Programe finantare

3 fonduri pentru finantarea afacerilor in 2016

In 2016, in bugetul Ministerului Economiei, este cuprins sprijinul financiar pentru 10 programe destinate afacerilor mici si mijlocii, intre care doua speciale, cu finantare pentru tineri.
Tinerii din Romania care doresc sa inceapa o afacere sau sa dezvolte businessul actual au la dispozitie aceste 3 surse de finantare, dintre care una din fonduri europene.
1. Finantare afaceri – Programul SRL – D
In cadrul programului SRL-D 2016, Ministerul Economiei vrea sa finanteze 1.100 de intreprinderi infiintate de debutanti in afaceri.
Schema de sprijin consta in acordarea a maximum 10.000 euro, ca ajutor financiar nerambursabil, reprezentand 50% din investitia pe care trebuie sa o faca.
2. Finantare afaceri – Programul START.
Acest program are ca obiectiv dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare. START Bugetul pentru Programul START 2016 este de 17 milioane de lei.
3. Finantare afaceri – Instalarea Tinerilor Fermieri
Prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020), tinerii care incep o afacere la tara pot primi pana la 50.000 de euro fonduri europene nerambursabile.
Finantarea acordata prin programul PNDR va contribui la: imbunatatirea managementului, la cresterea competitivitatii sectorului agricol si va sustine procesul de modernizare, precum si conformitatea cu cerintele de protectie a mediului, igiena si bunastarea animalelor si siguranta la locul de munca. Suma maxima acordata va fi 50.000 euro (sub forma de prima in doua transe)

============================================================================

Ghid de utilizare combinată a diferitelor instrumente financiare

Prioritatea majoră a Comisiei Juncker este să readucă Europa pe curba de creștere și să creeze locuri de muncă, fără a genera noi datorii. Fondul european pentru investiții strategice(FEIS) – nucleul Planului de investiții pentru Europa – și fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) joacă amândouă un rol de bază în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și creșterea economică.

A fost publicată o broșură menită să ajute autoritățile locale și promotorii proiectelor să profite la maximum de posibilitățile de combinare a fondurilor FEIS și ESI. Cele două instrumente au fost proiectate în mod diferit, dar complementar, din punctul de vedere al motivației, concepției și cadrului legislativ. Ele se susțin reciproc.
Jyrki Katainen, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „FEIS a fost creat astfel încât să fie cât mai flexibil cu putință, existând așadar posibilități multiple ca promotorii de proiecte să solicite simultan finanțare și din partea FEIS, și din partea fondurilor ESI. Orientările pe care le publicăm astăzi vin cu sfaturi practice, pentru întreprinderile care caută finanțare pentru proiecte, privind posibilitățile de combinare optimă a celor două instrumente.”
Comisarul pentru politica regională Corina Crețu a declarat: „Atingerea obiectivelor Planului de investiții pentru Europa este un efort comun și toate sursele și părțile implicate trebuie să se mobilizeze. Din acest motiv, vă voi asigura că exploatăm la maximum potențialul de creștere al fondurilor ESI, prin investiții strategice și orientate spre performanță, susținute de folosirea sporită a instrumentelor financiare.”
Vicepreședintele Băncii Europene de Investiții Ambroise Fayolle a declarat: „Agregarea fondurilor structurale și de investiții europene cu FEIS va permite BEI să sprijine creșterea durabilă în toate țările și regiunile europene. Prin combinarea granturilor UE și a finanțărilor BEI, banca va putea să se adreseze unor noi beneficiari, în special proiectelor mai mici, grupate în platforme de investiții.”
Broșura oferă o privire de ansamblu asupra combinațiilor posibile dintre FEIS și fondurile ESI, fie la nivel de proiect, fie prin intermediul unui instrument financiar precum o platformă de investiții. Broșura va fi completată cu experiența dobândită în cazuri concrete și cu feedbackul primit de la părțile interesate.
Persoane de contact pentru presă:
Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)
Jakub ADAMOWICZ (+32 2 29 50595)
Siobhán MILLBRIGHT (+32 2 295 73 61)
Sophie DUPIN DE SAINT-CYR (+32 2 295 61 69)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

============================================================================

 Ghid de utilizare combinată a diferitelor instrumente financiare

Prioritatea majoră a Comisiei Juncker este să readucă Europa pe curba de creștere și să creeze locuri de muncă, fără a genera noi datorii. Fondul european pentru investiții strategice(FEIS) – nucleul Planului de investiții pentru Europa – și fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) joacă amândouă un rol de bază în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și creșterea economică.

