UE si Romania

Comunicat de presă


Lansarea proiectului pilot “Regiuni mai puțin dezvoltate” Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a lansat joi, 3 martie, la București, în premieră europeană, proiectul pilot “Regiuni mai puțin dezvoltate”. Prin acest proiect, Comisia Europeană va sprijini
regiunile având un PIB sub 50% din media UE pentru a identifica și depăși blocajele cu care acestea se confruntă, prin analize, expertiză și consiliere furnizate autorităților.
Peste 231 de miliarde de euro au fost disponibile prin politica de coeziune pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale Europei în perioada 2007 – 2013. Realitatea ne arată însă că aceste regiuni au înregistrat evoluții diferite. Regiuni similare, care beneficiază de sprijin asemănător din partea Uniunii, au căi diferite de dezvoltare: unele prosperă, altele rămân în urmă”, a declarat comisarul european pentru politică regională la lansarea proiectului. În cadrul proiectului, care se adresează pentru început regiunilor Nord-Vest și Nord-Est din România, experți ai Direcției Generale pentru Politică Regională din Comisia Europeană (DG REGIO) vor găsi, împreună cu autoritățile române, pentru fiecare regiune în parte, cele mai bune soluții pentru implementarea cu succes a proiectelor cu finanțare europeană, în beneficiul direct al cetățenilor. Experții Comisiei vor analiza caracteristicile macroeconomice, stadiul reformelor administrative, guvernanța locală
și investițiile din regiunile cuprinse în proiect. “O prea mare parte din populația României se luptă cu sărăcia și este departe de standardul de viață occidental. Din acest motiv, acest proiect reprezintă o prioritate a mandatului meu. Încercăm să identificăm,
alături de autoritățile naționale și locale, problemele structurale care împiedică sau încetinesc dezvoltarea acestor regiuni. Soluțiile propuse vor asigura succesul proiectelor europene, care vor genera creștere economică și locuri de muncă”, a subliniat comisarul Corina Crețu.
România este primul stat membru în care este pus în practică acest proiect pilot, în regiunile Nord-Vest și Nord-Est, unde efectele unei economii slabe se simt direct la nivelul cetățenilor. În funcție de rezultate, proiectul va fi extins ulterior pentru a include și alte regiuni din România (Sud, Sud-Vest și Sud-Est), precum și în Polonia.
Declarația de presă susținută de comisarul Corina Crețu este disponibilă la adresa:
http://ec.europa.eu/romania/images/03032016_declaratie_de_presa_regiuni_mai_putin_dezvoltate.pdf

UE şi România

La 1 ianuarie 2007, România a devenit stat membru al Uniunii Europene. Calitatea de stat membru implică atât drepturi, cât şi obligaţii. Toate acestea derivă din tratatele şi legislaţia adoptate de Uniunea Europeană de la înfiinţare până în prezent, asemenea oricărui alt stat membru al Uniunii Europene.

Scurt istoric al relaţiilor dintre România şi Uniunea Europeană

2011
– Martie – data ţintă pentru aderarea României la spaţiul Schengen

2007
– România devine Stat Membru al Uniunii Europene. Tratatul de aderare prevede că, dacă există deficienţe grave în transpunerea şi punerea în aplicare a acquis-ului în domeniile economic, piaţa internă şi, respectiv, justiţie şi afaceri interne, pot fi adoptate măsuri de salvgardare într-un termen de până la trei ani de la data aderării. Aderarea României a fost insoţită şi de o serie de măsuri de acompaniere specifice, instituite pentru a preveni sau pentru a remedia deficienţele în domeniile siguranţei alimentelor, fondurilor agricole, reformei sistemului judiciar şi luptei impotriva corupţiei. Pentru ultimele două componente a fost stabilit un mecanism de cooperare şi verificare cu scopul de a îmbunătăţi funcţionarea sistemului legislativ, administrativ şi judiciar şi de a remedia deficienţele grave în lupta împotriva corupţiei. Raport privind evoluţia măsurilor de acompaniere în România după aderare :
http://ec.europa.eu/romania/documents/eu_romania/romania_report_ro_00001.pdf

2005
-13 aprilie, Parlamentul European dă undă verde aderării României şi Bulgariei la Uniunea Europeană
-25 aprilie, în cadrul unei ceremonii oficiale, desfăşurate la Abaţia de Neumunster din Luxemburg, Preşedintele României, Traian Băsescu, semnează Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2005:157:SOM:RO:HTML

2004
– 17 decembrie – la Consiliul European de la Bruxelles, România primeşte confirmarea politică a încheierii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană

2003
– 26 martie – Comisia Europeană prezintă ediţia revizuită a Parteneriatului de Aderare cu România

2002
– 13 noiembrie – Comisia adoptă o “Foaie de parcurs” pentru Romania şi Bulgaria
– 20 noiembrie – Parlamentul European ia în considerare data de 1 ianuarie 2007 ca dată ţintă pentru aderarea României la Uniunea Europeană
– 12-13 decembrie – Consiliul European de la Copenhaga decide asupra aderării a 10 noi state membre şi adoptă foile de parcurs pentru România şi Bulgaria

2000
– Februarie – in cadrul reuniunii Consiliului UE pentru Afaceri Generale, dedicată lansării Conferinţei Interguvernamentale, are loc deschiderea oficială a negocierilor de aderare a României

1999
– Iunie – România adoptă Planul National de Aderare la Uniunea Europeană
– Decembrie – la Helsinki, Consiliul European decide începerea negocierilor cu şase ţări candidate, printre care şi România

1998
– Noiembrie – Comisia Europeană publică primul Raport de Ţară privind procesul de aderare a României la Uniunea Europeană

1997
– Iulie – Comisia Europeană adoptă Agenda 2000, care include Opinia asupra cererii de aderare a României la Uniunea Europeană

1995
– 1 februarie – intră în vigoare Acordul European
– Iunie – România depune cererea de aderare la Uniunea Europeană

1993
1 februarie – Romania semneaza Acordul European (Acordul european instituie o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi Statele Membre ale acestora, pe de altă parte)