Agenda saptamanii 09 – 15 decembrie 2013

Miercuri, 11 decembrie: Primele cereri de proiecte din cadrul inițiativei Orizont 2020
Miercuri, 11 – joi, 12 decembrie: Comisarul Hahn vizitează Creta și Atena, contribuind la
orientarea investițiilor regionale către redresarea Greciei în perioada 2014-2020
Vineri, 13 decembrie: Comisia propune un cadru de calitate pentru restructurare

Miercuri, 11 decembrie: Primele cereri de proiecte din cadrul inițiativei Orizont 2020
Știre:
În data de 11 decembrie, Comisia Europeană va anunța domeniile de cercetare și inovare pe care le propune spre finanțare în primii doi ani ai inițiativei Orizont 2020, cel mai mare program-cadru de cercetare al UE de până acum, cu un buget de aproximativ 80 miliarde de euro pe o perioadă de 7 ani. În cadrul unei conferințe de presă organizate la Bruxelles, comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, dna Máire Geoghegan-Quinn, va trece în revistă posibilitățile de finanțare oferite cercetătorilor, universităților și întreprinderilor.
Context:
Concentrându-se pe obținerea de rezultate atât la nivel economic, cât și societal, Orizont 2020 va aborda aspectele cele mai importante pentru cetățeni: stimularea creșterii economice, crearea de noi locuri de muncă și îmbunătățirea calitativă a acestora, precum și găsirea unor soluții la problemele societății. Va fi acordată finanțare pentru proiectele transfrontaliere de cercetare colaborativă, deschise parteneriatelor internaționale; parteneriatele public-privat și public-public care urmăresc obiective specifice, cum ar fi dezvoltarea unor medicamente noi sau a vehiculelor pe bază de hidrogen; proiectele de cercetare de frontieră implementate de oameni de știință de rang mondial sau de tineri cercetători aflați la început de carieră; proiectele inițiate de întreprinderile mici, în baza unor granturi sau prin finanțare indirectă, cum ar fi împrumuturile și capitalul de risc. Marea majoritate a fondurilor UE pentru cercetare pot fi accesate prin
participare la cereri competitive, publicate pe un site web dedicat (Portalul participanților). Cererile sunt evaluate de experți independenți, care sunt clasificați și apoi selectați pentru finanțare. Obiectivul inițiativei Orizont 2020 este acela de a sprijini întregul lanț al inovării – de la apariția unei idei strălucite la munca în laborator și intrarea pe piață, contribuind astfel la competitivitatea pe termen lung a Europei. Orizont 2020 va finanța, de asemenea, proiecte care își propun să încurajeze dezbaterile despre rolul științei în societate și să ofere stimulente regiunilor UE cu performanțe scăzute, în vederea consolidării bazei lor științifice.
Eveniment:
Comisarul european Máire Geoghegan-Quinn va lansa primele cereri de proiecte în cadrul unei conferințe de presă. În prealabil, corespondenții de la Bruxelles vor putea participa la o informare tehnică off-therecord. Ședințe de informare vor avea, de asemenea, loc la reprezentanțele CE din mai multe state membre.
Un comunicat de presă, un document de referință (MEMO) și alte informații generale vor fi făcute publice în ziua respectivă.
Surse:
Orizont 2020: http://ec.europa.eu/horizon2020
Portalul participanților:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
I-075812 UE: Cercetare – Orizont 2020, 2013 (Partea 1)
I-077412 UE: Cercetare – Orizont 2020, 2013 (Partea 2)
Persoane de contact:
Michael Jennings +32 2 296 33 88 michael.jennings@ec.europa.eu
Inma Martinez Garcia +32 2 298 73 03 inmaculada.martinez-garcia@ec.europa.eu

