DESIGNED BY joomla2you
  • Judeţul Buzău este situat în sud - estul României şi se învecinează cu judeţele Braşov, Brăila, Covasna, Vrancea, Ialomiţa şi Prahova, deţinând 2,6% din suprafaţa ţării.
  • Camera de Comert este o organizatie profesionala cu caracter patronal a comerciantilor si industriasilor, menita sa apere interesele lor specifice in fata autoritatilor si organizatiilor din tara si din strainatate si sa promoveze afacerile pe plan local , national si international.
  • Aflat la a XX-a ediţie TOP-ul firmelor din judeţul Buzău continuă să rămână unul din cele mai eficiente mijloace de informare şi promovare activă a societăţilor comerciale, al oamenilor de afaceri care dau dovadă de un management competitiv şi inteligent ajungând astfel pe podiumul succesului atât pe plan local, naţional cât şi internaţional.

Servicii

Membrii C.C.I.A. Buzau cu cotizatia achitata la zi beneficiaza gratuit de urmatoarele servicii: 

1. Consultanţă în domeniul afacerilor

 • Consultanţă pe probleme de afaceri
 • Consultanţă privind relaţiile dintre comercianţi şi organele administraţiei publice
 • Consultaţii prind raporturile de muncă (contracte de muncă, decizii, ajutor social etc.)

2. Consultanţă privind condiţiile de întocmire a contractelor comerciale

 • Informaţii generale (preţuri medii, reguli de origine etc.)
 • Informaţii privind codurile şi tarifele vamale române
 • Informaţii privind codurile şi tarifele vamale străine
 • Informaţii privind condiţiile contractuale INCOTERMS 2000                                 

3. Consultanţă juridică cu privire la organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale conform Legii 31/1990 şi Legii 26/1990                                 

4. Realizarea de contacte de afaceri cu parteneri români sau străini şi însoţirea la vizite                                 

5. Consultanţă privind întocmirea unei cereri de licenţă export / import                                 

6. Asistenţă pentru lucrări cu caracter economico - financiar

 • Consultaţii financiare (Impozitare, TVA)
 • Punerea la dispoziţie, pentru consultare, de materiale documentare, cataloage, cărţi, legislaţie etc.        

7. Consultarea băncii de date locale                                 

 • Firmă - date principale
 • Informaţii cereri şi oferte de produse / servicii                                 

8. Introducerea de informaţii despre firme buzoiene în baza de date locală

 • Informaţii generale despre firmă
 • Cereri şi oferte de produse / servicii                                 

9. Realizarea contactelor cu partenerii de afaceri români sau străini şi însoţirea la vizite                                 

10. Servicii de  concepere şi redactare de corespondenţă în limba română                                 

11. Servicii de consultanţă privind mărcile de fabrică, de comerţ şi de servicii, denumirile de origine, indicaţiile de provenienţă, semnele comerciale                                 

12. Sprijin pentru participarea membrilor la  manifestări comerciale de importanţă naţională                                 

13. Servicii de publicitate prin scrisori, fax, întâlniri şi prezentări de oportunităţi de afaceri                                 

14. Furnizarea de informaţii din bazele de date de pe Internet                                

15. Membrii primesc gratuit publicaţia Camerei "Mesager comercial"

 

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Buzau ofera membrilor  sai si alte servicii contra unor taxe modice şi anume:

1. Eliberarea de certificate de origine a mărfurilor (model roz)                                 

2. Eliberarea de certificate de forţă majoră                                 

3. Emiterea de certificate de onorabilitate pentru societăţile comerciale din teritoriu în vederea participării la operaţiuni comerciale                                 

4. Vizarea de documente comerciale în vederea derulării unor contracte comerciale                                 

5. Sprijin pentru obţinerea de vize consulare pentru comercianţii români                                 

6. Consultarea băncii naţionale de date SINFOCAM                                 

7. Consultarea băncii internaţionale de date SINFOCAM                                 

8. Introducerea de informaţii în băncile de date SINFOCAM                                 

9. Servicii de organizare, la cerere, de simpozioane, întâlniri de prezentare oferte, conferinţe                                

10. Consultanţă acordată societăţilor comerciale pentru 

 • proiecte Phare
 • evaluare
 • expertiză tehnică
 • lichidare societăţi comerciale
 • studii de fezabilitate                                 

11. Întocmire dosare pentru solicitarea unor credite                                 

12. Furnizare informaţii comerciale                                 

13. Publicitate în publicaţia Camerei " Mesager comercial"                                

14. Căutarea de potenţiali parteneri şi organizarea vizitelor la aceştia

 • căutare de parteneri români
 • căutare de parteneri străini
 • asigurarea serviciilor de translator                                 

15. Eliberarea de certificate privind existenţa unei firme şi precizarea obiectului său de activitate                                 

16. Eliberare certificat de trecere a frontierei                                 

17.  Eliberarea de certificate, recomandări şi adeverinţe pentru certificarea semnăturilor în relaţiile dintre societăţi comerciale şi pentru relaţii dintre societăţile comerciale şi autorităţi                                 

18. Eliberarea de recomandări pentru asociaţi străini şi/sau obţinerea de informaţii şi recomandări pentru societăţile comerciale străine

19. Participarea la reuniuni, simpozioane, prezentări de noutăţi legislative şi economice, întâlniri de afaceri etc.

20. Servicii de organizare misiuni  de afaceri, întâlniri de afaceri, manifestări comerciale, atât în ţară, cât şi în străinătate

21. Traduceri  în / din limba română din /în limbile franceză şi engleză                                 

22. Concepere şi redactare corespondenţă în limbile engleză şi franceză                                 

23. Servicii de secretariat (multiplicare documente, transmitere şi primire corespondenţă prin fax, tehnoredactare şi editare pe calculator)                                 

24. Servicii de reprezentare a intereselor  societăţilor comerciale membre a C.C.I.A. Buzău  la diverse manifestări comerciale, misiuni şi întâlniri de afaceri                                

25. Servicii de înregistrare a mărcilor de fabrică, de comerţ şi de servicii, a denumirilor de origine, a indicaţiilor de provenienţă şi a semnelor comerciale                                 

26. Eliberarea de certificate prevăzute de legi speciale                                 

27. Organizarea de cursuri de iniţiere, calificare sau perfecţionare                                 

28. Organizarea de manifestări comerciale de importanţă locală, naţională sau internaţională                                 

29. Sprijin acordat comercianţilor în vederea participării lor la manifestări comerciale externe                                 

30. Servicii de publicitate în mass-media locale, naţionale şi internaţionale                                 

31. Machetare, tehnoredactare si plastifiere                                 

32. Servicii specifice "Arbitrajului Comercial" de pe lângă C.C.I.A.                                 

33. Servicii oferite de Arhiva electronică de valori reale mobiliare                             

34. Servicii oferite de Terminalul Buzău al Bursei Române de Mărfuri

Parteneri

 

Copyright (c) www.cciabuzau.ro 2014. All rights reserved.