TULCEA, 24 Septembrie 2019
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Tulcea, contribuie, în calitate de partener, la implementarea proiectului transfrontalier „WINET – Comerţ şi Inovare în Industria Vinului”, alături de Agenţia de Investiţii din Republica Moldova (lider de proiect) şi de Camera de Comerţ şi Industrie din Stara Zagora din Bulgaria (partener). Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni (aprilie 2019 – aprilie 2021), iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 686 996,00 euro.
Proiectul „WINET – Comerţ şi Inovare în Industria Vinului” este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Bazinul Mării Negre 2014-2020 și cofinanțat de Guvernul României, iar obiectivul general al acestuia este de a spori cooperarea şi schimburile comerciale din sectorul vitivinicol din și între cele trei ţări partenere, prin crearea unei reţele comune care să includă minimum 100 de companii. Această rețea va facilita cooperarea între producători, (re)vânzători, autorităţi locale/ regionale/ naţionale, ONG-uri şi alte agenţii de dezvoltare a afacerilor prin implicarea în activităţi comune pe parcursul derulării proiectului. Abordarea proiectului combină tehnologii și reţele moderne în concordanță cu tendințele și strategiile specifice de dezvoltare a sectorului vitivinicol în cele trei ţări participante (România, Republica Moldova și respectiv Bulgaria).
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: crearea unei rețele de actori relevanți în sectorul vinului în țările din bazinul Mării Negre, în vederea creșterii cooperării și colaborării în acest domeniu; promovarea comerțului, colaborării și schimbului de bune practici în sectorul vinului în cadrul bazinului Mării Negre și crearea unei platforme TIC pentru facilitarea și dezvoltarea relațiilor comerciale în cadrul rețelei WINET. Datorită acestei abordări inovative în dezvoltarea relațiilor de colaborare și comerț, rețeaua poate fi cu ușurință accesibilă unor noi entități/ viitori membri din oricare dintre cele trei țări beneficiare ale proiectului.
Principalele rezultate ale proiectului vor fi: R1 – cooperare crescută în sectorul vitivinicol; R2 – promovare reciprocă și comerț îmbunătățite în sectorul vitivinicol; R3 – schimb de
cunoștințe îmbunătățit în sectorul vitivinicol.
Pe termen lung, prin dezvoltarea unor relații comerciale strategice durabile și creștere economică sustenabilă, proiectul va conduce la îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor din regiune.
Toţi cei interesaţi de implementarea acestui proiect, pot obţine detalii suplimentare la sediul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Tulcea din strada Victoriei, nr.22, pe site-ul cciatl@cciatl.ro, la adresa de mail sraftl@yahoo.com, sau la numerele de telefon: 0240/519.040; 0745.340.921, persoană de contact: Florentina Jelescu.