Agenda saptamanii 21 – 27 octombrie 2013

Luni, 21 octombrie: Este timpul ca UE să ia măsuri mai ferme împotriva actelor de violență
Marți, 22 octombrie: Programul de lucru al Comisiei pentru 2014
Marți, 22 octombrie: Cel de al cincilea raport de activitate al Grupului operativ pentru Grecia
Miercuri, 23 octombrie: Comisia propune o declarație de TVA standard pentru 20 de milioane de întreprinderi

Luni, 21 octombrie: Este timpul ca UE să ia măsuri mai ferme împotriva actelor de violență armată
Știre: În data de 21 octombrie 2013, Comisia Europeană va prezenta o comunicare care va cuprinde sugestii privind reducea actelor de violență armată în Europa. Vor fi identificate măsurile care trebuie luate la nivelul UE în materie de legislație, activități operaționale, formare și finanțare UE, astfel încât să putem face față amenințărilor presupuse de folosirea ilegală a armelor de foc.

Comisia a identificat patru axe prioritare în cadrul cărora să fie luate măsuri concrete:
• exercitarea unei presiuni crescute asupra piețelor infracționale;
• protejarea pieței legale a armelor de foc de uz civil;
• reducerea deturnării armelor de foc către piața infracțională;
• consolidarea serviciilor de informații.
Acțiunile prezentate în comunicare vor facilita atât comerțul legal de pe piața internă, cât și cooperarea în materie de aplicare a legii pentru identificarea și perturbarea grupurilor infracționale organizate.
Context: În ultimul deceniu, UE a luat o serie de măsuri pentru a contracara amenințarea armelor de foc asupra securității interne a UE. Cu toate acestea, există în continuare divergențe majore în aplicarea la nivel național a normelor privind regimul armelor de foc, ceea ce înlesnește exploatarea lacunelor legislative de către grupurile infracționale organizate și de către persoanele implicate în activitățile teroriste.
Comunicarea răspunde apelului lansat de către Parlamentul European în sensul intensificării acțiunilor de identificare și corectare a punctelor slabe existente în ciclul de viață al armelor de foc, protejării producției, vânzării și deținerii legale a armelor de foc, demontării lanțurilor de aprovizionare ilegale și descurajării utilizării ilicite a acestora. Ea vine în completarea acțiunilor UE în alte domenii-cheie ale securității, inclusiv lupta împotriva crimei organizate și terorismului și Strategia UE (2005) de combatere a acumulării ilicite şi a traficului ilicit de arme de calibru mic şi armament uşor (SALW), precum şi de muniţie aferentă.
Eveniment: Un comunicat de presă (IP) și un document de referință (MEMO) vor fi făcute publice în ziua respectivă. Comisarul Malmström va face o declarație la începutul conferinței de presă de la prânz.
Experți de la DG HOME vor efectua o informare tehnică off-the-record.
Surse: Pagina de internet a comisarului european pentru afaceri interne, Cecilia Malmström:
http://ec.europa.eu/malmstrom
Pagina de internet dedicată DG Afaceri Interne:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Persoane de contact:
Michele Cercone +32 229 809 63 Michele.Cercone@ec.europa.eu Tove Ernst +32 229 867 64 Tove.Ernst@ec.europa.eu
Marți, 22 octombrie: Programul de lucru al Comisiei pentru 2014

Știre: În data de 22 octombrie, Comisia Europeană va adopta programul său de lucru pentru 2014. Acesta va cuprinde noile inițiative-cheie pentru 2014 și va evidenția textele legislative care trebuie adoptate cu prioritate de către legislator înainte de alegerile pentru Parlamentul European din mai 2014.
Context: Procesul a fost lansat cu ocazia Discursului privind starea Uniunii susținut de președintele Barroso în data de 11 septembrie și a scrisorii adresate de dumnealui președintelui Parlamentului European. Ulterior a avut loc un schimb de opinii între Comisia Europeană și Parlamentul European în ceea ce privește prioritățile Uniunii și modul în care acestea se pot transforma în acțiuni concrete, inclusiv sub forma unei reuniuni cu Conferința președinților.
Eveniment: Președintele Barroso va prezenta Programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2014 în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European de la Strasbourg.
Un comunicat de presă (IP) și programul de lucru vor fi făcute publice în ziua respectivă. Evenimentul va fi disponibil pe EbS
Surse: Comisia adoptă Programul de lucru pentru 2013:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1131_ro.htm
Comisia adoptă Programul de lucru pe 2012 pentru reînnoirea europeană:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1344_ro.htm
Comisia adoptă prioritățile strategice pentru 2011:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1399_ro.htm
Comisia adoptă prioritățile strategice pentru 2010:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-402_ro.htm
Pagina de internet a Comisiei Europene:
http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_ro.htm
Pagina de internet a președintelui Barroso:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm
Persoane de contact:
Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 3070 pia.ahrenkilde-hansen@ec.europa.eu
Mark Gray +32 2 298 8644 mark-stephen.gray@ec.europa.eu

Marți, 22 octombrie: Cel de al cincilea raport de activitate al Grupului operativ pentru Grecia

