Agenda saptamanii 17 – 23 iunie 2013

Luni, 17 iunie: Comisia propune crearea unei rețele de servicii publice de ocupare a forței de muncă pentru a stimula crearea de noi locuri de muncă
Luni, 17 iunie și marți, 18 iunie: summit-ul G8 va avea loc la Lough Erne (Marea Britanie): promovarea echității la nivel mondial prin intermediul comerțului, impozitării și transparenței
Marți, 18 iunie: Grupul la nivel înalt prezintă raportul privind îmbunătățirea calității procesului de predare-învățare din universitățile europene
Miercuri, 19 iunie: Comisia adoptă o comunicare privind șomajul în rândul tinerilor
Miercuri, 19 iunie: Comisia adoptă noi orientări privind ajutoarele de stat regionale
Joi, 20 iunie: Comisia adoptă pachetul lunar de decizii referitoare la procedurile vizând încălcarea legislației UE

Luni, 17 iunie: Comisia propune crearea unei rețele de servicii publice de ocupare a forței de muncă pentru a stimula crearea de noi locuri de muncă

Știre:
În data de 17 iunie, Comisia Europeană va propune o decizie de înființare a unei rețele de servicii publice de ocupare a forței de muncă. Propunerea de decizie, care va fi prezentată Consiliului de Miniștri al UE și Parlamentului European spre adoptare, ar permite oficializarea rețelei de servicii publice de ocupare a forței de muncă existente și definirea mai clară a rolului său.

Îmbunătățirea eficienței și eficacității serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, care joacă un rol important în ceea ce privește politicile active în domeniul pieței forței de muncă, este esențială pentru depășirea crizei economice, în special în țările în care rata șomajului este cea mai ridicată. Serviciile publice de ocupare a forței de muncă ar trebui să pună în legătură persoanele care dispun de anumite competențe speciale cu angajatorii aflați în căutarea competențelor respective și să ofere consiliere în ceea ce privește cursurile de formare cele mai indicate pentru a îmbunătăți șansele de găsire a un loc de muncă.

În mod special, serviciile publice de ocupare a forței de muncă joacă un rol esențial în implementarea, de către statele membre, a garanției pentru tineret adoptată de Consiliul de miniștri al UE pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, care invită statele membre să garanteze că tinerii primesc o ofertă de muncă, de învățământ complementar, de ucenicie sau de stagiu în termen de patru luni de la pierderea locului de muncă sau de la terminarea studiilor (a se consulta IP/12/1311, MEMO/12/938, SPEECH/12/910, MEMO/13/152).

Rețeaua de servicii publice de ocupare a forței de muncă ar pune la dispoziție o platformă care ar permite compararea performanțelor la nivel european în baza unor repere pertinente, identificarea celor mai bune practici și încurajarea programelor de învățare reciprocă, contribuind astfel la consolidarea coordonării politicilor de ocupare a forței de muncă la nivel european. Membrii rețelei ar fi, de asemenea, invitați să acorde asistență reciprocă, fie sub formă de activități inter pares sau de grup, prin cooperare și schimb de informații, experiență și personal. În plus, rețeaua ar facilita punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări în materie de servicii publice de ocupare a forței de muncă, emise de Consiliu în cadrul semestrului european (a se consulta IP/13/463).

Context:
Cooperarea dintre serviciile de ocupare a forței de muncă la nivelul UE datează din 1997, când Comisia a înființat un grup consultativ informal pentru a promova cooperarea voluntară. Propunerea de decizie ar contribui la structurarea și eficientizarea acestei cooperări.

O rețea europeană mai eficace ar permite creșterea numărului de persoane care își găsesc un loc de muncă și semnalarea timpurie a posibilităților de îmbunătățire a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă.

Strângerea relațiilor de cooperare dintre serviciile publice de ocupare a forței de muncă este un element esențial pentru atingerea obiectivului privind ocuparea forței de muncă definit în cadrul strategiei Europa 2020: o rată de ocupare a forței de muncă de 75% din populația de vârstă activă (20-64 ani).

Eveniment:
12h30: Conferință de presă a comisarului european László Andor în sala de presă a clădirii Berlaymont.

