Agenda saptamanii 14 – 20 Octombrie 2013

Luni, 14 octombrie: Comisia Europeană adoptă o listă cu proiectele de interes comun în domeniul infrastructurii energetice
Luni, 14 octombrie: Informare tehnică – Negocierile privind reforma politicii de coeziune se apropie de încheierea unui acord vital pentru aprobarea bugetului Uniunii Europene
Miercuri, 16 octombrie: Comisia Europeană adoptă pachetul anual privind extinderea
Joi, 17 octombrie: Comisia adoptă pachetul lunar de decizii referitoare la procedurile vizând
încălcarea legislației UE
Luni, 14 octombrie: Comisia Europeană adoptă o listă cu proiectele de interes comun în domeniul infrastructurii energetice
Știre: Comisia Europeană va adopta lista finală a proiectelor prioritare în domeniul infrastructurii energetice pentru întreaga Uniune Europeană până în anul 2020. Aceste proiecte vor fi considerate “de interes comun”, vor avea o puternică componentă transfrontalieră și vor beneficia de o planificare accelerată și de autorizații emise de o singură autoritate competentă, valabile pe o durată de 4 ani. In plus, aceste proiecte vor fi eligibile pentru finanțare din partea Uniunii Europene, sub formă de granturi, obligațiuni sau garanții. În cadrul mecanismului “Conectarea Europei” (“Connecting Europe Facility”, CEF) a fost prevăzută suma de 1,5 miliarde de euro pentru infrastructura energetică în perioada 2014 – 2020. Toate aceste facilități vor spori atractivitatea acestor proiecte pentru investitori. Pe lângă numeroase proiecte în domeniul energiei electrice, lista propusă de Comisie va conține și o serie de proiecte relevante pentru transportul, stocarea și lichefierea gazului natural, rețelele inteligente și domeniul
petrolier.
Context: Dezvoltarea unei infrastructuri energetice moderne și integrate este vitală pentru atingerea obiectivelor din domeniul energetic. Pentru a mobiliza investițiile necesare unei infrastructuri îmbunătățite, regulamentul privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, cunoscut sub numele de regulamentul TEN-E, a introdus conceptul proiectelor de interes comun. Aceste proiecte își propun creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în mix-ul energetic, reducerea consumului de energie, diversificarea surselor și asigurarea securității aprovizionării. De asemenea, proiectele vor sprijini o piață internă competitivă în domeniu și vor asigura prețuri echitabile pentru energie în întreaga Uniune Europeană.
Operatorii din sistem și promotorii proiectelor au transmis informații despre proiectele propuse; acestea au fost examinate de părțile interesate, autoritățile naționale de reglementare și de Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER). Într-o ultimă etapă, proiectele au fost aprobate și adăugate în listă de grupurile de lucru ad-hoc ale Comisiei Europene.
Eveniment: 14 octombrie, sala de presă a clădirii Berlaymont:
– orele 11.00 – 12.00: Informare tehnică off the record;
– orele 12.30 – 13.30: Conferință de presă susținută de comisarul european pentru energie Oettinger. Vor fi publicate un comunicat de presă și un memo tehnic.
Surse: Pentru mai multe informații privind proiectele de interes comun: http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/strategy/2020_en.htm I-072796 Energia în Uniunea Europeană, partea I I-074166 Energia în Uniunea Europeană, partea a II-a
I-074167 Energia în Uniunea Europeană, partea a III-a
Contact: Marlene Holzner +32 2 296 01 96 Marlene.Holzner@ec.europa.eu
Nicole Bockstaller +32 2 295 25 89 Nicole.Bockstaller@ec.europa.eu

