Noutati

BULETIN DE EUROPA

buletin-9 buletin-26 buletin-40 buletin-41 buletin-43 buletin-44 buletin-47 buletin-49 buletin-50 buletin-53 buletin-54 buletin-55 buletin-56 buletin-57 buletin-58 buletin-59 buletin-60 buletin-61 buletin-63 buletin-64 buletin-65 buletin-66 buletin-72 buletin-73 buletin-74 buletin-75 buletin-76 buletin-77 buletin-78 buletin-79 buletin-80 buletin-81 buletin-82 buletin-83 buletin-84 buletin-85 buletin-87 buletin-88

Comisia Europeană a lansat o consultare publica privind evaluarea Centrelor de informare Europe Direct (EDIC), aflate la mijlocul actualei perioade de activitate, 2013-2017.

Pentru a contribui la acest proces de evaluare a Centrelor Europe Direct, sunteți invitați să acordați câteva minute și să completați Chestionarul on-line (disponibil și în limba română), până pe 4 mai 2016. O echipă de evaluatori externi va sprijini CE în determinarea rezultatelor EDIC-urilor, a lecțiilor învățate, precum și în stabilirea unor ajustări tactice și strategice pentru viitoarea generație, ce se va lansa în 2018. Grup țintă: cetățeni, organizații și structuri de sprijin (ex: structuri gazdă curente ale EDIC-urilor, autorități regionale/locale/municipale care nu găzduiesc EDIC-uri, școli, instituții educaționale, organizații de tineret, ONG-uri). Sunt invitați să participe la consultare persoane care au intrat în contact cu Centre Europe Direct, cât și persoane care nu au interacționat cu EDIC-uri. Centrul Europe Direct Buzau vă mulțumește anticipat pentru implicare! 

Adresa:
http://ec.europa.eu/dgs/communication/take-part/consultations/2013-2017-edics_en.htm

Măsuri pentru sporirea securității energetice

Pentru a consolida capacitatea Uniunii Europene de a face față întreruperilor aprovizionării cu gaze, Comisia Europeană a propus marți, 16 februarie, un pachet de măsuri de securitate energetică, cu accent pe o solidaritate sporită între statele membre. Printre măsuri se numără moderarea cererii de energie, creșterea producției inclusiv din surse regenerabile în întreaga Europă, dezvoltarea în continuare a unei piețe energetice interne funcționale și pe deplin integrate, precum și diversificarea surselor energetice, a furnizorilor și rutelor de transport.

Vicepreședintele responsabil cu Uniunea energetică, Maroš Šefčovič, a declarat:„Strategia privind Uniunea energetică, lansată acum un an, promitea să le ofere tuturor europenilor o energie sigură, durabilă și competitivă. Pachetul prezentat se axează pe securitatea aprovizionării, însă el face referire la toate cele trei obiective principale. Prin reducerea cererii noastre de energie și printr-o mai bună gestionare a aprovizionării cu energie din surse externe, suntem în măsură să ne ținem promisiunea și să consolidăm stabilitatea pieței energetice europene.”
Pachetul de măsuri cuprinde:
 un regulament privind securitatea aprovizionării cu gaze, ce propune trecerea de la o abordare națională la una regională în ce privește elaborarea măsurilor de securitate a aprovizionării și introduce principiul solidarității între statele membre, pentru a garanta aprovizionarea cu energie a gospodăriilor și serviciilor sociale esențiale;
 o decizie cu privire la acordurile interguvernamentale în domeniul energiei, care are în vedere verificarea de către Comisie a compatibilității acestora cu normele europene în vigoare, înainte de semnarea lor;
 o strategie privind gazul natural lichefiat (GNL) și depozitarea gazelor naturale, care va îmbunătăți accesul tuturor statelor membre la GNL ca sursă alternativă; și,
 o strategie privind sistemele de încălzire și răcire a clădirilor, cepune accentul pe înlăturarea barierelor din calea reducerii emisiilor de carbon, precum și pe creșterea eficienței energetice și a utilizării surselor regenerabile.
Context
Una dintre prioritățile Comisiei Juncker este crearea unei Uniuni energetice europene flexibile, cu o politică orientată spre viitor în domeniul schimbărilor climatice. Obiectivul acesteia este de a le oferi consumatorilor din UE – gospodării și companii – o energie sigură, durabilă, competitivă și la prețuri accesibile.
Securitatea aprovizionării constituie una dintre cele cinci dimensiuni interconectate și interdependente ale Uniunii energetice. Finalizarea pieței interne și eficientizarea consumului de energie, precum și opțiunile de politică energetică ale țărilor vecine, sunt elemente-cheie pentru securitatea aprovizionării cu gaze.
Persoane de contact pentru presă:
Anna-Kaisa ITKONEN (+32 2 29 56186)
Nicole BOCKSTALLER (+32 2 295 25 89)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România

============================================================================

Bruxelles, 15 mai 2014

România este unul dintre cele 10 state membre UE în care, în 2013, a fost efectuat un studiu privind profilul audienței produselor audiovizuale. Potrivit acestui studiu, cinematografele din România se află printre cele cu cel mai mic număr de spectatori, deși tendința de a merge la cinema este în creștere. Cele mai populare filme printre spectatorii de la cinema sunt cele americane, urmate de cele europene și apoi cele românești. Spectatorii care merg la cinema sunt în principali tineri (63,2%, în categoria de vârstă 14-29 de ani), de sex masculin (58,7%), necăsătoriți (60,9%) și cu un nivel de educație mediu spre superior (81,4%).

Acest studiu a confirmat că industria de film europeană nu își exploatează la maximum potențialul. În acest context, scopul componentei MEDIA din cadrul programului “Europa creativă” este de a sprijini 2,000 de cinematografe și 800 de filme, în următorii 7 ani, astfel încât producțiile europene să depășească granițele naționale. 56% din totalul bugetului alocat pentru program este dedicat componentei MEDIA.

Deși producțiile europene reprezintă aproape două treimi din totalul filmelor distribuite în cinematografele din UE, succesul lor de casă se reduce la doar o treime din vânzările de bilete. Numărul filmelor produse în Europa a crescut, de la aproximativ 1.100 în 2008 la 1.300 în 2012, și totuși majoritatea filmelor europene sunt prezentate numai în țara în care au fost realizate și sunt rareori distribuite dincolo de granițele naționale.

Comisia Europeană a lansat o nouă strategie a UE pentru „Filmul european în era digitală”, în căutare de soluții pentru problema de mai sus, subliniind totodată necesitatea valorificării potențialului noilor modalități de distribuție pentru a promova diversitatea culturală și a da un impuls competitivității. Documentul care prezintă strategia Comisiei sugerează că finanțarea publică ar trebui să se concentreze mai mult pe creșterea audienței filmelor europene și pe acordarea unui sprijin mai consistent dezvoltării, promovării și distribuției internaționale.

Mai multe detalii pe această temă se găsesc în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/15052014_strategie_europeana_cinema_ro.htm

Studiul privind profilul audienței este disponibil în librăria online EU Bookshop:
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=NC0414085

============================================================================

Bruxelles, 14 mai 2014

România este unul dintre statele membre UE care practică activ pescuitul cu setci în derivă. În acest context, ea va trebui să își adapteze legislația la noile norme în domeniu pe care Comisia Europeană intenționează să le introducă începând din ianuarie 2015.

Setcile în derivă sunt plase de pescuit care pot pluti în derivă și pot fi utilizate la suprafața mării sau aproape de aceasta pentru a captura specii de pești care înoată în partea superioară a coloanei de apă. Începând cu anul 2002, toate setcile în derivă, indiferent de mărimea lor, au fost interzise în apele UE în cazul în care erau destinate capturării speciilor mari migratoare, precum tonul și peștele-spadă.

Începând cu 1 ianuarie 2015, Comisia Europeană dorește să interzică utilizarea oricărui tip de setci în derivă pentru activitățile de pescuit desfășurate în apele UE. Propunerea Comisiei include atât interdicția totală a pescuitului cu setci în derivă în UE, cât și interdicția de a le păstra bordul navelor de pescuit. În plus, pentru a evita orice ambiguitate, propunerea detaliază și actuala definiție a setcilor în derivă.

Mai multe detalii pe această temă sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/14052014_interzicere_pescuit_cu_setci_in_deriva_ro.htm

============================================================================

Bruxelles, 15 aprilie 2014

Cetățenii, organizațiile și autoritățile publice din România interesate de tematica cooperării judiciare în materie matrimonială și de responsabilitate parentală sunt invitați să participe la consultarea publică în domeniu, lansată de Comisia Europeană. Consultarea este deschisă până în data de 18 iulie 2014 și are ca scop colectarea de opinii pe subiect care să fie folosite la evaluarea funcționării regulamentului european ce gestionează cooperarea sus-menționată.

Pe lângă lansarea consultării și a campaniei de sensibilizare cu privire la ajutorul existent și la normele aplicabile în cazul în care familiile internaționale decid să se separe, Comisia a publicat și un raport ce scoate în evidență problemele legale cu care continuă să se confrunte în întreaga Europă cuplurile internaționale (soți de cetățenii diferite) atunci când încearcă să soluționeze litigiile transfrontaliere privind căsătoria lor sau încredințarea copiilor lor. Acest raport concluzionează că normele UE care sunt în vigoare în prezent i-au ajutat într-o măsură considerabilă pe cetățeni în soluționarea litigiilor matrimoniale transfrontaliere și a chestiunilor de răspundere părintească și subliniază că trebuie depuse mai multe eforturi pentru a ajuta familiile internaționale să beneficieze de claritate juridică în astfel de situații.

Mai multe detalii pe această temă sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/15042014_problemele_cu_care_se_confrunta_familiile_internationale_ro.htm
Înregistrarea conferinței de presă comune susținute de dna Roberta ANGELILLI, membru al Parlamentului European responsabil cu protecția drepturilor minorilor, și a dnei Viviane REDING, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie, poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=96788

============================================================================

Bruxelles, 14 aprilie 2014

Conform raportului anual privind egalitatea între femei și bărbați, în România sunt necesare eforturi și măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți situația în domeniu, inclusiv în sensul eliminării diferențelor în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, remunerarea și pensiile, combaterea violenței, precum și promovarea egalității în procesul de luare a deciziilor.

Aceste eforturi sunt necesare deoarece, potrivit fișelor informative pe tema promovării egalității și a echilibrului de gen, România se clasează printre ultimele 5 țări din UE în ceea ce privește procentul reprezentării femeilor în consiliile de conducere ale companiilor listate la bursă și, în plus, acest procent a înregistrat cea mai accentuată scădere în rândul statelor membre UE.

Pe ansamblul UE, raportul anual privind egalitatea între femei și bărbați arată că decalajele dintre cele două sexe s-au redus în mod semnificativ în ultimii ani, însă progresele realizate sunt inegale între statele membre și există în continuare discrepanțe în diferite domenii – în detrimentul economiei Europei. Raportul oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor evoluții de politică și juridice ale UE în domeniul egalității între femei și bărbați pe parcursul ultimului an, precum și exemple de politici și acțiuni în statele membre.

Raportul este structurat pe baza a cinci priorități ale Strategiei Comisiei Europene pentru egalitatea între femei și bărbați (2010-2015): (i) independența economică egală; (ii) egalitatea de remunerare pentru aceeași muncă și pentru o muncă de valoare egală; (iii) egalitatea în procesul de luare a deciziilor; (iv) demnitate, integritate și încetarea violenței bazate pe gen; și (v) egalitatea între bărbați și femei în cadrul politicii de acțiune externă și aspecte orizontale.

Mai multe detalii pe subiect sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/14042014_egalitate_femei_barbati_ro.htm

============================================================================

Bruxelles, 14 aprilie 2014

România este unul dintre cele 3 state membre UE care a remediat 100% paginile de internet dedicate vânzării de bilete de avion și cazare evaluate ca fiind neconforme cu legislația UE.

La prima trecere în revistă (în 2013), realizată de autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor sub coordonarea Comisiei Europene, au fost analizate 10 pagini din România, dintre care doar 3 erau conforme cu normele europene. La a doua trecere în revistă (3 aprilie 2014), toate cele 10 pagini din România au fost considerate conforme.

Pe ansamblul UE s-a constatat, în 2013, că 382 dintre cele 552 de pagini verificate nu respectau legislația europeană în domeniul protecției consumatorilor. Autoritățile naționale au contactat ulterior societățile din țara lor care gestionau pagini neconforme pentru a le solicita să-și alinieze practicile la legislația UE privind protecția consumatorilor sau, pentru societățile din alte state membre, au cerut asistența statului membru în cauză.

Controalele concertate (cunoscute și sub denumirea de „acțiuni de verificare”) ale paginilor de internet sunt coordonate de Comisia Europeană și desfășurate periodic de autoritățile naționale de aplicare a legii pentru a depista cazurile de încălcare a legislației privind protecția consumatorilor și a asigura, în consecință, aplicarea acesteia.

Mai multe detalii pe subiect sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/14042014_respectare_drepturi_consumatori_ro.htm

Înregistrarea anunțului de presă pe această temă poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I088560

Bruxelles, 14 aprilie 2014

România are 2 ani la dispoziție pentru a transpune în legislația națională directiva privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor ce decurg din libera circulație a lucrătorilor.

Directiva, propusă la 26 aprilie 2013, are ca scop eliminarea din calea liberei circulații a lucrătorilor a obstacolelor existente, cum ar fi lipsa de informare a angajatorilor din sectorul public și din cel privat cu privire la normele UE sau dificultățile cu care se confruntă cetățenii mobili atunci când solicită obținerea de informații și asistență în statul membru-gazdă. Ea a fost adoptată atât de Parlamentul European, cât și de Consiliul de Miniștri al UE.

Mai multe detalii pe subiect se găsesc în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/14042014_libera_circulatie_a_lucratorilor_ro.htm

Bruxelles, 14 aprilie 2014

Începând, cel mai probabil, din luna iunie a acestui an, România va avea 2 ani la dispoziție pentru a transpune în legislația națională noua directivă europeană privind sancțiunile aplicabile abuzurilor de piață.

Tot în aceeași perioadă, Comisia Europeană va elabora și adopta normele de punere în aplicare a regulamentului privind abuzul de piață, norme ce vor trebui puse în practică ca atare de fiecare stat membru, inclusiv România, odată ce au fost adoptate.

Atât regulamentul, cât și directiva au fost adoptate de Parlamentul European și de Consiliul de Miniștri al UE. Ele urmează să fie semnate de către președinții celor două instituții europene și apoi publicate în Jurnalul Oficial al UE (publicare preconizată pentru luna iunie).

