Agenda saptamanii 24 – 30 iunie 2013

Luni, 24 iunie – vineri, 28 iunie: Săptămâna europeană a energiei durabile 2013
Luni, 24 iunie: Comunicare comună: Către o abordare globală a crizei siriene de către Uniunea Europeană
Marți, 25 iunie: Ediția 2013 a raportului “O privire de ansamblu asupra educației” prezentată de OCDE și Comisie
Marți, 25 iunie: Regiunile ultraperiferice ale Europei prezintă planuri concrete pentru modernizarea sistemelor lor economice și garantarea unei creșteri durabile
Miercuri, 26 iunie: Raport privind progresele înregistrate în aplicarea strategiilor naționale de integrare a romilor
Miercuri, 26 iunie: Comisia Europeană propune un nou tip de cadru pentru investițiile pe termen lung
Miercuri, 26 iunie: Comisia Europeană propune o inițiativă privind “achizițiile publice integral electronice”
Joi, 27 iunie: Acord politic privind reforma CAP

Luni, 24 iunie – vineri, 28 iunie: Săptămâna europeană a energiei durabile 2013

Știre:
Energia durabilă se află în centrul strategiei Europa 2020 pentru o creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Pentru a sublinia importanța evoluției către eficiență energetică și surse de energie regenerabile, Comisia Europeană (DG Energie și EACI, Agenția Executivă pentru Competitivitate și Inovare) organizează, la Bruxelles, cea de a opta ediție a Săptămânii europene a energiei durabile.

Context:
În acest an, principala temă este “Finanțarea și energia durabilă”. În centrul discuțiilor se va afla rolul sectorului privat ca sursă importantă de finanțare, precum și modul în care fondurile publice disponibile la nivel național și european pot fi utilizate cât mai eficient posibil. Agenda va include prezentări privind bunele practici în materie de finanțare și o dezbatere referitoare la îmbunătățirea cadrelor de reglementare. Încă o dată, Săptămâna europeană a energiei durabile va fi o excelentă ocazie de sensibilizare a opiniei publice, de angajare a unor discuții, de prezentare și promovare a celor mai recente și inovatoare tehnologii în materie de energie durabilă.

Eveniment:
Săptămâna va fi marcată de o conferință la nivel înalt privind politica în materie de energie regenerabilă, care va avea loc în perioada 25-27 iunie și va cuprinde peste 40 de sesiuni diferite organizate în clădirea Charlemagne a Comisiei Europene și la sediul Comitetului Regiunilor.

În data de 24 iunie, comisarul european pentru energie, Günther Oettinger, va deschide evenimentul în cadrul prestigioasei ceremonii de acordare a premiilor “Energie durabilă pentru Europa” și “ManagEnergy”, care va avea loc la teatrul Viage din galeria Anspach. Comisarul și membrul Parlamentului European Maria Da Graça Carvalho vor înmâna șase premii: cinci pentru câștigătorii premiului “Energie durabilă pentru Europa” (categoriile: a comunica, a consuma, a învăța, a trăi și a călători) și unul pentru câștigătorul premiului ManagEnergy, care recompensează cea mai bună practică în materie de acțiune locală și regională în domeniul energiei.

În paralel, pe întreaga durată a acestei săptămâni, sute de evenimente și activități legate de energia durabilă vor fi organizate în aproximativ patruzeci de țări din Europa și nu numai, atât în capitale, cât și în sate și orașe. Printre acestea se vor număra expoziții și ateliere interesante, ilustrând modul în care micile întreprinderi și gospodăriile pot contribui la efortul colectiv de îmbunătățire a eficienței energetice.

