Agenda saptamanii 08 – 14 iulie 2013

Luni, 8 iulie: Comisia publică statisticile anuale privind programul Erasmus
Luni, 8 iulie: Comisia Europeană prezintă planuri de simplificare a formalităților vamale
pentru transportul maritim Miercuri, 10 iulie: Pachetul de măsuri privind investițiile în inovare
Miercuri, 10 iulie: Comisia Europeană modernizează normele de călătorie aplicabile
consumatorilor și întreprinderilor Miercuri, 10 iulie: Propunere privind mecanismul unic de rezoluție în cadrul uniunii bancare Miercuri, 10 iulie: Planurile pentru o reformă radicală a politicii de coeziune a UE sunt supuse votului decisiv al Comisei pentru dezvoltare regională din PE
Joi, 11 iulie: Comisia adoptă o comunicare privind învățământul superior european în lume
Joi, 11 iulie: Îmbunătățirea guvernanței spațiului maritim: o oportunitate de “creștere
albastră” în Mediterană

Luni, 8 iulie: Comisia publică statisticile anuale privind programul Erasmus

Știre:
În data de 8 iulie, Comisia va prezenta ultimele cifre referitoare la mobilitatea studenților în cadrul
programului Erasmus.

Context:
Primii studenți Erasmus – puțin peste 3 000 de tineri provenind din 11 țări – au plecat să studieze în străinătate în 1987. Astăzi, peste 250 000 de studenți beneficiază anual de acest program de schimb extrem de popular, care acoperă toate țările UE, precum și Elveția, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Turcia. Erasmus este deschis studenților și cadrelor didactice. Majoritatea participanților declară că experiența Erasmus i-a îmbogățit atât pe plan personal, cât și profesional. Printre personalitățile care au participat la program se numără Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne, Jyrki Katainen, prim-ministrul finlandez, Helle Thorning-Schmidt, prim-ministrul danez și Jakub Chrenowicz, primul dirijor al operei și filarmonicii din Podlasie, Polonia. La nivel instituțional, programul Erasmus finanțează, de asemenea, proiecte comune, școli de vară și rețele. Pe lângă mobilitatea cadrelor didactice, aceste instrumente contribuie la îmbunătățirea calității învățământului actual și la deschiderea universităților și instituțiilor de învățământ superior către colaborare internațională.
Noul program UE pentru educație, formare profesională, tineret și sport, care va fi lansat în luna
ianuarie 2014, va avea la bază moștenirea lăsată de vechiul program Erasmus, oferind posibilitatea de a studia, de a se forma, de a preda sau de a face voluntariat în străinătate unui număr de 4 milioane de persoane (majoritatea sub 25 de ani) până în 2020. Experiența internațională și competențele dobândite de către participanți îmbunătățesc considerabil capacitatea lor de inserție profesională și perspectivele de carieră. Se preconizează că bugetul alocat noului program va fi de aproximativ 14,5 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 – cu 40% mai mult decât în cazul programelor actuale.

Eveniment:
Cu începere de la orele 12:00, Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură,
multilingvism și tineret, va prezenta principalele statistici referitoare la programul Erasmus pentru
anul universitar 2011-2012. Un comunicat de presă va fi făcut public în ziua respectivă.
Evenimentul va fi disponibil pe EbS

Surse:
Informații despre programul Erasmus:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/erasmus_en.htm
Informații despre comisarul european Androulla Vassiliou:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm
I-069517 Educație: Erasmus pentru toți (2011)

Persoane de contact:
Dennis Abbott +32 2 295 92 58
Dina Avraam +32 2 295 96 67

Luni, 8 iulie: Comisia Europeană prezintă planuri de simplificare a formalităților vamale pentru
transportul maritim

Știre:
Comisia Europeană va prezenta o comunicare cuprinzând propunerile sale privind crearea “Centurii albastre” – un spațiu în care navele își vor putea desfășura liber activitatea în cadrul sau dinspre piața internă a UE în contextul unor constrângeri administrative minime. Vor fi expuse două măsuri-cheie pentru simplificarea formalităților vamale impuse transportului maritim și pentru extinderea avantajelor pieței unice la sectorul transportului maritim.