Surse:
Pagina de internet a comisarului european Andor: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Persoane de contact:
Jonathan Todd +32 2 299 41 07 jonathan.todd@ec.europa.eu
Cécile Dubois +32 2 295 18 83 cecile.dubois@ec.europa.eu

Luni, 17 iunie și marți, 18 iunie: Summit-ul G8 la Lough Erne (Marea Britanie): Promovarea echității la nivel mondial prin intermediul comerțului, impozitării și transparenței

Știre:
Summit-ul G8 se va desfășura în zilele de 17 și 18 iunie la Lough Erne, Irlanda de Nord (MB) sub președinția Marii Britanii. Uniunea Europeană va fi reprezentată de către președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și de președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy.
Principalele subiecte de pe agenda celei de-a 39-a ediții a G8, așa cum au fost stabilite de președinția britanică, sunt:
• Promovarea schimburilor comerciale internațioanale, ca motor de creștere economica la nivel mondial și de creare de locuri de muncă, și facilitarea schimburilor comerciale în Africa.
• Asigurarea disciplinei fiscale, militând, printre altele, pentru un standard global al schimbului automat de informații în domeniul fiscalității și pentru îmbunătățirea raportării multinaționalelor față de autoritățile fiscale
• Promovarea unei transparențe mai mari în ceea ce privește veniturile provenite din industriile de extracție și din industria forestieră precum și în ceea ce privește sistemul de guvernanță al terenurilor și informațiile guvernamentale.
Liderii prezenți la întâlnire vor discuta, de asemenea, despre economia mondială și vor face schimb de puncte de vedere pe tema afacerilor externe și a problemelor legate de securitate. Siguranța alimentară, tranziția din Africa de Nord și schimbările climatice vor fi, de asemenea, puncte importante pe agenda G8. Toate aceste subiecte vor fi de mare interes și pentru cele mai sărace tări ale lumii.

Context:
Summit-ul G8 continuă să joace un rol important în formularea răspunsurilor la provocările globale, venind în completarea coordonării economice mondiale realizate de G20. Uniunea Europeană este membru cu drepturi depline al G8, alături de Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Rusia, Marea Britanie și Statele Unite. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, va participa la summit pentru a 9-a oară. Summit-ul G8 de anul trecut a avut loc la Camp David (Statele Unite), iar ediția din 2014 va fi găzduită de Rusia.

Eveniment:
Participarea președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso și a președintelui Consiliului European, Herman Van Rompuy, la summit-ul G8 de la Lough Erne (Irlanda de Nord, Marea Britanie) luni, 17 și marți, 18 iunie 2013. Summit-ul va fi precedat de o conferință a părților interesate pe data de 15 iunie 2013, la Londra. La eveniment se va discuta despre fiscalitate, comerț și transparență în afaceri, societatea civilă și în cadrul guvernelor. Comisia va fi reprezentată de vice-președintele Neelie Kroes.
14h00 Conferință de presă comună a președintelui Barroso și a președintelui Van Rompuy, înainte de summit-ul G8.
Perioada de acreditare a presei la summit s-a încheiat. Vă rugăm sa luați notă că termenul limită pentru acreditarea la G20 este data de 15 iulie. Toți reprezentanții media interesați de summit-ul liderilor G20, ce va avea loc la St Petersburg, Rusia, pe 5 și 6 septembrie sunt invitați să completeze formularul de acreditare pentru presă, disponibil în pagina de internet: http://en.g20russia.ru/accred/.

Surse:
Dosarul de presă privind summit-ul G8 din 2013 (urmează a fi făcut public)
Secțiunea dedicată summit-ului G8 și G20 din pagina de internet a președintelui Barroso: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm
Adresa de twitter a președintelui Barroso: http://www.twitter.com/BarrosoEU
Pagina de internet a președinției G8 din 2013 a Marii Britanii: http://www.gov.uk/g8

