Agenda saptamanii 29 aprilie – 5 mai 2013

Luni, 29 aprilie: Comisia prezintă raportul anual privind tendințele fiscale

Știre:
În data de 29 aprilie, Comisia Europeană va prezenta ediția din 2013 a raportului său privind tendințele fiscale. Raportul trece în revistă sistemele fiscale ale statelor membre, cuprinzând date detaliate și comparabile privind structurile și cotele de impozitare ale acestora.

Context:
Raportul privind tendințele în materie de impozitare include o serie de indicatori fiscali care permit compararea sistemelor și politicilor fiscale ale statelor membre ale UE. Acesta cuprinde o defalcare a veniturilor fiscale provenite din consum, mână de lucru sau capital. Raportul conține, de asemenea, date referitoare la impozitarea energiei și la cotele maxime de impozitare a veniturilor obținute de persoanele fizice și a profiturilor întreprinderilor. Capitolele consacrate diferitelor țări oferă o imagine de ansamblu asupra fiecăruia dintre cele 27 de state membre ale UE, tendințelor înregistrate de acestea în materie de venituri și evoluției recente a politicilor lor fiscale. Datele publicate în raportul privind tendințele impozitării vor fi, de asemenea, utilizate la elaborarea recomandărilor specifice fiecărei țări, care urmează a fi publicate de către Comisie la sfârșitul lunii mai.

Eveniment:
Luni, 29 aprilie, la ora 11.00, experții Comisiei Europene vor organiza o informare tehnică privind principalele concluzii ale raportului, în sala de presă a clădirii Berlaymont.

Surse:

Tendințele fiscale în Uniunea Europeană:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_en.htm

Persoane de contact:
Emer Traynor: +32 2 292 15 48 Emer.Traynor@ec.europa.eu

Luni, 29 aprilie: Cel de al patrulea raport trimestrial al grupului operativ pentru Grecia
Știre:
Grupul operativ al Comisiei pentru Grecia își prezintă cel de al patrulea raport trimestrial privind asistența tehnică acordată Greciei. Raportul descrie asistența oferită de grupul operativ, statele membre, organizațiile internaționale și alte organisme specializate, pentru a sprijini Grecia în implementarea unui program complet de reforme.

În ultimul trimestru, autoritățile grecești au recurs mai mult la asistența tehnică oferită pentru a veni în sprijinul unei game mai largi de reforme. Raportul cuprinde o analiză detaliată a celor 93 de direcții de lucru în cele 12 domenii de acțiune principale ale grupului operativ pentru Grecia.

Context:
În data de 20 iulie 2011, în urma consultărilor cu prim-ministrul grec, președintele Barroso a creat un grup operativ care să acorde asistență tehnică Greciei. Inițiativa a primit un sprijin ferm din partea Consiliului European, care, la 21 iulie 2011, a declarat că “[…] statele membre și Comisia vor mobiliza imediat toate resursele necesare pentru a oferi o asistență tehnică excepțională Greciei în vederea punerii în aplicare a reformelor […]”.

Grupul operativ pentru Grecia și-a început activitatea în septembrie 2011, scopul său fiind acela de a identifica și de a coordona asistența tehnică de care Grecia are nevoie pentru a-și respecta angajamentele luate în programul său de ajustare economică. Acesta urmărește, de asemenea, accelerarea absorbției fondurilor UE în scopul sprijinirii creșterii economice, competitivității și ocupării forței de muncă.

Grupul operativ se găsește sub autoritatea președintelui Barroso și îndrumarea politică a vicepreședintelui Olli Rehn. Șeful grupului operativ, dl Horst Reichenbach, prezintă rapoarte de activitate trimestriale autorităților grecești și Comisiei Europene.

Grupul operativ numără aproximativ 50 de persoane și are sediul în Bruxelles și în Atena.
Acesta a fost creat pentru a ajuta Grecia să implementeze ambițiosul său program de reforme și să pună o bază solidă pentru restabilirea creșterii economice și crearea de noi locuri de muncă.

Eveniment:
În data de 29 aprilie, dl Horst Reichenbach, șeful grupului operativ pentru Grecia, va prezenta principalele concluzii privind asistența tehnică în cadrul informării tehnice off-the-record care va avea loc la ora 12h30 în sala de presă a Comisiei. Raportul, un comunicat de presă și un document de referință vor fi făcute publice în ziua respectivă.

Surse:
Grupul operativ pentru Grecia:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm
I-074972 Grupul operativ al Comisiei Europene pentru Grecia

Persoane de contact:
Simon O’Connor +32 2 296 73 59 simon.o’connor@ec.europa.eu
Pia Seppälä +32 2 299 24 88 pia.seppala@ec.europa.eu
Vandna Kalia +32 2 299 58 24 vandna.kalia@ec.europa.eu
Audrey Augier +32 2 297 16 07 audrey.augier@ec.europa.eu

Vineri, 3 mai: Previziunile economice europene de primăvară

Știre:
Comisia Europeană va publica previziunile economice de primăvară pentru perioada 2012-2014, care cuprind, printre altele, date referitoare la produsul intern brut (PIB), inflație, ocuparea forței de muncă, deficitele bugetare publice și datoria publică. Aceste previziuni vizează toate cele 27 de state membre ale UE, plus Croația, în calitate de țară în curs de aderare, și Turcia, Islanda, Muntenegru, Serbia și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, în calitate de țări candidate, precum și alte țări terțe cum ar fi SUA, Japonia, China și Rusia.

Context:
Comisia Europeană publică previziuni macroeconomice pe termen scurt de trei ori pe an: primăvara, toamna și iarna. Aceste previziuni stau la baza diferitelor proceduri de supraveghere economică, în special în cadrul semestrului european.

În acest context, Comisia va utiliza previziunile la întocmirea analizei economice necesare elaborării recomandărilor specifice fiecărei țări, care urmează a fi prezentate de către aceasta la sfârșitul lunii mai. De asemenea, previziunile oferă o imagine mai clară a modului în care statele membre aplică recomandările Consiliului de Miniștri în cadrul procedurilor privind deficitele excesive și dezechilibrele macroeconomice.

Eveniment:
11.00 Conferință de presă a vicepreședintelui Olli Rehn în sala de presă a clădirii Berlaymont din Bruxelles. Un comunicat de presă conținând un link către raport va fi făcut public în ziua respectivă.

Surse:

Previziunile economice de iarnă ale UE (22 februarie 2013):
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-151_ro.htm

Paginile de internet ale Comisiei Europene:
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee1_en.pdf

Persoane de contact:
Simon O’Connor + 32 2 296 73 59 simon.o’connor@ec.europa.eu
Vandna Kalia + 32 2 299 58 24 vandna.kalia@ec.europa.eu
Audrey Augier + 32 2 297 16 07 audrey.augier@ec.europa.eu