Context:
Libera circulație a mărfurilor este o libertate fundamentală conform legislației UE. Cu toate acestea, ea nu reprezintă o realitate în sectorul transportului maritim. La ora actuală, o navă care se deplasează dinspre Anvers către Rotterdam este tratată, din punct de vedere vamal, ca și cum ar veni din China. Din momentul în care nava părăsește apele teritoriale ale statelor membre (după 12 mile marine de la țărm), se consideră că acesta a trecut frontierele externe ale UE. În consecință, navele care se deplasează de la un port la altul între două state membre diferite părăsesc teoretic teritoriul vamal al UE și trebuie să îndeplinească formalitățile vamale aferente atât în portul de plecare, cât și în portul de destinație, chiar dacă ambele se găsesc pe teritoriul UE. Pachetul de măsuri “Centura albastră” are drept scop reducerea obstacolelor administrative astfel încât transportul maritim să poată fi utilizat la întreaga sa capacitate.
Propunerile privind “Centura albastră” se înscriu în cadrul Analizei politicilor portuare, adoptată în
data de 23 mai 2013, al cărei scop este acela de a promova competitivitatea porturilor maritime
europene și de a stimula potențialul lor de creștere (a se consulta MEMO/13/448). Comunicarea
este, de asemene, prezentată în contextul Actului privind piața unică II din octombrie 2012 (a se
consulta IP/12/1054), care prevede îmbunătățirea pieței unice în sectorul transportului maritim.

Eveniment:
Vicepreședintele Siim Kallas și comisarul european Algirdas Šemeta vor susține o conferință de presă luni, 8 iulie, ora 12:30 CET în sala de presă a clădirii Berlaymont. Dosarul de presă va fi făcut public în ziua respectivă.

Surse:
Informații despre vicepreședintele Kallas:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/
Informații despre comisarul european Šemeta:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Persoane de contact:
Helen Kearns +32 2 298 76 38
Dale Kidd +32 2 295 74 61
Emer Traynor +32 2 292 15 48
Natasja Bohez-Rubiano +32 2 296 64 70

Miercuri, 10 iulie: Pachetul de măsuri privind investițiile în inovare

Știre:
Comisia va prezenta un pachet de măsuri privind investițiile care se ridică la mai multe miliarde de euro, în scopul de a stimula cercetarea și inovarea în sectoare esențiale pentru economia și
societatea europeană. Pachetul va fi finanțat prin parteneriate public-privat (PPP) în domenii cum ar fi medicamentele inovatoare și aeronautica. Sprijinul financiar acordat în cadrul viitorului program UE de cercetare și inovare, Horizon 2020, va permite strângerea de fonduri suplimentare provenite din industrie și din partea statelor membre ale UE. Scopul parteneriatelor este acela de a oferi soluții la provocările majore, precum reducerea emisiilor de carbon sau crearea unei noi generații de antibiotice. Acestea vor contribui, de asemenea, la creșterea competitivității industriei UE, inclusiv a IMM-urilor, și la creare de noi locuri de muncă în sectoarele aflate în plină dezvoltare sau a celor emergente.
Sunt incluse și propunerile de centralizare a resurselor statelor membre ale UE pentru dezvoltarea de noi tratamente împotriva bolilor datorate sărăciei; pentru dezvoltarea tehnologiilor de măsurare în sensul competitivității industriale; pentru sprijinirea IMM-urilor de înaltă tehnologie; și pentru găsirea unor soluții care să le permită persoanelor în vârstă și persoanelor cu dizabilități să trăiască în siguranță acasă. În plus, pachetul își propune prelungirea unei inițiative având drept scop centralizarea investițiilor în cercetare în domeniul gestionării traficului aerian, venită în sprijinul cerului unic european.

Context:
Importanța PPP a fost bine definită în contextul a două inițiative emblematice ale UE – Uniunea
inovării și politica industrială – precum și al propunerilor legislative pentru programul Horizon 2020. Anumite parteneriate public-privat, denumite inițiative comune în domeniul tehnologiei (JTI), au fost prezentate în contextul celui de-al 7-lea program-cadru de cercetare. Noi propuneri legislative erau necesare pentru a pune în aplicare aceste inițiative în cadrul următorului program de cercetare și inovare, Horizon 2020. Propunerile vor fi prezentate statelor membre ale UE și Parlamentului European în cadrul propunerilor generale pentru programul Horizon 2020.

