Agenda saptamanii 10 – 16 iunie 2013

Marți, 11 iunie: Un cer unic – Comisia acționează pentru decongestionarea spațiului aerian al Europei
Marţi, 11 iunie: Plan de acțiune pentru stimularea industriei siderurgice din UE
Marți, 11 iunie: Comisia adoptă o propunere privind acțiunile în despăgubire în cazul încălcării legislației antitrust
Marţi, 11 iunie: O abordare mai coerentă a mecanismelor colective de despăgubire în Uniunea Europeană
Marți, 11 iunie: Comisia va propune extinderea schimbului automat de informații vizând combaterea fraudei și evaziunii fiscale
Miercuri, 12 iunie – Vineri, 14 iunie: Comisarul Hahn va vizita Grecia și România
Joi, 13 iunie: Comisia prezintă sistemul eCall 112 pentru autovehicule
Joi, 13 iunie: Comisia va propune o nouă directivă privind siguranța nucleară

Marți, 11 iunie: Un cer unic – Comisia acționează pentru decongestionarea spațiului aerian al Europei

Știre:
Comisia Europeană va prezenta marțea viitoare propuneri pentru accelerarea reformei sistemului de control al traficului aerian din Europa. Ineficiențele în spațiul aerian fragmentat al Europei cauzeaza costuri suplimentare de aproape 5 miliarde de euro anual pentru companiile aeriene și clienții acestora. Aceste ineficiențe adugă, în medie, 42 de kilometri la distanța unui zbor obișnuit și forțează avionul să consume mai mult combustibil, să produca mai multe emisii de gaze, să se plătească mai multe cheltuieli asociate drepturilor de utilizare și să aibă întârzieri mai mari.
Statele Unite controleaza un spațiu aerian similar ca mărime, cu mai mult trafic, la jumătate din costuri.

Context:
Spațiile aeriene și aeroporturile europene riscă să ajungă la saturație. 1,4 miliarde de pasageri trec anual prin cele peste 440 de aeroporturi ale Europei. În fiecare zi există în jur de 27 000 de zboruri controlate – asta înseamnă în jur de 9 milioane de zboruri pe cerurile Europei în fiecare an. 80% din aceste zboruri sunt operate în interiorul UE.
Problema prinicipală o reprezintă faptul că sistemele de management al traficului aerian european sunt fragmentate și ineficiente. La sfârșitul anilor 1990 au fost formulate propuneri pentru crearea unui Cer Unic European ce ar înlătura granițele naționale în aer pentru a crea un singur spațiu aerian. Acest lucru ar avea următoarele avantaje:
a) îmbunătățirea înzecită a gradului de siguranță;
b) triplarea capacității spațiului aerian;
c) reducerea costurilor de management al traficului aerian cu 50%;
d) reducerea impactului asupra mediului cu 10%.

Eveniment:
Conferință de presă a vice-președintelui Siim Kallas de la ora 16.30 (sala de conferințe de presă, Strasbourg)

Surse:
Pagina de internet a vice-președintelui Siim Kallas:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/index_en.htm
Un cer unic european:
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/single_european_sky/

Persoane de contact:
Helen Kearns +32 2 298 76 38 helen.kearns@ec.europa.eu
Dale Kidd +32 2 295 74 61 dale.kidd@ec.europa.eu

Marţi, 11 iunie: Plan de acțiune pentru stimularea industriei siderurgice din UE

Știre:
Comisia Europeană va publica un plan de acțiune dedicat industriei siderurgice europene, în scopul de a ajuta sectorul siderurgic să facă față provocărilor actuale și de a promova inovarea, creșterea economică și ocuparea forței de muncă în domeniu. Planul de acțiune al Comisiei implică consolidarea componentelor specifice sectorului siderurgic din cadrul domeniilor de politică relevante, cum ar fi îmbunătățirea cadrului de reglementare, schimbările climatice, energia, comerțul, utilizarea eficientă a resurselor, materiile prime și concurența.