A fost publicată o broșură menită să ajute autoritățile locale și promotorii proiectelor să profite la maximum de posibilitățile de combinare a fondurilor FEIS și ESI. Cele două instrumente au fost proiectate în mod diferit, dar complementar, din punctul de vedere al motivației, concepției și cadrului legislativ. Ele se susțin reciproc.
Jyrki Katainen, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „FEIS a fost creat astfel încât să fie cât mai flexibil cu putință, existând așadar posibilități multiple ca promotorii de proiecte să solicite simultan finanțare și din partea FEIS, și din partea fondurilor ESI. Orientările pe care le publicăm astăzi vin cu sfaturi practice, pentru întreprinderile care caută finanțare pentru proiecte, privind posibilitățile de combinare optimă a celor două instrumente.”
Comisarul pentru politica regională Corina Crețu a declarat: „Atingerea obiectivelor Planului de investiții pentru Europa este un efort comun și toate sursele și părțile implicate trebuie să se mobilizeze. Din acest motiv, vă voi asigura că exploatăm la maximum potențialul de creștere al fondurilor ESI, prin investiții strategice și orientate spre performanță, susținute de folosirea sporită a instrumentelor financiare.”
Vicepreședintele Băncii Europene de Investiții Ambroise Fayolle a declarat: „Agregarea fondurilor structurale și de investiții europene cu FEIS va permite BEI să sprijine creșterea durabilă în toate țările și regiunile europene. Prin combinarea granturilor UE și a finanțărilor BEI, banca va putea să se adreseze unor noi beneficiari, în special proiectelor mai mici, grupate în platforme de investiții.”
Broșura oferă o privire de ansamblu asupra combinațiilor posibile dintre FEIS și fondurile ESI, fie la nivel de proiect, fie prin intermediul unui instrument financiar precum o platformă de investiții. Broșura va fi completată cu experiența dobândită în cazuri concrete și cu feedbackul primit de la părțile interesate.
Persoane de contact pentru presă:
Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)
Jakub ADAMOWICZ (+32 2 29 50595)
Siobhán MILLBRIGHT (+32 2 295 73 61)
Sophie DUPIN DE SAINT-CYR (+32 2 295 61 69)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

