„AUDITUL ENERGETIC AL CLĂDIRILOR NOI ŞI EXISTENTE ŞI SISTEMELOR AFERENTE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ”

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău, în parteneriat cu Asociaţia Profesională Pentru  Certificare Energetică Iaşi (A.P.C.E), a organizat începând cu  data de 9 decembrie 2011, cursul:  “AUDITUL ENERGETIC AL CLĂDIRILOR NOI ŞI EXISTENTE ŞI AL SISTEMELOR AFERENTE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ”.

Conform prevederilor Regulamentului privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri (MO 683/8.12.2010), această pregătire  se realizează  în două etape:

Modul de teorie în care sunt tratate aspectele teoretice ale auditului energetic;

Modul pentru  realizarea unui proiect de audit energetic care va fi susţinut în fata comisiei de lectori care au predat la cursuri .

Pentru modulul teoretic, participanţii primesc suport de curs (în format tipărit sau electronic), iar pentru modulul aplicativ un îndrumător de proiectare.

Absolvenţii cursului vor primi – CERTIFICAT  DE ABSOLVIRE, care permite depunerea la MDRT a dosarului în vederea susţinerii examenului de auditor energetic clădiri, gradul profesional I si  II, specialitatea  construcţii  şi  instalaţii.