Agenda saptamanii 2 – 8 septembrie 2013

Miercuri, 4 septembrie: Comisia Europeană adoptă o comunicare privind sistemul bancar parallel și publică un proiect de regulament privind fondurile de piață monetară

Vineri, 6 septembrie: Reuniunea ministerială ITER va avea loc la sediul ITER din Saint Paul lez Durance

Joi, 5 – vineri, 6 septembrie: Uniunea Europeană participă la reuniunea la nivel înalt G20: creșterea încrederii la nivel mondial și sprijinirea redresării globale

Miercuri, 4 septembrie: Comisia Europeană adoptă o comunicare privind sistemul bancar paralel și

publică un proiect de regulament privind fondurile de piață monetară

Știre: Comisia Europeană va adopta miercuri, 4 septembrie, o comunicare privind sistemul bancar paralel. În aceeași zi, Comisia va prezenta o propunere legislativă privind fondurile de piață monetară – unul dintre domeniile de acțiune evidențiate în comunicare.

Context: Sistemul bancar paralel reprezintă un mecanism de intermediere a creditării care implică entități și activități din afara sistemului bancar clasic. Spre deosebire de băncile obișnuite, băncile din sistemul bancar paralel nu sunt supuse reglementării, funcționează în afara sistemului bancar clasic și, cu toate acestea, desfășoară activități similare cu cele bancare. Consiliul pentru Stabilitate Financiară (CSF) a estimat dimensiunea global a sistemului bancar paralel la aproximativ 51 de trilioane de euro în 2011, de la doar 21 de trilioane în 2002. Acesta reprezintă 25 – 30% din valoarea totală a sistemului financiar și jumătate din valoarea activelor bancare. Astfel, sistemul bancar paralel este de o importanță sistemică pentru întreg sistemul financiar european. Trăgând toate învățămintele din criza financiară, Uniunea Europeană a reformat cadrul de reglementare a sectorului financiar în general și a sectorului bancar în particular. Cu toate acestea, sistemul bancar paralel nu este în totalitate reglementat corespunzător. Trebuie să ne asigurăm că este evitată acumularea riscurilor în sectorul bancar paralel nereglementat, în parte datorită faptului că noile reguli bancare ar putea să direcționeze anumite activități bancare către sistemul bancar din umbră. Comunicarea Comisiei vine în urma publicării în anul 2012 a unei cărți verzi privind sistemul bancar paralel (a se vedea IP/12/253 și MEMO/12/191). Comunicarea trece în revistă acțiunile deja întreprinse și prezintă posibile acțiuni viitoare în acest domeniu important. Fondurile de piață monetară sunt o sursă importantă de finanțare pe termen scurt pentru instituțiile financiare, pentru mediul de afaceri și pentru administrațiile publice. În Europa, aproximativ 22% dintre titlurile de natura datoriei pe termen scurt emise de guverne sau de sectorul corporatist sunt deținute de fondurile de piață monetară. 38% dintre titlurile de natura datoriei pe termen scurt emise de sistemul bancar sunt deținute de fondurile de piață monetară. Din cauza conexiunilor sistemice cu sectorul bancar, precum și cu sistemul financiar corporatist și administrativ, funcționarea fondurilor de piață monetară a reprezentat punctul central de interes al acțiunilor la nivel internațional direcționate asupra sistemului bancar paralel. Consiliul pentru Stabilitate Financiară (CSF) și alte instituții precum Organizația Internațională a Reglementatorilor de Valori Mobiliare (IOSCO) și Comitetul European pentru Risc Sistemic (CERS) au analizat sistemul financiar și au concluzionat că fondurile de piață monetară, deși de o importanță sistemică, nu au fost supuse reglementării într-o măsură satisfăcătoare. Proiectul de regulament va ține cont de diferitele recomandări formulate în domeniu.

Eveniment: Conferință de presă susținută de comisarul Michel Barnier (orele 12:30), precedată de o informare tehnică (orele 11:30). Un comunicat de presă (IP) și un document de referință (MEMO) vor fi făcute publice în ziua respectivă.

Surse: Sistemul bancar paralel: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/shadow-banking/index_en.htm; Pagina de internet a comisarului Michel Barnier: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Persoane de contact: Chantal Hughes, +32 2 296 44 50; Carmel Dunne, +32 2 299 88 94; Audrey Augier, +32 2 297 16 07

Vineri, 6 septembrie: Reuniunea ministerială ITER va avea loc la sediul ITER din Saint Paul lez Durance