Persoane de contact:
Koen Doens +32 2 298 15 66, +32 498 981 566, koen.doens@ec.europa.eu, @ECspokesKoen
Pia Ahrenkilde-Hansen +32 2 295 30 70, +32 498 953 070, pia.ahrenkilde-hansen@ec.europa.eu, @ECspokesPia
Jens Mester+32 2 296 39 73, +32 498 982 884, jens.mester@ec.europa.eu, @ECspokesJens
Dirk Volckaerts +32 2 299 39 44, +32 460 793 944, dirk.volckaerts@ec.europa.eu

Marți, 18 iunie: Grupul la nivel înalt prezintă raportul privind îmbunătățirea calității procesului de predare-învățare din universitățile europene

Știre:
În data de 18 iunie, grupul la nivel înalt privind modernizarea învățământului superior, prezidat de fostul președinte al Irlandei, Mary McAleese, va publica un raport referitor la calitatea procesului de predare-învățare din instituțiile de învățământ superior europene.

Raportul analizează dacă profesorii din universități și colegii sunt suficient de bine formați și dotați astfel încât, pe parcursul anilor de studiu, studenții să dobândească competențele de nivel înalt necesare creșterii productivității și creării de noi locuri de muncă în Europa. Acesta va cuprinde exemple practice, ilustrative pentru modul în care statele membre, instituțiile de învățământ superior și Comisia Europeană pot sprijini îmbunătățirea mediului de predare-învățare, luând în considerație diversitatea peisajului educațional european la nivel universitar.

Context:
Grupul la nivel înalt a fost lansat în luna septembrie a anului trecut, făcând parte din strategia Comisiei de modernizare a învățământului superior din statele membre. În acest domeniu s-au înregistrat progrese deosebite. Procesul de la Bologna a facilitat procedurile de efectuare a studiilor în străinătate și de recunoaștere a calificărilor la nivel european. Agenda europeană pentru modernizarea învățământului superior, aprobată de miniștrii educației în noiembrie 2011, identifică sectoarele în care statele membre ale UE trebuie să își intensifice eforturile pentru a atinge obiectivele comune și prezintă modul în care Comisia poate sprijini politicile de modernizare locale. Printre priorități se numără îmbunătățirea calității și relevanței învățământului superior, astfel încât programa să vină în întâmpinarea nevoilor studenților, angajatorilor și viitoarelor cariere, precum și creșterea numărului de absolvenți.

Erasmus pentru toți, noul program al UE pentru educație, formare profesională, tineret și sport, care va fi lansat în ianuarie 2014, va sprijini reforma politicilor educaționale din statele membre, punând accentul pe consolidarea bazei factuale în procesul de elaborare a politicilor și pe schimbul de bune practici. Se preconizează că bugetul alocat programului va fi de aproximativ 14,5 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 – cu 40% mai mult decât în cazul programelor actuale.

Eveniment:
Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, și Mary McAleese, președintele grupului la nivel înalt, vor prezenta principalele concluzii ale raportului la ora 11:30 în sala de presă a Comisiei. Un comunicat de presă și copiile raportului vor fi făcute publice în ziua respectivă.

Surse:
Informații despre grupul la nivel înalt:
http://ec.europa.eu/education/news/20120918b_en.htm

Informații despre comisarul european Androulla Vassiliou:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm
I-070761 Modernizarea învățământului superior

Persoane de contact:
Dennis Abbott +32 2 295 92 58
Dina Avraam +32 2 295 96 67

Miercuri, 19 iunie: Comisia adoptă o comunicare privind șomajul în rândul tinerilor

Știre:
Miercuri, 19 iunie, Comisia va adopta o comunicare privind șomajul în rândul tinerilor. Comunicarea va face parte din contribuția Comisiei la Consiliul European din perioada 27-28 iunie, cu ocazia căruia președintele Barroso va îndemna statele membre să impulsioneze din nou rezolvarea a două probleme presante: șomajul în rândul tinerilor și lipsa finanțării în economie, în special pentru IMM-uri.

