Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău este permanent preocupată de dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri dar totodată și de nevoile societății buzoiene, de promovarea comportamentului social al întreprinderilor.

Acesta este motivul pentru care Camera doreşte să se constitue într-un promotor de bune practici în zona socialului prin susținerea de  proiecte umanitare de asistență medicală,  prin sponsorizări și investiții în sport, educație, știință și cultură.

În acest sens Camera invită operatorii economici la un program de sponsorizare pentru sprijinirea elevilor cu rezultate excepţionale la olimpiade şi nu numai, cât şi a copiilor din cealaltă parte a eşichierului (copii cu dizabilităţi, copii proveniţi din familii dezorganizate, orfani, copii cu probleme de sănătate, etc. ).

În perioada 2014 – 2018 Camera de Comerț, Industrie și Agricultură și Asociația pentru sprijinirea IMM-urilor buzoiene au primit sponsorizării de la societățile: MECOM SRL Rm. Sărat, DAVIDANA SRL Rm. Sărat, CONCAS SA, AURORA INCONSTRUCT SRL, ROMOIL 2003 SRL, MAT CORD BIOMEDICA SRL, COMERCIAL SOMET SA, ART CONSTRUCT SRL, COMAD SRL, PROCONSULTING SRL, MEGA EDIL SRL, SARA SRL, RADOX SRL, NENCIU TRAS SRL, DADA COMAPEL SRL, INEL SA, LOGEXPERT GAM SRL, NIKMOB SA, CLIMA SERVICE SRL, SOMET SA, CRISTYLE PHARMACY SRL, GENERAL AUTOCOM SRL, EXIMPROD GRUP SRL.

Aceste sponsorizări au fost utilizate în exclusivitate pentru:

  • sprijinirea de cazuri medicale ( Constantin Mihail, Bădicu Helene, Vlădoiu Dumitru, Popoiu Gabriela, Moise Ștefan, etc..);
  • participări la două Campionate Mondiale – Lefter Costin;
  • sprijinirea Așezământul pentru persoane vârstnice Sf. Sava – Năieni și a Fundației pentru copii Sf. Sava;
  • acordare de premii între 300 – 500 ron pentru 110 elevi din Buzău și Rm. Sărat premianți la olimpiadele naționale;
  • acordare de premii între 500 – 800 ron pentru 10 elevi și 7 profesori de la Colegiul B.P. Hașdeu pentru rezultatele obținute la Olimpiadele naționale și internaționale;
  • susținerea participării unui grup de 20 elevi și trei profesori de la Școala generală nr. 12 Buzău la un schimb de experiență în Raionul Dubăsari – Republica Moldova;
  • susținerea Primăriei Buzău pentru acordarea de cadouri acordate copiilor buzoieni cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă;
  • achiziționare unui Video Laringoscop Portabil VLP -100 pentru Spitalul județean de urgență Buzău;
  • susținerea educării artistice a elevilor de la Liceul de Arte Margareta Sterian;
  • susținerea de activități cu ocazia Zilei aviației și a Conferinței Francofoniei.

Menţionăm că art. 21 (4) din Codul Fiscal prevede că sumele cheltuite pentru sponsorizări se scad din impozitul pe profit datorat, cu condiţia să nu depăşească 3‰ din cifra de afaceri şi 20 % din impozitul pe profit calculat şi datorat.

În speranţa că veţi considera binevenit demersul nostru aşteptăm răspunsul dumneavoastră la tel: 0238 710229, 0723228033, fax: 0238 713577, e-mail: cci@buzau.ro, interne@buzau.ro persoană de contact  Anca Damian.