Agenda saptamanii 30.sept – 09.oct. 2013

Miercuri, 2 octombrie: Adaptarea legislației Uniunii Europene la scop: rezultate și următorii pași spre o reglementare inteligentă
Miercuri, 2 octombrie: Comisia Europeană va adopta o comunicare privind evaluarea reglementarilor naționale în materie de acces la profesii
Miercuri, 2 octombrie: Comisia propune inițiative menite să consolideze dimensiunea socială a Uniunii economice și monetare

Miercuri, 2 octombrie: Adaptarea legislației Uniunii Europene la scop: rezultate și  următorii pași spre o reglementare inteligentă

Știre: În data de 2 octombrie, Comisia va face un nou pas important către asigurarea unei legislații europene adaptate scopului prin stabilirea domeniilor în care legislația trebuie simplificată sau retrasă. Comisia Europeană va publica rezultatele procesului de evaluare a legislației UE în ansamblul său și va trasa următorii pași. Comisia va publica, de asemenea, o listă cuprinzătoare de verificări suplimentare privind adecvarea reglementărilor în curs de punere în aplicare sau propuse Consiliului și Parlamentului European. Acest exercițiu face parte din Programul de reglementare adecvată și funcțională al Comisiei (REFIT). Este vorba de eliminarea sarcinilor administrative inutile și menținerea unei implementări cât mai simple la nivel național. De acest lucru vor beneficia atât cetățenii, cât și mediul de afaceri, cu condiția ca celelalte instituții și statele membre să dea dovadă de la fel de multă ambiție. REFIT, lansat în decembrie 2012, este esențial pentru a readuce Europa pe drumul cel bun către creștere economică și ocuparea forței de muncă. Este angajamentul Comisiei în ceea ce privește crearea unui cadru legislativ simplu, clar, stabil și previzibil pentru întreprinderi, lucrători și cetățeni.

Context: Reglementarea la nivelul UE aduce o valoare adăugată în domenii precum concurența, comerțul și piața internă, pentru a asigura condiții de concurență echitabile, respectiv a crea oportunități pentru mediul de afaceri și consumatori. Este protejata, de asemenea, sănătatea și siguranța cetățenilor, a consumatorilor și a lucrătorilor. Legislația UE creează un cadru comun prin înlocuirea a douăzeci și opt de legislații naționale diferite cu una singură, europeană. Ea permite statelor membre ale UE să conlucreze pentru a rezolva problemele care transcend granițele naționale. În același timp, legislația UE este adesea acuzată ca impune prea multe cerințe în detrimentul derulării afacerilor, în special a celor mici. Ca răspuns la această îngrijorare, Comisia a făcut un efort comun în ultimii ani pentru a simplifica legislația și a reduce constrângerile normative.

Eveniment: O informare tehnică off-the-record va avea loc în data de 2 octombrie.

Surse: Un material de presă recent despre reglementarea inteligentă: Președintele Barroso și Edmund Stoiber fac apel la statele membre să intensifice eforturile de reducere a birocrației în cazul IMM-urilor și pentru a îmbunătăți eficiența administrațiilor publice: IP/13/836 Inițiative ale Comisiei pentru a reduce birocrația și constrângerile normative – Întrebări și răspunsuri : MEMO/13/786 Pagina de internet dedicată reglementării inteligente: http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_ro.htm

Persoane de contact: Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 30 70 pia.ahrenkilde-hansen@ec.europa.eu; Jens Mester +32 2 296 39 73 jens.mester@ec.europa.eu

Miercuri, 2 octombrie: Comisia Europeană va adopta o comunicare privind evaluarea reglementarilor naționale în materie de acces la profesii

Știre: Miercuri, 2 octombrie, Comisia Europeană va adopta o comunicare despre evaluarea reglementărilor naționale în materie de acces la profesii. Scopul acestei inițiative este acela de a sublinia potențialul existent de integrare suplimentară a serviciilor profesionale pe piața unică, de a sublinia oportunitățile de mobilitate pentru profesioniști și de a oferi o imagine de ansamblu asupra obstacolelor rămase în calea practicării și a accesului la profesiile reglementate. Comunicarea va trasa un plan de acțiune pentru cartografierea și evaluarea reciprocă a profesiilor reglementate. Statele membre au sprijinit realizarea acestei analize în contextul Directivei revizuite privind recunoașterea calificărilor profesionale, directivă ce urmează să fie adoptată până la sfârșitul anului (vezi MEMO/13/552). Evaluarea reciprocă va acoperi restricțiile legate de accesul la profesiile reglementate (calificări, cerințe și activități rezervate pentru cei ce dețin calificările necesare). Pentru a oferi o imagine completă asupra obstacolelor rămase, în paralel va fi publicat un raport privind concluziile evaluării inter pares a formei juridice, acționariatului și cerințelor referitoare la tarife pe care statele membre le impun serviciilor profesionale, evaluare efectuată în conformitate cu prevederile Directivei Serviciilor.