Context:
Cu un efectiv de 360.000 de salariați, o cifră de afaceri de aproximativ 170 miliarde de euro și o prezență semnificativă în lanțul valoric de producție industrială al multor sectoare din aval, industria siderurgică ocupă o poziție strategică în economia UE. Dar evenimentele din ultimii ani – concurența mondială acerbă, criza economică, evoluția prețurilor la materiile prime și energie, precum și legiferarea excesivă – constituie provocări inedite pentru producătorii de oțel din UE. Începând cu 2011, mai mulți producători de oțel din UE au luat decizia de a reduce producția, unele state membre fiind afectate de închiderea temporară sau permanentă a uzinelor siderurgice. În 2012 și la începutul lui 2013, vicepreședintele Comisiei Europene Antonio Tajani, comisar european pentru industrie și antreprenoriat, și comisarul european pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Laszlo Andor, au organizat
patru mese rotunde la nivel înalt pe tema viitorului industriei siderurgice europene, cu scopul de a oferi o platforma de dialog între întreprinderi, sindicate și Comisie. Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind industria siderurgică în decembrie 2012, salutând inițiativa Comisiei de a dezvolta rapid un plan de acțiune european menit să păstreze și să îmbunătățească competitivitatea sectorului siderurgic. Consiliul „Competitivitate” din februarie 2013 a primit, de asemenea, favorabil planul de acțiune prezentat.

Eveniment:
Conferinţa de presă a vicepreşedintelui Tajani va avea loc în data de 11 iunie 2013 la Strasbourg. Un comunicat de presă, un document de referință (MEMO) și comunicarea propriu-zisă vor fi făcute publice în ziua respectivă.

Surse:
Informații despre industria siderurgică europeană și politicile Uniunii în domeniu:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/steel/index_en.htm

Persoane de contact:
Carlo Corazza +32 2 295 17 52 Carlo.Corazza@ec.europa.eu
Sara Tironi +32 2 299 04 03 Sara.Tironi@ec.europa.eu

Marți, 11 iunie: Comisia adoptă o propunere privind acțiunile în despăgubire în cazul încălcării legislației antitrust

Știre:
În data de 11 iunie Comisia va adopta o propunere de directivă privind acțiunile în despăgubire în cazul încălcării legislației antitrust. Inițiativa legislativă are ca scop eliminarea obstacolelor care încă împiedică acordarea de compensații părților vătămate în urma încălcării legislației antitrust.
Oricine suferă o daună în urma încălcării legislației UE în domeniul concurenței este îndreptățit să primească compensații pentru acele daune. Posibile daune pot fi creșteri de prețuri din cauza existenței unui cartel sau pierderi în ce privește profitul din cauza abuzului de poziție dominantă pe piață. Dreptul la compensații a fost subliniat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în mai multe cazuri, fiind considerat parte a aplicării concrete a legislației europene în domeniu. Propunerea Comisiei conține măsuri specifice pentru a îmbunătăți cadrul legal al statelor membre privind acțiunile de recuperare a daunelor. După adoptarea acestor măsuri de către Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, statele membre vor avea doi ani pentru implementarea directivei în legislațiile naționale.
Comisia va adopta și o comunicare pe tema cuantificării daunelor cauzate de nerespectarea legislației antitrust. În prezent, stabilirea exactă a daunelor suferite este unul din principalele obstacole care împiedică acordarea de compensații.

Context:
Această propunere legislativă pornește de la alte inițiative în acest domeniu, cum ar fi cartea verde din 2005 (IP/05/1634, MEMO/05/489), cartea albă din 2008 (IP/08/515, MEMO/08/216) și un document de orientare publicat în anul 2011 de Direcția Generală pentru concurență din cadrul Comisiei Europene.

Eveniment:
Orele 11.00: informare tehnică off the record.

