Agenda saptamanii 27.mai – 02.iunie 2013

Miercuri, 29 mai: Comisia prezintă recomandările specifice fiecărei țări pentru 2013
Joi, 30 mai: Comisia adoptă pachetul lunar de decizii referitoare la procedurile vizând încălcarea legislației UE
Joi, 30 mai: Comisia, Consiliul și Parlamentul invită liderii religioși să participe la o dezbatere pe tema cetățeniei europene
Vineri, 31 mai: Comisia Europeană se aliază societății civile pentru a lupta împotriva traficului de ființe umane

Miercuri, 29 mai: Comisia prezintă recomandările specifice fiecărei țări pentru 2013
Știre:
În data de 29 mai, Comisia Europeană va adopta seria anuală de recomandări politice adresate statelor membre ale UE. Recomandările au la bază evaluarea detaliată a situației economice, bugetare și a ocupării forței de muncă din fiecare țară, precum și planurile de acțiune prezentate.
Dacă va fi cazul, Comisia va recomanda noi măsuri bugetare, structurale și de stimulare a  creșterii, pe care statele membre ar trebui să le adopte în decursul următoarelor 12 luni. Recomandările vor fi adresate statelor membre care nu fac obiectul unui program de ajustare macroeconomică. O recomandare distinctă va fi făcută zonei euro în ansamblul său. Recomandările vor fi aprobate de către Consiliul European din iunie și adoptate formal de către Consiliul din iulie.  Cu această ocazie, Comisia Europeană va prezenta recomandări pentru anumite state membre supuse procedurii aplicabile deficitelor excesive și pentru cele care au făcut obiectul unor analize aprofundate în cadrul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice. Venind în completarea acestui exercițiu, Comisia va prezenta, de asemenea, o comunicare privind strategia de ajustare specifică fiecărui stat membru pentru a atinge obiectivul pe termen scurt de echilibrare a bugetului in termeni structurali, conform Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța (Tratatul privind pactul fiscal).

Context:
Prezentarea recomandărilor specifice fiecărei țări este un moment-cheie al semestrului european, calendarul UE pentru coordonarea politicilor economice. Semestrul european debutează în fiecare an cu Analiza anuală a creșterii, în cadrul căreia sunt definite orientările generale de politică economică pentru UE în ansamblul său. Prioritățile definite în Analiza anuală a creșterii 2013 au fost aprobate de către Consiliul European în luna martie a acestui an. Luând în considerație aceste priorități, statele membre au prezentat Comisiei, în cursul ultimelor două luni, planurile lor bugetare pe termen mediu și programele anuale de reformă structurală aferente. Recomandările specifice fiecărei țări reprezintă răspunsul Comisiei la aceste planuri și programe. Procedura aplicabilă deficitelor excesive reprezintă componenta corectivă a Pactului de stabilitate și de creștere. Scopul său este acela de a asigura capacitatea statelor membre de a reduce deficitele excesive și nivelul de îndatorare în timp util și în mod sustenabil. Statele membre supuse procedurii aplicabile deficitelor excesive trebuie să respecte recomandările și termenele-limită stabilite de Consiliul Uniunii Europene pentru corectarea deficitului lor excesiv. Conform prevederilor Tratatului privind pactul fiscal, Comisia a primit, de asemenea, mandatul de a raporta modul în care statele membre realizează obiectivele bugetare pe termen mediu, un aspect extrem de important în contextual în care Comisia pune accentual pe garantarea viabilității finanțelor publice în timp.

Eveniment:
În cadrul reuniunii din 29 mai, Comisia va adopta 24 de propuneri de recomandări specifice fiecărei țări (pentru cele 27 de state membre și zona euro – cu excepția țărilor care fac obiectul unui program). În paralel, noi recomandări adresate anumitor state membre supuse procedurii aplicabile deficitelor excesive vor fi prezentate spre analiză ulterioară în cadrul Consiliului ECOFIN din iunie. Comisia va adopta, de asemenea, o comunicare generală cuprinzând mesajele-cheie ale recomandărilor și va răspunde la întrebările referitoare la deciziile respective în cadrul unei conferințe de presă organizată în aceeași zi. Comunicatele de presă vor fi disponibile în ziua respectivă, împreună cu textul comunicării adoptate de către Comisie, cele 24 de recomandări și cele 29 de documente de lucru ale serviciilor Comisiei conținând analiza situației economice din cele 27 de state membre, Croația și zona euro în ansamblul
său. Aceste documente vor fi însoțite de propunerile de recomandări făcute în cadrul procedurii
aplicate deficitelor excesive și de comunicarea privind strategia de atingere a obiectivelor pe termen mediu.