Surse:
Pentru mai multe informații despre Zilele energiei, programul conferinței și modul de înscriere, consultați pagina de internet dedicată săptămânii europene a energiei durabile: http://www.eusew.eu/

Persoane de contact:
Marlene Holzner +32 2 296 01 96 Marlene.Holzner@ec.europa.eu
Nicole Bockstaller +32 2 295 25 89 Nicole.Bockstaller@ec.europa.eu

Luni, 24 iunie: Comunicare comună: Către o abordare globală a crizei siriene de către Uniunea Europeană

Știre:
Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) vor adopta luni, 24 iunie, comunicarea comună: “Către o abordare globală a crizei siriene de către Uniunea Europeană”. Această comunicare prezintă principalele elemente ale unei abordări globale, de către Uniunea Europeană, ca o reacție față de acest conflict și de consecințele acestuia, atât în Siria cât și în țările vecine, inclusiv în comunitățile gazdă. Ea pune în lumină, de asemenea, măsurile și inițiativele care au fost deja luate de către Înaltul Reprezentant și de Comisia Europeană.

Context:
De când a început conflictul și până acum, situația din Siria s-a deteriorat de o manieră dramatică: până în iunie 2013, s-au înregistrat peste 80 000 de decese și 1,6 milioane de refugiați.

Prioritatea Uniunii Europene a fost, întotdeauna, aceea de a încuraja adoptarea unei soluții politice a conflictului care să conducă la o tranziție către un proces democratic. În acest context, Uniunea Europeană a salutat apelul comun lansat de Statele Unite și de Rusia pentru organizarea unei conferințe de pace dedicată Siriei. Aceasta ar avea ca scop promovarea unui proces politic fondat pe principiile enunțate în comunicatul de la Geneva din 30 iunie 2012.

În paralel cu eforturile depuse în plan politic, Uniunea Europeană și-a mobilizat toate instrumentele, pentru a contribui la o reacție internațională cât mai largă. UE este cel mai mare donator de ajutoare umanitare. Până în prezent, efortul financiar depus, ca reacție la criză, depășește 850 milioane euro.

Eveniment:
16.30 Conferință de presă, după Consiliul Afaceri Externe

Persoane de contact:
Michael Mann +32 2 299 97 80
Maja Kocijancic +32 2 298 65 70
Nabila Massrali +32 2 296 92 18
Peter Stano +32 2 295 74 84
Anca Paduraru +32 2 296 64 30

Marți, 25 iunie: Ediția 2013 a raportului “O privire de ansamblu asupra educației” prezentată de OCDE și Comisie

Știre:
În data de 25 iunie, OCDE și Comisia Europeană va prezenta raportul “O privire de ansamblu asupra educației”, ediția 2013, care furnizează date și informații-cheie despre educație și formare profesională în OCDE și țările partenere, inclusiv 21 de state membre ale UE. Raportul permite factorilor de decizie să compare sistemele educaționale și de formare profesională și să tragă concluzii pentru politica viitoare.

Întocmit anual, ultimul raport cuprinde date despre cheltuielile cu educația, noi indicatori privind legătura dintre sistemele educaționale și ocuparea forței de muncă, date privind criza economică, care demonstrează că educația reprezintă cea mai bună protecție împotriva șomajului, precum și date referitoare la tendințele existente și analiza acestora.

Context:
Raportul include date primite de la cele 34 de țări OCDE. Printre acestea se numără 21 de state membre ale UE (Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Republica Slovacă, Slovenia, Spania, Suedia și Regatul Unit), 4 alte țări europene (Islanda, Norvegia, Elveția și Turcia) și 9 țări de pe alte continente (Australia, Canada, Chile, Israel, Japonia, Coreea, Mexic, Noua Zeelandă, Statele Unite ale Americii). În plus, sunt prezentate date referitoare la Brazilia, Federația Rusă și – în unele cazuri – Argentina, China, India, Indonezia, Arabia Saudită și Africa de Sud.

6 state membre ale UE nu sunt cuprinse în raport deoarece nu sunt membre OCDE: Bulgaria, Cipru, Letonia, Lituania, Malta și România.