Miercuri, 11 – joi, 12 decembrie: Comisarul Hahn vizitează Creta și Atena, contribuind la rientarea
investițiilor regionale către redresarea Greciei în perioada 2014-2020
Știre:
Comisarul european pentru politica regională, Johannes Hahn, își va continua săptămâna viitoare (11-12 decembrie) vizita în cele 13 regiuni ale Greciei. Acesta va merge în Creta, unde se va întâlni cu reprezentanții politici și mediul de afaceri local pentru a discuta despre modalitățile de garantare a obținerii unor rezultate tangibile pentru cetățeni în cazul investițiilor din cadrul politicii regionale. Ulterior, comisarul Hahn se va deplasa la Atena pentru a discuta cu prim-ministrul Samaras și cu ministrul pentru dezvoltare Hatzidakis despre prioritățile viitoarei perioade de programare. Greciei îi vor fi alocate peste 14 miliarde de euro din fonduri europene structurale și de investiții în vederea accelerării procesului de redresare a Greciei și consolidării competitivității țării.
Context:
Grecia a înregistrat progrese reale în cadrul programului de asistență al UE, conform prevederilor
memorandumului de înțelegere. În ceea ce privește absorbția fondurilor structurale, Grecia ocupă locul al patrulea în UE. Au fost realizate reforme structurale importante și eforturile de consolidare bugetară înregistrează primele rezultate pozitive. Grecia și regiunile sale sunt în curs de a-și finaliza planurile și strategiile de utilizare a investițiilor UE în perioada bugetară viitoare. Acest proces are loc în dialog cu Comisia Europeană, în cadrul așa-numitului Acord de parteneriat. Strategia va fi astfel definită în acord cu Reforma politicii de coeziune și punctele tari ale regiunilor respective, cu un accent clar pe economia reală.
Eveniment:
Miercuri, 11 decembrie
Comisarul Hahn se va deplasa în Creta, unde se va întâlni cu guvernatorul regional, reprezentanții autorităților locale și părțile interesate. Acesta va vizita proiectele regionale inovatoare cofinanțate de UE, cum ar fi Fundația pentru Cercetare și Tehnologie (FORTH).
Joi, 12 decembrie: Atena
08:45 Întâlnire cu ministrul dezvoltării, dl Costis Hatzidakis
10:00 Întâlnire cu prim-ministrul Antonis Samaras
11:30 Discurs de deschidere susținut de comisarul Hahn în cadrul conferinței „Politica europeană pentru dezvoltare urbană în practică”
13:45 Conferință de presă
15:15 Întâlnire cu ministrul de interne Ioannis Michelakis
Surse:
Un comunicat de presă (discurs) va fi publicat joi, 12 decembrie, în cadrul bazei de date RAPID.
Înregistrarea video a evenimentului şi fotografii vor fi disponibile pe EbS http://ec.europa.eu/avservices
Twitter: @EU_Regional @JHahnEU
Informații despre fondurile structurale pentru Grecia: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_ro.cfm
Persoane de contact:
Shirin Wheeler +32 2 296 65 65; +32460766565 shrin.wheeler@ec.europa.eu
Annemarie Huber +32 2 299 33 10; +32460793310 annemarie.huber@ec.europa.eu

Vineri, 13 decembrie: Comisia propune un cadru de calitate pentru restructurare
Știre:
În data de 10 decembrie, Comisia Europeană va prezenta o comunicare privind instituirea unui Cadru european de calitate pentru anticiparea schimbărilor și restructurare. Documentul va cuprinde orientări adresate întreprinderilor, lucrătorilor, sindicatelor, patronatelor și administrațiilor publice în vederea înlesnirii procesului de adaptare a întreprinderilor și a tranzițiilor de pe piața muncii prin îmbunătățirea capacității de anticipare și investiții în capitalul uman, minimizând totodată impactul social al proceselor de restructurare. Având la bază experiențe reale, documentul evidențiază bunele practici de anticipare a nevoilor în materie de competențe și formare, luând totodată în considerație coerența acțiunilor întreprinse de persoanele implicate în restructurare. Cadrul de calitate cuprinde, de asemenea, prevederile legislației UE actuale în domeniu și acțiunile desfășurate pe teren, inclusiv asistența financiară.
Comisia va face apel la statele membre să sprijine și să promoveze implementarea cadrului de calitate pentru restructurare, inclusiv în sectorul public, precum și la toate părțile interesate să coopereze respectând principiile cadrului. Comisia va monitoriza aplicarea cadrului, în perspectiva unei posibile revizuiri până în 2016.
Context:
Cadrul de calitate pentru anticiparea schimbărilor și restructurare este următorul pas după publicarea cărții verzi intitulate „Restructurarea și anticiparea schimbărilor: învățăminte desprinse din experiența recentă” în luna ianuarie 2012 (IP/12/23). Acesta răspunde, de asemenea, solicitării Parlamentului European din data de 15 ianuarie 2013, exprimată în cadrul Rezoluției privind informarea și consultarea lucrătorilor, anticiparea și gestionarea restructurării (cunoscută sub numele de Raportul Cercas). Centrul European de Monitorizare a Schimbărilor (EMCC) a înregistrat peste 16.000 de operațiuni de restructurare începând cu 2002, respectiv o pierdere de peste 2 milioane de locuri de muncă. Restructurarea afectează toate țările europene și reprezintă o sursă importantă de îngrijorare în contextul recesiunii. Investițiile în capitalul uman și gestionarea corespunzătoare a restructurării devin astfel necesități stringente.
Eveniment:
Un dosar de presă va fi făcut public în ziua respectivă.
Surse:
Pentru informații suplimentare despre restructurare:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=ro&newsId=1166&furtherNews=yes
Persoane de contact:
Jonathan Todd +32 2 299 41 07 jonathan.todd@ec.europa.eu
Cécile Dubois +32 2 295 1883 cecile.dubois@ec.europa.eu