Mai multe detalii despre cele două acte normative sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/14042014_sanctiuni_penale_pentru_apararea_integritatii_pietei_ro.htm

Bruxelles, 10 aprilie 2014

România se situează între primele 5 țări din UE în 4 domenii din cele 22 care fac obiectul tabloului de bord în domeniul transporturilor, publicat pentru prima dată de Comisia Europeană.

Obiectivul acestui prim tablou de bord este acela de a oferi o imagine asupra diversității rezultatelor înregistrate de statele membre în acest domeniu, în întreaga Europă, și de a sprijini statele membre în identificarea deficiențelor și în definirea priorităților în materie de politici și investiții.

Tabloul de bord poate fi consultat fie pe moduri de transport (rutier, feroviar, pe apă și aerian), fie în funcție de următoarele categorii:
 Piața unică (acces la piață, reglementare)
 Infrastructură
 Impactul asupra mediului
 Siguranță
 Transpunerea legislației UE
 Încălcarea legislației UE
 Inovare și cercetare
 Logistică.

Tabloul de bord reunește date provenite din diverse surse (Eurostat, Agenția Europeană de Mediu, Banca Mondială, OCDE etc.). Comisia intenționează să îmbunătățească, în anii următori, indicatorii utilizați, în dialog cu statele membre, reprezentanții sectorului și alte părți interesate, și de asemenea să monitorizeze progresele statelor membre în timp.

Mai multe detalii pe subiect se găsesc în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/10042014_tablou_de_bord_transporturi_ro.htm

Înregistrarea informării tehnice susținute de directorul-general Matthias RUETTE, Direcția Generală pentru Transport (DG MOVE) din cadrul Comisiei Europene, poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I088522

Bruxelles, 10 aprilie 2014

Orice persoană sau organizație din România interesată de sau lucrând în domeniul protecției copilului este invitată să participe la o consultare publică având ca scop definirea unor orientări în ceea ce privește sisteme integrate în domeniu. Termenul-limită pentru contribuții este data de 3 iulie 2014.

Prin această consultare se vor colecta contribuții care vor permite UE să publice, până la sfârșitul anului 2014, orientări pentru statele membre, valorificând rezultatele obținute în cursul punerii în aplicare a Agendei UE pentru drepturile copilului.

Orientările vor trece în revistă diferitele instrumente ale UE care pot avea un impact asupra protejării drepturilor copilului și vor oferi țărilor UE sugestii privind modul în care pot utiliza sau pune mai bine în aplicare aceste instrumente în cadrul propriilor sisteme de protecție a copilului.

Mai multe detalii se găsesc în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/10042014_drepturile_copilului_violenta_ro.htm

Consumatorii și organizațiile pacienților, profesioniștii și organizațiile din domeniul sănătății, autoritățile publice, dezvoltatorii de aplicații, furnizorii de servicii de comunicații mobile, producătorii de dispozitive mobile, persoanele fizice și toate părțile interesate din România sunt invitate să participe la o consultare publică pe tema m-sănătății (altfel spus, sănătății mobile) până la data de 3 iulie 2014.

Contribuțiile trebuie să se concentreze pe modul în care dispozitivele mobile își pot aduce aportul la ameliorarea sănătății și bunăstării tuturor cetățenilor europeni. Printre întrebările la care se dorește răspuns sunt și următoarele:
– Care sunt cerințele de siguranță și performanță ce ar trebui să fie îndeplinite de aplicațiile m-sănătate?
– Care sunt garanțiile de securitate pentru utilizarea datelor personale de sănătate în condiții de siguranță?
– Care este cea mai bună cale de promovare a inițiativelor antreprenoriale în domeniu?

Exemple de servicii de m-sănătate sunt aplicațiile ce măsoară semnele vitale, cele care reamintesc pacienților să-și ia medicamentele, aplicațiile ce fac recomandări privind menținerea condiției fizice sau în ceea ce privește regimul alimentar etc. Aproape 100.000 de aplicații m-sănătate sunt deja disponibile, iar cele mai populare 20 dintre ele au înregistrat deja 231 de milioane de descărcări la nivel mondial. Se preconizează că, până în 2017, dacă potențialul m-sănătății este valorificat pe deplin, aceste servicii ar putea contribui la scăderea cu 99 de miliarde de euro a costurilor aferente serviciilor medicale din UE.

Mai multe detalii sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/10042014_asistenta_medicala_in_format_de_buzunar_ro.htm

Înregistrarea anunțului de presă pe subiect poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I088486

Bruxelles, 9 aprilie 2014

Comisia a aprobat, pentru România, harta privind acordarea de ajutoare de stat pentru dezvoltare regională în perioada 2014-2020.

Harta definește regiunile ce pot beneficia de ajutoare regionale pentru investiții, acordate de autoritățile române. Ea stabilește nivelurile maxime ale ajutoarelor ce pot fi acordate întreprinderilor din regiunile eligibile. Harta va fi valabilă pentru perioada 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2020.

În termeni practici, întregul teritoriu al României este eligibil pentru acordarea de ajutoare de stat pentru investiții. Nivelurile maxime pentru întreprinderile mari se situează între 10 și 50%, ele putând fi majorate pentru IMM-uri.

Harta a fost aprobată în cadrul noilor orientări privind ajutoarele regionale, adoptate de Comisia Europeană în luna iunie 2013. Aceste orientări stabilesc condițiile în care se poate acorda ajutor de stat întreprinderilor în scopul dezvoltării regionale. Obiectivul lor este de a promova creșterea economică și de a spori coeziunea în cadrul pieței unice.

Mai multe detalii pe subiect sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/09042014_ajutoare_regionale_pentru_romania_ro.htm

Bruxelles, 9 aprilie 2014

Henk Blanken (Olanda), Christiane Hawranek și Marco Maurer (Germania) și Mette Dahlgaard (Danemarca) s-au clasat pe locurile I, II și, respectiv, III în cadrul concursului pentru titlul de jurnalist european în domeniul sănătății.

În concurs au fost înscrise peste 850 de articole din toate cele 28 de state membre UE, iar juriile naționale au selectat câte un finalist din fiecare dintre ele. Articolul nominalizat de juriul din România se intitulează ” Cum am devenit membru în rețeaua citostaticelor. Vrei să intri și tu?” al editorialistului Vlad Mixich.

Premiul european pentru jurnalism în domeniul sănătății se acordă de 5 ani și are drept obiectiv sensibilizarea publicului larg cu privire la problemele de sănătate importante ce afectează viețile cetățenilor din întreaga UE.

Mai multe detalii sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/09042014_castigatori_premiu_european_pentru_jurnalism_ro.htm
Înregistrarea ceremoniei de premiere, precum și a discursului susținut cu această ocazie de comisarul european pentru sănătate Tonio BORG, poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I088359

Bruxelles, 9 aprilie 2014

Organismele responsabile cu aplicarea legislației privind combaterea muncii nedeclarate din România vor face parte în viitor din noua platformă europeană de cooperare în domeniu.

Comisia a propus crearea acestei platforme cu scopul de a preveni și descuraja într-un mod mai eficace munca nedeclarată. Toate statele membre UE vor deveni parte a acestei platforme, deoarece munca nedeclarată este o problemă comună pe plan european, iar participarea comună este esențială pentru găsirea de soluții pentru situațiile cu implicații transfrontaliere.

Platforma urmează să umple un vid existent la nivelul UE, unde problema muncii nedeclarate se discută doar sporadic și în mod necoordonat. Propunerea de creare a acestei platforme urmează să fie transmisă Parlamentului European și Consiliului de Miniștri al UE pentru adoptare.

Mai multe informații pe această temă se găsesc în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/09042014_munca_nedeclarata_platforma_comisia_europeana_ro.htm
Înregistrarea declarației de presă susținute de comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune László ANDOR poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I088414

Bruxelles, 9 aprilie 2014

Comisia a propus un pachet de măsuri ce au în vedere remedierea deficiențelor în materie de guvernanță corporativă legate de comportamentul societăților cotate la bursă, precum și standardizarea cerințelor privind crearea de firme cu asociat unic.

Guvernanța corporativă și dreptul societăților comerciale sunt esențiale pentru asigurarea faptului că întreprinderile sunt bine administrate și sustenabile pe termen lung și, prin urmare, au de jucat un rol important în finanțarea pe termen lung a economiei europene.

Propunerile de măsuri au fost elaborate în urma Planului de acțiune din 2012 privind dreptul societăților comerciale și guvernanța corporativă și a Comunicării privind finanțarea pe termen lung a economiei europene, care a fost publicată la data de 27 martie 2014.

Mai multe detalii sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/09042014_consolidare_implicare_actionari_societati_comerciale_ro.htm
Înregistrarea conferinței de presă susținute de comisarul european pentru piața internă și servicii Michel BARNIER poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I088526

Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri pe subiect este disponibilă în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I088527

Bruxelles, 8 aprilie 2014

Datele OCDE arată că Uniunea Europeană și statele sale membre au continuat, și în 2013, să se constituie în cel mai mare donator de ajutoare din lume, furnizând peste jumătate din totalul asistenței oficiale pentru dezvoltare (AOD) pe plan mondial.

AOD colectivă din partea UE (acordată atât de instituțiile Uniunii, cât și de statele membre) și-a reluat tendința de creștere în 2013 (56,4 mld. euro față de 55,3 mld. euro în 2012), după ce înregistrase scăderi consecutive în ultimii doi ani precedenți.

În 2005, statele membre UE s-au angajat să majoreze AOD până la 0,7% din venitul național brut (VNB) al UE până în 2015. În iunie 2013, respectarea acestui angajament a fost reconfirmată de Consiliul European drept o prioritate-cheie a statelor membre, în vederea îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM) stabilite de ONU.

Țintele individuale sunt de 0,7% pentru cele 15 statele membre de dinainte de 2004 și de 0,33% pentru statele membre ce au aderat la UE începând cu 2004.

Mai multe detalii pe această temă se găsesc în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/08042014_majorare_ajutor_pentru_dezvoltare_ro.htm

Bruxelles, 8 aprilie 2014

Uniunea Europeană a decis să recurgă la procedurile de soluționare a litigiilor din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) în legătură cu interdicția impusă de Rusia importurilor de porci, carne de porc proaspătă și anumite produse din carne de porc din UE.

Interdicția a fost introdusă la sfârșitul lunii ianuarie 2014, Rusia întemeindu-și decizia pe patru cazuri izolate de pestă porcină africană depistate la porci mistreți, în zona granițelor Lituaniei și Poloniei cu Belarus. Discuțiile bilaterale pe tema interdicției nu au avut nici un rezultat până în prezent.

Prin decizia luat de Rusia, aproape 25% din exporturile totale ale UE din domeniu au fost blocate, acest lucru expunând sectorul agricol la pierderi semnificative.

Mai multe detalii pe subiect sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/09042014_ue_contesta_interdictia_rusiei_asupra_importurilor_de_carne_de_porc_ro.htm

Șapte comisari europeni vor candida la alegerile europene, iar șase dintre ei vor intra în concediu electoral începând din luna aprilie 2014.

Cei șase membri ai Comisiei Europene, ce urmează a fi în concediu electoral, sunt următorii:
– din 7 aprilie – Olli Rehn, vicepreședinte al CE, responsabil pentru afaceri economice și monetare și pentru moneda euro;
– din 19 aprilie
• Viviane Reding, vicepreședinte al CE, responsabil pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie
• Antonio Tajani, vicepreședinte al CE, responsabil pentru industrie și antreprenoriat
• Maroš Šefčovič, vicepreședinte al CE, responsabil pentru relații interinstituționale și administrație
• Janusz Lewandowski, comisar european pentru programare financiar și buget
• Neven Mimica, comisar european pentru protecția consumatorilor.

Portofoliile lor vor fi gestionate, pe perioada concediului electoral, de următorii membri ai Comisiei Europene:
– președintele CE José Manuel Barroso pentru vicepreședintele Šefčovič
– vicepreședintele Siim Kallas pentru vicepreședintele Rehn
– comisarul european Andris Piebalgs pentru comisarul Lewandowski
– comisarul european Johannes Hahn pentru vicepreședintele Reding
– comisarul european Michel Barnier pentru vicepreședintele Tajani
– comisarul european László Andor pentru comisarul Mimica.

Comisarul european pentru comerț Karel De Gucht nu va intra în concediu electoral, deoarece nu va participa în mod activ la campania electorală.

Mai multe detalii se găsesc în comunicatul de presă din pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/02042014_barrosso_a_anuntat_ca_sapte_comisari_vor_candida_la_alegeri_ro.htm


România va trebui să returneze Comisiei Europene o sumă de 4,24 milioane euro (pentru o corecție financiară de 4,51 milioane de euro în cadrul politicii agricole comune), pentru nedefinirea anumitor condiții de mediu și agricultură (așa-numitele GAEC), pentru controale efectuate în mod parțial și pentru deficiențe ale sistemului de sancțiuni.

Diferența dintre impactul financiar al corecției (4,24) și valoarea ei totală (4,51) se datorează sumelor deja recuperate de la România sau deja rambursate de către aceasta. Valoarea totală a corecției solicitate de la toate statele membre este de 318 milioane de euro. Mai multe detalii pe subiect sunt disponibile în comunicatul din pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/04042014_comisia_recupereaza_cheltuieli_in_cadrul_pac_ro.htm


Andreea Florina Săndiță, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național “Radu Greceanu” din Slatina, este reprezentanta României printre cei 28 de câștigători naționali ai concursului de traduceri dedicat liceenilor “Juvenes Translatores”.

La concurs au participat peste 3.000 de elevi în vârstă de 17 ani din toate statele membre UE. Ceremonia de premiere a acestora are loc la Bruxelles, în data de 8 aprilie, și va putea fi urmărită în direct prin internet. Mai multe detalii pe subiect se găsesc în comunicatul de presă din pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/07042014_juvenes_translatores_premiere_castigator_romania_ro.htm

 • Cetățenii, întreprinderile, cercetătorii și factorii de decizie politică din România vor putea, pe viitor, să integreze mai ușor dimensiunea de mediu în toate activitățile și procesele decizionale datorită programului european Copernicus ce beneficiază de un regim de diseminare deschisă a datelor și informațiilor privind serviciile sale. În cadrul acestui program de monitorizare a mediului, se va lansa astăzi primul satelit dedicat – Sentinel 1A. Lansarea, programată pentru ora 23.02 CET, va putea fi urmărită în direct online.

Pe ansamblu, programul va ajuta, de exemplu, întreprinderile să creeze locuri de muncă și să dezvolte afaceri în domeniul producerii și diseminării de date de mediu, precum și al industriei spațiale propriu-zise. De asemenea, o serie de alte sectoare economice (transport, petrol și gaze, agricultură, asigurări etc.) vor beneficia prin intermediul lui de date fiabile și exacte în ceea ce privește monitorizarea Pământului. Potrivit studiilor, programul ar putea genera un beneficiu financiar de apr. 30 de miliarde de euro și ar putea crea în jur de 50.000 de noi locuri de muncă la nivelul Uniunii Europene.