============================================================================

Procedura de inregistrare pentru Operatorii Economici

Procedura de inregistrare in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) a operatorilor economici cuprinde urmatoarele etape obligatorii:
A) completarea on-line a formularului de inregistrare disponibil in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro/ Inregistrare/Inregistrare Operator Economic.
B) trimiterea unei cereri de inregistrare adresata operatorului SEAP semnata de reprezentantul legal al operatorului economic sau de persoana imputernicita expres sa reprezinte operatorul economic in relatiile cu tertii, situatie in care va fi transmisa o copie certificata dupa actul de imputernicire, si a documentelor edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica autorizata sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
C) transmiterea de catre operatorul SEAP prin mijloace electronice a certificatului digital de inregistrare si a instructiunilor de utilizare a acestuia.
Prin completarea formularului de inregistrare operatorul economic isi asuma un angajament de confidentialitate si de protectie a informatiilor existente in cadrul SEAP, inclusiv informatiile care asigura accesul in acest sistem informatic.
A) Completarea formularului de inregistrare on-line:
*IMPORTANT ֠datele de la aceasta inregistrare online vor fi utilizate la descarcarea certificatului digital (contul utilizator si parola alese de dumneavoastra si codul PIN afisat in pagina de sistem la salvarea inregistrarii online). Aceste date vor fi utilizate la descarcarea certificatului digital pe toata perioada de valabilitate a acestuia (2 ani), nu se transmit prin e-mail si nu pot fi recuperate. Va rugam sa acordati o atentie deosebita in ceea ce priveste tipul caracterelor utilizate la alegerea parolei si in ceea ce priveste retinerea informatiilor corecte, mentionate mai sus.
1. Se acceseaza din pagina principala, link-ul Inregistrare, care va conduce in pagina Inregistrare. In aceasta pagina alegeti optiunea Operator Economic.
2. In urma selectarii optiunii, va fi afisata pagina ce cuprinde termenii si conditiile ce trebuie respectate de fiecare utilizator al sistemului informatic. Pentru ca inregistrarea sa fie posibila este necesara acceptarea conditiilor prezentate prin alegerea optiunii “ACCEPTA”.
Atentie!!!
Prin alegerea optiunii “ACCEPTA” operatorul economic se obliga sa respecte termenii si conditiile impuse fiecarui utilizator si isi asuma angajamentul de confidentialitate si de protectie a informatiilor existente in cadrul SEAP, inclusiv a informatiilor care asigura accesul in acest sistem informatic.
3. Se completeaza formularul de inregistrare organizat in cinci sectiuni (General, Cont utilizare, Adrese, Domeniu de activitate, Documente).
a. Sectiunea General: in aceasta zona se introduc informatiile generale despre operatorul economic care va fi inregistrat si anume: tipul operatorului economic (persoane fizice, persoane juridice romane: asociatii familiale, cooperative de consum, cooperative mestesugaresti, asociatii si fundatii, societati agricole, societati comerciale, persoane juridice straine), denumirea operatorului economic, codul unic de inregistrare/numarul de inregistrare in Registrul asociatiilor si fundatiilor/Registrul societatilor agricole, numele si prenumele reprezentantului legal, banca, cont bancar. Optional se pot adauga si alte informatii in zona campului “Comentarii”.
b. Sectiunea Cont utilizator: in aceasta zona se introduc informatiile necesare definirii contului de administrare al operatorului economic. Este necesara completarea urmatoarelor informatii: nume, prenume, e-mail-ul persoanei din cadrul operatorului economic desemnata pentru utilizarea contului (administrarea contului), denumit in continuare persoana responsabila (pot fi introduse mai multe adrese de e-mail, separate prin virgula), telefon, definirea unui cont utilizator si a unei parole. in cazul in care adresa de e-mail introdusa nu este valida (de tip username@domain.com), in momentul salvarii va fi afisat un mesaj de eroare corespunzator.
c. Sectiunea Adrese: in aceasta zona se introduc adresele ce corespund locatiilor unde operatorul economic isi desfasoara activitatea. Se pot adauga mai multe adrese, insa una singura va putea fi Sediul social, respectiv adresa de contact. La adresa de contact va fi transmisa corespondenta de la operatorul SEAP. Este necesara adaugarea in aceasta sectiune a minimum unei adrese, care va fi implicit Sediul social si adresa de contact.
