Camera de Comerț, Industrie și Agriculturi Buzău  vă invită la edilia a 3-a a Forumului de Afaceri Trilateral Republica Moldova – România – Ucraina, care va avea loc în perioada 30 mai 2019 în mun. Chișînău, în cadrul Forumului Internațional Investițional al municipiului Chișinău.

Forumul trilateral este organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, cu suportul Primăriei municipiului Chișinău și a proiectului Business-INN Moldova (EEN). Acesta este cel mai important forum transfrontalier din Moldova, care are drept scop promovarea imaginii țării pe arena internalionala precum și a economiei autohtone drept o localie prietenoasă pentru dezvoltarea afacerilor și atragerea investiliilor, prezentarea oportunităților de dezvoltare a relațiilor de parteneriat între cele 3 state.

Ediția curentă va găzdui un amplu program de afaceri, în cadrul căruia vor fi discutate subiecte de actualitate pentru business, ocazie cu care va avea loc și expoziția de produse moldovenești, ca instrument de promovare a bunurilor și serviciilor autohtone, precum și de stabilire a contactelor între oamenii de afaceri locali și străini.

Forumul se va încheia cu o sesiune dedicată discuțiilor bilaterale intre reprezentanții

mediului de afaceri autohton și străin.

Pe 31 mai 2019, vor fi organizate pentru delegaliile din România și Ucraina vizite la

întreprinderile din mun. Chișinău și din proximitate.

Pentru confirmări și informalii suplimentare, contactați Camera de Comerț și Industrie a

Republicii Moldova.

 

Persoană de contact: Rodica Dimitriu, Direclia Relalii Intemalionale, tel. +373 22 22 13 19. e-mail: MD-2004, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 151, tel: (373 22)22 15 52: fax: (373 22)23 4425, e-mail: camera@chamber md; president@chamber mo, htto://www.chamber. md, MD-2004, Chișinău, 151 Ștefan cel MareAvenue phone: (373 22)22 15 52; fax: (373 22)23 44 25, e-mail: camera@chamber md; president@chamber md, http:i/www.chamber md.