Mai multe detalii pe subiect se găsesc în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/03042014_satelitul_dedicat_programului_copernicus_gata_de_lansare_ro.htm

 • Dl Daniel Dăianu, fost ministru de finanțe al României și fost membru al Parlamentului European, participă la Bruxelles la reuniunea grupului la nivel înalt privind resursele proprii ale UE. Consiliul de Miniștri al UE l-a desemnat pe dl Dăianu să facă parte din acest grup.

Instituirea grupului a fost anunțată în data de 25 februarie 2014 de reprezentanții celor trei instituții europene implicate în desemnarea membrilor, și anume: Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul de Miniștri al UE. Președintele grupului este dl Mario Monti, fost premier al Italiei și fost comisar european. Reuniunea de astăzi este prima din activitatea grupului.

Crearea grupului a fost decisă în timpul negocierilor pentru cadrul financiar multianual 2014-2020. Fiecare instituție implicată a desemnat câte 3 membri. Scopul grupului este de a efectua o revizuire generală a sistemului de resurse proprii al UE.

Calendarul de activitate al grupului include:
– realizarea unei prime evaluări a situației – până la sfârșitul anului 2014
– discutarea rezultatelor de către parlamentele naționale în cadrul unei conferințe interparlamentare – în cursul anului 2016
– analizarea, de către Comisie, a oportunității unei propuneri de reformă a sistemului, în paralel cu reexaminarea și revizuirea cadrului financiar multianual curent, pentru următoarea perioadă financiară – după 2016.

Mai multe detalii pe subiect sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/03042014_grup_la_nivel_inalt_finantare_ue_ro.htm

Bruxelles, 3 aprilie 2014

12 orașe din întreaga Europă și-au depus candidatura în noiembrie 2013 pentru titlul de “Capitala europeană verde” a anului 2016.

Dintre aceste 12 orașe, juriul a ales cinci (Essen, Ljubljana, Nijmegen, Oslo și Umea) drept finaliste în cadrul competiției. Acestea își vor prezenta juriului, în data de 23 iunie, viziunea, potențialul de a servi drept exemplu și strategia de comunicare, urmând ca titlul să fie decernat unuia dintre ele în data de 24 iunie.

Titlul de “Capitală europeană verde” a fost conceput ca o inițiativă de a recunoaște eforturile depuse în domeniul atenuării și adaptării la schimbările climatice, de a încuraja orașele să adopte noi măsuri în domeniul dezvoltării durabile, precum și de a scoate în evidentă și promova schimbul de bune practici între orașele europene. Pe lângă faptul că reprezintă o sursă de inspirație pentru alte orașe, titlul dă un plus de vizibilitate ce contribuie la îmbunătățirea reputației orașului câștigător, precum și a atractivității lui pentru cei ce doresc să îl viziteze sau să muncească și trăiască în el.

Mai multe detalii se găsesc în comunicatul din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/03042014_capitala_europeana_verde_2016_ro.htm

 • România va trebui în viitor să ia măsurile necesare pentru a-și armoniza prevederile legale relevante cu propunerile ce au în vedere modificarea normelor europene în domeniul politicii de vize din spațiul Schengen, odată ce aceste propuneri vor deveni parte integrantă a legislației UE.

Noile propuneri au la bază faptul că, potrivit unui studiu, procedurile greoaie de acordare a vizelor au dus la “pierderea” unui număr de 6,6 milioane de potențiali călători, și asta doar din 6 dintre țările cu cel mai mare număr de vizitatori ai UE. În plus, norme de acordare a vizelor mai flexibile ar rezulta în creșterea cu de la 30% și până la 60% a numărului călătorilor, în practică acest lucru însemnând 130 de miliarde de euro în încasări directe (din cazare, mâncare, băuturi, transport, divertisment, cumpărături etc.) pe o perioadă de 5 ani și posibila creare a 1,3 milioane de locuri de muncă în turism și domeniile conexe.

Propunerile respective au în vedere:
– simplificarea cererilor de viză de scurtă ședere
– stabilirea unui set mai clar de norme procedurale și accelerarea procesului de acordare a vizelor
– stimularea cooperării la nivel consular
– instituirea unui nou tip de viză – viza de circuit.

Ele sunt concretizate într-un regulament actualizat privind codul de vize al UE, precum și într-un nou regulament privind instituirea vizei de circuit. Ambele propuneri de regulamente vor trebui să fie adoptate de Consiliul de Miniștri al UE și Parlamentul European, lucru care se va întâmpla cel mai devreme în anul 2015. Odată cu adoptarea și publicarea lor în Jurnalul Oficial al UE, ambele regulamente vor trebui să fie aplicate ca atare de fiecare stat membru.

Mai multe detalii pe subiect se găsesc în comunicatul de presă disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/01042014_norme_flexibile_acordare_vize_ro.htm

Înregistrarea declarațiilor de presă, din cadrul conferinței de presă comune, susținute de comisarul european pentru afaceri interne Cecilia MALMSTRÖM poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I088219; Înregistrarea declarațiilor de presă, din cadrul conferinței de presă comune, susținute de vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil pentru industrie și antreprenoriat, Antonio TAJANI este disponibilă în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I088218; Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri pe subiect se găsește în pagina: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I088220

 • Aproximativ unul din zece europeni (11%) admite că, în anul precedent, a cumpărat bunuri sau servicii care implică muncă la negru, în timp ce 4% recunosc că ei înșiși au fost plătiți la negru în schimbul unei munci fără forme legale. În plus, unul din 30 (3%) a fost plătit parțial în numerar de către angajatorul său („remunerație în plic”). Acestea sunt câteva dintre constatările unui sondaj Eurobarometru, care arată că munca la negru continuă să fie larg răspândită în Europa, deși amploarea și percepția problemei variază de la o țară la alta.
 • România face parte dintre statele membre cu procent ridicat de “angajați cu remunerație în plic” (7% față de media UE menționată mai sus; cel ma ridicat procent e în Letonia – 11%), însă este țara în care a fost înregistrată și cea mai importantă descreștere a numărului acestor angajați (16%). Comunicatul de presă integral se găsește în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/24032014_munca_la_negru_un_fenomen_larg_raspandit_ro.htm
 • Potrivit rezultatelor a două sondaje realizate în spitalele de urgență (respectiv, unități destinate îngrijirilor medicale de scurtă durată, precum și tratamentelor medicale ori chirurgicale urgente) și printre medicii generaliști din Europa, sistemele de tip e-sănătate încep să fie utilizate din ce în ce mai mult. Astfel, în 2013, 60% dintre medicii generaliști au folosit aceste instrumente, numărul lor fiind cu 50% mai mare decât în 2007. Cu toate acestea, mai rămân multe de făcut în acest sens. Date referitoare la România se găsesc, începând cu pagina 193, în studiul “Sondajul privind spitalele europene: analiza acoperirii serviciilor de e-sănătate (2012-2013)” – disponibil în limba engleză în pagina: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?action=display&doc_id=4715; Comunicatul de presă integral poate fi consultat în pagina:  http://ec.europa.eu/romania/news/24032014_e-sanatatea_in_ue_care_este_diagnosticul_ro.htm
 • Potrivit rezultatelor ultimului sondaj Eurobarometru privind sportul și activitatea fizică, 59% dintre cetățenii Uniunii Europene nu fac niciodată sport sau rareori desfășoară activități sportive, în timp ce 41% fac sport cel puțin o dată pe săptămână. Europa de Nord este mult mai activă fizic decât sudul și estul. 70% dintre respondenții din Suedia au declarat că fac sport sau activități fizice cel puțin o dată pe săptămână, plasându-se cu puțin înaintea Danemarcei (68%) și Finlandei (66%) și fiind urmată de Olanda (58%) și Luxemburg (54%). La cealaltă extremă a clasamentului se află Bulgaria, unde 78% dintre persoane nu fac niciodată sport sau activități fizice, urmată de Malta (75%), Portugalia (64%), România (60%) și Italia (60%). Comunicatul de presă integral se găsește în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/24032014_eurobarometrul_privind_sportul_scoate_in_evidenta_niveluri_ridicate_de_inactivitate_ro.htm
 • Comisia Europeană a publicat o propunere pentru un regulament nou privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice. Preocupările consumatorilor și ale producătorilor se află la baza acestei noi propuneri, care vizează soluționarea neajunsurilor sistemului actual. Piața produselor ecologice a UE a crescut de patru ori în ultimii 10 ani, iar normele trebuie actualizate și adaptate astfel încât sectorul să se poată dezvolta în continuare și să poată răspunde provocărilor viitoare. Potrivit studiului privind agricultura ecologică în UE, România se află printre statele membre care au cel mai mic procent (sub 1%) de suprafață utilizată pentru acest tip de agricultură din totalul suprafeței agricole utilizate, însă se află și printre cele în care suprafața fermelor ecologice (47 ha/fermă) depășește media europeană (34 ha/fermă). Studiul se găsește în pagina: http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/more-reports/pdf/organic-2013_en.pdf; Comunicatul de presă integral se găsește în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/25032014_agricultura_ecologica_propunere_a_comisiei_pentru_o_cantitate_mai_mare_si_o_calitate_mai_buna_ro.htm; Înregistrarea conferinței de presă susținute de comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală Dacian CIOLOȘ poate fi urmărită în pagina: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I088007; Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri se găsește în pagina: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I088006
 • Dialogul paneuropean cu cetățenii, la care va participa președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso, va avea loc între orele 17.00 – 18.00 (ora României) și poate fi vizionat în direct prin webstream. Cetățenii pot participa la dezbatere prin intermediul Facebook și Twitter, utilizând hashtag¬ul #EUdeb8. În România, la București, cei interesați vor putea viziona în direct dezbaterea la care participă președintele Barroso la sediul Spațiului Public European (str. Vasile Lascăr, nr. 31, parter), în limita locurilor disponibile. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/21032014_dezbatere_cetateni_bruxelles_ro.htm
 • Cum vedeți rolul Uniunii Europene în viața dumneavoastră de zi cu zi? Ce înseamnă a fi european? Ce înseamnă solidaritatea europeană? Ce fel de Europă ne dorim pentru viitor? Acestea sunt câteva dintre întrebările pe care comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, Dacian Cioloș, le va aborda în data de 17 martie la București în cursul celei de-a 50-a ediții a dialogurilor cu cetățenii, la care vor participa aproximativ 250 de cetățeni din toată România. Dialogul va avea loc între orele 11.00 și 13.00 la Biblioteca Națională a României (zona Atrium, Bd. Unirii 22) și va fi moderat de jurnalistul de televiziune Luca Niculescu. Evenimentul va fi transmis live prin webstream, iar cetățenii din întreaga Europă pot participa, de asemenea, prin intermediul Twitter, utilizând hashtagul #EUDeb8. Dialogul va continua cu 10 dezbateri cu cetățenii la nivel local, organizate în cooperare cu Rețeaua Europe Direct din România. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/14032014_dialog_cetateni_ciolos_bucuresti_ro.htm
 • Tunisia și Uniunea Europeană au instituit luni, 3 martie, în mod oficial, un parteneriat pentru mobilitate. În acest scop a fost semnată o declarație comună de către dna Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne, de dl Tahar Cherifa, ambasadorul Tunisiei în Belgia și pe lângă Uniunea Europeană, și de miniștrii celor 10 state membre ale UE care participă la acest parteneriat: Belgia, Danemarca, Germania, Franța, Italia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia și Marea Britanie. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:http://ec.europa.eu/romania/news/03032014_ue_si_tunisia_parteneriat_pentru_mobilitate_ro.htm
 • Două studii publicate de Comisia Europeană arată modul în care politica în domeniul mediului poate impulsiona creșterea economică prin intensificarea măsurilor de protecție împotriva inundațiilor și prin tranziția către taxe mai ecologice. Unul dintre studii aduce noi dovezi în sprijinul beneficiilor economice globale generate de realizarea, la momentul oportun, de investiții în infrastructuri de apărare împotriva inundațiilor, celălalt evidențiază avantajele pe care le-ar aduce reducerea sarcinii fiscale asupra costului forței de muncă și reorientarea sa înspre utilizarea resurselor și poluare. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/03032014_intensificare_masuri_protectie_impotriva_inundatiilor_ro.htm
 • Conform unui sondaj de opinie Eurobarometru special privind schimbările climatice, patru din cinci persoane din Uniunea Europeană recunosc faptul că economia și ocuparea forței de muncă pot fi impulsionate prin combaterea schimbărilor climatice și prin utilizarea mai eficientă a energiei. Această cifră este ușor mai ridicată decât cea din ultimul sondaj, realizat în 2011, când 78% dintre europeni aveau această părere. Doar 10% dintre români consideră schimbările climatice drept o problemă majoră pe plan mondial (față de media UE de 16% și de procentul de suedezi preocupați de acest lucru – 38%). De asemenea, românii se plasează între cetățenii UE care consideră cel mai puțin combaterea schimbărilor climatice drept o responsabilitate personală (10% față de o medie UE de 25% și un procent de cetățeni suedezi de 57%). Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/03032014_politicile_climatice_solutia_pentru_redresarea_economica_ro.htm
 • Comisia Europeană a lansat o campanie de informare paneuropeană pentru a ajuta cercetătorii să găsească consiliere profesională și locuri de muncă prin intermediul portalului EURAXESS. Manifestarea itinerantă „EURAXESS – Cercetători în mișcare” va vizita 29 de orașe europene din 22 de țări (vezi MEMO/14/145) pentru a oferi cercetătorilor și celor interesați de cariere științifice consiliere cu privire la locuri de muncă, elaborarea CV-ului și drepturile de încadrare în muncă. Este de așteptat ca această campanie de două luni, cu o puternică prezență în media socială, să ajungă la aproximativ 100.000 de studenți și tineri cercetători.
 • Manifestarea itinerantă a fost organizată în strânsă colaborare cu centrele naționale EURAXESS din fiecare țară vizitată. La fiecare etapă vor exista sesiuni interactive, precum ateliere cu experți, sesiuni de discuții și sesiuni de prezentări științifice. Vor exista, de asemenea, sesiuni de prezentări și discuții axate pe cariere care vor avea loc în colaborare cu departamentele de resurse umane ale universităților. Caravana va ajunge în România miercuri, 26 martie, la Universitatea din București. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/03032014_locuri_de_munca_si_consiliere_pentru_cercetatori_ro.htm
 • Informaţii despre UE pentru copii! Jocuri si quiz-uri pentru a afla mai multe despre UE! Detalii se pot obține de pe site-ul : http://europa.eu/kids-corner/index_ro.htm
 • Comisia a lansat o consultare publică cu privire la modul în care UE poate deveni mai eficace în combaterea traficului cu specii sălbatice de floră și faună. Această acțiune vine ca răspuns la recenta creștere la nivel global a braconajului și comerțului ilegal cu specii sălbatice, care se află în prezent la niveluri fără precedent pentru unele specii. De exemplu, în 2013, în Africa de Sud au căzut victimă braconajului peste 1.000 de rinoceri, în comparație cu doar 13 în 2007, iar un corn de rinocer este acum mai valoros decât aurul. UE este o piață de destinație majoră și un important punct de tranzit pentru produsele ilegale din specii sălbatice, iar crima organizată joacă un rol din ce în ce mai substanțial în acest domeniu. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/07022014_consultare_trafic_specii_salbatice_fauna_flora_ro.htmÎnregistrarea declarației de presă susținute de comisarul european pentru mediu Janez POTOČNIK poate fi urmărită în pagina: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I086175Viitorul Europei, drepturile cetățenilor și redresarea după criza economică sunt câteva dintre subiectele care vor fi discutate la cel de al 44-lea dialog cu cetățenii la care vor participa doamna Viviane Reding, vicepreședintele Comisiei Europene, domnul David Lidington, ministrul britanic al afacerilor europene, și aproximativ 400 de cetățeni. Dialogul va avea loc la Londra, în data de 10 februarie 2014. Discuțiile vor avea loc între orele 14.00 și 15.45 GMT (16:00 – 17:45, ora României), la Institutul Regal (Royal Institute, 21 Albemarle Street, Londra W1). Cetățenii din Marea Britanie pot participa în direct la evenimentul organizat la Londra, care va fi moderat de redactorul politic al ziarului Financial Times, George Parker.Evenimentul va fi urmat de o conferință de presă și poate fi vizionat în direct prin webstream. Cetățenii din întreaga Europă pot participa, de asemenea, prin intermediul rețelelor sociale Facebook și Twitter, utilizând hashtagul #EUDeb8. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/07022014_viitorul_europei_dezbatere_viviane_reding_ro.htm
 • Comisia Europeană a lansat ediția din 2014 a “Premiilor pentru promovarea întreprinderilor europene”, o competiție menită să răsplătească cele mai ingenioase și mai de succes inițiative ale organismelor publice din UE și ale parteneriatelor de tip public-privat care susțin spiritul antreprenorial, precum ș, în special, inițiative ale întreprinderilor mici și mijlocii. La nivel național, competiția începe acum, iar în mai, câștigătorii din fiecare țară vor fi selectați pentru a concura la nivel internațional. Scopul ultim al participanților este obținerea Marelui Premiu al Juriului în octombrie, la Napoli. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/27012014_premiile_pentru_promovarea_intreprinderilor_europene_2014_ro.htmComisia Europeană a dat undă verde deciziei Greciei de a se alătura celor 15 țări care au aderat deja la normele UE ce permit cuplurilor internaționale să aleagă țara a cărei legislație se aplică în cazul divorțului sau al separării lor de drept. Noile norme, în vigoare din iunie 2012, au urmat primei decizii a statelor membre ale UE de a continua integrarea prin procedura de „cooperare consolidată” (vezi IP/10/347). Cooperarea consolidată – introdusă prin Tratatul de la Nisa în 2001, dar neutilizată până la Comisia Barroso II – permite în prezent unui grup de cel puțin nouă state membre să pună în aplicare măsuri în cazul în care nu se ajunge la un acord între cele 28 de state membre.În cazul normelor privind divorțul, această procedură a permis inițial unui număr de 14 țări (printre care și România) să convină, în 2011, asupra unui regulament, acestui grup de țări alăturându-i-se mai apoi Lituania, în 2012 (vezi IP/12/1231), și acum Grecia.Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/27012014_grecia_adera_la_normele_ue_ce_sprijina_cuplurile_internationale_ro.htm
 • Va invitam sa urmariti informarea tehnica on the record sustinuta de Mark Gray, purtator de cuvant, referitoare la publicarea raportului MCV pentru Bulgaria si Romania. Evenimentul poate fi urmarit in direct astazi, incepand cu orele 11:00 (ora Romaniei), pe pagina de internet a EbS, la adresa: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1; Este de asemenea posibila preluarea fluxului LIVE prin satelit. Pentru detaliile tehnice privind receptia prin satelit va rugam consultati pagina: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/satellite.cfm?sitelang=en
 • Comisia Europeana a publicat astazi cele doua rapoarte privind progresele inregistrate de Bulgaria si Romania in cadrul Mecanismului de cooperare si verificare. Rapoartele sunt disponibile la adresa: http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm;  Cele doua comunicate de presa pot fi consultat la adresele: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-58_ro.htm si http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-57_en.htm; Informarea tehnica on the record sustinuta de Mark Gray, purtator de cuvant al Comisiei Europene, poate fi urmarita pe pagina de internet a EbS: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1
 • Comisia Europeană a prezentat un pachet de propuneri menite să consolideze și mai mult garanțiile procedurale pentru cetățeni în cadrul procedurilor penale. Obiectivul este de a garanta dreptul la un proces echitabil pentru toți cetățenii, oriunde s-ar afla în Uniunea Europeană. Propunerile au drept obiectiv să garanteze respectarea prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces, să asigure existența unor garanții speciale în cazul copiilor care fac obiectul unor proceduri penale, să garanteze faptul că persoanele suspectate și acuzate au acces la asistență judiciară provizorie încă din primele etape ale procedurii, acest lucru fiind în special aplicabil în cazul persoanelor care fac obiectul unui mandat european de arestare. În legătură cu acest ultim aspect, în România, dreptul la asistență juridică apare doar în momentul arestării sau punerii oficiale sub acuzare, în timp ce în Marea Britanie, de exemplu, el este acordat din momentul primelor interogări.

Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/27112013_dreptul_la_un_proces_echitabil_ro.htm
Înregistrarea declarației de presă susținute de vicepreședintele Comsiei Europene Viviane REDING, comisar european pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie, poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I084179
Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri pe această temă este disponibilă în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I084178

 • Prim-ministrul David Cameron m-a informat telefonic ieri despre intențiile sale privind legislația în domeniul liberei circulații. Am subliniat faptul că libera circulație este un principiu fundamental al Tratatelor, principiu care trebuie respectat. În același timp am luat notă de faptul că Marea Britanie dorește să se asigure că măsurile propuse vor respecta legislația Uniunii Europene. Comisia va fi în măsură să comenteze doar după ce va primi propunerile legislative ale Marii Britanii.
 • Dreptul la liberă circulație este unul dintre cele mai prețuite drepturi de către cetățenii Uniunii Europene. Există dovezi clare despre beneficiile sale economice; suntem însă conștienți și de provocările pe care dreptul la liberă circulație le poate crea, în special pentru comunitățile și serviciile locale. Reglementările Uniunii Europene includ deja o serie de măsuri pentru prevenirea abuzurilor. Comisia Europeană a prezentat luni, 25 noiembrie, o comunicare și un plan în cinci puncte menit să le prevină.

Pagini utile: http://ec.europa.eu/romania/news/25112013_libera_circulatie_a_persoanelor_ro.htm

 • Comisia Europeană a prezentat propunerea sa privind cotele de pescuit în 2014 pentru stocurile de pește din Marea Neagră. Propunerea are în vedere doar două state membre UE, respectiv România și Bulgaria. Comisia propune reducerea cotei la calcan cu 15% (până la 74 de tone) și menținerea neschimbată a cotei la șprot (11.475 de tone).

Mai multe detalii pe această temă sunt disponibile în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/27112013_comisia_propune_cote_de_pescuit_in_marea_neagra_pentru_2014_ro.htm

 • Raportul financiar pe 2012, publicat marți, 26 noiembrie, de către Comisia Europeană, arată că 94% din suma totală de 135,6 miliarde euro care reprezintă bugetul UE pe 2012 a fost alocată unor beneficiari din întreaga Europă, cum ar fi cercetătorii, studenții, întreprinderile mici și mijlocii, orașele, regiunile și ONG-urile.

În 2012, bugetul UE a prevăzut o finanțare sporită în domenii care favorizează creșterea, crearea de locuri de muncă și investițiile în cercetare și educație:
– Fondul de coeziune a contribuit anul trecut cu 9,6 miliarde euro la construirea a 1.274 km de străzi și a 950 km de căi ferate;
– anul trecut au fost primite 17.374 de cereri de finanțare în domeniul cercetării, 7,8 miliarde euro fiind acordate prin intermediul celui de al 7-lea Program-Cadru de Cercetare;
– 1,2 miliarde euro au fost investite în învățarea pe tot parcursul vieții.

Potrivit datelor din tabelul interactiv pe această temă http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm), contribuția României la bugetul UE în 2012 a fost de 1,457 de miliarde euro, în timp ce fondurile alocate s-au ridicat la un total de 3,445 miliarde de euro. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/26112013_raportul_financiar_al_ue_pe_2012_ro.htm

 • În urma unui avertisment oficial (vezi IP/12/1215), Comisia Europeană își intensifică eforturile pentru combaterea pescuitului ilegal, identificând Belize, Cambodgia și Guineea ca țări terțe necooperante. Deși Comisia a colaborat îndeaproape cu autoritățile din țările respective pentru instituirea de măsuri de gestionare a pescuitului și de control eficiente, aceste trei țări încă nu au abordat problemele structurale și nu au reușit să dea dovadă de o angajare reală în combaterea pescuitului ilegal. În prezent, Comisia propune Consiliului de Miniștri adoptarea de măsuri comerciale împotriva celor trei țări pentru a aborda problema beneficiilor comerciale care decurg din aceste activități ilegale. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/26112013_comisia_europeana_intensifica_lupta_impotriva_pescuitului_ilegal_ro.htm Înregistrarea declarației de presă susținute de comisarul european pentru pescuit și afaceri maritime Maria DAMANAKI poate fi urmărită în pagina:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I084106

 • Cu ocazia Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, Comisia Europeană a anunțat — într-un document de strategie — noul impuls pe care îl dă luptei împotriva mutilării genitale a femeilor (MGF) în Uniunea Europeană și în afara acesteia. Pentru combaterea ei, Comisia va utiliza în totalitate viitoarele finanțări alocate de UE pentru prevenirea acestei practici, îmbunătățirea asistenței acordate victimelor, sprijinirea practicienilor din domeniul sănătății, pentru aplicarea la nivel național a legislației împotriva MGF și, de asemenea, pentru îmbunătățirea nivelului de protecție, în temeiul normelor UE privind azilul, a femeilor care sunt expuse acestui risc. Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă s-au angajat, de asemenea, să promoveze eliminarea la nivel mondial a MGF, prin intermediul unui dialog bilateral și multilateral. În fine, Comisia va încuraja intensificarea colectării de date privind numărul femeilor și tinerelor care sunt expuse acestui risc. Planul de acțiune prezentat astăzi este o continuare a consultării publice privind MGF, lansată de Comisie în luna martie. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:

http://ec.europa.eu/romania/news/25112013_ziua_internationala_pentru_eliminarea_violentei_impotriva_femeilor_ro.htm

 • Comisia Europeană a adoptat recent un document programatic care subliniază responsabilitatea comună a statelor membre și instituțiilor UE în ceea ce privește respectarea drepturilor cetățenilor europeni de a locui și munci într-o altă țară din UE. Pentru a sprijini eforturile statelor membre în acest sens, documentul Comisiei definește cinci acțiuni concrete de consolidare a dreptului la libera circulație, ajutând totodată statele membre să profite de avantajele oferite de acesta. Documentul programatic clarifică drepturile cetățenilor UE în ceea ce privește libera circulație și accesul la prestațiile sociale, răspunzând în același timp preocupărilor exprimate de unele state membre în legătură cu problemele pe care fluxurile migratoare le-ar putea pune autorităților locale. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:

http://ec.europa.eu/romania/news/25112013_libera_circulatie_a_persoanelor_ro.htm
Înregistrarea anunțului de presă pe aceast temă poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I084026

 • Erasmus+, noul program al UE pentru educație, formare, tineret și sport, planificat să înceapă în ianuarie, a fost aprobat marți, 19 noiembrie, de Parlamentul European. Programul, care se va desfășura pe o perioadă de șapte ani și care are ca scop stimularea dezvoltării competențelor și a capacității de inserție profesională, precum și sprijinirea modernizării sistemelor de învățământ, de formare profesională și pentru tineret, va beneficia de un buget de 14,7 miliarde de euro, cu 40% mai mare decât nivelurile actuale. Peste 4 milioane de persoane vor beneficia de sprijin pentru a studia, pentru a urma cursuri de formare profesională, pentru a munci sau pentru a desfășura activități de voluntariat în străinătate, printre acestea numărându-se 2 milioane de studenți din învățământul superior, 650.000 de ucenici și elevi din învățământul profesional, precum și peste 500.000 de tineri implicați în programe de schimb de experiență sau de voluntariat în străinătate. Din România, în jur de 80.000 de persoane au beneficiat de sprijin prin intermediul programului Erasmus în perioda 2007-2013. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/19112013_unda_verde_pentru_erasmus_plus_ro.htm

Înregistrarea conferinței de presă comune susținute de dna Doris PACK (EPP, DE), președinte al comisiei de cultură din cadrul Parlamentului European, și de dna Androulla VASSILIOU, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, poate fi urmărită în pagina: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=95435

 • Cultura, cinematografia, televiziunea, muzica, literatura, artele spectacolului, patrimoniul și sectoarele conexe din Europa vor beneficia de mai mult sprijin în cadrul noului program al Comisiei Europene „Europa Creativă”, aprobat de Parlamentul European. Având un buget de 1,46 miliarde de euro pentru următorii șapte ani – ceea ce înseamnă cu 9% peste nivelurile actuale – programul va stimula sectoarele culturale și creative, sectoare ce reprezintă o sursă majoră de locuri de muncă și de creștere economică. „Europa Creativă” va oferi finanțare pentru cel puțin 250.000 de artiști și de profesioniști din domeniul culturii, 2.000 de cinematografe, 800 de filme și 4.500 de traduceri de cărți. De asemenea, programul va lansa un nou mecanism de garantare financiară care va permite întreprinderilor mici din domeniul culturii și creației să obțină credite bancare în valoare de până la 750 de milioane de euro. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/19112013_comisia_saluta_aprobarea_programului_europa_creativa_de_catre_parlamentul_european_ro.htm

Înregistrarea conferinței de presă comune susținute de dna Silvia COSTA (S&D, IT), raportor și membru al Parlamentului European, și de dna Androulla VASSILIOU, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, poate fi urmărită în pagina: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=95436