Raportul va fi prezentat de către Andreas Schleicher, director adjunct pentru educație și competențe în cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), și Xavier Prats Monné, director general adjunct al Direcției Generale Educație și Cultură din cadrul Comisiei Europene.

Eveniment:
11:00 – 12:30: Informare tehnică oficială în sala Schuman a clădirii Berlaymont din Bruxelles.

Evenimentul poate fi urmărit în direct pe internet:
http://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=84f74ce4511e0c9531af1182fb636f0f

Surse:
Comisia Europeană: Educație și formare profesională:
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
Pagina de internet a comisarului european Androulla Vassiliou:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm
OCDE Educație: http://www.oecd.org/edu/

Persoane de contact:
Dennis Abbott +32 2 295 92 58
Dina Avraam +32 2 295 96 67

Marți, 25 iunie: Regiunile ultraperiferice ale Europei prezintă planuri concrete pentru modernizarea sistemelor lor economice și garantarea unei creșteri durabile

Știre:
În data de 25 iunie, comisarul european pentru politică regională, Johannes Hahn, se va întâlni cu președinții și vicepreședinții regiunilor ultraperiferice ale Europei (RUP). Președinții vor dezvălui planurile lor de acțiune individuale în sensul celei mai bune utilizări a fondurilor structurale europene pentru stimularea investițiilor, în baza caracteristicilor teritoriale specifice regiunii respective și priorităților sale de dezvoltare.

Context:
Planurile de acțiune vor prezenta modul în care insulele își vor diversifica și moderniza sistemele economice, în conformitate cu cerințele Comisiei expuse în comunicarea intitulată “Regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene: către un parteneriat pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”. Acestea vor fi principalul instrument de dezvoltare a strategiei pentru noua perioadă de finanțare 2014-2020, nu doar în ceea ce privește utilizarea fondurilor structurale, ci și implementarea programelor UE în general.

Regiunile ultraperiferice cuprind 8 insule: Azore, Insulele Canare, Guadelupa, Guyana Franceză, Madeira, Martinica, Insula Réunion și Saint-Martin.

Eveniment:
Marți, 25 iunie, clădirea BERLAYMONT/etajul 11:
14:15 Discurs de deschidere susținut de comisarul european Johannes Hahn în cadrul reuniunii președinților RUP
16:00 Masă rotundă de presă (în același loc) Un comunicat de presă și discursul comisarului Hahn vor fi făcute publice pe RAPID.

Surse:
Pagina de internet a comisarului european Hahn:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hahn/index_en.cfm

Politica regională și regiunile ultraperiferice: http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/outermost/index_ro.cfm

Politica regională: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_ro.cfm

Persoane de contact:
Shirin Wheeler +32 2 296 65 65
Annemarie Huber +32 2 299 33 10

Miercuri, 26 iunie: Raport privind progresele înregistrate în aplicarea strategiilor naționale de integrare a romilor

Știre:
Comisia Europeană va prezenta ultimul său raport privind integrarea romilor în statele membre. Raportul trece în revistă modul în care statele membre pun în aplicare planurile lor naționale în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață ale comunității rome din țara lor, în contextul Cadrului european pentru strategiile naționale de integrare a romilor.

În același timp, Comisia va îndemna încă o dată statele membre să facă progrese în ceea ce privește integrarea romilor prin prezentarea unei recomandări care urmează a fi adoptată de către Consiliu.

Context:
Integrarea romilor este în interesul statelor membre, în special al celor în care minoritatea romă este bine reprezentată. Romii reprezintă un procentaj important, în creștere, din populația de vârstă școlară, respectiv viitoarea forță de muncă. În țări precum Bulgaria și România, una din patru sau cinci persoane nou intrate pe piața muncii este de origine romă. Politicile de activare în muncă eficiente și serviciile de sprijin individualizate și accesibile pentru persoanele rome aflate în căutarea unui loc de muncă sunt esențiale din punctul de vedere al atingerii potențialului personal și al implicării active și echitabile în societate.

