DESIGNED BY joomla2you
  • Judeţul Buzău este situat în sud - estul României şi se învecinează cu judeţele Braşov, Brăila, Covasna, Vrancea, Ialomiţa şi Prahova, deţinând 2,6% din suprafaţa ţării.
  • Camera de Comert este o organizatie profesionala cu caracter patronal a comerciantilor si industriasilor, menita sa apere interesele lor specifice in fata autoritatilor si organizatiilor din tara si din strainatate si sa promoveze afacerile pe plan local , national si international.
  • Aflat la a XX-a ediţie TOP-ul firmelor din judeţul Buzău continuă să rămână unul din cele mai eficiente mijloace de informare şi promovare activă a societăţilor comerciale, al oamenilor de afaceri care dau dovadă de un management competitiv şi inteligent ajungând astfel pe podiumul succesului atât pe plan local, naţional cât şi internaţional.

Centrul Europe Direct Buzau

CENTRUL EUROPE DIRECT BUZĂU, găzduit de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău în cadrul punctului de lucru din Buzău, str. Unirii, bl. 2B, parter, face parte din Reţeaua Centrelor de Informare Europe Direct existente la nivelul Uniunii Europene şi este unul dintre principalele instrumente folosite de Comisia Europeana pentru informarea cetăţenilor şi comunicarea cu aceştia, la nivel local. Comisia Europeană vine în sprijinul cetăţenilor europeni cu serviciul Europe Direct, prin intermediul Centrului de contact Europe Direct şi prin Reţeaua Centrelor de Informare Europe Direct.
MISIUNEA CENTRULUI EUROPE DIRECT BUZĂU este să contribuie la o cât mai bună înţelegere a Uniunii Europene, a scopurilor, valorilor şi politicilor acesteia, aducând informaţia europeană cât mai aproape de cetăţeni, într-o formă adaptată nevoilor lor specifice. 

Curs formator

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău organizează cursul de specializare pentru ocupaţia FORMATOR. Cursul va fi organizat în luna iulie 2015 odată cu formarea unei grupe. Cursul este acreditat de Ministerul Muncii, Familiei,  Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației și  Cercetării  și este autorizat de  Autoritatea Națională pentru Calificări. Obiectivul cursului este de a pregăti persoane pentru ocupația de Formator - cod COR 242401. Veți dobândi cunoștințele și tehnicile necesare pentru a deveni un bun formator, competențe în prezentarea și susținerea temelor în fața unor potențiali participanți la programele de training sau chiar în fata colegilor/șefilor/subalternilor.

Temele ce se vor dezbate sunt: Pregătirea programului/stagiului de formare; Pregătirea formării practice;  Realizarea activităţilor de formare; Evaluarea participanţilor la formare;  Evaluarea programului/stagiului de formare. La finalul acestui curs participanții vor avea cunoștințe privind: identificarea necesităților de instruire; folosirea limbajului verbal, nonverbal și paraverbal; alegerea informațiilor relevante pentru obiectivele de instruire; construirea  de  activități care să ducă la îndeplinirea obiectivelor de instruire; facilitarea învățării pe parcursul și după finalul cursului; evaluarea programului de prezentare/instruire pe baza unor criterii relevante; realizarea de rapoarte de instruire relevante pentru o companie; organizarea programelor de prezentare/instruire.

Cursul de formator se adresează tuturor celor care doresc sa devină traineri sau celor care doresc certificarea ca urmare a faptului că prestează aceasta ocupațieDurata cursului: 56 ore (8 zile, 7 ore/zi). Lector: Felicia VÎJDEA – specialist formare formatori. Costul cursului este de 450 RON plus TVA (pentru membrii CCIA – 400 RON plus TVA ); plata se poate face direct la casieria Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău sau în contul nr. RO63BTRL01001205291795xx deschis la Banca Transilvania - Sucursala Buzău, nr. RO35BRDE100SV11401221000 deschis la BRD - Sucursala Buzău, cod fiscal RO 4814710. Pentru înscriere la curs şi informaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa la tel. 0238 710229 sau 434408, fax: 0238 713577, e-mail: interne@buzau.ro, relatii@buzau.ro , cci@buzau.ro, persoane de contact: Felicia Vîjdea şi Alexandru Uţă. 

Important!!! Cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesionala a personalului angajat sunt deductibile, conform Codului fiscal, art. 21, alin. 2, lit. h.

