DESIGNED BY joomla2you
    • Judeţul Buzău este situat în sud - estul României şi se învecinează cu judeţele Braşov, Brăila, Covasna, Vrancea, Ialomiţa şi Prahova, deţinând 2,6% din suprafaţa ţării.
    • Camera de Comert este o organizatie profesionala cu caracter patronal a comerciantilor si industriasilor, menita sa apere interesele lor specifice in fata autoritatilor si organizatiilor din tara si din strainatate si sa promoveze afacerile pe plan local , national si international.
    • Aflat la a XX-a ediţie TOP-ul firmelor din judeţul Buzău continuă să rămână unul din cele mai eficiente mijloace de informare şi promovare activă a societăţilor comerciale, al oamenilor de afaceri care dau dovadă de un management competitiv şi inteligent ajungând astfel pe podiumul succesului atât pe plan local, naţional cât şi internaţional.

Generalitati

Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Buzău

 Arbitrajul reprezintă o alternativă la instanţa statală, oferind părţilor posibilitatea de a soluţiona litigiile civile şi comerciale, interne şi internaţionale, într-un timp mult mai scurt decât dacă ar opta pentru instanţa statală, beneficiind totodată de calitatea şi confidenţialitatea actului de justiţie.

La soluţionarea litigiilor pe calea arbitrajului, poate recurge orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, cu sediul sau domiciliul în România sau în străinătate. Care sunt avantajele soluţionării litigiilor prin arbitrajul instituţionalizat?

Confidenţialitatea care are rolul de a proteja credibilitatea şi prestigiul părţilor prin faptul că dosarul cauzei, dezbaterile şi pronunţarea nu sunt publice. Şedinţele de judecată nu sunt publice, nici o persoană nu are acces la informaţiile privind activitatea de soluţionare a litigiilor Curţii de Arbitraj.

Calitatea sporită a actului de justiţie asigurată de alegerea unor arbitri care au cunoştinţe aprofundate în domeniul respectiv.

Apropierea mai pronunţată de spiritul afacerilor comerciale din perspectiva de a nu compromite iremediabil continuarea relaţiilor comerciale dintre părţi şi prin rezolvarea litigiilor într-o atmosferă lipsită de rigiditate. 

Costurile generate de soluţionarea litigiilor sunt mai reduse datorită termenului scurt în care se pronunţă hotărârea arbitrală, ce poate fi învestită cu formulă executorie. (termenul în care se pronunţă hotărârea arbitrală este de maxim 6 luni, iar împotriva sentinţei arbitrale nu se poate exercita decât o cale de atac, respectiv acţiunea în anulare). Competenţa specializată a arbitrilor este un alt motiv pentru care se apelează la arbitraj, precum şi posibilitatea părţilor de a-şi alege arbitrul titular şi arbitrul supleant de pe lista arbitrilor.

Consultanţa procedurală este asigurată gratuit de personalul de specialitate al Curţii de Arbitraj la sediul Curţii, telefonic sau prin corespondenţă.

Accesaţi serviciile Curţii de Arbitraj Comercial Buzău Pentru a putea beneficia de aceste avantaje este necesară existenţa unei clauze compromisorii în contractul încheiat între părţi, prin care, acestea convin că litigiile ce vor rezulta din / în legătura cu contractul ce cuprinde clauza să fie soluţionate pe calea arbitrajului organizat de Curtea de Arbitraj Comercial şi Maritim Constanţa.

Model de clauză compromisorie:
"Orice litigiu decurgând din sau în legătura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea/neexecutarea ori desfiinţarea acestuia, cu excepţia procedurilor speciale - cererile cu valoare redusă şi ordonanţa de plată - va fi soluţionat de Curtea de Arbitraj Comercial  de pe lângă C.C.I.A. Buzău, în conformitate cu Regulile de Procedură ale acestei Curţii. Hotărârea arbitrală este definitivă, obligatorie şi executorie."

În absenţa unei clauze compromisorii inserată în contract, în cazul în care între părţi s-a născut deja un litigiu, acestea pot încheia un "compromis", un înscris separat de contract, prin care să convină ca litigiul existent între ele să fie soluţionat de Curtea de Arbitraj Comercial Buzău. Acest înscris trebuie să se refere la un litigiu actual şi determinat, menţionat ca atare în actul de compromis.

În cazul în care părţile au în vedere o situaţie potenţial litigioasă, care încă nu s-a declanşat, acordul lor privind arbitrarea acestui litigiu nu este un compromis, ci o clauză compromisorie, ce poate fi inserată intr-un act adiţional la contractul de bază.

 

Contact

CCIA Buzău, B-dul Unirii, bloc 2B , parter
Tel: 0238 43 44 08
Fax: 0238 72 63 57
E-mail:
relatii@buzau.ro

Copyright (c) www.cciabuzau.ro 2014. All rights reserved.