Surse:
Informații suplimentare și inițiativele Comisiei în ce privește recuperarea daunelor în cazul încălcării legislației antitrust:
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/index.html
Informații referitoare la cuantificarea daunelor în cazul încălcării legislației antitrust :
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_en.html
Pagina de internet a vice-președintelui Almunia:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/almunia/

Persoane de contact:
Antoine Colombani +32 2 297 45 13 Antoine.Colombani@ec.europa.eu
Maria Madrid Pina +32 2 295 45 30 Maria.Madrid-Pina@ec.europa.eu

Marţi, 11 iunie: O abordare mai coerentă a mecanismelor colective de despăgubire în Uniunea Europeană

Știre:
Comisia Europeană va prezenta o serie de principii comune, fără caracter obligatoriu, privind mecanismele colective de despăgubire în statele membre ale Uniunii Europene. Astfel, cetățenii și companiile vor putea să beneficieze de drepturile pe care le au în temeiul legislației UE. Recomandările Comisiei au ca scop asigurarea unei abordări pe orizontală coerente a mecanismelor colective de despăgubire în toate acele domenii în care drepturile sunt garantate de legislația Uniunii, fără a armoniza diferitele sisteme ale statelor membre.

Context:
Mecanismul colectiv de despăgubire este un concept larg care include măsuri reparatorii (acțiuni în justiție pentru a stopa un comportament ilegal) și măsuri compensatorii (acțiuni în justiție pentru despăgubiri în urma daunelor suferite). Acest mecanism nu trebuie confundat cu “acțiunile colective”, așa cum sunt definite de sistemul juridic al Statelor Unite ale Americii. În Europa, abordarea statelor membre în ce privește mecanismele colective de despăgubire este diferită.
Comisia Europeană lucrează de câțiva ani la dezvoltarea unor standarde europene privind mecanismele colective de despăgubire. Comisia a adoptat în anul 2005 o carte verde privind acțiunile pentru recuperarea daunelor în cazul încălcării legislației antitrust și, în anul 2008, o carte albă. Ambele documente includ câte un capitol dedicat mecanismelor colective de despăgubire. În anul 2011, Comisia a deschis o consultare publică la care au participat 300 de instituții și experți, precum și 10 000 de cetățeni.

Eveniment:
Un comunicat de presă, un document de referință (MEMO) vor fi făcute publice în ziua respectivă.

Surse:
Direcția generală pentru justiție:
http://ec.europa.eu/justice/index_ro.htm
Pagina de internet a vice-președintelui Reding:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding

Persoane de contact:
Mina Andreeva +32 2 299 13 82 Mina.Andreeva@ec.europa.eu
Natasha Bertaud +32 2 296 74 56 Natasha.Bertaud@ec.europa.eu

Marți, 11 iunie: Comisia va propune extinderea schimbului automat de informații vizând combaterea fraudei și evaziunii fiscale

Știre:
În data de 11 iunie, Comisia Europeană va adopta o propunere de directivă care ar putea extinde schimbul automat de informații cu caracter fiscal la o gamă completă de venituri.

Context:
În ultimii ani, datorită amplorii lor, frauda și evaziunea fiscală au devenit o preocupare majoră la nivelul Uniunii Europene și la nivel mondial. În data de 6 decembrie 2012, Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune pentru a consolida lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale. Respectivul plan de acțiune subliniază importanța schimbului automat de informații în acest context.
Cu ocazia Consiliului European din 22 mai dedicat combaterii fraudei și evaziunii fiscale, Comisia s-a angajat să prezinte o propunere legislativă care să asigure un schimb automat de informații acoperind o gamă largă de venituri.

Eveniment:
Comisarul european pentru impozitare, uniune vamală, audit, antifraudă și statistici, Algirdas Šemeta, va prezenta propunerea în sala de presă a Comisiei, începând cu orele 12:00. Un comunicat de presă va fi disponibil în ziua respectivă.