Adresele se adauga prin apasarea butonului Adauga. Acestea pot fi de tipul: sediu social si sedii secundare. Este necesara completarea obligatorie a campurilor: denumire adresa, adresa, cod postal, localitate (prin folosirea pictogramei), telefon, fax, adresa de e-mail (pot fi introduse mai multe adrese de e-mail, separate prin virgula) si optional URL (adresa de Internet), inclusiv nume si prenume persoana de contact. Daca doriti ca aceasta adresa sa fie cea de contact bifati in dreptul casutei.
Se repeta pasul prevazut la alineatul anterior pentru fiecare adresa care va fi adaugata in sistem.
d. Sectiunea Domeniu de activitate: Aceasta pagina permite vizualizarea listei domeniilor de activitate pentru un operator economic, adaugarea unui nou domeniu de activitate si stergerea unui domeniu de activitate existent. Pentru a adauga un nou domeniu de activitate din lista codurilor CAEN se actioneaza butonul Adauga. Pentru a sterge unul sau mai multe coduri CAEN din lista, se bifeaza casuta corespunzatoare din dreptul fiecarui cod CAEN ce urmeaza a fi sters si apoi se actioneaza butonul Sterge Completarea acestei sectiuni este optionala.
e. Sectiunea Documente: Aceasta sectiune va fi disponibila la o data ce va fi anuntata ulterior.
Informatiile introduse nu se pierd in momentul in care utilizatorul trece de la o sectiune la alta.
4. In situatia in care toate informatiile solicitate au fost completate si ati apasat butonul Salveaza, veti fi directionat catre o noua pagina unde sunt afisate centralizat informatiile introduse in cele cinci sectiuni ale inregistrarii. Daca se doreste modificarea lor se apasa butonul Inapoi, iar daca toate informatiile au fost introduse corect se completeaza campul din partea de jos a paginii (mecanismul de protectie) prin introducerea codului de verificare ce apare in partea stanga a paginii. Operatiunea de inregistrare se incheie prin alegerea optiunii Accepta.
Daca din diverse motive codul de protectie este introdus gresit, pe ecran va fi afisat un mesaj de eroare si pentru salvarea datelor introduse va trebui reintrodus codul de protectie.
Operatiunea de inregistrare astfel reluata, se incheie cu alegerea optiunii Accepta. in cazul incheierii operatiunii cu succes, va fi afisata informatia: Ati fost inregistrat in sistem insotita de mesajele: PIN-ul dumneavoastra de acces pentru descarcarea certificatului digital este: …. Va rugam sa il memorati si sa nu il incredintati unei alte persoane neautorizate.
Dupa derularea etapelor de mai sus va fi transmis din partea operatorului SEAP catre operatorul economic un e-mail de confirmare a inregistrarii on-line (la adresa de mail introdusa ca si adresa de contact).
B) Trimiterea urmatoarelor documente:
Cererea de inregistrare – adresata operatorului SEAP trebuie completata utilizand formularul disponibil aici… semnata de reprezentantul legal al operatorului economic sau de persoana imputernicita expres sa reprezinte operatorul economic in relatiile cu tertii, situatie in care se va trimite si:
– originalul actului de imputernicire semnat de reprezentantul legal al operatorului economic;
sau
– o copie certificata dupa actul de imputernicire semnat de reprezentantul legal al operatorului economic.
Actul de imputernicire trebuie sa mentioneze expres ca persoana delegata este imputernicita sa reprezinte operatorul economic in relatiile cu tertii (mandant general) sau este imputernicita sa reprezinte operatorul economic in relatiile cu AADR cu privire la inregistrarea in SEAP (mandat special), caz in care este posibila completarea formularului de imputernicire disponibil aici….
Cererea de inregistrare trebuie insotita de urmatoarele documente edificatoare conform art. 6 alin. (2) lit. c) din Normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1660/2006:
• pentru persoanele fizice si juridice romane: in copie Certificatul Unic de inregistrare la ORC/incheierea de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor/incheierea de inscriere in Registrul societatilor agricole;
• pentru persoanele fizice si juridice straine: in copie tradusa in limba romana si legalizata, documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este rezident.
Cererea de inregistrare completata conform formularului disponibil in SEAP, actul de imputernicire (dupa caz) si documentele edificatoare pot fi transmise prin posta cu confirmare de primire sau pot fi depuse direct la Registratura sediului central al AADR, in vederea eliberarii certificatului digital de inregistrare.
*IMPORTANT – Inainte de trimiterea documentelor va rugam sa va asigurati ca detineti contul utilizator, parola si codul PIN aferente inregistrarii pentru care solicitati eliberarea certificatului digital. In cazul in care nu aveti certitudinea ca ati retinut aceste informatii corect reluati de la punctul A pentru un nou cont utilizator. In urma verificarii informatiilor cuprinse in formularul de inregistrare on-line si a celor din documentele prezentate, operatorul SEAP va transmite prin intermediul postei electronice un mesaj de validare a datelor din documentele prezentate sau o notificare de remediere a neconcordantelor sesizate in legatura cu datele din documentele prezentate.