În raportul prezentat în data de 23 mai 2012, Comisia Europeană a făcut apel la statele membre să pună în aplicare strategiile lor naționale de îmbunătățire a integrării economice și sociale a celor 10-12 milioane de romi din Europa. Statele membre au elaborat aceste planuri ca răspuns la Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor, prezentat de Comisie și adoptat în data de 5 aprilie 2011 (a se consulta IP/11/400, MEMO/11/216), care a fost aprobat de liderii europeni la scurt timp (IP/11/789).

În data de 15 mai 2013, Comisia s-a întâlnit cu principalii reprezentanți ai societății civile rome în cadrul mesei rotunde dedicate romilor, în vederea elaborării ultimului raport privind progresele înregistrate (IP/13/437).

Eveniment:
Vicepreședintele Viviane Reding și comisarul László Andor vor susține o conferință de presă (detaliile vor fi confirmate). Un comunicat de presă (IP) va fi făcut public în ziua respectivă.

Surse:
Sala de presă a DG Justiție:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Pagina de internet a vicepreședintelui Reding:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding

Pagina de internet a comisarului european Andor:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Persoane de contact:
Dennis Abbott +32 2 295 92 58 dennis.abbott@ec.europa.eu
Dina Avraam +32 2 295 96 67 dina.avraam@ec.europa.eu
Jonathan Todd +32 2 299 41 07 jonathan.todd@ec.europa.eu
Cécile Dubois +32 2 295 18 83 cecile.dubois@ec.europa.eu

Miercuri, 26 iunie: Comisia Europeană propune un nou tip de cadru pentru investițiile pe termen lung

Știre:
În data de 26 iunie, Comisia Europeană va propune un cadru special conceput pentru investitorii care doresc să investească bani în companii și proiecte care presupun investiții pe termen lung, cum ar fi proiectele de infrastructură. Fondurile europene de investiții pe termen lung (ELTIF) vor plasa banii investitorilor doar în afaceri care au nevoie de capital angajat pe perioade lungi de timp. Acestea vor fi disponibile pentru toate tipurile de investitori din Europa – care nu vor fi stânjeniți de proceduri birocratice – pentru fiecare țară în parte, cu condiția ca toate regulile să fie respectate. Regulile specifică tipurile de active și firme în care se poate investi, cum pot fi distribuiți banii pentru a reduce riscurile și ce informații trebuie să fie puse la dispoziția investitorilor.

Context:
Scopul principal al Comisiei Europene este ridicarea nivelului de finanțare nebancară pusă la dispoziția întreprinzătorilor din UE. ELTIF reprezintă un element important al acestei inițiative prezentate în comunicarea “Actul privind piața unică II” din octombrie 2012 (a se consulta IP/12/1054) și în cartea verde privind finanțarea pe termen lung a economiei europene (a se consulta IP/13/274). Structura fragmentată a pieței fondurilor de investiții poate îngreuna identificarea fondurilor care vizează investiții pe termen lung de către posibilii investitori, diminuând capacitatea de dezvoltare a acestora. Introducerea ELTIF ar ameliora situația. Comisia a purtat ample discuții cu o serie întreagă de organizații și a lansat, de asemena, o consultare publică (a se vedea IP/12/853). Mai mult, aceasta a efectuat un studiu de impact în care au fost analizate diferitele opțiuni strategice de lărgire a posibilităților de a face investiții pe termen lung, garantând totodată existența măsurilor de protecție corespunzătoare pentru investitori.

Eveniment:
Informațiile pentru presă urmează a fi anunțate.
Un comunicat de presă și un document de referință vor fi făcute publice în ziua respectivă.