Eveniment:
O conferință de presă și o informare tehnică vor avea loc în ziua adoptării. Vor fi organizate mese
rotunde pentru parteneriatele public-privat, la care vor participa și directorii generali ai
întreprinderilor respective. Aceste evenimente vor fi deschise presei.
Evenimentul va fi disponibil pe EbS Un comunicat de presă, un document de referință (MEMO) și fișele informative despre parteneriatele în cauză vor fi făcute publice în ziua respectivă.

Surse:
Horizon 2020:
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
I-075812 UE – Horizon 2020 – 2013

Persoane de contact:
Michael Jennings +32 2 296 33 88
Inma Martinez Garcia +32 2 298 73 03

Miercuri, 10 iulie: Comisia Europeană modernizează normele de călătorie aplicabile consumatorilor și întreprinderilor

Știre:
Comisia Europeană va prezenta o propunere în vederea modernizării Directivei în vigoare privind
pachetele de servicii pentru călătorii (Directiva 90/314/CEE), ținând cont de evoluția recentă a pieței turismului. Propunerea va fi însoțită de o comunicare care va explica pe larg contextul juridic și economic existent.

Context:
În 1990, UE a adoptat Directiva privind pachetele de servicii pentru călătorii, care le conferă
călătorilor drepturi importante în toată UE la achiziționarea pachetelor de servicii turistice pentru
circuite și vacanțe. Aceste drepturi privesc, de exemplu, informațiile oferite călătorilor, răspunderea în cazul prestării de servicii necorespunzătoare și protecția/repatrierea în caz de insolvabilitate. De la adoptarea acestei directive, piața turismului s-a schimbat mult, în special datorită dezvoltării internetului. Este deci necesar ca directiva să fie modificată și adaptată în funcție de evoluția pieței. Modernizarea ei figurează pe lista de acțiuni prezentată în cadrul Agendei consumatorului european (mai 2012) și în cel de-al doilea Raport privind cetățenia (mai 2013). Propunerea vine ca răspuns în urma solicitărilor adresate de părțile interesate, Parlamentul European și statele membre în vederea modernizării Directivei privind pachetele de servicii pentru călătorii pentru a lua în considerație evoluția recentă a pieței turismului.

Eveniment:
Un comunicat de presă (IP) și un document de referință (MEMO) vor fi făcute publice în ziua
respectivă.

Surse:
Sala de presă a DG Justiție:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm
Sala de presă a DG Întreprinderi și industrie:
http://ec.europa.eu/enterprise/news/index_ro.htm
Pagina de internet a vicepreședintelui Reding:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding
Pagina de internet a vicepreședintelui Tajani:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/

Persoane de contact:
Mina Andreeva +32 2 299 13 82
Natasha Bertaud +32 2 296 74 56
Carlo Corazza +32 2 295 17 52
Sara Tironi +32 2 299 04 03

Miercuri, 10 iulie: Propunere privind mecanismul unic de rezoluție în cadrul uniunii bancare

Știre:
În data de 10 iulie, Comisia Europeană trebuie să prezinte o propunere referitoare la un mecanism unic de rezoluție care să gestioneze situația băncilor aflate în dificultate majoră. Mecanismul vine în completarea mecanismului unic de supraveghere (MUS) (IP/12/953).
Mecanismul unic de rezoluție (MUR) va garanta – fără a aduce atingere supravegherii sporite –
gestionarea eficientă a rezoluției unei bănci din cadrul mecanismului unic de supraveghere, care se confruntă cu dificultăți majore. În cazul falimentelor transfrontaliere, MUR ar fi mai eficient decât o rețea de autorități naționale de rezoluție, evitându-se astfel riscurile de contagiere.
Mecanismul unic de rezoluție ar aplica normele de fond privind redresarea și rezoluția bancară
(IP/12/570) – care urmează a fi adoptate în curând – în cadrul uniunii bancare.

