Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău și PROFESSIONALS BUSINESS KNOWLEDGE SRL vă invită la cursul:

 

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

                                    Curs acreditat ANC – cod COR 242 231         

 

Cursul va fi organizat în luna martie 2019 odată cu formarea unei grupe.

Cursul abordează aspecte practice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților, salariaților și furnizorilor organizației din perspectiva dispozițiilor G.D.P.R. Cursul se adresează persoanelor cu studii superioare, conform cerințelor din standardul ocupațional.

Competențe și deprinderi obținute în urma finalizării cursului cu examen ANC:

 • Informarea organizației și persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Monitorizarea modalităților prin care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat;
 • Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 • Respectarea principiului obiectivității în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 • Asigurarea și gestionarea registrului de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal;
 • Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 • Monitorizarea alocării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității datelor cu caracter personal;
 • Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Costul cursului este de 1500 Ron/participant (pentru membrii CCIA se acordă o reducere de 10%); plata se poate face direct la casieria Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău sau în contul nr. RO63BTRL01001205291795xx deschis la Banca Transilvania – Sucursala Buzău, nr. RO35BRDE100SV11401221000 deschis la BRD – Sucursala Buzău, cod fiscal RO 4814710.

Desfășurare curs:

Conform standardului ocupațional cod COR 242231, durata totală a cursului este de 180 de ore (teorie + practică) care se vor desfășura astfel :

 • Sesiune de curs (5 zile): prezentări, dezbateri, aplicații practice;
 • Parte practică individuală: realizarea proiectului final, îndrumare și coordonare;
 • Sesiune de curs (o zi): recapitulare, verificare proiecte, simulare teste grilă;
 • Examen comisie ANC.

Lectorii sunt avocați specializați în domeniul protecției datelor cu caracter personal, specialiști IT, auditori în domeniul securității informației.

Pentru înscriere la curs şi informaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa la tel. 0238 710229 sau 414719, fax: 0238 713577, e-mail: relatii@buzau.ro, cci@buzau.ro, marius.bozioreanu@cciabuzau.ro, persoane de contact Felicia VÎJDEA și Marius BOZIOREANU.