In urma verificarii informatiilor cuprinse in formularul de inregistrare on-line si a celor din documentele prezentate, operatorul SEAP va transmite prin intermediul postei electronice un mesaj de validare a datelor din documentele prezentate sau o notificare de remediere a neconcordantelor sesizate in legatura cu datele din documentele prezentate.
C) Transmiterea certificatului digital – operatorul SEAP are obligatia de a pune la dispozitia operatorului economic, prin mijloace electronice, certificatul digital de inregistrare si instructiunile de utilizare a acestuia, in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data primirii documentelor prevazute mai sus in conditiile completarii corecte si complete a formularului de inregistrare.
Dupa emiterea acestuia operatorul economic va primi un nou mesaj de acces certificat, cuprinzand informatii cu privire la numarul serial al certificatului si link-ul de unde poate descarca certificatul.
In momentul accesarii, in browserul operatorului economic va fi vizibila o fereastra in care trebuie introdus username-ul (cont utilizator), parola contului de administrare (parola de acces)definit la inregistrarea in sistem,pinul de acces pentru descarcarea certificatului digital si codul de verificare.
Dupa ce ati completat informatiile cerute apasati butonul “Intra” pentru directionare catre pagina “Descarcare certificate” unde va fi afisata parola de instalare a certificatului.
Apasati butonul Salvare certificate (pictograma in forma de discheta) pentru a salva certificatul pe hard disk-ul dumneavoastra. Atentie! Daca apasati butonul confirma descarcarea (pictograma in forma de X) certificatul nu va mai fi disponibil ulterior pentru download. Tot in aceasta pagina gasiti link-uri pentru a descarca procedura de instalare a certificatului digital in browser-ul dumneavoastra (in format PDF si DOC).
Nota 1: Orice operator economic inregistrat in SEAP are posibilitatea de a mandata entitati subordonate acestuia, sa participe in numele si pe seama sa, la achizitiile publice prin mijloace electronice prin intermediul SEAP. Dupa inregistrarea in SEAP operatorul economic devine utilizator master care are dreptul de a conferi drepturi de utilizare a SEAP si altor utilizatori (entitati din subordinea sa). In acest scop dupa instalarea certificatului digital,utilizatorul master poate adauga noi utilizatori prin accesarea meniului “Administrare” sectiunea “Utilizatori”. Din pagina “Lista utilizatori” se actioneaza butonul “Adauga”, situatie in care se va deschide pagina “editare utilizator” organizata in doua sectiuni: “General” si “Administrare roluri”. in Sectiunea “General” se introduc informatiile necesare definirii utilizatorului dorit. Este necesara completarea urmatoarelor informatii: nume, prenume, e-mail-ul persoanei desemnate, telefon, definirea unui cont utilizator si a unei parole. in Sectiunea “Administrare roluri” utilizatorul master va asocia drepturi utilizatorilor nou creati in functie de actiunile care se doresc a fi efectuate de catre utilizatorii respectivi; simpla definire a utilizatorilor creati de catre utilizatorul master nu confera acestora posibilitatea de a participa la achizitiile publice prin mijloace electronice. Asocierea de drepturi se face prin accesarea butonului “Adauga”, fiind afisata lista cu drepturile ce pot fi asociate unui nou utilizator, din care utilizatorul master va selecta pictograma corespunzatoare drepturilor pe care doreste sa le atribuie utilizatorului respectiv. Dupa atribuirea unui drept, acesta va fi marcat ca atribuit. Prin accesarea butonului “Continua” va aparea lista cu toate drepturile atribuite. Salvarea profilului, inclusiv a drepturilor atribuite se realizeaza prin actionarea butonului “Salveaza”. Atat lista utilizatorilor creati, cat si lista drepturilor atribuite acestora pot fi modificate. Un utilizator nou creat poate fi validat/invalidat de catre utilizatorul master, dar nu poate fi sters.
O entitate fara personalitate juridica aflata in subordinea unui operator economic, nu are dreptul de a se inregistra distinct in SEAP si astfel de a dobandi calitatea de utilizator master.
Raspunderea pentru respectarea si punerea in aplicare a facilitatilor descrise in cuprinsul Notei 1 apartine in exclusivitate operatorului economic.
Nota 2: Certificatul digital este valabil pentru o perioada de 2 ani de la data emiterii acestuia.