Arbitraj comercial

CCIA Buzău oferă societăţilor comerciale  posibilitatea soluţionării litigiilor comerciale  prin Curtea de Arbitraj Comercial  de pe lângă Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură  Buzău. Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul CCIA Buzău, www.cciabuzau.ro  - Arbitraj Comercial - sau la telefon 0238 710229, 0238 434408, persoane de contact Felicia Vîjdea  şi Adela Moraru.

Asistenta si consultanta pentru afacerea ta

În baza Legii Camerelor de Comerţ din România nr. 335/2007, modificată şi completată cu Legea 39/2011, CCIA Buzău, organizaţie autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, de utilitate publică, cu personalitate juridică, creată în scopul de a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor lor şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate, desfăşoară următoarele activităţi:

Consultanţă juridică pentru înfiinţarea societăţilor comerciale, redactarea actelor constitutive şi a actelor modificatoare ale societăţilor;

Depunerea la Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău a documentelor în vederea înregistrării în Registrul Comerţului;

Asistenţa pentru înregistrarea în Registrul Comerţului a societăţilor comerciale,  persoanelor fizice autorizate, asociaţiilor familiale, întreprinderilor individuale, şi modificarea acestora, este unul dintre serviciile pe care CCIA Buzău îl oferă în condiţii de operativitate, profesionalism şi cu costuri reduse.

Pentru membrii săi, CCIA Buzău acordă asistenţă juridică gratuită.

Pentru informaţii suplimentare va invităm la sediul nostru din Buzău, B-dul. Unirii, bl. 10 BCD, judeţul Buzău, cam. 15, tel. 0238 710229.

Parteneriat certSIGN

Parteneriatul dintre Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău şi certSIGN simplifică depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice. Începând cu această lună Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău şi certSIGN au încheiat un parteneriat pentru emiterea şi distribuirea certificatelor digitale calificate la nivelul judeţului Buzău. Ca urmare a parteneriatului, cererile de certificate pot fi depuse, iar certificatele digitale urmează a fi eliberate la sediile CCIA Buzău din Buzău, str. Unirii, bl. 10 BCD, str. Unirii, bl. 2B şi Rm. Sărat, str. Toamnei, bl. 8B, parter. 

În acest fel, contribuabilii care conform Ordinului ANAF nr. 2520/2010 trebuie să depună declaraţiile fiscale prin mijloace electronice şi medicii care în conformitate cu noile cerinţe SIUI trebuie să se autentifice şi să valideze serviciile medicale prestate în Sistemul Informatic al CNAS, pot obţine acum certificatele necesare acestor operaţiuni prin intermediul CCIA Buzău. 

Achiziţionând semnătura electronică puteţi: 

 • depune declaraţiile fiscale la ANAF pentru un număr nelimitat de societăţi;
 • semna documente electronice cu aceeaşi valoare ca un document tipărit pe hârtie şi semnat olograf;
 • depune documente justificative privind raportarea activităţii în vederea decontării,  formularele şi fişierele necesare raportării în sistemul informatic unic integrat (SIUI);
 • semna facturile (Conform Cod Fiscal);
 • semna documente trimise către O.N.R.C. pentru înfiinţări de societăţi comerciale (conform noilor reglementari privind înregistrarea în Registrul Comerţului);
 • raporta către CNVM - obligatoriu pentru toate entităţile reglementate şi supravegheate de CNVM;
 • semna mesajele către alte instituţii ale statului (SEAP, CSA-CEDAM, BVB);
 • autentifica  în sisteme informatice private sau pe domeniul societăţii, etc…;
 • transmite informaţii electronice şi către alte instituţii ale statului.
 • certSIGN, companie membră a Grupului UTI, este Furnizor de Servicii de Certificare Acreditat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, recunoscut la nivel internaţional pentru calitatea şi nivelul de încredere al serviciilor oferite.

Costul certificatului digital şi al dispozitivului securizat pentru crearea semnăturii este de 47 de Euro, fără TVA. Certificatul digital este valabil un an. Pentru a putea semna electronic documente şi în anul următor clienţii noştri beneficiază de un preţ mai mic: 30 de Euro fără TVA. 

 Pentru achiziţionarea certificatului, vă rugăm  să ne contactaţi la  tel. 0238 710229,                     0238 414719,  fax: 0238 713577, e-mail: cci@buzau.ro , nicoleta.dinu@cciabuzau.ro ,  adela.moraru@cciabuzau.ro , persoane de contact Nicoleta DINU, Adela MORARU.

