17 – 21 IULIE 2019, MAMAIA, HOTEL RAMADA

 

DERULAREA MISIUNILOR DE AUDIT PUBLIC INTERN PRIVIND
“EVALUAREA SISTEMULUI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI”

 

TRAINER:

Adrian IVAN, specialist în control, audit şi managementul riscului, expert în managementul sistemelor de control.

 

din tematică:

Activitățile principale și responsabilități privind implementarea prevederilor SNA pe perioada 2016 – 2020, cu accent pe anul 2019;
Elaborarea documentației anticorupție conform cerințelor Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020:
Funcția sensibilă; factorul de risc şi identificarea funcțiilor sensibile; stabilirea unei politici adecvate de gestionare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile; rolul managerial.
Analiza obligației structurilor de audit public intern, de a planifica și derula, misiuni privind sistemul de prevenire a corupției.
Urmărirea implementarii măsurilor din planul de integritate al instituției, prevăzute de SNA în sarcina instituției ori activităţile desfășurate de responsabilul cu implementarea SNA 2016-2020, în măsura în care în Planul de integritate se regăsesc măsuri care au legătură cu Anexa 3 la SNA (Inventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei precum şi indicatorii de evaluare);evaluarea modului în care o entitatea este pregătită să răspundă nevoilor de integritate.
Planul de integritate – instrument de construire a culturii etice într-o organizație.
Derularea misiunilor de audit public intern privind sistemul anticorupție: activități specifice, documente şi raportări.
Efectuarea testărilor, care trebuie să aibă în vedere cadrul normativ specific entității; analiză şi aplicații practice privind primele 3 măsuri preventive auditate în anul 2019:
Cod etic/deontologic/de conduită: Testările minimale conțin prevederi ale OSGG nr. 600/2018 suplimentate cu prevederilor legale care sunt aplicabile entităților publice în care se derulează misiunea de audit public intern ;
Consilier de etică: aplicabilă entităților publice ai căror angajați au statut de funcționar public, precum și entităților care au implementat un sistem de consiliere etică fără a avea o obligație legală în acest sens. Testările vor fi completate de către auditori în funcție de necesități;
Funcții sensibile: testarea minimală are la bază prevederile OSGG nr. 600/2018 şi care pot fi completate de către auditori în funcție de necesități.
Elaborarea raportului misiunii de audit; Comunicarea raportului misiunii de audit.
Furnizarea către conducerea entității publice de asigurări cu privire la respectarea bazei legale pentru implementarea măsurilor preventive menționate în anexa 3 la SNA 2016-2020; efectuarea de recomandări pentru a ajuta la gestionarea problemelor constatate.
Analiza riscurilor în cadrul misiunii de audit privind sistemul de prevenire a corupției.

CERTIFICARE:

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia “AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC”, Cod COR 241306, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

 

TARIF DE INSTRUIRE – 870 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

TARIF SERVICII HOTELIERE – 2.450 LEI/PARTICIPANT
Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
(TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d și lit. e )
serviciile hoteliere sunt opţionale
AVANTAJE !!!
• La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim
a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

 

ÎNSCRIERI:
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs:

Mihaela FULGA 0753 025 982 , 021.311.71.01, 0234.313.320
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 08 IULIE 2019

17-21-IULIE-2019-EVALUAREA-SISTEMULUI-DE-PREVENIRE-A-CORUPȚIEI

Formular-17-21-IULIE-2019-Derularea-misunilor-de-audit