Context:
Mecanismul unic de rezoluție a fost anunțat de Comisie în comunicarea sa intitulată Foaie de parcurs către o uniune bancară (septembrie 2012) și în Proiectul pentru o Uniune economică și monetară profundă și veritabilă (noiembrie 2012). Consiliul European din decembrie 2012 a recunoscut necesitatea înființării unui mecanism unic de rezoluție care să vină în completarea mecanismului unic de supraveghere din cadrul Uniunii Bancare. În martie 2013, Consiliul European s-a angajat să finalizeze uniunea bancară în etape și a confirmat că propunerea Comisiei referitoare la un mecanism unic de rezoluție ar trebui să fie analizată cu
prioritate în vederea adoptării ei în cursul ciclului parlamentar actual. Parlamentul European a solicitat în mai multe rânduri o mai mare integrare în dispozițiile referitoare la rezoluția bancară și în rezoluția adoptată la 13 iunie 2013 și a rugat Comisia să adopte cât mai rapid propunerea de creare a unui mecanism unic de rezoluție.

Eveniment:
Informare tehnică și conferință de presă (detalii urmează a fi anunțate). Un comunicat de presă și un document de referință (MEMO) vor fi disponibile în ziua respectivă.

Surse:
Pentru mai multe informații:
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/

Persoane de contact:
Chantal Hughes +32 2 296 44 50
Carmel Dunne +32 2 299 88 94
Audrey Augier +32 2 297 16 07

Miercuri, 10 iulie: Planurile pentru o reformă radicală a politicii de coeziune a UE sunt supuse votului decisiv al Comisei pentru dezvoltare regională din PE

Știre:
În data de 10 iulie, principalele elemente ale propunerii Comisiei Europene privind modul în care
fondurile structurale sunt acordate și gestionate vor fi supuse votului. Membrii Comisiei pentru
dezvoltare regională din PE vor decide noile reguli, printre care se numără necesitatea de a concentra investițiile în zonele principale de creștere, cum ar fi sprijinul acordat întreprinderilor mici și mijlocii, cercetarea, inovarea și economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Dacă pachetul legislativ este adoptat, Comisia Europeană va îndemna statele membre și regiunile să accelereze pregătirile pentru perioada 2014-2020, astfel încât proiectele cofinanțate de UE să poată fi implementate la timp pentru a răspunde provocărilor precum șomajul și lipsa competitivității. Membrii Comisiei pentru dezvoltare regională din PE vor vota 5 rapoarte din cadrul pachetului legislativ privind politica de coeziune. Votul va clarifica aspectele necesare pentru pregătirea noilor programe cofinanțate de UE de către statele membre și regiuni. Noile reguli vor oferi instrumente îmbunătățite pentru a răspunde principalelor provocări cu care se confruntă UE: șomajul, lipsa competitivității și schimbările climatice.

Context:
Votul Comisiei REGI va acoperi patru proiecte de regulamente diferite: Fondul de coeziune, Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Cooperarea teritorială europeană (CTE) și Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT). În plus, votul vizează majoritatea prevederilor din Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC), în care sunt prezentate regulile comune pentru toate fondurile europene structurale și de investiții. Votul Comisiei vine în urma negocierilor dintre Comisie, Consiliu și Parlamentul European, dar va trebui să fie totuși confirmat de votul Parlamentului în plen, care va avea loc în toamnă.

Eveniment:
Miercuri, 10 iulie, între 10:30 și 12.30 – Parlamentul European /Bruxelles/Sala de ședințe Paul-Henri Spaak (3C050) – Votul Comisiei pentru dezvoltare regională referitor la pachetul legislativ privind politica de coeziune.

Surse:
Pagina de internet a comisarului european Hahn:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hahn/index_en.cfm
Cooperare între regiuni și țări:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/index_en.cfm

Persoane de contact:
Shirin Wheeler +32 2 296 65 65
Annemarie Huber +32 2 299 33 10

Joi, 11 iulie: Comisia adoptă o comunicare privind învățământul superior european în lume

