Agenda saptamanii 02 – 09 iunie 2013

Miercuri, 5 iunie: Intensificarea eforturilor de combatere a contrabandei cu țigări – Comisia prezintă o strategie la scară UE
Miercuri, 5 iunie: Comisia prezintă raportul de convergență pentru Letonia

Miercuri, 5 iunie: Intensificarea eforturilor de combatere a contrabandei cu țigări – Comisia prezintă o strategie la scară UE
Știre:
În data de 5 iunie, Comisia Europeană va adopta un pachet complet de măsuri pentru a intensifica lupta împotriva comerțului ilicit cu tutun, în special în ceea ce privește contrabanda cu țigări. Această activitate infracțională privează anual statele membre de peste 10 miliarde de euro, reprezentând venituri din taxe și impozite neplătite. Participând la finanțarea organizațiilor criminale, această problemă afectează nu numai veniturile naționale, dar și activitățile comerciale legitime. Deoarece contrabanda este o problema internațională, iar rețelele infracționale operează transfrontalier, singura modalitate eficientă de a rezolva problema este de adopta o abordare coordonata la nivelul UE.

Context:
Comisia Europeană și statele membre au luat deja măsuri pentru a reduce comerțul ilicit cu tutun. În 2011, Comisia a prezentat un plan de acțiune pentru combaterea contrabandei de-a lungul graniței estice a UE, scopul fiind rezolvarea problemei puse de produsele accizabile care provin în special din țările vecine din estul UE (IP/11/783, MEMO/11/454). În ciuda acestor eforturi, comerțul ilicit cu produse din tutun este, în general, în creștere. UE se confruntă cu un aflux ilicit în creștere de mărci provenite din țări din afara UE, precum și cu creșterea producției și distribuției ilegale în interiorul UE: o abordare globală este deci necesară pentru a remedia problema comerțului ilicit cu tutun.

Surse:
Informații despre OLAF:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_ro.htm
Informații despre comisarul european Šemeta:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Persoane de contact:
Emer Traynor +32 2 292 15 48 emer.traynor@ec.europa.eu
Natasja Bohez-Rubiano +32 2 296 64 70 natasja.bohez-Rubiano@ext-ec.europa.eu

Miercuri, 5 iunie: Comisia prezintă raportul de convergență pentru Letonia

Știre:
În data de 5 iunie, Comisia va publica raportul de convergență pentru Letonia, în care este analizată îndeplinirea criteriilor de adoptare a monedei euro. Este vorba despre o etapă importantă a procedurii care a debutat la începutul lunii martie: dacă evaluarea este pozitivă, Comisia va prezenta o recomandare Consiliului de Miniștri.

Decizia formală care deschide calea către adoptarea monedei euro va fi luată în cadrul Consiliului miniștrilor economiei și finanțelor în data de 9 iulie, în urma consultării prealabile cu Parlamentul European și a discuțiilor purtate la nivelul Consiliului European (respectiv între șefii de stat și de guvern). Letonia va avea astfel suficient timp pentru pregătirea tehnică detaliată a procesului de trecere la moneda euro, începând cu 1 ianuarie 2014.

Procedura va fi complet încheiată în momentul în care Consiliul de Miniștri, hotărând în unanimitate de voturi la nivelul statelor membre din zona euro și Letoniei, stabilește în mod irevocabil rata de schimb lats-euro.

Context:
Comisia Europeană și BCE pregătesc rapoarte de convergență o dată la doi ani sau la cererea unui stat membru care dorește să adopte euro. La 5 martie 2013, Letonia, al cărei obiectiv este aderarea la zona euro începând cu 1 ianuarie 2014, a solicitat oficial Comisiei să prezinte un raport de convergență extraordinar.

Criteriile de convergență, stipulate la articolul 140, alineatul 1, din Tratat, constau în cinci condiții economice orientate către stabilitate. Acestea se referă la stabilitatea prețurilor, finanțele publice (datorie și deficit), stabilitatea ratei de schimb și convergența ratelor dobânzii pe termen lung.

În plus, conform Tratatului, la evaluare trebuie luați în considerație și alți factori determinanți pentru integrarea economică și convergență, inclusiv balanța externă și integrarea piețelor financiare și a celor de produse. Legislația națională în materie de afaceri monetare trebuie să respecte prevederile Tratatului privind Uniunea Europeană.

Eveniment:
Conferință de presă: Olli Rehn, vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil cu afacerile economice și financiare și zona euro, va prezenta raportul Comisiei în sala de presă a clădirii Berlaymont la ora 12:00.

Surse:
Informații suplimentare: MEMO/13/166.

Persoane de contact:
Simon O’Connor +32 2 296 73 59 Simon.O’Connor@ec.europa.eu
Audrey Augier +32 2 297 16 07 Audrey.Augier@ec.europa.eu
Vandna Kalia +32 2 299 58 24 Vandna.Kalia@ec.europa.eu