Surse:
Pentru informații suplimentare, accesați:
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/financing-growth/long-term/index_en.htm

Persoane de contact:
Chantal Hughes +32 2 296 44 50
Carmel Dunne +32 2 299 88 94
Audrey Augier +32 2 297 16 07

Miercuri, 26 iunie: Comisia Europeană propune o inițiativă privind “achizițiile publice integral electronice”

Știre:
În data de 26 iunie, Comisia Europeană va adopta o comunicare privind “achizițiile publice integral electronice pentru modernizarea administrației publice”(de exemplu procesul ce are loc de la publicarea electronică a notificărilor și până la plata electronică) în UE.

Comunicarea va prezenta stadiul implementării “achizițiilor publice integral electronice” în UE (a se consulta IP/12/389). Sunt identificate domeniile în care trebuie întreprinse acțiuni la nivelul UE și al statelor membre în vederea tranziției către efectuarea achizițiilor publice integral electronice:
 transformarea facturării electronice din excepție în regulă pentru domeniul achizițiilor publice
 muncă de standardizare
 elaborarea strategiilor naționale pentru achizițiile publice integral electronice
 schimbul de bune practici.

Inițiativa este menită să maximizeze beneficiile aduse economiei UE și să le permită companiilor europene și autorităților contractante să profite pe deplin de avantajele pieței unice digitale.

Context:
Gestionarea achizițiilor publice este de importanță majoră în contextul actual de consolidare bugetară. Cum cheltuielile publice cu bunuri, lucrări și servicii reprezintă 19% din PIB-ul UE, gestionarea eficientă a acestora poate contribui semnificativ la îmbunătățirea eficienței generale a cheltuielilor publice. O administrație publică eficientă reprezintă elementul-cheie al competitivității economiei UE. Modernizarea administrației publice a fost identificată ca fiind una dintre cele cinci priorități ale Analizei anuale a creșterii pe 2012 și 2013, întocmită de Comisie. Reformarea achizițiilor publice, digitalizarea administrației publice, reducerea sarcinilor administrative și sporirea transparenței sunt catalizatori ai creșterii.

Trecerea la achizițiile publice integral electronice poate genera economii importante, poate contribui la regândirea structurii anumitor zone ale administrației publice și constituie un motor al creșterii prin deschiderea pieței interne și sprijinirea inovării și simplificării. Este, de asemenea, înlesnită participarea IMM-urilor la achizițiile publice prin reducerea sarcinilor administrative, sporirea transparenței în ceea ce privește oportunitățile de afaceri și reducerea costurilor de participare.

Pentru a beneficia pe deplin de avantajele achizițiilor publice electronice, în contextul modernizării cadrului legislativ în materie de achiziții publice, la sfârșitul anului 2011, Comisia a propus ca notificarea electronică, accesul electronic la documentele de achiziții și depunerea electronică a dosarelor să devină obligatorii.

Pentru a facilita și mai mult utilizarea comunicărilor electronice și procesării electronice a tranzacțiilor de către organizațiile din sectorul public la aprovizionare și cumpărarea de servicii sau în cadrul licitațiilor publice, Comisia este în curs de a întreprinde o serie de acțiuni, menite să sprijine și mai mult implementarea achizițiilor publice integral electronice de către statele membre.

Eveniment:
Informațiile pentru presă urmează a fi anunțate.
Un comunicat de presă va fi făcut public în ziua respectivă.

Surse:
Pentru informații suplimentare privind finanțarea pe termen lung, accesați:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/index_en.htm
Pagina de internet a comisarului european Michel Barnier:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Persoane de contact:
Chantal Hughes +32 2 296 44 50
Carmel Dunne +32 2 299 88 94
Audrey Augier +32 2 297 16 07

Joi, 27 iunie: Acord politic privind reforma CAP

Știre:
În ultima săptămână din iunie, se speră să se ajungă la un acord politic între Comisie, Consiliu și Parlamentul European privind reformarea politicii agricole comune (PAC). Acordul politic pune capăt negocierilor politice, adoptarea oficială ca acord la prima lectură având loc mai târziu, după ce textele sunt traduse în toate limbile, etc. și aprobate atât de PE, cât și de Consiliu, ca o primă reformă a PAC în cadrul procedurii de codecizie.

