Agenda saptamanii 23 – 29 Septembrie 2013

Miercuri, 25 septembrie: Comisia prezintă inițiativa „Opening up Education”, menită să promoveze metodele inovatoare de predare și învățare prin intermediul noilor tehnologii și resurselor educaționale deschise
Miercuri, 25 septembrie 2013 (de confirmat): Nivelul competitivității industriei în Europa și în statele membre
Joi, 26 septembrie: Comisia adoptă pachetul lunar de decizii referitoare la procedurile vizând încălcarea legislației Uniunii Europene
Miercuri, 25 septembrie: Comisia prezintă inițiativa „Opening up Education”, menită să promoveze metodele inovatoare de predare și învățare prin intermediul noilor tehnologii și resurselor educaționale deschise
Știre:
Comisia Europeană va publica o comunicare privind deschiderea educației cu scopul de a încuraja metodele de învățare și predare inovatoare, de înaltă calitate, prin intermediul conținutului și tehnologiilor digitale. Prin deschiderea mediului de predare-învățare și furnizarea unor servicii educaționale de calitate într-un mod mai eficient, UE va crea forță de muncă cu un nivel de calificare mai ridicat, stimulând crearea de noi locuri de muncă, competitivitatea și creșterea economică. Inițiativa „Opening up Education” (Deschiderea educației) propune măsuri la nivel național și european, inclusiv acordarea de ajutor instituțiilor de învățământ, profesorilor și studenților de toate vârstele care doresc să dobândească competențe digitale și să învețe noi metode de însușire a cunoștințelor. Inițiativa vine, de asemenea, în sprijinul dezvoltării și asigurării disponibilității resurselor educaționale deschise.
Context:
Tehnologiile digitale schimbă radical peisajul educațional și de formare profesională. Resursele educaționale deschise (OER), cum ar fi „Massive Open Online Courses” (MOOCs), repun în discuție modelele și practicile tradiționale. Aceste schimbări globale au un impact din ce în ce mai mare asupra instituțiilor de învățământ și formare profesională, profesorilor, studenților, editorilor și nu numai. Totuși, revoluția TIC nu aduce cu sine numai noi provocări, ci și noi oportunități – pentru noile tipuri de public, noii furnizori și noile modele economice. În ciuda eforturilor depuse până acum în domeniul digitalizării de către statele membre și UE, sistemele de educație și de formare profesională europene sunt pe cale de a-și pierde poziția de lider al schimbării.
Eveniment:
Neelie Kroes, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil cu agenda digitală, și Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, vor prezenta împreună inițiativa „Opening up Education” (Deschiderea educației), în cadrul conferinței de presă de la prânz, organizată în sala de presă a Comisiei. Un comunicat de presă și documentul de lucru al serviciilor Comisiei vor fi făcute publice în ziua respectivă.
Surse:
Pagina de internet a Comisiei Europene dedicată educației și formării profesionale:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
Pagina de internet a Comisiei Europene dedicată rețelelor digitale, conținutului și tehnologiei:
http://ec.europa.eu/dgs/connect/en/content/dg-connect
Informații despre comisarul european Androulla Vassiliou:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm
Informații despre comisarul european Neelie Kroes:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_en.htm
Persoane de contact:
Dennis Abbott +32 2 295 92 58 dennis.abbott@ec.europa.eu
Dina Avraam +32 2 295 96 67 dina.avraam@ec.europa.eu
Ryan Heath +32 2 29 57361 ryan.heath@ec.europa.eu
Ana Gradinaru +32 2 29 57361 ana.gradinaru@ext.ec.europa.eu
Miercuri, 25 septembrie 2013 (de confirmat): Nivelul competitivității industriei în Europa și în statele membre
Știre:
În data de 25 septembrie, Comisia Europeană va publica raportul anual privind competitivitatea industriei europene, precum și raportul anual privind performanțele și politicile statelor membre în materie de competitivitate, care cuprinde un tablou de bord actualizat referitor la performanțele industriale ale acestora. Scopul acestor rapoarte este acela de a oferi o vedere de ansamblu asupra performanțelor industriilor de prelucrare din UE în vederea stabilirii
unor indicatori bazați pe date concrete, ce urmează a fi utilizați la evaluarea obiectivelor politicii industriale europene.
