări/completări apărute ȋn documentaţiile de licitaţie.

 

Participarea la licitaţii publice organizate de ONU

Platforma generală de achiziţii publice a Organizaţiei Naţiunilor Unite, denumită United Nations Global Marketplace (https://www.ungm.org) poate, de asemenea, să fie folosită de firmele româneşti pentru plasarea produselor şi serviciilor lor, prin participarea la procesul de depunere de oferte. Şi aici este necesară parcurgerea unui process de ȋnregistrare. Firmele trebuie să ȋşi dea datele de ȋnregistrare ale firmei, persoană de contact, precum şi o descriere a produselor şi serviciilor pe care le pot oferi. Ele sunt ȋnregistrate ȋn baza de date a posibililor furnizori ONU şi pot fi văzute de toţi responsabilii de achiziţii din cadrul organizaţiei. Anunţurile de cereri de ofertă pentru licitaţii publice pot fi vizualizate la adresa https://www.ungm.org/Public/Notice. Firmele pot opta şi pentru opţiunea de a fi anunţate pe e-mail despre cererile de ofertă viitoare prin TenderAlertService la https://www.ungm.org/Public/TenderAlertService.

 

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) împreună cu Camera de Comerț și Industrie Dubai vă invită să participați marți, 01 martie 2022, la Forumul de afaceri România – Emiratele Arabe Unite, organizat la pavilionul expozițional Expo 2020 Dubai, începând cu orele 10.00, în marja manifestărilor prilejuite de Ziua României la Expoziția Mondială Dubai 2020, cu scopul promovării produselor și serviciilor românești precum și a României în general, ca destinație favorită a investițiilor străine.

Cu această ocazie, CCIR va organiza o misiune economică în Dubai, în perioada 28 februarie – 03 martie 2022, care va fi condusă de domnul Mihai Daraban, președinte al CCIR. În acest context, delegația de afaceri din România va putea participa la întâlniri B2B cu companii emirateze reprezentative din domenii de vârf precum energie (neconvențională, energie verde, construcții energetice), industria de apărare, IT&C, agricultură (procesare alimentară, sisteme de irigare), servicii medicale, turism.

Evenimentul de afaceri va beneficia de prezența unor înalți demnitari ai statului român iar Forumul de afaceri se va concentra cu prioritate pe discuții concrete și schimb de informații de afaceri, care pot constitui baza unei cooperări româno – emirateze de succes.

În vederea unei bune organizări a misiunii economice, CCIR va oferi companiilor interesate unul din următoarele pachete:

 1. Pachetul Silver – de la 1597 Euro + TVA, care include următoarele: transport aerian clasa economic; cazare 3 nopți la hotel de 5* (inclusiv mic dejun); transferuri; bilet de acces în centrul expozițional Expo 2020 Dubai; servicii de consultanţă şi participare la întâlniri de afaceri (inclusiv prânz de lucru în cadrul Forumului).
 2. Pachetul Gold – de la 3452 Euro +TVA, care include următoarele: transport aerian clasa Business; cazare 3 nopți la hotel de 5* (inclusiv mic dejun); transferuri; bilet de acces în centrul expozițional Expo 2020 Dubai; servicii de consultanţă şi participare la întâlniri de afaceri (inclusiv prânz de lucru în cadrul Forumului).

* tarifele pot suferi modificări în funcție de evoluția prețurilor la data achiziționării pachetelor.

Pe lângă pachetele propuse, acomodarea și deplasarea în Dubai pot fi realizate și individual de către companii, caz în care taxa de participare la eveniment va fi în cuantum de 300 Euro +TVA (include prânz de lucru în cadrul Forumului). Taxa NU include transport, transferuri, cazare sau biletul de acces în incinta Expo 2020 Dubai.

Cu speranţa că evenimentul prezintă interes pentru compania dumneavoastră, atât pentru consolidarea promovării bunurilor și serviciilor pe piața economică din EAU, cât și pentru identificarea de noi oportunități de afaceri, vă invităm să confirmați participarea dumneavoastră prin completarea formularului de înscriere on-line:

Formular de înscriere on-line

 

Termenul limită pentru înregistrare este 14 februarie 2022.

 

Agenda eveniment

 

Vă aducem la cunoștință că Forumul de afaceri România-EAU se va desfășura în deplină siguranță, cu respectarea strictă a procedurilor de protecție, impuse de pandemia COVID-19.

Pentru informații suplimentare și înscrieri vă rugăm să vă adresați doamnei Diana Popescu, Consilier, Biroul de Relații Bilaterale, email: diana.popescu@ccir.ro, tel +40374474360.

 

 

Webinar INCOTERMS 2020 – noutati, provocari si oportunitati

Regulile ICC Incoterms® referitoare la utilizarea condițiilor de livrare în comerțului intern și internațional au scopul facilitării tranzacțiilor comerciale. Referirea la o condiție de livrare Incoterms® 2020 într-un contract comercial definește în mod expres obligațiile părților cu privire la: riscuri, costuri, angajarea transportului și vămuire, reducând astfel potențiale complicații dpdv legal.

De la prima ediție a Incoterms®publicată de ICC în 1936 a avut loc actualizarea periodică a condițiilor de livrare pentru a reflecta evoluția comerțului internațional. Ediția Incoterms® 2020 acordă o atenție sporită securității în circulația mărfurilor, flexibilității în acoperirea asigurării în funcție de natura bunurilor și de modalitatea de transport, precum și solicitării băncilor de prezentare a unui conosament la bord în cazul finanțării unor mărfuri livrate în condiția FCA.

 

TEMATICĂ

 • Scopul şi aplicabilitatea Incoterms
 • Cum utilizăm regulile INCOTERMS® 2020
 • Livrarea, riscul si costurile in INCOTERMS® 2020
 • INCOTERMS® 2020 şi cărăușul
 • Reguli pentru contractul de vânzare
 • Alegerea conditiei de livrare Incoterms corecte
 • Structura INCOTERMS® 2020
 • Diferențele dintre Incoterms 2010 si 2020
 • Condițiile de livrare pentru orice modalitate de transport: ExW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP
 • Condițiile de livrare maritime sau pentru apele interioare: FAS, FOB, CFR, CIF

 

LECTOR

Dr. Gabriela Hârţescu expert în finanţarea comerţului internaţional, având experienţă de peste 20 de ani în training şi consultanţă în acest domeniu (plăţi externe, garanţii, surse de finanţare, etc.).

 

PERIOADA DE DESFĂSURARE

 28 februarie, orele 9:30 – 15:30

TARIF DE PARTICIPARE:  740 lei/persoană la care se adaugă TVA

Formularul de participare poate fi accesat la urmatorul link:

https://ccir.ro/formular/incoterms-28-februarie/

 

Numărul maxim de participanți/serie este de 25.

La finalul webminarului se va acorda un certificat digital de participare.

Cristina Mihai

Director

Directia Relatii Interne si ICC Romania

CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: +40374 474 372
Fax: +4021 319 01 56

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău oferă începând cu 29.12.2021 servicii de informare, consiliere profesională, medierea muncii pe piața internă, conform CERIFICAT DE ACREDITARE, Seria BZ 11, Nr. 00057, eliberat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale -Agenția de Ocuparea Forței de Muncă Buzău.