Comunicarea definește măsurile care trebuie luate urgent pentru a veni în ajutorul tinerilor care doresc sa muncească, să își continue educația sau să beneficieze de formare profesională. Măsurile propuse au la bază posibilele soluții practice prezentate deja de Comisie, cum ar fi garanția pentru tineret (a se consulta IP/12/1311). De exemplu, în cadrul inițiativei privind încadrarea tinerilor în muncă în valoare de 6 miliarde de euro pot fi alocate anticipat fonduri garanției pentru tineret a UE. Fondul social european sprijină deja semnificativ politicile respective în statele membre, o cotă minimă importantă a FSE putând fi asigurată în cadrul fondurilor structurale la nivel general pentru perioada 2014-2020. De asemenea, este foarte important ca statele membre să accelereze selectarea proiectelor pentru ambele fonduri.

Context:
Șomajul a atins niveluri record în UE și în zona euro: 11%, respectiv 12,2% (în luna aprilie 2013). Tinerii sub 25 de ani sunt de peste două ori mai expuși riscului de a nu-și găsi un loc de muncă decât restul populației de vârstă activă și, în unele țări – inclusiv Grecia și Spania -, peste jumătate din persoanele sub 25 de ani de pe piața muncii sunt șomere.

Comisia a propus deja o serie de măsuri pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor:
• În luna ianuarie 2012, au fost înființate 8 echipe de acțiune pentru încadrarea tinerilor în muncă în statele membre în care rata șomajului în rândul tinerilor depășea 30%, scopul fiind acela de a dirija fondurile UE disponibile către tineri și IMM-uri.
• În luna noiembrie 2012, Comisia a propus dezvoltarea rețelei EURES și a portalului paneuropean de mobilitate în muncă într-un instrument transfrontalier complet de recrutare și plasament. Propunerea a venit după încheierea primelor contracte prin EURES pentru a ajuta tinerii să găsească și să ocupe noi locuri de muncă în alte state membre ale UE.
• În luna decembrie 2012, în cadrul pachetului de măsuri privind încadrarea în muncă a tinerilor, Comisia a propus o garanție pentru tineret, conform căreia toți tinerii sub 25 de ani trebuie să primească o ofertă de muncă, de ucenicie, de continuare a studiilor sau de formare profesională în decurs de patru luni de la încheierea studiilor sau pierderea locului de muncă. Statele membre ale UE au convenit asupra acestui pachet de măsuri în februarie 2013.
• În cadrul negocierilor privind bugetul pe următorii șapte ani, Comisia a făcut mari eforturi pentru a garanta alocarea a 6 miliarde de euro inițiativei privind încadrarea tinerilor în muncă, care ar trebui să fie utilizate pentru finanțarea garanțiilor pentru tineret naționale.
• Fondul social european reprezintă deja o sursă importantă de finanțare pentru măsurile de sprijin în sensul încadrării tinerilor în muncă, din acesta fiind alocate anual câte 10 miliarde de euro în perioada 2007-2013.
• Recomandările specifice fiecărei țări prezentate de Comisie subliniază cele mai importante reforme pe care statele membre trebuie să le aplice asupra sistemelor lor educaționale, pieței muncii și sistemelor de impozitare și prestații pentru a ajuta cetățenii să își găsească un loc de muncă.

Surse:
Pagina de internet a președintelui Barroso:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Persoane de contact:
Pia Ahrenkilde +32 2 295 30 70
Sarah Collins +32 2 296 80 76
Jonathan Todd +32 2 299 41 07

Miercuri, 19 iunie: Comisia adoptă noi orientări privind ajutoarele de stat regionale

Știre:
În data de 19 iunie, Comisia Europeană trebuie să adopte noile orientări privind ajutoarele de stat pentru a promova dezvoltarea regională a zonelor defavorizate. Aceste orientări vor înlocui orientările din 2007 și comunicarea din 2009, aplicabile la ora actuală (a se vedea IP/05/1653 și IP/09/993).

Orientările cuprind criteriile conform cărora regiunile a căror situație socio-economică este mai puțin favorabilă în comparație cu mediile naționale și cea a UE pot beneficia de ajutoare regionale. În plus, orientările prezintă principiile în baza cărora Comisia va evalua compatibilitatea ajutoarelor regionale notificate (atât pentru programele de ajutor, cât și pentru ajutoarele individuale).