 • Comisia Europeană a cerut anumitor state membre să asigure faptul că reglementările naționale în materie de servicii de jocuri de noroc respectă libertățile fundamentale ale Tratatului privind funcționarea UE. Statele membre sunt, în principiu, libere să stabilească obiectivele politicilor lor în materie de jocuri de noroc online. Acestea pot să restricționeze sau să limiteze furnizarea la nivel transfrontalier a anumitor tipuri de servicii de jocuri de noroc, pe baza unor obiective de interes public precum protecția consumatorilor sau prevenirea fraudei sau a altor activități infracționale. Cu toate acestea, sistemele naționale în materie de jocuri de noroc trebuie să respecte legislația UE. România face parte dintre statele membre în care Comisia investighează procedura de acordare a licențelor și condițiile de furnizare a serviciilor de jocuri de noroc online. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/20112013_comisia_cere_statelor_membre_ue_sa_respecte_legislatia_ue_privind_jocurile_de_noroc_ro.htm Înregistrarea anunțului de presă poate fi urmărită în pagina: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I083881
 • Parlamentul European și-a exprimat marți, 19 noiembrie, votul favorabil cu privire la cadrul financiar multianual (CFM) al UE pentru perioada 2014-2020. Acordul Parlamentului European deschide calea către aprobarea finală de către Consiliu în următoarele săptămâni. Se încheie astfel doi ani și jumătate de negocieri intense, de când Comisia a prezentat propunerile, la 29 iunie 2011. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/20112013_un_bilion_de_euro_pentru_a_investi_in_viitorul_europei_ro.htm
 • Comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală Dacian Cioloș a salutat votul de astăzi al Parlamentului European asupra reformei politicii agricole comune. Declarația sa și mai multe detalii pe subiect se găsesc în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/20112013_comisarul_dacian_ciolos_saluta_votul_parlamentului_european_asupra_reformei_pac_ro.htm
 • Parlamentul European a votat joi, 21 noiembrie, cu o majoritate covârșitoare (cu 459 voturi pentru, 148 voturi împotrivă și 81 abțineri) în favoarea susținerii propunerii de lege a Comisiei Europene pentru îmbunătățirea echilibrului de gen în consiliile de administrație ale întreprinderilor din Europa. Puternica susținere din partea membrilor Parlamentului European înseamnă că propunerea Comisiei a fost acum aprobată de către unul dintre cei doi colegislatori ai Uniunii Europene. Reprezentanții statelor membre în cadrul Consiliului trebuie acum să ajungă la un acord cu privire la proiectul de directivă atât între ei, cât și cu Parlamentul European, pentru ca aceasta să fie introdusă în legislația a UE. Comunicatul de presa integral este disponibil in pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/21112013_parlamentul_european_sustine_propunerea_comisiei_privind_prezenta_femeilor_in_organismele_de_conducere_ro.htm
 • Comisia Europeană a prezentat, joi, 21 noiembrie, un proiect de reformă a politicii de informare și de promovare a produselor agricole și alimentare europene. Această nouă politică de promovare, care beneficiază de un buget majorat și, ulterior, de sprijinul unei agenții executive europene, este menită să devină un adevărat instrument de cucerire a piețelor. Sub sloganul „Enjoy, it’s from Europe”, ea vizează să ajute profesioniștii din sector să se extindă la nivel internațional și să sensibilizeze mai bine consumatorii cu privire la eforturile în materie de calitate a produselor, pe baza unei strategii veritabile definite la nivel european.

Comunicatul de presa integral este disponibil in pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/21112013_catre_o_noua_politica_de_promovare_a_produselor_agricole_si_agroalimentare_ro.htm

 • Comisia Europeană a prezentat, joi, 21 noiembrie, un proiect de reformă a politicii de informare și de promovare a produselor agricole și alimentare europene. Această nouă politică de promovare, care beneficiază de un buget majorat și, ulterior, de sprijinul unei agenții executive europene, este menită să devină un adevărat instrument de cucerire a piețelor. Sub sloganul „Enjoy, it’s from Europe”, ea vizează să ajute profesioniștii din sector să se extindă la nivel internațional și să sensibilizeze mai bine consumatorii cu privire la eforturile în materie de calitate a produselor, pe baza unei strategii veritabile definite la nivel european.

Comunicatul de presa integral este disponibil in pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/21112013_catre_o_noua_politica_de_promovare_a_produselor_agricole_si_agroalimentare_ro.htm

 • Cum va arăta politica UE în materie de justiție în 2020? Aceasta este tema unei conferințe importante – „Assises de la Justice” găzduită de Comisia Europeană pe 21-22 noiembrie la Bruxelles. Punctul de plecare este un pachet format din cinci documente de dezbatere prezentate de Comisie, referitoare la dreptul civil european, dreptul penal european și dreptul administrativ european, precum și la statul de drept și la drepturile fundamentale în UE. Aceste documente prezintă idei și întrebări în vederea unor posibile acțiuni legate de politica UE în domeniul justiției în anii următori. Obiectivul este de a consolida bazele pe care Uniunea Europeană este construită și de a finaliza spațiul european de justiție în interesul cetățenilor și al întreprinderilor din Europa. Comunicatul de presa integral este disponibil: http://ec.europa.eu/romania/news/21112013_consolidarea_increderii_in_sistemele_de_justitie_in_europa_ro.htm
 • Luni, 14 octombrie, se va deschide, în cadrul Lunii dedicate Pieței Unice, a patra și ultima rundă de dezbateri on-line interactive în direct la care pot participa cetățeni, întreprinderi, organizații și factori de decizie. De data aceasta, dezbaterile vor avea ca temă comerțul electronic.

Dezbaterile se vor desfășura de luni până miercuri (14-16 octombrie) și vor viza peste 100 de propuneri de politici privind comerțul electronic din 24 de țări, deja prezentate de cetățenii activi pe internet. Ele merg de la o propunere de a permite accesul online nerestricționat la muzică, filme și cărți în întreaga Uniune Europeană, până la o inițiativă care ar crea un mecanism de reacție rapidă pentru situațiile în care producătorii, furnizorii sau distribuitorii nu își îndeplinesc obligațiile privind livrarea transfrontalieră de mărfuri în UE. În plus, vor avea loc 26 de discuții în direct pe internet în 14 limbi diferite, cu vorbitori din cadrul societății civile și al instituțiilor UE. Președintele Comisiei, José Manuel Barroso, va conduce, în direct pe internet, discuția care închide Luna dedicată Pieței Unice și care va avea loc la 16 octombrie. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/11102013_dezbatere_online_privind_comertul_electronic_ro.htm

 • Europa are 500 de milioane de cetățeni, care ar trebui să beneficieze de aceleași drepturi în calitate de consumatori, indiferent dacă își fac cumpărăturile acasă, în altă țară a Uniunii Europene sau on-line în Europa. Comisia Europeană a inițiat o consultare cu consumatorii, organizațiile de protecție a consumatorilor și mediul de afaceri pentru a identifica cele mai bune modalități de consolidare a protecției consumatorilor la nivel transfrontalier. Consultarea este deschisă până la data de 31 ianuarie 2014. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/11102013_imbunatatirea_protectiei_transfrontaliere_a_consumatorilor_ro.htm
 • Comisia Europeană a adoptat o comunicare privind începerea evaluării reglementărilor naționale privind accesul la profesii. Profesiile reglementate sunt profesiile în cazul cărora accesul este condiționat de posesia unor calificări specifice sau pentru care utilizarea unui titlu specific este protejată, cum ar fi, de exemplu, în cazul farmaciștilor sau arhitecților. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:http://ec.europa.eu/romania/news/02102013_comisia_europeana_si_statele_membre_evalueaza_obstacolele_care_restrictioneaza_accesul_la_profesiile_reglementate_ro.htm

Înregistrarea informării tehnice pe această temă poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I082146

 • Potrivit Buletinului trimestrial al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă și situația socială, deși începe să se întrevadă o redresare economică fragilă în Uniunea Europeană, persistă divergențe între țări, în special în zona euro. Buletinul subliniază și faptul că piața forței de muncă și condițiile sociale rămân critice, iar creșterea favorabilă incluziunii va necesita noi investiții strategice și reforme structurale. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:

http://ec.europa.eu/romania/news/02102013_ocuparea_fortei_de_munca_si_situatia_sociala_in_ue_ro.htm

 • Máire Geoghegan-Quinn, comisar european pentru cercetare, inovare și știință, va efectua o vizită de 2 zile în România, în perioada 3-4 octombrie 2013. Detalii despre programul vizitei, precum și despre evenimentele deschise accesului presei sunt disponibile în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/02102013_comisarul_european_geoghegan_quinn_viziteaza_romania_ro.htm
 • Explorarea limitelor vieții pe Marte, dezvoltarea unui virus care poate ținti celulele canceroase sau utilizarea fotonicii pentru a restabili vederea la pacienții cu cataractă, precum și alte provocări ale societății, cum ar fi îmbătrânirea populației în țările în curs de dezvoltare sau inegalitatea din societățile capitaliste, reprezintă doar câteva dintre problemele abordate de cei 284 de oameni de știință care vor primi 660 de milioane de euro în cadrul noului ciclu de finanțare al Consiliului European pentru Cercetare (CEC). Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/26092013_finantare_pentru_cei_mai_buni_cercetatori_din_ue_ro.htm
 • Câștigătorii ediției 2013 a Premiului Uniunii Europene pentru literatură, care conferă recunoaștere celor mai buni autori în curs de afirmare din Europa, au fost anunțați în deschiderea Târgului de carte de la Göteborg, în Suedia, de Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret. Câștigătorii din acest an sunt: Isabelle Wéry (Belgia), Faruk Šehić (Bosnia Herțegovina), Emilios Solomou (Cipru), Kristian Bang Foss (Danemarca), Meelis Friedenthal (Estonia), Lidija Dimkovska (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei), Katri Lipson (Finlanda), Marica Bodrožić (Germania), Tullio Forgiarini (Luxemburg), Ioana Pârvulescu (România), Gabriela Babnik (Slovenia) și Cristian Crusat (Spania). Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:  http://ec.europa.eu/romania/news/26092013_castigatorii_premiului_ue_pentru_literatura_ro.htm
 • Comisia a adoptat joi, 26 septembrie220 de decizii, inclusiv 32 de avize motivate și 6 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. În cele ce urmează este prezentat un rezumat al principalelor decizii. 5 dintre aceste decizii se referă la România și sunt luate în cadrul politicilor UE de mediu, piață internă, justiție și impozitare. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/26092013_pachetul_de_masuri_de_constatare_a_neindeplinirii_obligatiilor_ro.htm  Înregistrarea anunțului de presă referitor la acest pachet este disponibilă în pagina: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I081755
 • Deși performanța industrială s-a stabilizat, cota deținută de industrie în PIB-ul Europei a scăzut de la 15,5% cu un an în urmă la 15,1% în vara anului 2013. Cele două rapoarte referitoare la competitivitatea industrială, publicate de Comisia Europeană, subliniază progresele realizate de statele membre în ceea ce privește îmbunătățirea mediului de afaceri, exporturilor și durabilității. Cu toate acestea, mai sunt încă multe probleme de rezolvat. Potrivit acestor rapoarte, România este printre puținele state membre UE care au revenit cu succes la nivelul producției industriale de dinainte de criză. Celelalte sunt Estonia, Letonia, Lituania, Polonia și Slovacia. Comunicatul de presă integral se găsește în  pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/25092013_economia_europei_nu_va_putea_prospera_fara_o_baza_industriala_puternica_ro.htm
 • Înregistrarea conferinței de presă susținute de vicepreședintele Comisiei Europene Antonio TAJANI, responsabil pentru industrie și antreprenoriat, poate fi urmărită în pagina: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I081806 Întregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri pe această temă este disponibilă în pagina: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I081973
 • Peste 60% dintre copiii în vârstă de nouă ani din UE învață în școli care nu dispun încă de echipamente informatice. Miercuri, 25 septembrie, Comisia Europeană a lansat un plan de acțiune, „Deschiderea educației”, pentru a rezolva această problemă, precum și alte probleme din sfera informaticii, care îngreunează menirea școlilor și universităților de a furniza o educație de înaltă calitate, precum și competențele informatice care, până în 2020, vor fi necesare pentru 90% dintre locurile de muncă. Pentru a ajuta la demararea inițiativei, Comisia a lansat o nouă pagină de internet, Educație deschisă Europa, care va permite studenților, practicienilor și instituțiilor de învățământ să partajeze gratuit resurse educaționale deschise. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/25092013_comisia_lanseaza_initiativa_deschiderea_educatiei_ro.htm

Înregistrarea conferinței de presă comune susținute de vicepreședintele Comisiei Europene Neelie KROES, responsabil pentru Agenda Digitală, și de comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret Androulla VASSILIOU poate fi urmărită în pagina: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I081969 Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri pe această temă este disponibilă în pagina: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I081971

 • Cei mai buni dintre tinerii oameni de știință ai Europei s-au întâlnit marți, 24 septembrie, la Praga pentru cea de-a 25-a ediție a concursului UE anual pentru tinerii cercetători (EUCYS). 126 de cercetători tineri promițători cu vârste cuprinse între 14 și 21 ani au prezentat proiectele lor în speranța de a impresiona un juriu internațional. Câștigătorii au împărțit un premiu în bani în valoare totală de 54.500 EUR, precum și alte recompense, constând spre exemplu în excursii științifice (MEMO/13/812). Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/24092013_ue_recompenseaza_tinerii_cercetatori_ro.htm
 • Comisia Europeană a adoptat marți, 24 septembrie, două măsuri pentru a îmbunătăți siguranța dispozitivelor medicale, îndeplinind angajamentul pe care și l-a asumat de a restabili încrederea pacienților în acest sector, printre altele, în urma scandalului implanturilor mamare produse de societatea Poly Implant Prothèse (PIP). Una dintre măsuri este un Regulament de punere în aplicare al Comisiei de clarificare a criteriilor care trebuie să fie îndeplinite de organismele notificate responsabile de inspectarea producătorilor de dispozitive medicale. Cealaltă măsură este o recomandare în care se precizează sarcinile acestor organisme atunci când efectuează audituri și evaluări în sectorul dispozitivelor medicale. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/24092013_imbunatatirea_sigurantei_dispozitivelor_medicale_ro.htm
 • Săptămâna europeană a mobilității este o campanie anuală privind mobilitatea urbană durabilă, organizată cu sprijinul Comisiei Europene. Campania, care se desfășoară în fiecare an în perioada 16-22 septembrie, are rolul de a încuraja autoritățile locale europene să aplice și să promoveze măsuri durabile în domeniul transporturilor și de a invita cetățenii să încerce și alte modalități de deplasare în afara automobilului.

