Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău, derulează în perioada septembrie 2016 – august 2018 proiectul  “A new ENTRance – Dezvoltarea de instrumente inovatoare pentru promovarea antreprenoriatului în rândul romilor”  proiect realizat în cadrul Programului ERASMUS+. CCIA Buzău are calitatea de partener în acest proiect. Aplicantul este JungendStil e.V. – ONG activ la nivel European în domeniul mobilității, integrării și a învățării pe tot parcursul vieții – Germania, iar ceilalți parteneri sunt din Grecia, Ungaria și România.

Rezultatele așteptate în urma implementării acestui proiect  sunt:

  • Primele cursuri specifice de antreprenoriat pentru romi – realizarea unui curriculum specific adaptat educației, pieței muncii precum și nevoilor specifice grupului țintă;
  • Dezvoltarea unui Instrument de auto-evaluare on-line pentru examinarea antreprenorilor, care va asigura includerea competențelor IT&C, răspunzând astfel necesității de introducere în domeniul educației adulților a unor elemente specific erei digitale;
  • Realizarea ghidului “Antreprenoriatul în 101 măsuri”, va sprijini persoanele de etnie romă să înțeleagă că antreprenoriatul este o alternativă reală la șomaj și la ocuparea forței de muncă în rândul acestora.

În perioada 14-19 martie 2017 CCIA a fost gazda întâlnirii partenerilor din acest proiect și a organizat în colaborare cu aceștia Workshopul  “Start-up“.

În cadrul workshop-ului a fost realizată o scurtă prezentare a proiectului precum și a obiectivelor și rezultatelor așteptate.

S-a făcut și o scurtă introducere în Curriculum pentru cursurile de educație antreprenorială.

Alte subiecte care au fost abordate:

  • Beneficiilor cursurilor de antreprenoriat pentru romi;
  • Beneficiilor noului Curriculum pentru instituțiile de educație a adulților;
  • Condiții premergătoare pentru o afacere start-up de succes, în general, și pentru romi în special;
  • Cooperare și comunicare în cadrul rețelei de stakeholders creată la Buzău.