Orientările actualizate își propun direcționarea ajutoarelor către zonele care au cel mai mult nevoie de acestea, atât la nivelul UE, cât și la nivel național, precum și garantarea faptului că ajutoarele regionale sunt acordate unor investiții care nu ar fi altfel posibile în zonele defavorizate respective, aducând astfel o reală valoare adăugată dezvoltării regionale. Noile orientări reflectă principiile definite în strategia UE privind modernizarea ajutoarelor de stat, adoptată de Comisie în mai 2012, care are drept scop sprijinirea creșterii economice pe piața unică prin încurajarea unor măsuri de ajutorare eficace și eficiente, concentrarea controlului exercitat de Comisiei asupra cazurilor cu cel mai mare impact pe piața internă, simplificarea regulilor și accelerarea procesului de luare a deciziilor de către Comisie.

Context:
Comisia trebuie să revizuiască orientările actuale privind ajutoarele de stat regionale în timp util, respectiv înainte de sfârșitul anului 2013, astfel încât statele membre să dispună de suficient timp pentru a identifica regiunile care au cea mai mare nevoie de ajutor în următoarea perioadă de programare 2014-2020 și pentru a-și pregăti strategia de dezvoltare regională pentru perioada de după 2013. Procesul de revizie a fost lansat în luna ianuarie 2011 prin organizarea unui seminar cu statele membre, urmat de două runde de consultări publice, în ianuarie 2012 și în ianuarie 2013. În baza comentariilor primite și a recomandărilor prezentate într-un studiu comandat și alte studii disponibile, serviciile Comisiei au publicat un proiect de orientări noi în data de 14 ianuarie 2013.

Eveniment:
14.00 Informare tehnică off-the-record în sala de presă a clădirii Berlaymont din Bruxelles. Un comunicat de presă va fi făcut public în ziua respectivă.

Surse:
Consultarea publică privind revizuirea orientărilor referitoare la ajutoarele de stat regionale
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_regional_aid_guidelines/index_en.html

Informații despre modernizarea ajutoarelor de stat:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html

Informații despre comisarul Joaquín Almunia:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/almunia/index_en.htm

Persoane de contact:
Antoine Colombani +32 2 297 45 13 Antoine.Colombani@ec.europa.eu
Maria Madrid Pina +32 2 295 45 30 Maria.Madrid-Pina@ec.europa.eu

Joi, 20 iunie: Comisia adoptă pachetul lunar de decizii referitoare la procedurile vizând încălcarea legislației UE

Știre:
Joi, 20 iunie 2013, Comisia Europeană va adopta pachetul lunar de decizii referitoare la procedurile vizând încălcarea legislației UE. Aceste decizii se referă la toate statele membre și la majoritatea politicilor UE și au drept obiectiv respectarea legislației UE pe întregul său teritoriu, acționând atât în interesul cetățenilor, cât și al întreprinderilor.

Context:
Conform articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia are dreptul să inițieze acțiuni legale împotriva oricărui stat membru care nu își respectă obligațiile stipulate în legislația Uniunii.

Fiecare acțiune presupune trei etape succesive: scrisoarea de notificare oficială, avizul motivat și sesizarea Curții de Justiție (CJE).

Dacă, în ciuda deciziei CJE, un stat membru continuă să nu ia măsurile necesare redresării situației, Comisia poate deschide o nouă procedură de încălcare a legislației UE conform articolului 260 din TFUE. După un singur avertisment în scris, Comisia poate retrimite cazul către Curtea de Justiție și poate propune ca aceasta să impună sancțiuni financiare în funcție de durata și de gravitatea cazului de încălcare a legislației, precum și de mărimea statului membru.

Eveniment:
Un document de referință complet pentru toate sesizările Curții și avizele motivate, comunicate de presă specifice pentru fiecare sesizare în parte și un document de referință în materie de procedură vor fi făcute publice în ziua respectivă în cadrul bazei de date Rapid:
http://europa.eu/rapid/

Surse:
Pentru informații suplimentare despre procedurile de încălcare a legislației UE:
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_ro.htm

Persoane de contact:
Coordonare la nivel general:
Olivier Bailly +32 2 296 87 17 olivier.bailly@ec.europa.eu
Jonathan Todd +32 2 299 41 07 jonathan.todd@ec.europa.eu