Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău a răspuns iniţiativei Asociaţiei Tradiţii – Manufactură – Viitor participând în data de 18 decembrie 2010 la  lansarea Clusterului Inovativ

„Traditii Manufactură Viitor – TMV Sud-Est“.

Cu această ocazie a fost semnat Acordul de Parteneriat public-privat ce îşi propune crearea unui structuri asociative inovative de tip cluster în industria textilă din România în regiunea Sud-Est.

Prin proiectul Cluster TMV se urmăreşte concentrarea pe activităţi şi produse cu o importantă componentă de creaţie şi tehnologie, creşterea conştiinţei şi interesului consumatorului faţă de fenomenul modei, stabilizarea şi perfecţionarea forţei de muncă din domeniu, atragerea de noi firme şi nu în ultimul rând crearea unui brand regional.

Partenerii organizatorilor în acest demers sunt: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău, Asociaţia „Bucharest Fashion Alliance“, Universitatea de Arte şi Design Cluj-Napoca, Facultatea de Textile Pielărie şi Management Industrial Iaşi, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie din Bucureşti precum şi prestigiosul institut german Steinbeis.

Astfel, prin parteneriatul între întreprinderi industriale, autorităţi locale, organizaţii de sprijin a mediului de afaceri şi instituţiile de învăţământ şi cercetare dintr-o regiune bine determinată, se creează condiţiile pentru punerea în aplicare a unei strategii comune, coerente de dezvoltare economică, în acord cu strategia de dezvoltare a regiunii prin colaborarea strânsă în plan instituţional, orientarea spre tehnologii destinate pieţelor cu potenţial de creştere şi creare a unei structuri cu vizibilitate internaţională.

Firmele interesate să se alăture iniţiativei la care Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău a aderat sunt rugate să ne contacteze la tel: 0238 710229, fax: 0238 713577, cci@buzau.ro , persoană de contact Anca Damian.