Romexpo

CCIA Buzău – reprezentant al ROMEXPO S.A. în judeţul Buzău. Oportunitate de Promovarea afacerilor prin participarea la târgurile şi expoziţiile organizate de ROMEXPO S.A 

Toate firmele buzoiene interesate de participarea la târgurile şi expoziţiile organizate de ROMEXPO S.A au acum posibilitatea de a beneficia de reduceri substanţiale la tarifele de închiriere a spaţiului de expunere. Concret, expozanţii care sunt membri ai CCIA Buzău vor beneficia de o bonificaţie la tarifele prevăzute în Adeziunea-Contract.  Bonificaţia se aplică la tariful de chirie spaţiu interior neamenajat  plus construcţie stand şi chirie spaţiu exterior, astfel:

 • 20% bonificaţie pentru toate manifestările expoziţionale (cu excepţia TTR ediţiile primăvară şi toamnă);
 • 15% bonificaţie pentru TTR (ediţiile de primăvară şi toamnă);   

Expozanţii care se înscriu la manifestările expoziţionale ale Romexpo S.A, prin intermediul CCIA Buzău vor beneficia, în plus, de o bonificaţie din partea Camerei, bonificaţie care se va stabili la completarea Adeziunii-Contract.

Relaţii suplimentare şi întocmirea documentaţiei de participare, la sediul CCIA din Buzău, B-dul Unirii, bl. 10BCD, telefon 0238 710229, 0238 414719, fax: 0238 713577 – persoană de contact Marius Bozioreanu, e-mail: m.bozioreanu@buzau.ro .

Impreuna in sprijinul IMM-urilor

Parlamentul European a adoptat ,,Programul Cadru pentru Competitivitate şi Inovare (CIP)", înfiinţându-se reţeaua europeană Enterprise Europe Network (http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm), care şi-a început activitatea în ţara noastră din anul 2008.

Reţeaua EEN România macroregiunea 2 (cuprinzand judetele Galaţi, Brăila, Vrancea, Tulcea, Buzău, Constanţa) este formată din 5 parteneri: trei Camere de Comerţ şi două Institute cu profil ştiinţific şi tehnologic, care acoperă macroregiunea printr-o experienţă complementară în afaceri şi cercetare – inovare.

Scopul reţelei este de a sprijini întreprinderile şi institutiile prin servicii de informare, instruire, consultanţă, afaceri, brokeraj, pe teme europene de cooperare generală sau de inovare – cercetare – dezvoltare, parteneriate în vederea accesării fondurilor europene.

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, de utilitate publică, cu caracter autonom, având drept scop promovarea comerţului, industriei, agriculturii şi serviciilor pe plan intern şi extern şi sprijinirea comercianţilor români în raporturile cu autorităţile şi cu organisme specializate din ţară şi din străinătate.
C.C.I.A. sprijină agenţii economici pentru o integrare rapidă în economia de piaţă prin activităţile pe care le organizează pe linie de pregătire profesională si informare asupra oportunitatilor de afaceri.
Actant şi senzor sensibil al mediului economic local, C.C.I.A. Buzău susţine efectiv interesele operatorilor economici, şi în mod deosebit pe cele ale membrilor săi, cărora le oferă gratuit o gamă diversificată de servicii specializate in concordant cu scopurile retelei Enterprise Europe Network.
 
În acest sens,  IPA în parteneriat cu CCIA Buzău oferă următoarele servicii:
Servicii pentru încurajarea participării firmelor în vederea accesării fondurilor din programele naţionale;
Consiliere în vederea găsirii de parteneri din UE pentru dezvoltarea şi promovarea afacerilor, transfer de tehnologie, a know-how-lui şi a participării în cadrul programelor europene de cercetare;
Sprijinul în obţinerea de brevete şi consiliere în proprietate intelectuală;
Sprijin în vederea participării la evenimentele de brokerage, misiuni economice, din ţară şi UE.
Consilierea pe orice direcţie este gratuită.
Suntem la dispoziţia dvs. pentru orice alte informaţii!

 

 • Director IPA Galaţi                                                        Director C.C.I.A. Buzău
 • Ing. Vasili APOSTOL                                                     Anca DAMIAN
 • RO2 – Enterprise Europe Network
 • Tel: 0236 433 467;                                                      Tel: 0238 710 229
 • Mob: 0723 526 985, 0771 695 412                                 Mob: 0723 228 033, 0752 139 299
 • E-mail: bazilapostol@ipa.ro ; een@ipa.ro                       E-mail: anca.damian@cciabuzau.ro ;cci@buzau.ro
 • Web: www.ipagl.ro;                                                     Web: www.cciabuzau.ro
 • http://enterprise-europe-erbsn.ro
Copyright (c) www.cciabuzau.ro 2014. All rights reserved.