Surse:
Pagina de internet dedicată strategiei Europa 2020:
http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm
Recomandările specifice fiecărei țări pentru 2012 și documentele de lucru ale serviciilor Comisiei:
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specificrecommendations/2012/index_en.htm
Programele naționale de reformă și programele de stabilitate sau de convergență pentru 2013:
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specificrecommendations/index_en.htm

Persoane de contact:
Olivier Bailly +32 2 296 87 17 olivier.bailly@ec.europa.eu
Sarah Collins +32 2 296 80 76 sarah.collins@ec.europa.eu
Simon O’Connor +32 2 296 73 59 simon.o’connor@ec.europa.eu
Vandna Kalia +32 2 299 58 24 vandna.kalia@ec.europa.eu
Audrey Augier +32 2 297 16 07 audrey.augier@ec.europa.eu

Joi, 30 mai: Comisia adoptă pachetul lunar de decizii referitoare la procedurile vizând încălcarea legislației UE

Știre:
Joi, 30 mai, Comisia Europeană va adopta pachetul lunar de decizii referitoare la procedurile vizând încălcarea legislației UE. Aceste decizii se referă la toate statele membre și la majoritatea politicilor UE și au drept obiectiv respectarea legislației UE pe întregul său teritoriu, acționând atât în interesul cetățenilor, cât și al întreprinderilor.

Context:
Conform articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia are
dreptul să inițieze acțiuni legale împotriva oricărui stat membru care nu își respectă obligațiile
stipulate în legislația Uniunii. Fiecare acțiune presupune trei etape succesive: scrisoarea de notificare oficială, avizul motivat și sesizarea Curții de Justiție (CJE).
Dacă, în ciuda deciziei CJE, un stat membru continuă să nu ia măsurile necesare redresării situației, Comisia poate deschide o nouă procedură de încălcare a legislației UE conform articolului 260 din TFUE. După un singur avertisment în scris, Comisia poate retrimite cazul către Curtea de Justiție și poate propune ca aceasta să impună sancțiuni financiare în funcție de durata și de gravitatea cazului de încălcare a legislației, precum și de mărimea statului membru.

Eveniment:
Un document de referință complet pentru toate sesizările Curții și avizele motivate, comunicate de presă specifice pentru fiecare sesizare în parte și un document de referință în materie de procedură vor fi făcute publice în ziua respectivă în cadrul bazei de date Rapid:
http://europa.eu/rapid/

Surse:
Pentru informații suplimentare despre procedurile de încălcare a legislației UE:
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_ro.htm
Despre procedura generală în constatarea neîndeplinirii obligațiilor: MEMO/12/12

Persoane de contact:
Coordonare la nivel general:
Olivier Bailly +32 2 296 87 17 olivier.bailly@ec.europa.eu
Jonathan Todd +32 2 299 41 07 jonathan.todd@ec.europa.eu
Pentru procedurile specifice de încălcare a legislației UE, vă rugăm să contactați purtătorul de cuvânt responsabil pentru domeniul în cauză.

Joi, 30 mai: Comisia, Consiliul și Parlamentul invită liderii religioși să participe la o dezbatere pe tema cetățeniei europene

Știre:
Întâlnirea la nivel înalt din acest an cu liderii religioși va avea loc în data de 30 mai la sediul Comisiei Europene și va avea ca motto “Punem cetățenii în centrul construcției europene într-o perioadă schimbări”. Sub egida Anului european al cetățenilor, participanții vor dezbate, printre altele, apropierea Europei de cetățeni și intensificarea dialogului cu aceștia și cu organizațiile societății civile. Reuniunea va fi găzduită de José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, și coprezidată de Herman van Rompuy, președintele Consiliului European, și de László Surján, vicepreședinte al Parlamentului European. Vor fi prezenți douăzeci de reprezentanți de marcă ai religiilor creștină, musulmană și iudaică, precum și ai comunității hindu din întreaga Europă. Printre personalitățile invitate se numără:
– Înalt-Reverendul Michael Langrish, episcop de Exeter;
– Excelența Sa Monsignor Manuel Clemente, episcop de Porto;
– Excelența Sa Episcop Rosemarie Wenner, președintele Consiliului episcopilor bisericii unite
metodiste din Germania;
– Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române;
– Eminența Sa mitropolitul Emanuel al Franței, președintele Conferinței Bisericilor europene;
– Imamul Taher Tujgani, președintele Consiliului european al ulamilor marocani;
– Doamna Bharti Tailor, președintele Forumului hindu al Europei și secretarul general al Forumului hindu al Marii Britanii;
– Excelența Sa Șef Rabin Albert Guigui, șef rabin de Bruxelles și reprezentantul permanent la
conferința rabinilor europeni.