Știre:
Parteneriatele strategice cu instituțiile de învățământ superior din afara Europei ridică nivelul
calitativ al învățământului superior european și contribuie la inovare și crearea de noi locuri de
muncă, permițând absolvenților de studii superioare din Europa să își lărgească aria de competență și atrăgând în UE studenți, cercetători și profesori universitari din întreaga lume. Universitățile europene au dezvoltat legături excelente la nivelul Europei, dar multe dintre acestea nu dispun de o strategie clară de strângere a relațiilor cu parteneri din țările terțe. În consecință, în data de 10 iulie, Comisia Europeană va adopta o comunicare referitoare la “Învățământul superior european în lume” care cuprinde recomandări privind modul în care cele 4 000 de instituții de învățământ superior din Europa pot conlucra strategic pentru a-și promova imaginea la nivel internațional. Fonduri în valoare de peste 400 milioane de euro vor fi acordate universităților europene pentru a le permite să colaboreze cu parteneri din lumea întreagă în cadrul noului program al UE pentru educație, formare profesională, tineret și sport.

Context:
Învățământul superior se află în centrul strategiei Europa 2020 și universitățile joacă un rol esențial în asigurarea unei economii europene inteligente, durabile și favorabile incluziunii. Universitățile europene întrețin relații de cooperare de decenii întregi, dar este evident că acestea trebuie să încheie parteneriate dincolo de frontierele UE pentru a putea atrage în continuare studenții cei mai talentați și pentru a rămâne competitive într-o lume în care învățământul superior devine din ce în ce mai globalizat. La ora actuală, Europa găzduiește 45% din cele 4 milioane de studenți care studiază anual în străinătate. Aceștia sunt atrași de programele de studiu de prim rang, excelența în predare și diversitatea culturală oferită. Dar, dacă Europa vrea să își păstreze poziția fruntașă în condițiile unei competiții tot mai acerbe cu Asia și America Latină, statele membre și Comisia trebuie să conlucreze pentru a crea condițiile propice dezvoltării armonioase a cooperării internaționale.

Eveniment:
Începând cu orele 12:30 Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură,
multilingvism și tineret, va prezenta comunicarea în cadrul conferinței de presă de la prânz,
organizată în sala de presă a Comisiei. Un comunicat de presă și un document de referință (MEMO) vor fi făcute publice în ziua respectivă.

Surse:
Pagina de internet a Comisiei Europene dedicată educației și formării profesionale
Informații despre comisarul european Androulla Vassiliou

Persoane de contact:
Dennis Abbott +32 2 295 92 58
Dina Avraam +32 2 295 96 67

Joi, 11 iulie: Îmbunătățirea guvernanței spațiului maritim: o oportunitate de “creștere albastră” în Mediterană

Știre:
Un nou studiu al Comisiei Europene arată că înființarea de zone maritime, inclusiv a Zonelor
economice exclusive (ZEE), în Mediterană ar fi benefică pentru “creșterea albastră” a UE și atingerea obiectivelor privind dezvoltarea durabilă.

Context:
Studiul se concentrează pe oportunitățile pe care le-ar putea aduce crearea Zonelor economice
exclusive (ZEE) și a altor zone similare din punctul de vedere al costurilor și avantajelor economice, dezvoltării durabile și guvernanței spațiului maritim. Studiul trebuie analizat în contextul strategiei de creștere albastră a Comisiei Europene. Strategia de creștere albastră a UE urmărește asigurarea unei creșteri economice durabile și crearea de locuri de muncă în economia marină și maritimă pentru a ajuta la redresarea economică a Europei. Aceste sectoare economice asigură locuri de muncă unui număr de 5,4 milioane de oameni
și aduc o valoare adăugată brută totală de aproximativ 500 miliarde de euro. Până în 2020, aceste cifre ar trebui să atingă 7 milioane de locuri de muncă, respectiv aproape 600 miliarde de euro.

Eveniment:
Începând cu orele 12:00 Maria Damanaki, comisarul european pentru afaceri maritime și pescuit, va prezenta concluziile studiului (sala de presă BERL). Un comunicat de presă va fi făcut public în ziua respectivă.

Surse:
Pagina de internet dedicată afacerilor maritime:
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/documentation/studies/study-maritime-zones-inmediterranean- sea_en.htm
Pagina de internet a comisarului european Maria Damanaki:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/damanaki/index_en.htm

Persoane de contact:
Oliver Drewes +32 2 299 24 21
Lone Mikkelsen +32 2 296 05 67