Context: Serviciile profesionale reprezintă aproximativ 9% din PIB-ul Uniunii, dar competitivitatea sectorului pare să fie restricționată de obstacole importante în calea accesului și exercitării activităților profesionale. Cerințele de acces ridicate și învechite pot, de exemplu, să limiteze ocuparea forței de muncă în sectoarele economice vizate, iar restricțiile privind forma juridică și acționariatul pot împiedica înființarea de sucursale sau crearea de birouri multidisciplinare.

Eveniment: O informare tehnică off-the-record va avea loc în data de 2 octombrie. Un comunicat de presă si un document de referință vor fi făcute publice în ziua respectivă.

Surse: Atelier – “Reglementarea accesului la profesii: perspective naționale”: http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2013/0617-access-professions/index_en.htm Pachetul de măsuri privind serviciile (iunie 2012) – Raport de punere în aplicare: http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation/implementation_report/index_en.htm

Persoane de contact: Chantal Hughes +32 2 2 64 450 chantal.hughes@ec.europa.eu; Carmel Dunne +32 2 299 88 94 carmel.dunne@ec.europa.eu; Audrey Augier + 32 2 297 16 07 audrey.augier@ec.europa.eu

Miercuri, 2 octombrie: Comisia propune inițiative menite să consolideze dimensiunea socială a Uniunii economice și monetare

Știre: În data de 2 octombrie, Comisia Europeană va adopta o comunicare privind dimensiunea socială a Uniunii economice și monetare (UEM). Comunicarea vine în continuarea contribuției aduse de Comisie la dezbaterea privind aprofundarea integrării în UEM, propunând diferite modalități de consolidare a regulilor existente în materie de guvernanță economică în vederea unei mai bune anticipări și abordări a provocărilor privind ocuparea forței de muncă și politica socială. Printre acestea se numără: • o supraveghere sporită a problemelor legate de ocuparea forței de muncă și de politica socială, precum și o mai mare coordonare a politicilor; • o solidaritate crescută și mai multe inițiative în sensul ocupării forței de muncă și al creșterii mobilității acesteia; • un dialog social sporit

Context: Comunicarea se înscrie în linia proiectului pentru o Uniune economică și monetară profundă și veritabilă, prezentat de Comisie în noiembrie 2012 (a se consulta IP/12/1272) și este un răspuns la cererea Consiliului European din 13-14 decembrie 2012 de a propune măsuri privind dimensiunea socială a UEM, inclusiv dialogul social. Argumentul logic care stă la baza acestei comunicări este următorul: este în interesul comun al Uniunii monetare să se asigure că reformele privind ocuparea forței de muncă, îmbunătățirea competitivității și rezolvarea problemelor sociale sunt implementate corect în toate statele membre. Dacă agenda socială generală rămâne la nivelul UE, există posibilitatea de a consolida dimensiunea socială în zona euro printr-o coordonare și monitorizare mai bună a politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă, prin mobilizarea și prioritizarea măsurilor și fondurilor alocate luptei împotriva angoasei sociale, prin îndepărtarea obstacolelor care stau în calea mobilității forței de muncă și prin consolidarea rolului partenerilor sociali.

Surse: Pagina de internet a președintelui Barroso: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/; Pagina de internet a comisarului european Andor: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/; Pagina de internet a comisarului european Rehn: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/rehn/ Detaliile privind conferința de presă vor fi anunțate mai târziu. Un dosar de presă va fi disponibil în data de 2 octombrie.

Persoane de contact: Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 25 30 70 pia.ahrenkilde-hansen@ec.europa.eu; Sarah Collins +32 2 296 80 76 sarah.collins@ec.europa.eu; Jonathan Todd +32 2 299 41 07 jonathan.todd@ec.europa.eu; Simon O’Connor +32 2 296 73 59 simon.o’connor@ec.europa.eu