Povestea Săptămânii europene a mobilității a început în 1998, când în Franța a fost proclamată o zi dedicată mobilității, sub deviza „În oraș fără mașină!”. Această inițiativă este reluată de atunci în luna septembrie a fiecărui an, orașele și metropolele fiind încurajate să interzică, pentru o zi, circulația vehiculelor motorizate pe străzile lor. În acest fel, cetățenii au ocazia să vadă o fațetă diferită a orașelor în care trăiesc, fiind încurajați să utilizeze moduri de transport durabile și fiindu-le adresate campanii de sensibilizare cu privire la impactul asupra mediului al alegerilor pe care le fac în materie de mobilitate. Succesul acestei inițiative franceze a dus la lansarea în 2002 a Săptămânii europene a mobilității.
De atunci, Săptămâna europeană a mobilității s-a bucurat de o popularitate tot mai mare în Europa și în întreaga lume. În 2012, 2 158 de orașe, reprezentând 147,6 milioane de cetățeni, au aderat la această campanie. În total au fost adoptate 7 717 măsuri permanente, care vizează, în principal, infrastructurile destinate cicliștilor și pietonilor, reducerea traficului, îmbunătățirea accesibilității mijloacelor de transport și sensibilizarea cu privire la adoptarea unui comportament durabil în materie de transport.
Autoritățile locale europene au fost invitate să adere la Carta Săptămânii europene a mobilității și să își publice programele pe site-ul http://www.mobilityweek.eu/. Orașele care organizează evenimente pe tot parcursul săptămânii 16-22 septembrie, care adoptă măsuri permanente și care stabilesc o „zi fără mașini” pot, de asemenea, să își depună candidatura la premiul Săptămânii europene a mobilității, alăturându-se astfel orașelor cărora li s-a decernat acest premiu în anii anteriori: Zagreb (Croația), Bologna (Italia), Gävle (Suedia) și Budapesta (Ungaria).

 • Comisia Europeană a propus un nou act legislativ pentru prevenirea și gestionarea amenințării crescânde pe care o reprezintă speciile invazive. În Europa există în prezent peste 12.000 de specii alogene. Aproximativ 15% dintre acestea sunt invazive și se află într-¬o creștere rapidă. Propunerea a fost concepută ca reacție la problemele care sunt cauzate de aceste specii alogene invazive și care se manifestă pe tot mai multe planuri.

Propunerea se axează pe crearea unei liste a speciilor alogene invazive care prezintă motive de îngrijorare la nivelul Uniunii. Lista va fi întocmită împreună cu statele membre, pe baza de evaluări ale riscurilor și de dovezi științifice. http://ec.europa.eu/romania/news/09092013_noi_masuri_pentru_protejarea_biodiversitatii_ro.htm

Înregistrarea declarației de presă susținute de comisarul european pentru mediu Janez POTOČNIK poate fi urmărită în pagina: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I081476

 • Comisia Europeană a adoptat miercuri, 11 septembrie 2013, cel mai ambițios plan al său din cei 26 de ani de reformă în domeniul pieței telecomunicațiilor. Cu ocazia discursului său privind starea Uniunii din 2013, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a lansat pachetul legislativ „Continentul conectat”. După ce acest pachet va fi adoptat, vor avea loc reduceri ale costurilor suportate de consumatori, se vor simplifica procedurile administrative greoaie cu care se confruntă întreprinderile și se vor crea noi drepturi atât pentru utilizatori, cât și pentru furnizorii de servicii, pentru ca Europa să redevină un lider mondial pe piața digitală. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/12092013_piata_unica_a_telecomunicatiillor_ro.htm

Înregistrarea conferinței de presă susținute de vicepreședintele Comisiei Europene Neelie KROES poate fi urmărită în pagina:  http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I081481

Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri ce a avut loc după conferința de presă poate fi urmărită în pagina: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I081576

Înregistrarea declarației de presă pe subiect a dlui Ryan HEATH, purtător de cuvănt pe tema Agendei Digitale, este disponibilă în pagina: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I080751

 • Suedia, Germania, Irlanda și Luxemburg sunt statele membre UE care fructifică cel mai bine inovarea, potrivit unui nou indicator propus de Comisia Europeană. „Indicatorul rezultatelor inovării” măsoară gradul în care ideile din sectoare inovatoare reușesc să intre pe piață, creând locuri de muncă mai bune și sporind competitivitatea Europei. Acest indicator, care a fost elaborat ca răspuns la cererea liderilor UE de a compara politicile naționale în domeniul inovării, arată că există încă diferențe semnificative între țările din Uniune. Într un context internațional, UE funcționează bine în ansamblu, chiar dacă se află în continuare în urma unora dintre cele mai inovatoare economii din lume (MEMO/13/782).

România face parte din grupul statelor membre UE cu performanțe medii, spre modeste, în domeniul inovării, potrivit acestui nou indicator. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/13092013_comisia_lanseaza_indicator_privind_inovarea_ro.htm

 

 • Conform celor mai recente date pe această temă, s-au realizat o serie de îmbunătățiri în ceea ce privește colectarea și tratarea apelor reziduale în Europa, în ciuda menținerii unor disparități importante între statele membre. Progresele au fost realizate cu un ajutor important pentru investiții din partea UE, în valoare de 14,3 de miliarde de euro pentru perioada 2007-2013.
 • Potrivit anexei la raportul publicat de Comisia Europeană pe subiect (http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/implementation/pdf/Annex%20to%207th%20Implementation%20Report.pdf), la un număr total de 2.390 de localități din România luate în considerare, există 544 de sisteme de colectare (ce acoperă nevoile a 51% din populație), 270 de unități de tratare secundară a apelor reziduale (ce deservesc 31% din populație) și 30 de unități ce realizează tratarea mai riguroasă a apelor reziduale (deservind 6,5% din populație). În termeni comparativi, procentele relevante la nivelul mediei UE sunt 94% – 82% – 77%. Trebuie menționat și faptul că România este încă în perioada de tranziție în acest domeniu.

 

Comunicatul de presă integral se găsește în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/07082013_tratarea_apelor_urbane_reziduale_ro.htm

 • Utilizatorii telefoniei mobile de pe teritoriul Uniunii Europene plătesc tarife extrem de diferite pentru aceleași servicii. Cea mai mare diferență vizează apelurile mobile naționale: între Lituania, țara cu cele mai mici tarife, și Olanda, țara cu cele mai mari tarife, există o diferență de 774%. Aceste diferențe de preț nu pot fi explicate prin diferențe de calitate, de costuri de prestare a serviciului sau prin diferențe între țări în ceea ce privește puterea de cumpărare a consumatorilor.
 • România este clasată a 2-a, imediat după Lituania, între țările cu tarife mici.

Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/06082013_tarife_apeluri_telefonice_ue_ro.htm
Declarația de presă pe subiect poate fi urmărită, începând cu orele 15:30, pe canalul EbS (Europe by Satellite) în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1

 • Lista finaliștilor premiilor RegioStars 2014, care recompensează cele mai inspiratoare și inovatoare proiecte regionale, a fost publicată la Bruxelles. Juriul premiilor RegioStars a ales 19 finaliste, din cadrul celor 80 de proiecte sprijinite prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) și/sau al Fondului Social European (FSE), pe baza a patru criterii esențiale: caracterul inovator, impactul, durabilitatea și parteneriatele create.
 • Unul din proiectele înscrise pe lista finaliștilor la categoria “Creștere economică inclusivă: Crearea de locuri de muncă pentru tineri” – proiectul “Mini Europa” – a avut printre participanți județul Maramureș din România (mai multe detalii în pagina: http://interreg-minieurope.com/).

Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/06082013_premiile_regiostars_2014_ro.htm
Înregistrarea anunțului de presă pe subiect poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I081110

 • În vederea adaptării pieței plăților din UE la posibilitățile oferite de piața unică, precum și a sprijinirii creșterii economiei UE, Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri care include:

– o nouă directivă privind serviciile de plată; și
– o propunere de regulament privind comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată cu cardul.
Comunicatul de presă integral se găsește în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/24072013_norme_servicii_de_plata_ro.htm

 • Înregistrări de la conferința de presă comună susținută de comisarul european Michel BARNIER, responsabil pentru piața internă și servicii, și de vicepreședintele CE Joaquín ALMUNIA, responsabil pentru domeniul concurenței, sunt disponibile în următoarele pagini:

– declarația comisarului Barnier: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I081036
– declarația vicepreședintelui Almunia: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I081037
– sesiunea de întrebări și răspunsuri: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I081038

 • Conform raportului anual al Comisiei Europene privind „Protecția intereselor financiare ale UE”, fraudele care afectează bugetul UE au înregistrat o ușoară creștere în anul 2012 în comparație cu anul 2011. În ceea ce privește cheltuielile, au fost afectate de fraudă, în total, 315 milioane EUR din fondurile UE, ceea ce reprezintă 0,25% din bugetul pentru cheltuieli. Această sumă trebuie comparată cu cele 295 de milioane EUR care au fost afectate de fraudă în anul precedent. Această creștere este cauzată, aproape în totalitate, de două cazuri de fraudă care au afectat fondurile de preaderare și care implică sume mari. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/24072013_raport_combaterea_fraudei_ro.htm
 • O Europă mai influentă are nevoie de o politică externă şi de securitate comună puternică și activă, care necesită, la rândul ei, un sector al apărării și securității mai competitiv și mai eficient. Valurile succesive de reduceri ale bugetelor pentru apărare și persistența fragmentării piețelor apărării în Europa amenință capacitatea acesteia de a menține capacități de apărare eficiente și o industrie a apărării competitivă. Aceste aspecte pun de asemenea în pericol capacitatea Europei de a răspunde noilor provocări în materie de securitate, în mod autonom și eficace. Iată de ce Comisia Europeană a prezentat o comunicare ce conține un plan de acțiune vizând sporirea eficienței și competitivității sectorului european al apărării și securității. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/24072013_sector_european_al_apararii_si_securitatii_ro.htm
 • Înregistrările realizate în timpul conferinței de presă comune susținute de președintele Comisiei Europene (CE) José Manuel BARROSO, de vicepreședintele CE Antonio TAJANI, responsabil pentru industrie și antreprenoriat, și de comisarul european Michel BARNIER, responsabil pentru piața internă și servicii, pot fi urmărite în paginile:

– declarația președintelui CE José Manuel BARROSO – http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I081044
– declarația vicepreședintelui CE Antonio TAJANI – http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I081045
– declarația comisarului european Michel BARNIER – http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I081046
– sesiunea de întrebări și răspunsuri – http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I081047

 • În data de 24 iulie, cu ocazia unei demonstrații publice la Fucino (Italia), vicepreședintele Comisiei Europene (CE), Antonio Tajani, a anunțat stabilirea cu succes a poziției cu ajutorul actualilor patru sateliți Galileo. Această stabilire a poziției (longitudine, latitudine și altitudine) este o dovadă concretă că programul de navigație prin satelit are capacitatea de a transmite date de poziționare foarte precise la dispozitivele de navigație din autovehicule sau la alte receptoare. Domnul Tajani a anunțat, de asemenea, că lansarea altor sateliți va permite furnizarea primelor servicii până la sfârșitul anului 2014. Acestea vor avea drept rezultat îmbunătățirea semnalului GPS și, datorită sporirii preciziei, acoperirii și disponibilității semnalului de navigație prin satelit, va apărea o serie de oportunități de afaceri complet nouă. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/24072013_sistem_de_navigatie_prin_satelit_european_ro.htm

Extrase din înregistrarea video a vizitei efectuate de vicepreședintele CE Antonio TAJANI, responsabil pentru industrie și antreprenoriat, la Centrul Spațial de la Fucino pot fi urmărite în pagina: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I081028

 • Comisarul european pentru politica regională, Johannes Hahn, a prezentat o propunere de reformă a Fondului de Solidaritate al UE. Planurile adoptate de Uniunea Europeană vor permite Fondului să reacționeze mai repede și îl vor face mai ușor de utilizat, instituind criterii mai clare privind beneficiarii. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:

http://ec.europa.eu/romania/news/25072013_fond_solidaritate_ro.htm

Înregistrarea declarației de presă susținute de comisarul european pentru politică regională Johannes HAHN poate fi urmărită în pagina: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I080731

 • Comisia Europeană a lansat o consultare cu reprezentanții sindicatelor și ai organizațiilor patronale privind măsurile care ar putea fi luate în viitor la nivelul UE pentru a preveni și a descuraja munca nedeclarată, printr-o mai bună cooperare între autoritățile însărcinate cu aplicarea legii din statele membre, cum ar fi inspectoratele de muncă, autoritățile fiscale și de asigurări sociale. O astfel de cooperare ar putea include schimburi de bune practici în materie de măsuri de prevenire și descurajare, identificarea unor principii comune pentru inspectarea angajatorilor, promovarea schimburilor de personal și a cursurilor de formare comune și facilitarea acțiunilor de control comun.

http://ec.europa.eu/romania/news/05072013_munca_nedeclarata_ro.htm

 

 • Conform unui nou sondaj, europenii ar fi dispuși, în majoritatea lor, să își schimbe obiceiurile de cumpărare și să se orienteze către produse mai ecologice, însă mulți dintre ei consideră că nu au acces la suficiente informații și nu au încredere în afirmațiile producătorilor legate de caracterul ecologic al produselor. Sondajul privind „Atitudinile europenilor față de construirea pieței unice a produselor ecologice” indică faptul că mai mult de trei sferturi din respondenți ar fi dispuși să plătească mai mult pentru produsele ecologice dacă ar avea certitudinea că produsele respective sunt cu adevărat ecologice (77 %). Cu toate acestea, doar cu puțin mai mult de jumătate din cetățenii UE (55 %) consideră că sunt suficient de informați cu privire la impactul asupra mediului al produselor pe care le cumpără și le utilizează.

http://ec.europa.eu/romania/news/05072013_impact_mediu_ro.htm

 • Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la o abordare europeană în materie de eșec în afaceri și insolvență, care pune accentul pe sprijinirea întreprinderilor viabile să supraviețuiască și pe acordarea întreprinzătorilor cinstiți a unei a doua șanse, protejând în același timp dreptul creditorilor de a-și recupera banii. Procedurile ar trebui să fie rapide și eficiente, atât în interesul debitorilor, cât și al creditorilor, și ar trebui să contribuie la menținerea locurilor de muncă, să îi ajute pe furnizori să își păstreze clienții, iar pe proprietarii întreprinderilor să păstreze valoarea investițiilor făcute în întreprinderi viabile. Disparitățile dintre legislațiile naționale privind insolvența pot crea incertitudine juridică și un mediu de afaceri ostil. Problemele principale sunt perioada necesară descărcării de obligații condițiile pentru deschiderea procedurii, depunerea creanțelor și normele privind planurile de restructurare. Acestea pot avea un efect negativ asupra investițiilor transfrontaliere. Consultarea va solicita punctele de vedere ale părților interesate cu privire la cele mai bune modalități de a răspunde acestor provocări.

http://ec.europa.eu/romania/news/05072013_consultare_insolventa_intreprinderilor_ro.htm

 • Reprezentanta Comisiei Europene si Ambasada Lituaniei in Romania au placerea de a va invita la conferinta de presa organizata cu ocazia lansarii presedintiei lituaniene a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul va avea loc luni, 8 iulie 2013, cu incepere de la orele 10:00, la sediul Reprezentantei Comisiei Europene din strada Vasile Lascar 31 (sala de conferinte de la etajul 1). Accesul presei se va face incepand cu orele 09:45.

http://ec.europa.eu/romania/focus/04072013_presedintia_lituaniana_ro.htm

 

Pentru prima dată, milioane de turiști care călătoresc în UE în această vară vor fi protejați de drepturi ale pasagerilor cuprinzătoare, aplicabile celor care călătoresc cu avionul sau cu trenul, precum și, de acum, cu vaporul, autobuzul și autocarul. Studiile arată însă că două treimi din pasageri nu sunt informați privind drepturile pe care le au. Din acest motiv, Comisia lansează o nouă campanie de informare a numeroaselor persoane care se pregătesc să călătorească în această vară în legătură cu drepturile lor ca pasageri și în legătură cu modul de a le reclama, dacă este necesar.

