Autoritățile din orașul NIS, Serbia solicită Ambasadei României din Belgrad ajutor pentru identificarea unui partener român pentru derularea unui proiect SUERD

Axa prioritară 1:  Innovative and Social Responsable Danube Region,

Obiectv 1.2. Creșterea competențelor pentru afaceri și inovații sociale.

Contact: Ivan Pavlovic, Biroul economic al administrației locale din orașul NIS, Serbia

Email: ivan.paclovic@gu.ni.rs

Tel/Phone + 381 18 504687

Date suplimentare la BPCE Belgrad email: belgrad.economic@mae.ro