Agenda saptamanii 16 – 22 Decembrie 2013

Miercuri, 18 decembrie: Comisia prezintă pachetul de măsuri privind calitatea aerului
Știre: În data de 18 decembrie, Comisia Europeană va prezenta varianta revizuită a legislației privind calitatea aerului, precum și o strategie de îmbunătățire a calității aerului până în 2030. Noua strategie privind calitate aerului va cuprinde:
– o versiune revizuită a Directivei privind plafoanele de emisii la nivel național în vederea implementării reducerilor până în 2030;
– ratificarea protocolului de la Göteborg;
– o propunere legislativă de reducere a emisiilor atmosferice provenite de la instalațiile de combustie la scară medie.
Context: Poluarea atmosferică este prima cauză de mortalitate datorată poluării mediului din UE. În fiecare an, 400 000 de oameni din Europa mor prematur datorită bolilor cauzate de poluarea atmosferică. Totodată, calitatea scăzută a aerului generează costuri uriașe în sectorul economic și în cel al protecției mediului. Politicile UE și internaționale de succes au rezolvat unele probleme legate de poluarea aerului în ultimele decenii. Totuși, UE este departe de realizarea obiectivului său pe termen lung, respectiv atingerea unor niveluri de calitate a aerului care să nu aibă un impact negativ semnificativ asupra sănătății umane și a mediului. În acest context, Comisia își propune actualizarea și îmbunătățirea politicii UE privind calitatea
aerului prin elaborarea unui pachet de măsuri în domeniu al cărui obiectiv să fie atingerea unui nivel conform în toate zonele poluate până în 2020, precum și aducerea Europei pe calea realizării orientărilor OMS până în 2030. Poluarea aerului este un fenomen transfrontalier – aceasta nu se oprește la granițe. De aceea, acțiunile naționale trebuie să fie completate de o cooperare eficientă la nivel european și internațional.
Eveniment: 11:00 (ora de confirmat): Conferință de presă cu Janez Potočnik, comisar european pentru mediu, în sala de presă a clădirii Berlaymont: Comisarul va prezenta principalele elemente ale variantei revizuite privind calitatea aerului. Mai multe detalii vor fi oferite în cadrul informării tehnice oficiale (11:30 – ora de confirmat).
Un comunicat de presă comun și un MEMO Q&A vor fi făcute publice în ziua respectivă.
Surse: Varianta revizuită a politicii UE privind calitatea aerului:
http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm
http://ec.europa.eu/health/healthy_environments/policy/index_ro.htm

Persoane de contact:
Joe Hennon +32 2 295 35 93 joseph.hennon@ec.europa.eu
Julija Perlova +32 2 291 37 63 julija.perlova@ext.ec.europa.eu
Frédéric Vincent +32 2 298 71 66 frederic.vincent@ec.europa.eu
Aikaterini Apostola +32 2 298 76 24 aikaterini.apostola@ec.europa.