Surse:
Informații despre combaterea fraudei și evaziunii fiscale:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm
Informații despre comisarul european Algirdas M. Šemeta:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_fr.htm

Persoane de contact:
Emer Traynor +32 2 292 15 48 emer.traynor@ec.europa.eu
Natsja Bohez-Rubianio +32 2 296 64 70 natasja.bohez-rubiano@ext.ec.europa.eu

Miercuri, 12 iunie – Vineri, 14 iunie: Comisarul Hahn va vizita Grecia și România

Știre:
Comisarul european pentru politică regională Johannes Hahn va fi în Grecia între 12 si 13 iunie 2013. Obiectivul principal al vizitei este de a evalua progresul în ceea ce privește implementarea fondurilor structurale precum și de a participa la discuții legate de perioada următoare de finanțare. Comisarul își va începe programul cu o vizita în regiunea Macedonia de Est-Tracia, va ajunge apoi la Atena unde se va întâlni cu primul-ministru al Greciei, Antonis Samaras, și cu ministrul pentru dezvoltare regională, Kostis Hatzidakis. Comisarul Hahn va discuta de asemenea cu membrii parlamentului grec despre obstacolele politicii de coeziune și a fondurilor structurale în Grecia. Pe data de 14 iunie comisarul va vizita România pentru a lua parte, alaturi de prim-ministrul României și de președintele Bulgariei, la inaugurarea podului ”Calafat-Vidin”, un proiect transfrontalier finanțat de UE. De asemenea, comisarul Hahn va vizita proiectul tehnologic inovator “LASER ELI-NP” din Măgurele. Vizita va reprezenta o oportunitate de a discuta cu alți miniștri și reprezentanți politici despre implementarea fondurilor structurale în contextual actualului cadru financiar precum și despre pregătirile pentru următoarea perioada de finanțare.

Context:
Grecia:
La fel ca în vizitele precedente, comisarul Hahn va vizita o regiune din Grecia. De data asta el se va deplasa în regiunea Macedonia de Est-Tracia, unde se va întâlni cu guvernatorul regiunii, Aristidis Giannakidis, precum și cu reprezentanți ai autorităților locale și regionale. Comisarul va vizita mai multe proiecte din regiune, printre care și portul Alexandroupolis precum și câteva companii.
În cea de-a doua zi a vizitei, în afara de discuții bilaterale cu primul-ministru Samaras și cu ministrul pentru dezvoltare regionalăs Hatzidakis, comisarul Hahn a fost invitat să se întâlnească și cu membri ai parlamentului grec ce fac parte din comitetele pentru afaceri europene, dezvoltare regională și mediu.
România: Podul Vidin/Calafat: Fiind al doilea pod international peste Dunăre ce leagă România și Bulgaria, podul Calafat-Vidin reprezintă o legătură strategică în cadrul Coridoarelor Trans-Europene rutiere și feroviare, ce leagă Europa de Sud-Est și Europa Centrală și care sunt finanțate din fondul de coeziune. Uniunea Europeană a încurajat în mod activ atât autoritățile Române cât și cele Bulgare să coopereze la construirea acestei infrastructuri importante de transport și la organizarea structurii sale de management operational. Podul are 1300 de metri lungime iar proiectul include investiții substanțiale în structura adiacentă. Lucrările de construcție au început în 2007, dar perioada de planificare începuse în
1993. Investiția totală este de 226 de milioane de euro, fiind partial cofinanțată din surse UE.

Eveniment:
Programul detaliat al vizitelor va fi anunțat în timpul săptămânii următoare.
• Miercuri, 12 iunie – Vizită în regiunea grecească Macedonia de Est-Tracia
• Joi, 13 iunie – Întâlnire cu ministrul Hazidakis (8.45 a.m.) și primul-ministru Samaras (ora va fi stabilită) în Atena. Discurs în parlamentul grec la 10.00 a.m.
• Vineri, 14 iunie – Lansarea proiectului românesc “LASER ELI NP” în Măgurele. Inaugurarea podului “Calafat- Vidin” în Calafat (ora de desfășurare a evenimentelor va fi confirmată).