Știre: Reprezentanții ministeriali ai celor șapte membri ITER se vor reuni la sediul ITER în data de 6 septembrie 2013 pentru a discuta despre progresele înregistrate, situația actuală și provocările curente ale proiectului ITER. Această reuniune extraordinară a Consiliului ITER a fost solicitată de către Günther Oettinger, comisarul european pentru energie și reprezentant al Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom).
În calitate de reprezentant al țării gazde, Geneviève Fioraso, Ministrul învățământului Superior și Cercetării din Franța, va adresa un discurs de bun venit participanților.
Context: ITER este un experiment științific de mare anvergură, primul de acest tip, care își propune să demonstreze că producerea de energie electrică prin fuziune nucleară este posibilă. Proiectul reprezintă o inițiativă internațională la care participă China, UE, India, Japonia, Coreea, Rusia și Statele Unite. Acesta este coordonat de către Consiliul internațional ITER și este găzduit în sudul Franței, la Saint Paul lez Durance.
Eveniment: Cu această ocazie, presa este invitată să viziteze amplasamentul ITER la orele 9:15, vizita fiind urmată de o conferință de presă la sediul ITER la 12:45.
Surse: Mai multe informații despre proiectul ITER sunt disponibile la adresa: http://www.iter.org/
Persoane de contact:
Șeful Departamentului de Comunicare din cadrul organizației ITER
Michel Claessens +33 6 14 16 41 75

Joi, 5 – vineri, 6 septembrie: Uniunea Europeană participă la reuniunea la nivel înalt G20: creșterea încrederii la nivel mondial și sprijinirea redresării globale
Știre: Reuniunea la nivel înalt G20 se va desfășura la Sankt Petersburg, sub auspiciile președinției ruse, în perioada 5 – 6 septembrie 2013. Uniunea Europeană va fi reprezentată de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și de președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy. Printr-o scrisoare comună adresată celor 28 de șefi de stat și de guvern în data de 23 iulie, președinții Barroso și Van Rompuy au comunicat principalele teme care vor fi luate în discuție în cadrul reuniunii G20. Cei doi președinți transmit un apel către liderii G20 să sporească încrederea la nivel mondial și să rămână precauți și pro-activi în ceea ce privește sprijinul în favoarea redresării globale pentru o creștere economică puternică, echilibrată, durabilă și care favorizează incluziunea. Printre principalele priorități ale reuniunii la
nivel înalt se numără: 1) creșterea economică și ocuparea forței de muncă, care trebuie să ocupe un loc prioritar pe ordinea de zi a G20; 2) definitivarea reformelor financiare; 3) continuarea acțiunilor în vederea combaterii evaziunii și fraudei fiscale; 4) definitivarea reformei arhitecturii financiare internaționale și înregistrarea de progrese în domeniul dezvoltării, luptei împotriva corupției și energiei.
Context: Cea de-a 8-a ediție a reuniunii la nivel înalt G20 se va desfășura în Rusia. Reuniunea G20 din 2012 a avut loc la Los Cabos (Mexic). Ediția anului 2014 va avea loc la Brisbane, sub auspiciile președinției australiene, în perioada 15-16 noiembrie 2014.
G20 reunește economiile avansate și cele emergente din întreaga lume. G20 numără 19 state membre (Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, Franța, Germania, Italia, India, Indonezia, Japonia, Mexic, Republica Coreea, Rusia, Arabia Saudită, Africa de Sud, Turcia, Marea Britania și Statele Unite ale Americii) și Uniunea Europeană. Împreună, membrii G20 reprezintă aproximativ 90% din PIB-ul global, 80% din comerțul global și doua treimi din populația lumii.
Grupul celor 20 este considerat cel mai important forum mondial pentru cooperarea economică, fiind înființat în 2008, în urma unei inițiative comune UE-SUA.
Eveniment: Participarea președintelui Comisiei Europene José Manuel Barroso și a președintelui Consiliului European Herman Van Rompuy, la reuniunea G20 (Sankt Petersburg, Rusia, 5 – 6 septembrie 2013).
Vineri, 30 august 2013, orele 11:00, sala de presă a clădirii Berlaymont: briefing de presă off-the-record susținut de Sherpa Uniunii Europene la reuniunea G20 înainte de deschiderea lucrărilor;

Joi, 5 septembrie, orele 14:30 (ora locala la Sankt Petersburg): Conferință de presă comună susținută de președinții Barroso și Rompuy înainte de deschiderea lucrărilor.
Surse: Scrisoarea comună adresată de președinții Barroso și Rompuy în data de 23 iulie 2013:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_en.htm
Broșura „EU și G20 – știați că…?” actualizată: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/stpetersbourg/g20_2013_final_en.pdf
Materiale de presă suplimentare despre reuniunea la nivel înalt G20 din 2013 (miercuri, 4 setembrie – data urmează a fi confirmată) Secțiunea dedicată reuniuniulor G8 și G20 pe pagina de internet a președintelui Barroso: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm Președintele Barroso pe Twitter @BarrosoEU:
http://www.twitter.com/BarrosoEU Pagina de internet a președinției ruse a G20 în 2013:
http://www.g20.org/ Perioada de acreditare pentru presă a fost prelungită până la 1 august:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-604_en.htm
http://www.g20.org/docs/about/for_media.html
Persoane de contact:
Koen Doens +32 2 298 15 66 +32 498 981 566 @ECspokesKoen
Pia Ahrenkilde-Hansen +32 2 295 30 70 +32 498 953 070 @ECspokesPia
Jens Mester +32 2 296 39 73 +32 498 982 884 @ECspokesJens
Dirk Volckaerts +32 2 299 39 44 +32 460 793 944