Agenda saptamanii 22 – 28 Iulie 2013

  1. Miercuri, 24 iulie: Comisia prezintă comunicarea “Către un sector al apărării și al securității mai competitiv și mai eficient”
  2. Miercuri, 24 iulie: Comisia Europeană va propune un pachet de măsuri privind plățile
  3. Joi, 25 iulie: Comisarul Hahn prezintă propunerea Comisiei privind accelerarea și simplificarea intervenției Fondului de solidaritate al UE în urma dezastrelor
  • Miercuri, 24 iulie: Comisia prezintă comunicarea “Către un sector al apărării și al securității mai competitiv și mai eficient”

Știre:
În data de 24 iulie, Comisia Europeană va adopta o comunicare prin care sunt anunțate o serie de măsuri menite să sporească eficiența sectorului european de apărare și de securitate. Se va pune accentul pe diferite domenii de politică care au incidență asupra acestui sector, inclusiv politica industrială, piața unică (achizițiile în domeniul apărării) și cercetarea, precum și pe alte domenii cum ar fi spațiul și energia. Comunicarea va analiza modurile în care UE poate sprijini statele membre în vederea consolidării politicii de securitate și apărare comună (PSAC) și va formula propuneri de stimulare a inovării, a creșterii economice și a ocupării forței de muncă prin promovarea sinergiilor dintre sfera civilă și cea militară și prin luarea unor măsuri de sprijin pentru IMM-urile care activează în sectorul apărării. Comunicarea va reprezenta contribuția Comisiei la dezbaterea privind apărarea care va avea loc în cadrul Consiliului European din luna decembrie 2013, conform concluziilor Consiliului din 14 decembrie 2012.
Context:
În octombrie 2012, Comisia a anunțat că va elabora o strategie privind sectorul european al apărării. Grupul operativ al Comisiei pentru sectorul apărării, înființat în 2011, joacă un rol important în acest proces, iar Agenția Europeană de Apărare (AEA) și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) sunt strâns legate de activitatea desfășurată de grupul operativ.
La nivelul UE, industria apărării numără aproximativ 400.000 de salariați și a înregistrat o cifră de
afaceri de aproximativ 90 de miliarde de euro în 2010. Motor al inovării, aceasta dezvoltă resursele necesare aplicării politicii de securitate și apărare comună (PSAC). Cu toate acestea, sectorul suferă datorită constrângerilor bugetare și fragmentării pieței. Este deci indispensabil să acționăm în vederea păstrării capacităților industriale și tehnologice, care prezintă o importanță strategică pentru UE.
Eveniment:
12:30 Conferință de presă a vicepreședintelui Antonio Tajani și a comisarului european Michel
Barnier, precedată de o informare tehnică la ora 13:00.
Un comunicat de presă și comunicarea vor fi făcute publice în ziua respectivă.
Surse:
Informații despre industria europeană a apărării:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/defence/index_en.htm
Achiziții în domeniul apărării:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/rules/defence_procurement/index_en.htm
Persoane de contact:
Carlo Corazza +32 2 295 17 52
Sara Tironi +32 2 299 04 03
Chantal Hughes +32 2 296 44 50
Carmel Dunne +32 2 299 88 94
Audrey Augier +32 2 297 16 07

  • Miercuri, 24 iulie: Comisia Europeană va propune un pachet de măsuri privind plățile