Luni, 14 octombrie: Informare tehnică – Negocierile privind reforma politicii de coeziune se apropie de încheierea unui acord vital pentru aprobarea bugetului Uniunii Europene
Știre: Luni seara va avea loc o nouă serie de negocieri în format trilog pe marginea ultimelor detalii ale reformei politicii de coeziune. Cu cea mai mare parte din elemente deja agreate, finalul negocierilor se apropie. Încheierea unui acord este de o importanță vitală. Aceste reforme pot transforma politica de coeziune într-un instrument de investiții prin intermediul căruia Uniunea Europeană va fi în măsură să își atingă obiectivele cheie: crearea de locuri de muncă, combaterea efectelor schimbărilor climatice și independența energetică. Pachetul de reformă include de asemenea reguli unice pentru toate fondurile de investiții ale Uniunii Europene; în absența unui acord, procesul de aprobare a bugetului multianual al Uniunii pentru perioada
2014 – 2020 nu poate continua.
Context: Pachetul de reformă propus de Comisia Europeană este negociat în prezent de membrii Parlamentului European și de reprezentanții statelor membre, sub conducerea președinției lituaniene a Consiliului. Pachetul conține reforme radicale și propune noi reguli vizând investiții în valoare totală de aproape 400 de milioane de euro în perioada 2014 – 2020 în domenii cheie pentru creșterea economică: cercetare – inovare, întreprinderi mici și mijlocii, o economie cu emisii scăzute de carbon și agenda digitală. În urma reformelor
propuse, investițiile în domenii precum infrastructura rutieră vor fi redirecționate către acele activități economice care creează locuri de muncă pe termen lung și creștere economică durabilă. În contextul negocierilor în format trilog care vor avea loc luni seara, posibilitatea unui vot în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg pentru încheierea acordului rămâne de actualitate.
Eveniment: Luni, 14 octombrie, sala de presă a clădirii Berlaymont, orele 15.00 – 15.45: informare tehnică privind negocierile în cadrul reformei politicii de coeziune.
Informarea tehnică se adresează jurnaliștilor acreditați și se va referi la stadiul negocierilor, elementele cheie ale pachetului de reformă, elementele care creează blocaje și relația cu procesul de aprobare a bugetului Uniunii Europene. Informarea tehnică va fi susținută de membri ai cabinetului comisarului Hahn și oficiali ai Direcției Generale pentru politică regională.
Surse: Reforma politicii de coeziune a Uniunii Europene în 10 puncte:
MEMO/13/878; Întrebări și răspunsuri pe marginea pachetului de reformă (iulie 2013):
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/publication/index_en.cfm Politica de coeziune 2014-2020: http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm
Pagina de internet a comisarului Hahn: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hahn/index_en.cfm?typeid=1 Twitter @EU_Regional @JHahnEU
Contact: Shirin Wheeler +32 2 296 65 65 Shirin.wheeler@ec.europa.eu
Annemarie Huber +32 2 299 33 10 Annemarie.Huber@ec.europa.eu

Miercuri, 16 octombrie: Comisia Europeană adoptă pachetul anual privind extinderea
Știre: În data de 16 octombrie, pachetul anual privind extinderea 2013 se va găsi pe agenda ședinței Comisiei. Acesta va cuprinde un document de strategie și opt rapoarte intermediare privind țările candidate și potențialii candidați.
Context: În fiecare toamnă, Comisia adoptă un document de strategie anual în care este explicată politica sa privind extinderea UE. Documentul include, de asemenea, un rezumat al progreselor înregistrate în ultimele douăsprezece luni de către fiecare țară candidată și de către potențialii candidați. Agenda actuală de extindere acoperă Balcanii de Vest și Turcia, guvernul islandez suspendând momentan negocierile cu Islanda.
Eveniment: 14:30 – conferință de presă a comisarului european Füle. Vor fi publicate un comunicat de presă, cele 8 rapoarte și comunicarea Comisiei către Parlamentul
European și Consiliu: „Strategia de extindere și principalele provocări pentru 2013-2014”.
Surse: Pagina de internet a Direcției Generale pentru extindere:
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm
Pagina de internet a comisarului Füle:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm
Persoane de contact:
Peter Stano +32 2 295 74 84 Peter.Stano@ec.europa.eu
Anca Paduraru +32 2 296 64 30 Anca.Paduraru@ec.europa.eu

Joi, 17 octombrie: Comisia adoptă pachetul lunar de decizii referitoare la procedurile vizând încălcarea legislației UE
Știre: Joi, 17 octombrie 2013, Comisia Europeană va adopta pachetul lunar de decizii referitoare la procedurile vizând încălcarea legislației UE. Aceste decizii se referă la toate statele membre și la majoritatea politicilor UE și au drept obiectiv respectarea legislației UE pe întregul său teritoriu, acționând atât în interesul cetățenilor, cât și al întreprinderilor.
Context: Conform articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia are dreptul să inițieze acțiuni legale împotriva oricărui stat membru care nu își respectă obligațiile stipulate în legislația Uniunii. Fiecare acțiune presupune trei etape succesive: scrisoarea de notificare oficială, avizul motivat și sesizarea Curții de Justiție (CJE).
Dacă, în ciuda deciziei CJE, un stat membru continuă să nu ia măsurile necesare redresării situației, Comisia poate deschide o nouă procedură de încălcare a legislației UE conform articolului 260 din TFUE. După un singur avertisment în scris, Comisia poate retrimite cazul către Curtea de Justiție și poate propune ca aceasta să impună sancțiuni financiare în funcție de durata și de gravitatea cazului de încălcare a legislației, precum și de mărimea statului membru.
Eveniment: Un document de referință complet pentru toate sesizările Curții și avizele motivate, comunicate de presă specifice pentru fiecare sesizare în parte și un document de referință în materie de procedură vor fi făcute publice în ziua respectivă în cadrul bazei de date Rapid:
http://europa.eu/rapid/
Surse: Pentru informații suplimentare despre procedurile de încălcare a legislației UE:
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_ro.htm
Despre procedura generală în constatarea neîndeplinirii obligațiilor: MEMO/12/12
Persoane de contact:
Coordonare la nivel general:
Olivier Bailly +32 2 296 87 17 olivier.bailly@ec.europa.eu
Jonathan Todd +32 2 299 41 07 jonathan.todd@ec.europa.eu
Pentru procedurile specifice de încălcare a legislației UE, vă rugăm să contactați purtătorul de cuvânt responsabil pentru domeniul în cauză.