Context:
Anul european al cetățenilor 2013 are ca obiectiv major lansarea unei dezbateri largi între cetățeni, mediul de afaceri, societatea civilă și organizațiile guvernamentale despre drepturile fiecărui cetățean și despre viitorul Europei. Pentru atingerea acestui obiectiv, Comisia Europeană colaborează îndeaproape cu părțile interesate pentru organizarea evenimentelor desfășurate sub egida Anului în fiecare stat membru. Întâlnirea din acest an cu liderii religioși este o oportunitate de a-i invita pe reprezentanții bisericilor și comunităților religioase să contribuie direct la dezbatarea despre viitorul Europei.
Dialogul deschis, transparent și regulat între Comisia Europeană și biserici, comunități religioase
precum și organizații filozofice și non-confesionale este prevăzut în legislația primară a Uniunii
Europene (Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, articolul 17). În plus față de o serie de
seminare regulate cu diferiți interlocutori, este organizată anual o reuniune cu liderii religioși și o
întâlnire cu reprezentanții organizațiilor filozofice și non-confesionale.

Eveniment:
Reuniunea la nivel înalt se va desfășura în clădirea Berlaymont joi, 30 mai 2013, între orele 10:00 și 14:00. Un comunicat de presă și lista participanților vor fi publicate în ziua respectivă. O conferință de presă comună a celor trei președinți și a liderilor religioși va avea loc în sala de presă a clădirii Berlaymont începând cu orele 12:00.

Surse:

Anul European al cetățenilor:
http://europa.eu/citizens-2013
Dialogul între Comisia Europeană și biserici, comunități religioase, organizații filozofice și nonconfesionale:
http://ec.europa.eu/bepa/activities/outreach-team/dialogue/index_en.htm
Pagina de internet a președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso:
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/ports_en.htm

Persoane de contact:
Pia Ahrenkilde-Hansen +32 2 295 30 70 pia.ahrenkilde-hansen@ec.europa.eu
Cezary Lewanowicz +32 2 299 30 50 cezary.lewanowicz@ec.europa.eu
Dirk Volckaerts +32 2 299 39 44 dirk.volckaerts@ec.europa.eu

Vineri, 31 mai: Comisia Europeană se aliază societății civile pentru a lupta împotriva traficului de ființe umane

Știre:
Traficul de ființe umane, forma modernă a sclaviei, constituie o încălcare gravă a drepturilor omului. Copiii, bărbații și femeile sunt privați de libertate, exploatați și vânduți, precum mărfurile, pentru a obține profit. Conform statisticilor recente publicate de Comisia Europeană, un număr tot mai mare de persoane sunt traficate pe teritoriul UE, în timp ce numărul condamnărilor pentru trafic de persoane scade. Acțiunile care vizează eradicarea traficului de ființe umane nu se vor putea desfășura în lipsa unei strânse cooperări între toți posibilii actori din UE și din afara granițelor acesteia. Comisia lansează o platformă europeană pentru societatea civilă, dedicată luptei împotriva traficului de ființe umane, cu participarea a peste 100 de organizații ale societății civile din statele membre ale UE și Croația, care își unesc astfel forțele pentru a combate acest flagel. Această platformă europeană va funcționa ca un forum al organizațiilor societății civile active la nivel european, național și local, în domeniul drepturilor omului, drepturilor copilului, drepturilor femeii și egalității între sexe, precum și al drepturilor și adăpostului oferit migranților.

Context:
Acțiunile care vizează eradicarea traficului de ființe umane nu se vor putea desfășura în lipsa unei strânse cooperări între toți posibilii actori din UE și din afara granițelor acesteia.
În “Strategia UE pentru eradicarea traficului de ființe umane (2012-2016), Comisia se concentrează pe acțiunile concrete de sprijinire și completare a punerii în aplicare a legislației UE în materie de prevenire și combatere a traficului de ființe umane și de protejare a victimelor (Directiva 2011/36/UE) – termenul de transpunere fiind 6 aprilie 2013.
Cooperarea cu societatea civilă este esențială – în special într-o epocă în care numărul victimelor identificate în UE este în creștere (IP/13/322 și MEMO/13/331).
Rolul primordial jucat de organizațiile societății civile a fost subliniat în Strategia UE pentru
eradicarea traficului de ființe umane pentru perioada 2012-2016 (IP/12/619 și MEMO/12/455), care prevede inițiative concrete, inclusiv consolidarea rolului societății civile.

Eveniment:
Un comunicat de presă (IP) va fi făcut public în ziua respectivă. Declarație de presă susținută de
comisarul european pentru afaceri interne, Cecilia Malmström.

Surse:

Pagina de internet a comisarului european pentru afaceri interne Cecilia Malmström:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm
Pagina de internet dedicată DG Afaceri Interne:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm
Pagina de internet a Comisiei Europene dedicată combaterii traficului de persoane:
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/
Raport statistic privind traficul de ființe umane:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-isnew/
news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf

Persoane de contact:
Michele Cercone +32 2 298 09 63 Michele.Cercone@ec.europa.eu
Tove Ernst +32 2 298 67 64 Tove.Ernst@ec.europa.eu