Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău vă invită să participați la Seminarul ”Noutăți și abordări fiscale”, care se va desfășura în data de joi, 4 aprilie  2024, începând cu orele 10:00, la sala de conferințe a CCIA Buzău. Formatul va fi hibrid.

Seminarul va fi susținut de către una dintre cele mai autorizate voci în domeniul fiscalității: Adrian Bența, consultant fiscal și auditor financiar – membru al Camerei Consultanților Fiscali, membru al Camerei Auditorilor Financiari, experiență de peste 15 ani în contabilitate și fiscalitate, autor și co-autor de lucrări și cărți de specialitate fiscală, articole în domeniul financiar-contabil și fiscal, fondator al revistelor de specialitate Prietenii Contabilității și Prietenii Fiscalității.

Teme principale abordate în cadrul Seminarului:

  1. Noutăți fiscale aplicabile de la 01.01.2024;
  2. Situația impozitării microîntreprinderilor. Societăți legate. Procedura modificării vectorului fiscal. Situație HORECA;
  3. Închiderea exercițiului financiar 2023. Recapitulație privind impozitul pe profit. Reduceri ale impozitului pe profit. Ordinea în care se aplică reducerile succesive (profit reinvestit, sponsorizări, creșteri capitaluri proprii);
  4. Modificări ale impozitului pe profit aplicabile de la 01.01.2024;
  5. Modificări punctuale de nuanță privind cotele de TVA aplicabile în anul 2024 (alimente cu zahăr adăugat, băuturi nealcoolice dulci);
  6. Recapitulație în domeniul TVA: locul prestării de servicii și alte aspecte;
  7. Noutăți punctuale privind impozitul pe venitul din salarii, asigurări sociale obligatorii pentru domeniul construcțiilor, programe de calculator, agricultură și industria alimentară;
  8. Recapitulație privind impozitul datorat de nerezidenți în România;
  9. Discuții libere pe teme ale participanților.

Tariful de participare la seminar este de 300 lei + TVA, cu acordarea unei reduceri de 10% pentru a membrii CCIA Buzău.

Vă rugăm sa  confirmați participarea la CCIA Buzău, persoane de contact: Felicia VÎJDEA și Anca DAMIAN, tel: 0238 710229, 0723 228033, 0787 303074, e-mail: office@cciabuzau.ro și felicia.vijdea@cciabuzau.ro   până la data de 29 martie 2024.