Principalele elemente ale reformei vizează progresul către o PAC “mai echitabilă și mai ecologică”, așa cum propunea comisarul european Cioloș în octombrie 2011 (a se consulta IP/11/1181, MEMO/11/685). În 2011, comisarul a subliniat 10 obiective principale ale reformei – toate cele 10 vor face cel mai probabil parte din acordul final.

Una dintre cele mai importante schimbări va fi conceptul de “ecologizare”, conform căruia 30% dintre plățile directe vor avea legătură cu anumite practici agricole durabile. Cu alte cuvinte, PAC va plăti fermierii pentru a furniza bunuri publice bio.

Este nevoie de mai multe elemente pentru a construi un PAC “mai echitabil”. În centru se află răspunsul la întrebarea cine și ce primește din plățile directe. Din acest punct de vedere, reforma ar trebui să conducă la un acord privind distribuția mai echitabilă a fondurilor pentru plățile directe între statele membre (“convergență externă”), astfel încât media plăților pentru fiecare stat membru să reprezinte cel puțin 75% din media UE. (La ora actuală, media plăților variază între 40% și peste 250% din media UE.) Se pune apoi problema unei distribuții mai echitabile a fondurilor în cadrul statelor membre – în special pentru statele din UE-15, unde alocațiile se bazează, în general, pe referințele istorice în materie de producție din perioada 2000-2002, orientate către plățile la hectar. În ceea ce privește problema sensibilă a “convergenței interne”, în cursul negocierilor sunt analizate mai multe criterii de redistribuire. Printre celelalte aspecte dezbătute se numără măsurile de reducere a plăților către fermele cele mai mari (“plafon și degresiune”); un sistem mai simplu pentru fermele cele mai mici (“schema pentru micii fermieri”); și o rată mai ridicată a plăților pentru tinerii fermieri, venind în sprijinul reînnoirii generațiilor de agricultori.

În ceea ce privește măsurile de piață, cel mai probabil reforma va conduce la un acord privind încheierea regimului cotelor de zahăr. O altă modificare importantă vizează asigurarea unei baze juridice mai clare pentru crearea unui instrument general de gestionare a crizei de pe piață în cazul în care apar situații neprevăzute (de exemplu, criza provocată de e-coli în sectorul legumelor proaspete din 2011).

În cadrul dezvoltării rurale – cel de-al doilea pilon al PAC – regulile se vor baza pe succesul înregistrat în ultimii ani, datorat flexibilității crescute pentru statele membre. Schimbările propuse cuprind definiții noi, mai obiective, pentru zonele cu constrângeri naturale; va exista un nou Parteneriat european pentru inovare, având drept obiectiv strângerea relațiilor dintre fermieri și cercetători pentru a accelera transferul tehnologic dinspre laboratoare către activitatea de teren; există, de asemenea, măsuri menite să încurajeze colaborarea mai strânsă între fermieri prin intermediul organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale, sau prin crearea unor lanțuri de aprovizionare scurte; și mijloace de asigurare împotriva riscurilor, precum și alte instrumente.

Eveniment:
Miercuri, 26 iunie (ora de confirmat): Conferință de presă a comisarului european Dacian Cioloș, a președintelui Consiliului UE, Simon Coveney, și a președintelui Comisiei pentru agricultură din cadrul Parlamentului European, Paolo De Castro.

Joi, 27 iunie (ora de confirmat): Conferință de presă a comisarului european Dacian Cioloș în sala de presă a clădirii Berlaymont.

Un comunicate de presă (IP) și un document de referință (MEMO) vor fi făcute publice în ziua atingerii acordului politic.

Surse:
Pagina de internet a DG AGRI:
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm

Persoane de contact:
Roger Waite +32 2 296 14 04
Fanny Dabertrand +32 2 299 06 25