============================================================================

PNDR 2014-2020: Noi prevederi pentru eficientizarea procesului de selectie a proiectelor de investitii

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) anunta modificareaRegulamentului de organizare si functionare al procesului de selectie si verificare a contestatiilor pentru proiecteleaferente masurilor din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020), aplicabil masurilor de investitii din PNDR.
„Modificarile s-au facut in contextul nevoii permanente de adaptare a procedurilor de lucru la dinamica observata in procesul de implementare efectiva a Programului. Totodata, modificarile aduse noului ROF de selectie fac parte din procesul de calibrare procedurala, prin implementarea in documentele de lucru a lectiilor invatate din prima sesiune a PNDR 2020, astfel incat sa eficientizam procesul de acordare a fondurilor europene”, a precizat Andras SZAKAL, director General al AFIR.
O prima modificare se refera la posibilitatea intocmirii rapoartelor de selectie trimestriale. Decizia privind submasurile pentru care se vor intocmi rapoarte de selectie lunara sau trimestriale va fi supusa aprobarii in cadrul Comitetului de Monitorizare pentru PNDR, de catre Autoritate de Management pentru PNDR din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
Fata de perioada anterioara, sunt acceptate pentru depunere doar proiectele ce au punctajul estimat (evaluare – prescoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate aferent lunii/ trimestrului respectiv. Aceasta modificare va avea impact atat asupra calitatii proiectelor selectate, dar si asupra echitabilitatii procesului de depunere si selectie a proiectelor.
Termenul de evaluare a proiectelor este, dupa caz, de maxim 20 de zile lucratoare pentru evaluarea lunara, respectiv 50 de zile lucratoare pentru cea trimestriala, de la sfarsitul lunii/ trimestrului respectiv. Termenul se poate prelungi cu 10 zile lucratoare daca sunt în evaluare proiecte pe doua sau mai multe submasuri.
Evaluarea proiectelor cuprinse in esantionul de verificare la nivel central AFIR se va face, conform noului ROF, dupa finalizarea evaluarii, în termen de 15 zile lucratoare iar rezultatul se va regasi in raportul de selectie. Anterior, aceasta verificare se facea dupa aprobarea si publicarea Raportului de Selectie.
Noul ROF modifica, de asemenea, termenul privind perioada de depunere a contestatiilor. Solicitantii au acum la dispozitie 5 zile lucratoare de la postarea pe pagina de internet AFIR a Raportului de Selectie pentru a depune contestatii cu privire la rezultatul evaluarii, fata de termenul de 10 zile prevazut anterior.
Cat priveste solutionarea contestatiilor cu privire la rezultatul selectiei lunare/ trimestriale/ finale a proiectelor, daca o contestatie este solutionata in favoarea solicitantului, proiectul va fi reevaluat din punct de vedere al indeplinirii conditiilor de eligibilitate si al evaluarii criteriilor de selectie. Termenul de analizare a tuturor contestatiilor depuse pentru o submasura este de 10 zile lucratoare pentru contestatiile aferente raportului de selectie lunar, respectiv 20 de zile lucratoare pentru contestatiile aferente raportului de selectie trimestrial, si poate fi prelungit cu inca maxim 10 zile lucratoare de catre AFIR daca se analizeaza contestatii depuse pe doua sau mai multe sub-masuri sau daca numarul de contestatii depuse este foarte mare.
Pentru submasurile la care verificarea eligibilitatii este realizata in doua etape, si anume etapa I – eligibilitatea solicitantului si etapa II – eligibilitatea proiectului, solicitantii au posibilitatea contestarii rezultatului verificarilor eligibilitatii, pentru fiecare etapa in parte. In situatia in care exista contestatii admise aferente etapei I „eligibilitatea solicitantului”, AFIR continua verificarea eligibilitatii proiectului iar in cazul in care proiectul este declarat neeligibil pentru etapa II, solicitantii vor avea posibilitatea depunerii de contestatii la rezultatul verificarii etapei II. Termenele procedurale pentru analizarea acestor contestatii se reduc la jumatate fata de cele prevazute pentru solutionarea contestatiilor cu privire la rezultatul selectiei proiectelor.
Documente utile: Regulamentul de Organizare si Functionare al procesului de selectie si al procesului de verificare a contestatiilor pentru proiectele aferente masurilor din PNDR 2020.