Știre:
În data de 24 iulie, Comisia Europeană va propune revizuirea Directivei privind serviciile de plată. În plus, Comisia va prezenta și un regulament privind așa-zisele comisioane interbancare, comisioanele pe care băncile le plătesc una către cealaltă în cadrul sistemelor de plată cu cardul. Propunerea de revizuire a Directivei privind serviciile de plată include măsuri care vizează:
– îmbunătățirea condițiilor de concurență echitabile pentru furnizorii de servicii de plată (inclusiv
pentru noii actori);
– înlesnirea apariției unor standarde tehnice comune și interoperabilității;
– asigurarea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor și de securitate a plăților, precum și a unui model de guvernanță solidă pentru plățile de mică valoare în Europa.
Regulamentul privind comisioanele interbancare are drept obiectiv:
– facilitarea pieței interne pentru plățile cu cardul, pe internet și de pe telefonul mobil
– îmbunătățirea informațiilor privind comisioanele aferente acestor tipuri de plăți, în beneficiul
consumatorilor și al întreprinderilor.
Context:
Revizuirea cadrului legislativ de reglementare a plăților în UE, în special Directiva privind serviciile de plată (PSD), și răspunsurile primite la cartea verde a Comisiei „Către o piață europeană integrată a plăților efectuate cu cardul, pe internet și de pe telefonul mobil” din 2012 (a se vedea IP/12/11) au condus la concluzia că se impune luarea unor măsuri suplimentare, precum și actualizarea legislației, inclusiv a PSD. Aceasta va permite o mai bună adaptare a cadrul legislativ privind plățile la nevoile unei veritabile piețe europene a plăților, contribuind pe deplin la crearea unui mediu favorabil concurenței, inovării și securității. Modernizarea cadrului legislativ pentru plățile de mică valoare a fost, de asemenea, definit ca fiind una dintre acțiunile-cheie prevăzute în Actul pentru piața unică II al Comisiei.
Eveniment:
11:15 Conferință de presă a vicepreședintelui Joaquín Almunia și a comisarului european Michel
Barnier, precedată de o informare tehnică la ora 10:45. Un comunicat de presă și un document de referință (MEMO) vor fi făcute publice în ziua respectivă.
Surse:
Informații despre serviciile de plată:
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/index_en.htm
Informații despre sistemele bancare și de plată:
http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/enforcement_en.html
Persoane de contact:
Chantal Hughes +32 2 296 44 50
Antoine Colombani +32 2 297 45 13
Carmel Dunne +32 2 299 88 94
Audrey Augier +32 2 297 16 07
Marisa Gonzalez +32 2 295 19 25

  • Joi, 25 iulie: Comisarul Hahn prezintă propunerea Comisiei privind accelerarea și simplificarea intervenției Fondului de solidaritate al UE în urma dezastrelor

Știre:
În data de 25 iulie 2013, comisarul european pentru politica regională, Johannes Hahn, va prezenta propunerea Comisiei de modificare a regulamentului privind Fondul de solidaritate al UE în vederea îmbunătățirii semnificative a funcționării acestui instrument. Se preconizează că propunerea va fi adoptată de către Comisie ca propunere legislativă formală vineri. Scopul principal al propunerii este acela de a accelera și de a simplifica utilizarea fondului. Odată aprobat de către Parlamentul European și de către statele membre, noul regulament va permite accelerarea plății ajutoarelor, precum și introducerea plăților în avans, pe care Comisia le va putea face la cerere. Va fi astfel posibilă o reacție și o desfășurare de forțe mai rapidă în zonele afectate de dezastre. Aceste modificări urmăresc, de asemenea, clarificarea condițiilor de eligibilitate, în special în cazul dezastrelor regionale, precum și încurajarea statelor membre în sensul implementării unor măsuri de prevenire a riscurilor mai eficiente. Principiile fondului rămân neschimbate, fiind vorba de o metodă de finanțare în afara bugetului normal al UE.
Context:
Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) a fost înființat în 2002 pentru a-i permite UE să
răspundă în caz de dezastre naturale majore. Fondul a fost creat în urma inundațiilor grave care au afectat Europa Centrală în vara anului 2002. Acesta oferă ajutor financiar statelor membre și țărilor în curs de aderare în cazul dezastrelor naturale majore. De atunci, fondul a intervenit în cazul unui număr de 52 de dezastre, acoperind o gamă largă de catastrofe precum inundații, incendii, cutremure, furtuni și secetă. Până acum, 23 de țări europene au beneficiat de aceste ajutoare. În data de 6 octombrie 2011, Comisia a publicat o comunicare privind viitorul Fondului de solidaritate. Propunerea de modificare a regulamentului privind Fondul de solidaritate al Uniunii Europene va fi prezentată de către Comisie în data de 25 iulie. Ulterior, va fi trimisă spre adoptare Parlamentului European și Consiliului.
Eveniment:
Joi, 25 iulie la ora 12:00, declarație de presă a comisarului european Johannes Hahn în care va
prezenta propunerea Comisiei pentru modificarea regulamentului privind Fondul de solidaritate al
UE. Experții DG Regio vor fi, de asemenea, prezenți după prezentare pentru a răspunde întrebărilor mai tehnice.
Surse:
Un comunicat de presă (IP) va fi publicat pe RAPID: http://europa.eu/rapid/search.htm
Acoperire video și fotografii disponibile pe Ebs http://ec.europa.eu/avservices
Pentru informații suplimentare:
Fondul de solidaritate al UE
Persoane de contact:
Shirin Wheeler +32 2 296 65 65, mobile: +32460766565
Annemarie Huber +32 2 299 33 10, mobile: +32460793310