Surse:
Pentru informații suplimentare:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hahn/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/ellada/index_el.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Persoane de contact:
Shirin Wheeler +32 2 296 65 65, +32 460 766 565 Shirin.Wheeler@ec.europa.eu
Annemarie Huber +32 2 299 33 10, +32 460 793 310 Annemarie.Huber@ec.europa.eu

Joi, 13 iunie: Comisia prezintă sistemul eCall 112 pentru autovehicule

Știre:
În data de 13 iunie, Comisia Europeană va propune dotarea noilor autoturisme și vehicule ușoare cu sistemul eCall începând cu 2015, sistem care va deveni obligatoriu pentru a obține omologarea de tip la nivelul UE. Sistemul „eCall” conectează automat pasagerii autovehiculului la serviciile de urgență în urma unui accident grav și permite sosirea mai rapidă a echipelor de intervenție la locul accidentului. Pentru a asigura interoperabilitatea și continuitatea serviciului eCall la nivelul UE, Comisia propune, de asemenea, infrastructura necesară pentru gestionarea corespunzătoare a apelurilor eCall în centrele naționale de urgență. Odată devenit complet operațional, se preconizează că sistemul eCall
va contribui la salvarea a sute de vieți anual.

Context:
UE este pe deplin angajată în reducerea numărului de accidente rutiere și atenuarea consecințelor acestora. Punerea în aplicare armonizată a unui serviciul eCall interoperabil la nivelul UE a fost inclusă pe agenda Comisiei încă din 2005 și reprezintă o acțiune prioritară pentru implementarea sistemelor de transport inteligente. Deoarece este o măsură de securitate rutieră importantă, implementarea sistemului eCall este, de asemenea, o prioritate pentru sectorul automobilistic european, în cadrul planului de acțiune CARS 2020, prezentat de Comisie în luna noiembrie 2012. În septembrie 2011, Comisia Europeană a aprobat o serie de recomandări adresate statelor membre pentru a garanta adaptarea infrastructurii operatorilor de telefonie mobilă, astfel încât apelurile eCall să fie transmise eficient către serviciile de urgență, iar operatorii de telefonie mobilă să trateze apelurile efectuate de pe dispozitivele eCall la fel ca orice alt apel la 112.

Eveniment:
Vicepreședinții Comisiei Europene, Antonio Tajani și Siim Kallas, vor prezenta propunerile în cadrul conferinței de presă de la prânz organizată în sala de presă a Comisiei. Un comunicat de presă și un document de referință vor fi făcute publice în ziua respectivă. Experții DG-urilor implicate vor fi prezenți pentru o informare tehnică.

Surse:
Informații suplimentare despre eCall:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm

Persoane de contact:
Carlo Corazza +32 2 295 17 52 carlo.corazza@ec.europa.eu
Sara Tironi +32 2 299 04 03 sara.tironi@ec.europa.eu

Joi, 13 iunie: Comisia va propune o nouă directivă privind siguranța nucleară

Știre:
Comisia Europeană va adopta o propunere pentru amendarea directivei privind siguranța nucleară. Această nouă propunere va întări considerabil prevederile directivei existente din 2009.

Context:
Ca urmare a accidentului nuclear de la Fukushima din martie 2011, șefii de state și de guverne din UE au cerut Comisiei Europene să efectueze teste de rezistență împreună cu Grupul european de reglementare pentru siguranța nucleară (ENSREG) și să revizuiască legislația UE în materie de siguranță nucleară.
Comisia Europeană a primit un mandat clar din partea Consiliului European “să revizuiască cadrul legal și de reglementare existent pentru siguranța instalațiilor nucleare” și să propună îmbunătățiri, dacă acestea sunt necesare. Noua Directivă propusă este un rezultat important al acestui process de revizuire.

Eveniment:
Orele 10.00: Informare tehnică off the record.
Orele 14.00: conferință de presă susținută de comisarului UE pentru energie Günther Oettinger, în sala de conferințe de presă a cladirii Berlaymont.

Surse:
Pentru mai multe informații în legătură cu noua directive de siguranță puteți accesa pagina de internet a Direcției Generale pentru Energie
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/safety_en.htm

Persoane de contact:
Marlene Holzner +32 2 296 01 96 Marlene.Holzner@ec.europa.eu
Nicole Bockstaller +32 2 295 25 89 Nicole.Bockstaller@ec.europa.eu