Context:
În contextul tendinței actuale de redresare a producției industriale, raportul privind competitivitatea analizează factorii determinanți atât pentru competitivitatea prețurilor, cât și pentru competitivitatea pe alte criterii decât cel al prețului. Sunt, de asemenea, evaluați factori cum ar fi creșterea productivității muncii, costul unitar al forței de muncă, patentarea și inovarea.
Pentru a facilita reformele și însușirea politicii europene, raportul privind competitivitatea performanțele statelor membre compară performanțele industriale la nivelul UE cu cele ale statelor membre în cinci domenii principale: inovare și dezvoltare durabilă; performanțe la export; mediul de afaceri și infrastructura; finanțe și investiții; și productivitate și competențe.
Eveniment:
Vicepreședintele UE Antonio Tajani, comisar european pentru industrie și antreprenoriat, va prezenta comunicarea și principalele concluzii ale rapoartelor privind competitivitatea în cadrul unei conferințe de presă organizată în sala de presă a Comisiei. Un comunicat de presă, două documente de referință, rapoartele și rezumatele acestora vor fi făcute publice în ziua respectivă. Conferința de presă va începe la ora 12.45, fiind precedată de o informare tehnică off-therecord la ora 11.00.
Surse:
Misiunea creștere economică – Europa în fruntea noii revoluții industriale
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/index_en.htm
Globalizarea oferă oportunități industriilor UE – Raport privind competitivitatea 2012
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/mission-growth-international-issues/article_11048_en.htm
Informații despre vicepreședintele UE Antonio Tajani
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/index_en.htm
I-078985 Politica industrială a UE 2013
Persoane de contact:
Carlo Corazza +32 2 295 17 52 carlo.corazza@ec.europa.eu
Sara Tironi +32 2 299 04 03 sara.tironi@ec.europa.eu
Joi, 26 septembrie: Comisia adoptă pachetul lunar de decizii referitoare la procedurile vizând încălcarea legislației Uniunii Europene
Știre:
Joi, 26 septembrie 2013, Comisia Europeană va adopta pachetul lunar de decizii referitoare la procedurile vizând încălcarea legislației UE. Aceste decizii se referă la toate statele membre și la majoritatea politicilor UE și au drept obiectiv respectarea legislației UE pe întregul său teritoriu, acționând atât în interesul cetățenilor, cât și al întreprinderilor.
Context:
Conform articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia are dreptul să inițieze acțiuni legale împotriva oricărui stat membru care nu își respectă obligațiile stipulate în legislația Uniunii. Fiecare acțiune presupune trei etape succesive: scrisoarea de notificare oficială, avizul motivat și sesizarea Curții de Justiție (CJE). Dacă, în ciuda deciziei CJE, un stat membru continuă să nu ia măsurile necesare redresării situației, Comisia poate deschide o nouă procedură de încălcare a legislației UE conform articolului 260 din TFUE. După un singur avertisment în scris, Comisia poate retrimite cazul către Curtea de Justiție și poate propune ca aceasta să impună sancțiuni financiare în funcție de durata și de gravitatea cazului de încălcare a legislației, precum și de mărimea statului membru.
Eveniment:
Un document de referință complet pentru toate sesizările Curții și avizele motivate, comunicate de presă specifice pentru fiecare sesizare în parte și un document de referință în materie de procedură vor fi făcute publice în ziua respectivă în cadrul bazei de date Rapid: http://europa.eu/rapid/
Surse: Pentru mai multe informații despre încălcarea legislației UE:
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_ro.htm
Despre procedura generală de încălcare a legislației UE: MEMO/12/12
Persoane de contact:
Coordonare la nivel general:
Olivier Bailly +32 2 296 87 17 olivier.bailly@ec.europa.eu
Jonathan Todd +32 2 299 41 07 jonathan.todd@ec.europa.eu
Pentru procedurile specifice de încălcare a legislației UE, vă rugăm să contactați purtătorul de cuvânt responsabil pentru domeniul în cauză.