Sursa: AFIR

============================================================================

 • 1- Ce este un grant european?
 • 2- Cum sa selectezi programul de finantare potrivit pentru proiectul tau?
 • 3- Cine sunt beneficiarii ?
 • 4-Care este procedura de urmat pentru a obţine o finanţare europeană?
 • 5- Parcursul liderului de proiect ?
 • Răspunsul la toate aceste întrebări găsiţi pe pagina de internet
 • http://www.welcomeurope.com/eurofunding/10-Keys-Fully-Understand-European-Subsidies.html?gclid=CLesktjEj70CFdHLtAodTX8AcQ, de unde puteţi descărca GRATUIT ghiduL finanţărilor explicate.
 • Incepand din această săptămâmă(05-09 august 2013) se fac inscrieri in Programul START, gestionat de Ministerul Economiei, Directia Implementare Programe pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii. Programul va finanta aproximativ 200 de planuri de afaceri dezvoltate de tineri antreprenori. IMM-urile pot primi o ofera alocatie financiara nerambursabila in valoare de maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar. Restul de 30%, se poate obtine sub forma de credit (nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar) sau poate constitui contributie proprie. Institutia de credit partenera poate acorda credit si pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului, dar in afara programului. Creditul bancar poate fi garantat de FNGCIMM in proportie de 80%.

Inscrierile se pot face pe site-ul Directiei Implementare Programe pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, timp de 15 zile.
Ghidul solicitantului de găseşte la adresa:
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programul-pentru-dezvoltarea-abilitatilor-antreprenoriale-in-randul-tinerilor-si-facilitarea-accesului-acestora-la-finantare-start/

 • Aproximativ 1 000 de întreprinderi nou-înființate și alte întreprinderi extrem de inovatoare vor primi, în cadrul unei noi etape de finanțare, granturi în valoare de 100 de milioane de euro din partea parteneriatului public-privat pentru internetul viitorului. Ajutorul este menit să contribuie la dezvoltarea de aplicații și alte servicii digitale, în domenii precum transportul, sănătatea, sistemele de fabricație inteligente, energie și mass-media. Comunicatul de presa integral este disponibil in pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/11072013_granturi_intreprinderi_nou_infiintate_si_imm_ro.htm

 

 •  Începând de astăzi, întreprinderile din Europa vor avea acces mult mai ușor la finanțările de care au atâta nevoie, odată cu extinderea de către Comisia Europeană a portalului unic dedicat finanțărilor UE, care va include fondurile structurale ale UE, și anume Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) și Fondul social european (FSE). Lansat luna trecută, noul portal unic dedicat finanțărilor UE oferă acces ușor la informații complete și actualizate privind modul în care antreprenorii și IMM-urile pot obține peste 100 de miliarde de euro sub formă de finanțări în cadrul programelor din perioada 2007-2013. Datorită acestor schimbări, numărul băncilor și al fondurilor partenere se va dubla, ajungând la peste 1 000, iar IMM-urile vor avea acces la o sursă consolidată de informații vitale privind modalitățile de finanțare: garanții, împrumuturi și capital de risc (MEMO/13/606).

Comunicatul de presa integral este disponibil in pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/25062013_acces_mai_usor_finantari_ue_ro.htm

 • Comisia Europeană a lansat o cerere de propuneri de proiecte, în valoare de 31,5 milioane de euro, pentru a selecta cele mai bune 45 de proiecte în materie de ecoinovare. Întreprinderile din întreaga Europă pot transmite, până la 5 septembrie 2013, propunerile lor menite să introducă pe piață soluții ecologice inovatoare în următoarele cinci domenii: (i) reciclarea materialelor; (ii) apă; (iii) materiale de construcții durabile; (iv) afaceri ecologice; și (v) alimente și băuturi. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:http://ec.europa.eu/romania/news/17052013_ecoinovare_ro.htm