DESIGNED BY joomla2you
  • Judeţul Buzău este situat în sud - estul României şi se învecinează cu judeţele Braşov, Brăila, Covasna, Vrancea, Ialomiţa şi Prahova, deţinând 2,6% din suprafaţa ţării.
  • Camera de Comert este o organizatie profesionala cu caracter patronal a comerciantilor si industriasilor, menita sa apere interesele lor specifice in fata autoritatilor si organizatiilor din tara si din strainatate si sa promoveze afacerile pe plan local , national si international.
  • Aflat la a XX-a ediţie TOP-ul firmelor din judeţul Buzău continuă să rămână unul din cele mai eficiente mijloace de informare şi promovare activă a societăţilor comerciale, al oamenilor de afaceri care dau dovadă de un management competitiv şi inteligent ajungând astfel pe podiumul succesului atât pe plan local, naţional cât şi internaţional.

Departamentele Camerei de Comert Industrie si Agricultura Buzau

 

Din punct de vedere funcţional C.C.I.A. Buzău este organizată astfel:

 

I - DEPARTAMENTUL RELAŢII COMERCIALE

Departamentul Relaţii Comerciale facilitează contactele de afaceri şi parteneriatul şi promovează comerţul intern şi extern. Direcţiile principale ale departamentului sunt:

 

 • Culegerea şi difuzarea de informaţii relativ la schimburile comerciale interne şi internaţionale
 • Organizarea de intinniri intre cumpărători şi producători interni şi externi
 • Organizarea consultanţei de comerţ exterior
 • Punerea la dispoziţia intreprinzătorilor /comercianţilor străini de informaţii cu privire la posibilităţile de colaborare
 • Punerea la dispoziţia agenţilor economici de informaţii asupra acţiunilor promoţionale organizate in ţară şi in străinătate
 • Consultanţă privind condiţiile de intocmire a contractelor comerciale
 • Consultanţă privind intocmirea unei cereri de licenţă export /import
 • Căutarea de potenţiali parteneri şi organizarea vizitelor la aceştia
 • Consultanţă privind mărcile de fabrică, de comerţ şi de servicii, denumirile de origine, indicaţiile de provenienţă, semnele comerciale
 • Organizarea participării agenţilor economici la targuri interne şi internaţionale, misiuni economice etc.
 • Organizarea de colocvii, dezbateri, mese rotunde, simpozioane etc., pe diverse teme vizind schimbul de informaţii, idei şi opinii in domeniul afacerilor
 • Eliberarea de certificate de origine a mărfurilor
 • Eliberarea certificatului de forţă majoră
 • Emiterea de certificate de onorabilitate pentru societăţile comerciale din teritoriu in vederea participării la operaţiuni comerciale;
 • Vizarea de documente comerciale in vederea derulării unor contracte comerciale;
 • Sprijin pentru obţinerea de vize consulare pentru comercianţii romani ;
 • Instruirea şi formarea, in condiţii moderne şi de inaltă competenţă, la nivelul standardelor internaţionale, a persoanelor interesate in practicarea unor meserii şi specializări in diverse domenii de activitate a economiei
 • Elaborarea şi editarea de lucrări specifice procesului de formare şi specializare profesională pentru cursanţi şi in general pentru agenţii economici interesaţi
 • Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de atestare profesională in domeniul afacerilor pe baza reglementărilor in vigoare, in colaborare cu ministerele şi alte instituţii centrale de resort
 • Recalificarea forţei de muncă disponibilizate prin şomaj
 • Specializarea in domeniul afacerilor a persoanelor interesate, cu pregătire corespunzătoare in scopul obţinerii de cunoştinţe de inalt nivel pe plan teoretic, metodologic şi practic

Departamentul pune la dispoziţia oamenilor de afaceri reclamă şi publicitate in publicaţiile proprii in orice alte publicaţii locale sau din ţară, la posturile locale de radio şi televiziune referitoare la : cereri şi oferte, organizare manifestări comerciale, informaţii relative la schimburile comerciale interne şi internaţionale, targuri, expoziţii specializate, posibilităţi de cooperare cu intreprinzători / comercianţi străini, reglementări locale şi naţionale care guvernează comerţul, industria, construcţiile, agricultura şi serviciile, acţiuni promoţionale organizate in ţară şi in străinătate

 • Asigură editarea de publicaţii de informare şi reclamă comercială legate de obiectul său de activitate
 • Asigură editarea publicaţiei proprii "Mesager comercial"

 

 

II - DEPARTAMENTUL DE CONSULTANŢĂ ŞI ASISTENŢĂ SOCIETATI

    Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău, prin Departamentul de Consultanţă şi Asistenţă pentru Afaceri oferă viitorilor oameni de afaceri şi firmelor următoarele servicii:

      1.Informare

 

 • Legislaţia de afaceri
 • Relaţii privind mediul de afaceri
 • Credite bancare pentru persoane juridice
 • Pachete de servicii destinate persoanelor juridice
 • Surse de obţinere a fondurilor nerambursabile şi subvenţionate

 

2. Consultanţă - Intocmire documentaţie

 

 • Redactarea de acte constitutive şi acte adiţionale
 • Planuri de afaceri
 • Studii de fezabilitate
 • Analiză financiar - contabilă
 • Managementul proiectelor (implementare - derulare)

 

III - DEPARTAMENTUL ECONOMIC

 

    Se preocupă de gestionarea relaţiilor economice dintre C.C.I.A. Buzău şi membrii acesteia, precum şi dintre C.C.I.A. Buzău şi instituţiile sau firmele cu care colaborează. in cadrul Departamentului este ţinută evidenţa contabilă şi financiară a Camerei. Departamentul intocmeşte periodic, in conformitate cu Legea, Bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi Contul de profit şi pierderi.

 

Parteneri

 

Copyright (c) www.cciabuzau.ro 2014. All rights reserved.