Comunicatul de presa integral este disponibil in pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/25062013_campanie_de_informare_drepturile_pasagerilor_ro.htm

Comisia Europeană a lansat o cerere de candidaturi pentru constituirea unui grup de experți interesați să participe la identificarea unor clauze contractuale sigure și echitabile pentru serviciile de cloud computing. Experții vor contribui la identificarea opțiunilor existente pentru a răspunde preocupărilor consumatorilor și ale întreprinderilor, care par adesea reticenți în ceea ce privește utilizarea serviciilor de cloud computing, deoarece contractele sunt neclare sau îi favorizează pe furnizorii de servicii. Acțiunea face parte din efortul Comisiei de a spori încrederea în serviciile de cloud computing și de a valorifica potențialul acestora în vederea stimulării productivității economice în Europa și este una dintre principalele acțiuni întreprinse în temeiul Comunicării Comisiei privind cloud computingul, care a fost adoptată anul trecut (IP/12/1025, MEMO/12/713).
Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/21062013_cloud_computing_ro.htm

Comisia a lansat procesul de selecție pentru Capitala europeană verde din 2016. Premiul pentru capitalele verzi ale Europei se acordă orașelor care promovează cel mai intens un stil de viață urban cu impact minim asupra mediului. Scopul acestui premiu anual este să inspire orașele europene să ia măsuri pentru a deveni locuri mai atrăgătoare și mai sănătoase ca destinație pentru cei interesați să le viziteze, să muncească și să trăiască acolo – orașe „în care merită să trăiești”.
Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/21062013_capitala_europeana_verde_ro.htm

Grupul UE la nivel înalt pentru modernizarea învățământului superior a publicat primul său raport privind îmbunătățirea calității predării și a învățării în universități. Grupul, prezidat de fosta președintă a Irlandei, dna Mary McAleese, formulează 16 recomandări (a se vedea anexa 1), care includ un apel pentru introducerea formării profesionale certificate obligatorii pentru profesori și alte cadre didactice din învățământul superior, concentrarea activităților pe sprijinirea studenților să dezvolte abilități antreprenoriale și inovatoare, precum și crearea unei academii europene pentru predare și învățare. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/18062013_modernizarea_invatamantului_superior_ro.htm

Câștigătorilor ediției din 2013 a Premiului Uniunii Europene pentru patrimoniul cultural/Premiile Europa Nostra li s-au decernat premiile în data de 16 iunie, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Atena în prezența dlui Karolos Papoulias, președintele Greciei, a dnei Androullei Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, și a dlui Plácido Domingo, tenorul de renume mondial, președinte al Europa Nostra. Ceremonia a fost organizată în odeonul lui Herodes Atticus, aflat la baza Acropolei, în fața unui public de aproape 5.000 de persoane. Câștigătorii Premiului publicului și al „marelui premiu” au fost anunțați în premieră. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/17062013_premiul_pentru_conservarea_patrimoniului_cultural_ro.htm

Înregistrarea conferinței de presă comune susținute de dna Androulla VASSILIOU, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, de dl Plácido DOMINGO, președinte al Fundației Europa Nostra, și de dl Costa CARRAS, vicepreședinte al Fundației Europa Nostra, poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I079169

Serviciile publice de ocupare a forței de muncă ale statelor membre joacă un rol esențial în ceea ce privește sprijinirea unui număr de 26 de milioane de șomeri din Europa în încercarea lor de a obține un loc de muncă. Acesta este motivul pentru care Comisia Europeană a propus o decizie menită să vină în ajutorul serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, în vederea maximizării eficacității acestora printr-o cooperare mai strânsă, pentru a răspunde mai bine nevoilor șomerilor și ale angajatorilor. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/17062013_ocuparea_fortei_de_munca_ro.htm

Înregistrarea conferinței de presă susținute de comisarul european László ANDOR, responsabil pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I079368

Un nou parteneriat împotriva bolilor asociate sărăciei

Uniunea Europeană și Fundația Bill & Melinda Gates s-au angajat să colaboreze pentru a combate HIV/SIDA, tuberculoza, malaria și alte boli asociate sărăciei care, împreună, afectează peste 1 miliard de persoane din întreaga lume. Acordul, semnat la Paris de copreședintele fundației, Bill Gates, și de comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, creează un nou parteneriat strategic pentru cercetare în acest domeniu. Între 2007 și 2011, fundația și Comisia Europeană au contribuit cu aproximativ 2,4 miliarde EUR (3,1 miliarde USD) la cercetarea și dezvoltarea axată asupra bolilor infecțioase asociate sărăciei, sprijinind elaborarea a mai mult de 20 de produse noi și îmbunătățite.
Parteneriatul va investi în cercetarea și dezvoltarea unor acțiuni de salvare pentru a îmbunătăți sănătatea și bunăstarea persoanelor care trăiesc în țările aflate în curs de dezvoltare. Pe lângă accelerarea elaborării medicamentelor, vaccinurilor și diagnosticelor, atât de necesare, cele două organizații vor urmări și consolidarea unor mijloace accesibile și durabile pentru a se asigura că aceste produse ajung cu rapiditate la cei care au cea mai mare nevoie.
Comisarul Geoghegan-Quinn a declarat: „Obiectivul nostru în cadrul acestui nou parteneriat este să colaborăm pentru a elabora cel puțin un produs medical nou și ameliorat pe an. Aceasta va constitui un important pas înainte pentru milioanele de persoane care suferă de boli asociate sărăciei.”
„Cu resurse suficiente și un angajament politic ferm, putem contribui la îmbunătățirea vieților a milioane de persoane până la sfârșitul acestui deceniu,” a declarat domnul Gates. „Fundația este pe deplin angajată să sprijine eforturile de elaborare a unor produse salvatoare pentru a contribui la rezolvarea unora dintre cele mai dificile probleme mondiale. Parteneriatul cu Comisia și alți finanțatori este esențial pentru succesul misiunii noastre comune.”
Fundația și CE intenționează să lanseze un premiu de inovare comun cu ocazia Convenției inovării din 2014, pentru a recunoaște și recompensa inovațiile care răspund provocărilor lansate de abordările actuale în materie de sănătate la nivel mondial.
De asemenea, Comisia și Fundația vor finanța în comun dezvoltarea de noi instrumente clinice pentru tratarea și prevenirea HIV, a tuberculozei, a malariei și a altor boli infecțioase neglijate, cum ar fi bolile diareice, ulcerul Buruli, trahomul, filarioza limfatică și boala somnului. O mare parte din aceste eforturi vor fi depuse prin intermediul Parteneriatului dintre țările europene și cele în curs de dezvoltare privind studiile clinice (EDCTP), o inițiativă emblematică a Uniunii Europene, în care sunt implicate în prezent 16 țări europene și 30 de țări partenere din Africa Subsahariană.
Context
EDCTP va intra în curând în faza a doua, pentru a acoperi mai multe faze ale studiilor clinice și mai multe categorii de patologii. EDCTP este menit a fi un susținător major al elaborării produselor și al consolidării capacităților în țările cu patologii endemice. Comisia Europeană a propus o finanțare de până la 1 miliard de euro din bugetul UE, pentru a se alinia contribuțiilor din partea țărilor partenere europene. Acest parteneriat poate juca un rol esențial în furnizarea de finanțare cu efect catalizator pentru ca studiile clinice efectuate în stadii avansate să poată demonstra siguranța și eficacitatea medicamentelor și vaccinurilor nou create. Acest tip de studiu în stadiu avansat al unei noi intervenții poate dura până la 15 ani, cu un cost de dezvoltare situat între 500 și 800 de milioane de euro pentru fiecare nou medicament sau vaccin candidat.
Totuși, pentru multe dintre bolile asociate sărăciei nu sunt, încă, disponibile medicamente sigure, eficiente și la un preț accesibil, iar costurile socioeconomice ale acestor boli limitează potențialul de dezvoltare, în special în Africa Subsahariană.
Ambele părți examinează, în prezent, oportunități de investiții în produse promițătoare și abordări științifice noi, combinate cu utilizarea eficientă a strategiilor de investiții și cu mecanisme de finanțare flexibile. Un obiectiv-cheie va fi tuberculoza, domeniu în care sunt necesare noi medicamente, vaccinuri și abordări științifice pentru a combate această epidemie și a contracara apariția unor tulpini de tuberculoza rezistente la medicamente.
Bolile asociate sărăcie au efecte negative imense asupra sănătății, societății și creșterii economice în multe țări. Acestea afectează în special comunitățile cele mai sărace și mai marginalizate din lume. Peste 1 miliard de persoane, dintre care 400 de milioane de copii, suferă de una sau mai multe dintre cele trei principale boli asociate sărăciei — HIV/SIDA, malaria și tuberculoza — sau de boli infecțioase neglijate, cum ar fi ulcerul Buruli, trahomul, filarioza limfatică și boala somnului. HIV/SIDA, singură, ucide aproximativ 2 milioane de persoane în fiecare an, în timp ce malaria și tuberculoza ucid împreună aproximativ 2,2 milioane de persoane.
De asemenea, lupta împotriva principalelor boli asociate sărăciei devine, tot mai mult, o problemă de sănătate la scară planetară. Creșterea mobilității la nivel mondial, inclusiv sub forma turismului și migrației, înseamnă că orice țară din lume, s-ar putea confrunta cu provocări noi sau recurente datorate bolilor infecțioase. Încălzirea globală și apariția rezistenței la medicamente modifică, în continuare, prevalența și repartiția acestor boli la nivel mondial.

Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și Canada au încheiat un acord cu scopul de a își uni forțele pentru a desfășura cercetări legate de Oceanul Atlantic. Acordul se concentrează asupra alinierii eforturilor depuse de cei trei parteneri pentru observarea oceanului. Scopurile urmărite sunt o mai bună înțelegere a Oceanului Atlantic și promovarea gestionării durabile a resurselor sale. Va fi, de asemenea, studiată interacțiunea dintre Oceanul Atlantic și Oceanul Arctic, în special în ceea ce privește schimbările climatice. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:  http://ec.europa.eu/romania/news/27052013_alianta_ue_sua_canada_ro.htm

Cel de al 13-lea raport anual OLAF a fost publicat săptămâna trecută. Principalele concluzii ale acestui raport sunt după cum urmează:

• În 2012, durata investigațiilor și a procedurilor de coordonare a cazurilor s-a redus serios, ajungând până la o medie de 22,6 luni, inclusiv perioda de identificare, acest lucru însemnând o reducere cu 22% față de 2011;
• Durata medie a etapei de identificare a fost redusă de la 6,8 la 1,4 luni, o reducere cu 80% comparativ cu 2011. Prin proceduri noi și îmbunătățite, OLAF poate acum decide mai repede dacă să inițieze sau nu un caz;
• Ca rezultat al investigațiilor sale, OLAF a făcut recomandări financiare pentru recuperarea a 284 de milioane de euro. La data publicării raportului, suma recuperată în 2012, potrivit autorităților de resort, totaliza 94,5 de milioane de euro;
• OLAF a primit și gestionat un număr crescut de notificări: 1.264 de materiale în 2012, cu 21% mai mult decât în 2011. În timp ce marea majoritate a acestor notificări provin din surse private, numărul celor ce au fost depuse de statele membre s-a dublat, semnal al creșterii gradului de încredere în OLAF.Comunicatul de presă integral este disponibil, în engleză, franceză și germană, în pagina: http://europa.eu/rapid/press-release_OLAF-13-2_en.htm

Avocatul Poporului (Ombudsman) European a gestionat peste 30.000 de plângeri și a deschis aproape 3.500 de investigații în ce privește suspiciuni de proastă administrare în cadrul instituțiilor UE în ultimii 10 ani de activitate. Doar în 2012, instituția a primit 2.442 de plângeri (față de 2.510 în 2011) și a pornit un număr record de investigații – 465 (comparativ cu 396 în 2011). Majoritatea investigațiilor din 2012 se referă la lipsa transparenței (21.5%), inclusiv refuzul de a furniza anumite documente sau informații. Alte cazuri s-au referit la problemele înregistrate în executarea contractelor sau licitațiilor cu fonduri UE, conflictele de interes, lipsa de fairplay, întârzierile sau cazurile de discriminare.