Știre: În data de 22 octombrie, Grupul operativ al Comisiei Europene pentru Grecia va prezenta cel de al cincilea raport de activitate privind asistența tehnică acordată Greciei. Raportul descrie asistența oferită, în spirit de solidaritate, de către Grupul operativ, statele membre, organizațiile internaționale și alte organisme specializate, pentru a sprijini Grecia în implementarea unui program complet de reforme. Asistența oferită de Grupul operativ are la bază angajamentul luat de autoritățile grecești de a pune în aplicare reformele necesare pentru susținerea creșterii economice și crearea de locuri de muncă, conform Memorandumului de înțelegere. De la ultimul raport, publicat acum șase luni, autoritățile grecești au recurs mai mult la asistența tehnică oferită pentru a veni în sprijinul unei game mai largi de reforme în următoarele domenii: (1) accelerarea proiectelor inițiate în cadrul politicii de coeziune; (2) acces la finanțare/sectorul financiar; (3) reforma administrației publice; (4) buget și impozitare; (5) lupta împotriva spălării banilor și combaterea corupției; (6) mediul de afaceri; (7) sănătatea publică; (8) reforma sistemului de justiție; (9) piața muncii și asigurările sociale; (10) migrația, azilul și frontierele; (11) consolidarea cadrului de reglementare în domeniul transporturilor și serviciilor publice și finalizarea cadastrului pentru a facilita privatizarea; (12) energie, transporturi și mediu.
Context: Grupul operativ pentru Grecia a fost creat în iulie 2011, cu scopul de a identifica și de a coordona asistența tehnică solicitată de Grecia pentru a-și putea respecta angajamentele luate în programul său de ajustare economică. Acesta urmărește, de asemenea, accelerarea absorbției fondurilor UE în scopul sprijinirii creșterii economice, competitivității și ocupării forței de muncă.
Inițiativa a fost susținută de Consiliului European, care, la 21 iulie 2011, a declarat că “[…] statele membre și Comisia vor mobiliza imediat toate resursele necesare pentru a oferi o asistență tehnică excepțională Greciei în vederea punerii în aplicare a reformelor […]”. Grupul operativ numără aproximativ 60 de persoane și are sedii în Bruxelles și în Atena. Acesta se găsește sub autoritatea președintelui Barroso și acționează sub îndrumarea politică a vicepreședintelui Olli Rehn. Șeful Grupului operativ, dl Horst Reichenbach, prezintă periodic rapoarte privind progresele înregistrate autorităților grecești și Comisiei Europene.
Eveniment: Dl Horst Reichenbach, șeful Grupului operativ pentru Grecia, va prezenta principalele concluzii ale raportului în cadrul informării tehnice off-the-record care va avea loc la Reprezentanța Comisiei Europene la Atena. Discursul său va fi transmis prin videoconferință în sala de presă a clădirii Berlaymont în data de 22 octombrie, ora 10.30 (ora Bruxelles-ului).
Un comunicat de presă, un document de referință și raportul în cauză vor fi făcute publice în ziua respectivă.
Surse:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm
Persoane de contact:
Simon O´Connor +32 2 296 73 59 simon.o’connor@ec.europa.eu
Pia Seppälä +32 2 299 24 88 pia.seppala@ec.europa.eu
Vandna Kalia +32 2 299 58 24 vandna.kalia@ec.europa.eu
Audrey Augier +32 2 297 16 07 audrey.augier@ec.europa.eu

Miercuri, 23 octombrie: Comisia propune o declarație de TVA standard pentru 20 de milioane de întreprinderi europene

Știre: În luna octombrie, Comisia Europeană va propune un formular standard de rambursare a TVA pentru întreprinderi. În fiecare an, 150 de milioane de declarații de TVA sunt depuse la administrațiile fiscale din UE. Cu toate acestea, obligațiile de raportare diferă între cele 28 de state membre, ceea ce complică foarte mult situația pentru companiile care își desfășoară activitatea în mai multe state membre și care trebuie să respecte un număr atât de mare de norme diferite. Propunerea Comisiei de a standardiza obligațiile de raportare a TVA în cele 28 de state membre ale UE va înlătura unul dintre cele mai mari obstacole din calea companiilor care doresc să își extindă oportunitățile de afaceri pe piața unică, în special pentru întreprinderile europene mici.
Context: În data de 6 decembrie 2011, Comisia Europeană a definit o strategie pentru viitorul TVA în Europa (a se consulta IP/11/1508). Sunt prezentate o serie de acțiuni în vederea creării unui sistem TVA mai simplu, mai eficient și mai robust în UE, adaptat la cerințele pieței unice, inclusiv o reformă privind aplicarea unei TVA standard. Propunerea de astăzi răspunde, de asemenea, sesizărilor primite de la IMM-uri referitor la faptul că normele privind TVA reprezintă una dintre primele 10 dificultăți, precum și unul dintre principalele costuri, cu care se confruntă în momentul înființării unei companii și extinderii transfrontaliere pe teritoriul Europei (a se consulta IP/13/388).
Eveniment: Algirdas Šemeta, comisarul european pentru impozitare, va prezenta propunerea în cadrul conferinței de presă de la prânz, organizată în sala de presă a Comisiei (de confirmat). Un dosar de presă va fi făcut public în ziua respectivă.
Surse: Informații despre comisarul european Šemeta:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Persoane de contact:
Emer Traynor +32 2 292 15 48 emer.traynor@ec.europa.eu

Franck Arrii: +32 2 297 22 21 franck.arrii@ec.europa.eu