Alocuţiunea de deschidere a fost susţinută de preşedintele Camerei de Comerţ Industrie  şi Agricultură Buzău, domnul Ionel Gagu, care a expus evoluţia organizaţiei de la înfiinţare până în prezent, dând citire numelor acelora care au în spate istoria organizaţiei şi punctând, în egală măsură, modificarile legislative care au schimbat cadrul legal de funcţionare al Camerei Buzău.

În cadrul întâlnirii a fost prezentată contribuţia pe care Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură, împreună cu oamenii de afaceri, a avut-o la relansarea economiei de piaţă, la susţinerea permanentă a comunităţii de afaceri şi la dezvoltarea afacerilor în judeţul Buzău, iar domnul preşedinte a punctat faptul că, numai împreună, oamenii de afaceri vor putea face investiţii serioase, vor combate concurenţa neloiala şi vor putea crea reguli care să le permită să prospere pe piaţă.


De asemenea s-a făcut şi un bilanţ al realizărilor şi al dificultăţilor întâmpinate de-a lungul timpului de către cei aflaţi în fruntea Camerei de Comerţ Industrie  şi Agricultură Buzău, aspecte prezentate  la evenimentul aniversar – de către domnul Vasile Puşcă – director al Registrului Comerţului Buzău de pe langă Cameră în perioada 1990-2002 şi  domnul Traian Pândaru – membru fondator al CCIA care au punctat, pe rand, în raport cu eforturile depuse pentru reînfiinţarea şi/sau conducerea instituţiei, entuziasmul, sacrificiile şi munca depusă pentru ca organizaţia să-şi îndeplinească misiunea pentru care a fost reînfiinţată la începutul anilor 1990.


Acestor cuvinte li  s-a adaugat şi discursul domnului primar al Consiliului Local Buzău Constantin Boşcodeală, care a apreciat progresele înregistrate de-a lungul celor 20 de ani de existenşă şi experienţa acumulată de Camera de Comerţ Industrie  şi Agricultură Buzău. Totodată domnul Constantin Boşcodeală şi-a exprimat încrederea în actuala conducere şi este convins că,
Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Buzău va contribui prin acţiunile sale la prosperitatea comunităţii locale.

Au fost omagiaţi cei care au încetat din viaţă, dar care şi-au adus contribuţia în mod indisolubil la bunul mers al activităţii Camerei de Comerţ Industrie şi Agricultură Buzău, toţi cei prezenţi în sală ţinând un moment de reculegere in memoriam.


La finalul intalnirii, s-a făcut un 
schimb de impresii asupra experienţelor recente, moment în care s-a evocat şi împlinirea a Două Decenii de la Renaşterea Sistemului Cameral din România iar conducerea Camerei Buzău a mulţumit pentru participare şi pentru buna colaborare avută în cadrul acţiunilor organizate de Cameră celor 150 de persoane, reprezentanţi ai societăţilor comerciale, oficialităţilor, celorlalţi invitaţi şi presei buzoiene.