În 2012, au fost primite cele mai multe plângeri din Spania (340), Germania (273), Polonia (235) și Belgia (182). După analizarea tuturor plângerilor, în jur de 1.500 dintre ele au fost transmise instituțiilor de resort naționale sau regionale din statele membre, comisiei de petiții din cadrul Parlamentului European, Comisiei Europene și altor mecanisme de soluționare a problemelor, precum SOLVIT sau “Your Europe Advice”. Comunicatul de presă integral este disponibil, în engleză, franceză sau germană, în pagina: http://europa.eu/rapid/press-release_EO-13-27_en.htm

Aproape o jumătate dintre cetățenii UE (46%) folosesc astăzi internetul pentru a căuta un loc de muncă, a folosi serviciile librăriilor publice, a transmite o declarație de impozitare, a înregistra o naștere, a cere un pașaport sau pentru a utiliza alte servicii de e-Guvernare. 80% afirmă că serviciile publice online reprezintă o economie de timp, 76% apreciază flexibilitatea lor, iar 62% afirmă că acestea îi ajută să economisească bani. Utilizatorii sunt însă mai mulțumiți de serviciile bancare online (nota de satisfacție 8,5 pe o scară de la 0 la 10) și de cumpărăturile online (7,6) decât de serviciile publice online (6,5). Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/28052013_e_guvernare_ro.htm

Comisia Europeană și CERN au convenit să sprijine construcția uneia dintre cele mai ambițioase instalații de cercetare din Orientul Mijlociu, denumită SESAME. Ea reprezintă o așa-numită sursă luminoasă sincrotron, funcționând în mod concret ca un microscop gigantic. SESAME va permite cercetătorilor din regiune să investigheze proprietățile materialelor avansate, proceselor biologice și artefactelor culturale. Proiectul reprezintă o întreprindere comună unică, cu sediul în Iordania, care reunește oameni de știință din țările sale membre: Bahrain, Cipru, Egipt, Iran, Israel, Iordania, Pakistan, Autoritatea Palestiniană și Turcia. Alături de obiectivele sale științifice, proiectul își propune să promoveze pacea în regiune cu ajutorul cooperării științifice (MEMO/13/460). Comunicatul de presă integral se găsește în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/28052013_cercetare_orientul_mijlociu_ro.htm

Săptămâna 27-31 mai este importantă pentru guvernanța economică europeană pentru că intră în vigoare Pachetul privind supravegherea bugetară și vor fi publicate recomandările specifice anuale ale Comisiei Europene pentru fiecare dintre statele membre ale Uniunii Europene. Informații despre pachetul de norme ce intră în vigoare în data de 30 mai se găsesc în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/28052013_pachetul_privind_supravegherea_bugetara_ro.htm

În data de 29 mai 2013, începând cu ora 15:00 (ora României), serviciul Comisiei Europene Europe by Satellite (EbS) va transmite în direct conferințele de presă susținute de:
– dl José Manuel DURAO BARROSO, președintele Comisiei Europene, urmat de
– dnii Olli REHN, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil pentru Uniunea Economică și Monetară și pentru Euro, Algirdas ŠEMETA, comisar european pentru impozitare, vamă, statistică, audit și luptă antifraudă, și László ANDOR, comisar european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune. Aceste conferințe sunt dedicate prezentării recomandărilor specifice de țară, pe care Comisia le elaborează anual în cadrul exercițiului intitulat Semestrul European. Ele vor putea fi urmărite on-line în pagina: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1

Concurs multimedia “Migranții în Europa”

Comisia lansează un concurs multimedia la nivel european. Care este rolul și locul migranților în Europa? Comisia îi invită pe studenții de la facultățile de artă, grafică și comunicare din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și din Croația să reflecte asupra contribuției pe care o au migranții în societățile europene.

Concursul organizat la nivelul întregii UE îi provoacă pe studenți să elaboreze lucrări de artă prin care să își exprime opiniile cu privire la acest subiect și care să reflecte rolul pe care migranții îl au în viața noastră. Pentru a stimula o dezbatere constructivă și a reflecta asupra situației migranților în Europa, Comisia le oferă noilor talente ale Europei posibilitatea de a-și expune prin artă punctul de vedere.
La concurs pot participa toți studenţii cu vârsta de peste 18 ani care sunt înscriși la o instituție de învățământ superior din domeniul artei, graficii sau comunicării din orice țară UE și din Croația. Facultățile trebuie să prezinte lucrările până la 21 iunie 2013, la următoarele categorii: Poster, Fotografie și Video.
Fiecare facultate poate prezenta una sau mai multe lucrări de artă, în una sau mai multe categorii. Lucrările vor fi evaluate la nivel național, iar cele mai bune dintre acestea (maximum 10 lucrări pentru fiecare țară) vor fi transmise unui juriu european care îi va selecta pe cei 30 de finaliști și va decide câștigătorul european pentru fiecare categorie. Din acest juriu vor face parte profesioniști din domeniul comunicării, artei și mass-mediei, precum și persoane din rândul comunităților de migranți.
Cei 30 de finaliști europeni vor fi invitați să participe la ceremonia de decernare a premiilor, care va fi organizată la Bruxelles și la care se preconizează că va participa doamna Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne. Se va acorda un premiu special al publicului, pe baza unui vot public exprimat pe site-ul de internet menționat mai jos.
Fiecare dintre facultățile ai căror studenți vor câștiga locul I la cele trei categorii și premiul publicului va fi recompensată cu 10 000 EUR, care să fie folosiți în scopuri educaționale.
Informații complete privind termenii și condițiile concursului pot fi găsite pe site-ul internet dedicat acestuia: www.migrantsineurope.eu

În 2011, an în care populația lumii a depășit cifra de șapte miliarde, în UE locuiau 20,2 milioane de resortisanți ai țărilor terțe[1]. Această cifră reprezintă aproximativ 4% din populația totală a UE (care este de 502,5 milioane locuitori) și 9,4% din cele 214 milioane de migranți care se estimează că există în întreaga lume. Prin comparație, în Canada trăiesc aproximativ 3,4% din numărul mondial total de migranți (7,2 milioane, reprezentând 21,3% din populația națională), în timp ce în SUA trăiesc aproximativ 20% din numărul mondial total de migranți (42,8 milioane, reprezentând 13,5% din populația națională).

Persoane de contact:
Michele Cercone (+32 2 298 09 63)
Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Concurs de desene “Europa mea”

Reprezentanța Comisiei Europene în România invită elevii din școlile din România să participe la cea de-a patra ediție a concursului de desene a cărui tematică este Ziua Europei. Concursul are două grupe de vârstă: 6 – 10 ani (ciclul primar) și 11 – 15 ani (ciclul gimnazial). Competiția este deschisă contribuțiilor individuale, iar perioada de înscriere și trimitere a desenelor este între 15 martie – 15 iunie 2013.
Concursul face parte dintr-o serie de acțiuni desfășurate în cadrul “Anului european al cetățenilor ”. Lucrările calificate în finală precum și cele câștigătoare vor lua parte la o licitație al cărei scop este colectarea de fonduri menite să sprijine eforturile grupurilor dezavantajate.
Concursul își propune să întărească și să susțină educația pentru cetățenie europeană. Participanții vor avea ocazia să demonstreze originalitate și măiestrie în a ilustra, prin forme și culori, mediul lor de viață, ca parte a contextului european fundamentat pe valori culturale comune: libertate, democrație, stat de drept, respect pentru drepturile omului.

De asemenea, participarea la concurs poate contribui la îmbunătățirea experienței perceptuale, prin poziționarea compoziției artistice într-un context mai larg, european și prin o mai bună înțelegere a raportului dintre individ, familie și comunitate.
Anul european al cetățenilor este un an dedicat cetățenilor și drepturilor lor. Acesta coincide cu un moment foarte important al procesului de integrare europeană, marcând 20 de ani de la introducerea cetățeniei europene prin Tratatul de la Maastricht din 1993 și precede anul 2014 în care se vor desfășura alegeri pentru Parlamentul European. Datorită cetățeniei UE toți locuitorii celor 27 de state membre beneficiază de un set de drepturi suplimentare – printre care dreptul de a vota și candida la alegeri locale și europene în țara din UE în care locuiesc, dreptul la protecție consulară în străinătate, dreptul de a adresa petiții Parlamentului European etc..
Reprezentanţa Comisiei Europene (RCE) în România reprezintă Comisia Europeană în România şi asigură un flux eficient de informaţii între aceasta şi cetăţenii şi autorităţile României. Viziunea Reprezentanţei este aceea a unei Românii europene atât prin calitatea sa de stat membru, cât şi prin implicarea activă a cetăţenilor săi în construcţia europeană. Misiunea RCE este de a contribui la o cât mai bună înţelegere a Uniunii Europene, a scopurilor, valorilor şi politicilor acesteia, aducând informaţia europeană cât mai aproape de cetăţeni, într-o formă adaptată nevoilor lor specifice.
Persoana de contact este Laura Radu, iar pentru întrebări legate de concurs, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail Laura-Acsah.RADU@ec.europa.eu sau la numărul de telefon 021 203 54 78.

Barometru European

Comisia a publicat un studiu Eurobarometru privind politica de vecinatate. Conform concluziilor Barometrului privind vecinătatea UE, cetățenii din zona vizată de politica europeană de vecinătate au, în general, o părere pozitivă despre relațiilor pe care țara lor le întreține cu Uniunea Europeană. Acest lucru este valabil mai ales în vecinătatea sudică, în care peste jumătate din persoanele intervievate consideră că aceste relații sunt bune. De fapt, UE proiectează o imagine pozitivă pentru cetățenii din cele 16 țări partenere vizate de politica europeană de vecinătate, aceștia invocând „drepturile omului” și „solidaritatea” drept caracteristici care reprezintă cel mai bine UE în țările partenere din vecinătatea estică și sudică. În ceea ce privește cooperarea dintre țări, cetățenii au considerat că domeniile cele mai importante au fost „pacea și securitatea”, urmate de „comerț” și „drepturile omului”, în vecinătatea sudică, și de „combaterea sărăciei” și „drepturile omului”, în rândul cetățenilor din vecinătatea estică. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/22032013_vecini_ue_ro.htm

Comisia a adoptat Cartea Verde privind finanţarea pe termen lung a economiei
Comisia Europeană a adoptat o Carte Verde prin care lansează o consultare publică, cu un termen de trei luni, asupra modalităților de promovare a furnizării de finanțare pe termen lung, precum și de îmbunătățire și diversificare a sistemului de intermediere financiară pentru investițiile pe termen lung în Europa. Investițiile pe termen lung reprezintă cheltuieli cu sectoarele care consolidează capacitatea de producție a economiei. Printre aceste sectoare se numără infrastructura din domeniul energiei, transporturilor și comunicațiilor, echipamentele industriale și de servicii, tehnologiile din domeniul schimbărilor climatice și ecoinovării, precum și educația și cercetarea-dezvoltarea. Europa se confruntă cu nevoia de investiții de mare anvergură, pe termen lung, care sunt esențiale pentru sprijinirea creșterii economice durabile. Pentru a finanța investițiile pe termen lung, guvernele, întreprinderile și gospodăriile populației au nevoie de acces la finanțare previzibilă pe termen lung. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/25032013_carte_verde_finantare_economie_ro.htm

Înregistrarea conferinței de presă susținute de comisarul european pentru piața internă și servicii Michel BARNIER poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I077088

UE este pregătită să ratifice Protocolul ONU privind armele de foc, în urma adoptării de noi norme privind vânzarea, deținerea și transferurile de arme de foc, atât în interiorul, cât și în afara Europei. Comisia Europeană prezintă o propunere în acest sens și, în același timp, subliniază necesitatea unor acțiuni suplimentare. Scopul Protocolului ONU privind armele de foc este de a consolida cooperarea privind combaterea fabricării și a traficului ilicit de arme de calibru mic, cum ar fi revolverele și pistoalele. Din acest gen de comerț, grupările de criminalitate organizată din întreaga lume obțin aproximativ 180 de milioane de euro pe an. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/22032013_combatere_trafic_cu_arme_de_foc_ro.htm

Comisia Europeană dorește ca tinerii europeni să se inspire din parcursul antreprenorilor din UE, astfel încât ideile lor remarcabile să fie puse în practică și să rămână în Europa. Cu ajutorul fondatorilor Spotify, Angry Birds, Tuenti, Skype, SeedCamp, HackFwd, London’s Tech City și TheNextWeb, Comisia creează o platformă pentru antreprenorii de marcă, unde aceștia își spun poveștile, împărtășesc sursele de inspirație și frustrările lor, pentru a atrage atenția tinerilor europeni și decidenților asupra potențialului carierelor antreprenoriale. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/22032013_startup_europe_ro.htm

EŞTI CETĂŢEAN EUROPEAN CU DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
Untitled

CETĂŢEAN AL UNIUNII EUROPENE este orice persoană care are naţionalitatea unui stat membru, care reiese din aplicarea dispoziţiilor proprii statului respectiv.
Cetăţenia Uniunii, care completează cetăţenia naţională, dar nu o înlocuieşte, se compune dintr-un ansamblu de drepturi şi de datorii care se adaugă drepturilor şi datoriilor legate de cetăţenia unui stat membru.

STATUTUL CETĂŢENIEI UNIUNII EUROPENE ÎNSEAMNĂ PENTRU ORICE CETĂŢEAN AL UNIUNII:

 • Dreptul la libera circulaţie şi dreptul de şedere pe teritoriul statelor membre;
 • Dreptul de vot şi eligibilitatea la alegerile Parlamentului European şi la alegerile municipale în statul membru de reşedinţă, în aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii statului în cauză;
 • Dreptul de a primi, pe teritoriul unei ţări terţe (care nu aparţine Uniunii Europene), protecţie diplomatică sau consulară din partea autorităţilor unui alt stat membru, dacă ţara acestuia nu este reprezentată acolo, în aceeaşi măsură ca şi resortisanţii statului membru în cauză;
 • Dreptul de a adresa petiţii Parlamentului European şi dreptul de a face apel la Ombudsmanul desemnat de Parlamentul European pentru a analiza cazurile de administrare necorespunzătoare a instituţiilor şi organismelor comunitare. Aceste proceduri sunt reglementate la articolele 194 şi 195 din Tratatul C.E.;
 • Dreptul de a scrie oricărei instituţii sau organism al Comunităţii într-una dintre limbile statelor membre şi de a primi un răspuns în aceeaşi limbă (articolul 21 paragraful al treilea din Tratatul C.E.);
 • Dreptul de a avea acces la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei, sub rezerva anumitor condiţii (articolul 255 din Tratatul C.E.).

Tratatul de la Lisabona subliniază principalele drepturi ale cetăţenilor Uniunii Europene, enumerându-le la articolul 17 paragraful al doilea din Tratatul C.E.

  CONŢINUTUL CETĂŢENIEI UNIUNII EUROPENE în prezent nu trece, dincolo de sistematizarea

Untitled3

unor drepturi deja recunoscute (în special libertatea de circulaţie, dreptul de şedere şi dreptul de a adresa petiţii), sub rezerva faptului că aceste drepturi au fost înscrise, în numele unui proiect politic, în corpusul legislaţiei primare.
Articolul 6 alineatul (2) din Tratatul UE stipulează, fără îndoială, că „Uniunea respectă” drepturile fundamentale garantate de Convenţia Europeană pentru respectarea drepturilor omului şi de „tradiţiile constituţionale comune ale statelor membre”, ca principii generale ale dreptului

comunitar, dar nu precizează statutul juridic al cetăţeniei Uniunii Europene (privind drepturile fundamentale ale Uniunii).

Până în prezent, cetăţenia Uniunii Europene nu impune – în ciuda formulei conţinute în articolul 17 alineatul (2) din

Untitled2

Tratatul CE – datorii ale cetăţenilor Uniunii; aceasta este o diferenţă fundamentală faţă de cetăţenia statelor membre.

Articolul 22 paragraful al doilea din Tratatul CE şi articolul 48 din Tratatul UE oferă perspective pentru dezvoltarea progresivă a cetăţeniei Uniunii Europene şi ameliorarea statutului juridic, pe plan european, al cetăţenilor Uniunii.