Avand in vedere problemele aparute in aprovizionarea cu echipamente de protectie de uz sanitar, pe fondul pandemiei de Coronavirus, va informam ca urmatoarele firme din judetul Bistrita-Nasaud produc si livreaza:

    FILECA INDUSTRY SA Beclean

Petronela Marian – Director Vânzari

Tel. 0263-343249, 0741-263111

E-mail: petronela.lupsa@fileca.ro

– masti de protectie reutilizabile (cu 2 sau 3 straturi), conform prevederilor HG nr.115/2004.

 

  – OPEN CONSULT IMPEX SRL  Bistrita

Țicudean Mihai – administrator

Tel:  0363-401430; 0363-401429, 0744-230907

e-mail: office@reclamebistrita.ro, open.consult@yahoo.com

– viziere de protectie

 

   -TOURMONT KING SRL  / ASIX-RO PRODCOM SRL Bistrita

Crețu Sorina – Director Vânzări

Tel. 0263-237223, 0728-295973;  0728-295972

E-mail: tmkslv@gmail.com

– viziere de protectie si acoperitoare incaltaminte

 


Pentru detalii legate de cantitati si preturi rugam contactati direct companiile mai sus mentionate, .

Mulţumim societăţilor care au răspuns invitaţiei noastre de sponsorizare pentru pentru sprijinirea Spitalului Județean Buzău: TEHNO BIONIC SRL, MSD COM SRL, ROMOIL 2003 SRL, INSERV AQUA SRL, CONCAS SA, COMAD SRL, CONEDO SRL, EPRUBETA FARM SRL, IDEAL TRANS FERM SRL.
Am achiziţionat până acest moment materiale sanitare şi am plătit avansul pentru două aparate de ventilat VG70.
Vă învităm să contribuiţi în continuare cu orice sumă pentru a putea achita echipamentele. Termenul de plată al acestora este 15 aprilie. Sumele pot fi virate în contul CCIA Buzău nr. RO63BTRL01001205291795XX deschis la Banca Transilvania – Sucursala Buzău, nr. RO35BRDE100SV11401221000 deschis la BRD – Sucursala Buzău în baza unui contract de sponsorizare.
În speranţa că veţi considera binevenit demersul nostru aşteptăm răspunsul dumneavoastră la tel: 0238 710229, 0723228033, fax: 0238 713577, e-mail: cci@buzau.ro, office@cciabuzau.ro, persoană de contact Anca Damian.

Având în vedere decretarea stării de urgenţă pe întreg teritoriul României pe o perioadă de 30 de zile, activitatea Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău se va desfăşura prin mijloace electronice. Lucrul cu publicul se va restricţiona la strictul necesar.
Vă rugăm transmiteţi solicitările dumneavoastră pe adresa de e-mail: cci@buzau.ro sau la telefoanele: 0723 228033, 0745 086588, 0723 504605, 0752 139298.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău implementează în calitate de partener proiectul “Another ENTRance – Identificarea exemplelor de bune practici în rândul întreprinderilor sociale aparținând romilor”, parte a proiectului strategic ERASMUS + KA204.

Scopul proiectului este:

 • Analiza situației actuale în domeniul întreprinderilor sociale prin folosirea chestionarelor, a sondajelor de opinie și a interviurilor în țările partenere;
 • Identificarea exemplelor de bune practici cu potențialul de a fi transferate la nivel european;
 • Identificarea, celor mai urgente nevoi care pot fi satisfăcute pe loc, cu resursele disponibile, împreună cu romii și organizațiile acestora;
 • Identificarea, împreună cu organizațiile de romilor și romii, experții și alte instituții interesate, a celor mai urgente nevoi de acțiune care pot fi satisfăcute cu resurse disponibile imediat și prin activități direcționate în cadrul proiectelor europene și dezvoltarea conceptelor pentru proiectele respective.

În perioada 17-21 februarie Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău a găzduit cea de-a doua întâlnire a partenerilor din cadrul proiectului “Another ENTRance – Identificarea exemplelor de bune practici în rândul întreprinderilor sociale aparținând romilor”. La întâlnire au participat partenerii din: Germania, Grecia, Italia, Macedonia de Nord, România și Ungaria. S-au discutat probleme legate de stadiul realizărilor din proiect până în acest moment în principal referitoare la rezultatele chestionarului aplicat experților.

La întâlnire a participat ca invitat doamna Alina Guloiu, Inspector Superior în cadrul compartimentului Economie Socială aparținând Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău. Doamna Guloiu a prezentat, printre altele: statutul întreprinderilor sociale din România, Legea în baza căreia acestea se înființează, condițiile ce trebuie îndeplinite pentru ca o Întreprindere să obțină statutul de Întreprindere Socială.

 Vă informăm că până la data de 11 Iulie 2020, fiecare administrator al societății are obligația de a depune Declarația de beneficiar părți sociale, conform Legii Nr. 129 din 11 iulie 2019, pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

    Art. 56 – (1) Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.

(2) Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice prevăzute la alin. (1) cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum şi modalităţile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.

(3) Datele de identificare ale beneficiarului real în sensul alin. (1) sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa.

(4) Declaraţia anuală se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculă persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

(5) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune în formă autentică, personal sau prin reprezentant.

    Art. 57 – (1) Nerespectarea de către reprezentantul legal al persoanelor juridice prevăzute la art. 56 alin. (1) a obligaţiei de depunere a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se comunică oficiului registrului comerţului, în acesta fiind consemnat că nedepunerea declaraţiei atrage dizolvarea societăţii, în condiţiile art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii contravenţionale reprezentantul persoanei juridice prevăzute la art. 56 alin. (1) nu a depus declaraţia privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat va putea pronunţa dizolvarea societăţii. Cauza de dizolvare poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond. Dispoziţiile art. 237 alin. (4) – (13) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale teritoriale. Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) se poate face şi de către Oficiu, prin agenţi constatatori proprii.

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați Departamentului de Asistență & Consultanță tel: 0238 710229, 0723 504605 Dinu Andreea, 0752 139291 Marilena Herghelegiu, 0762 144198 Cosma Cătălin.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău implementează în calitate de partener proiectul “Another ENTRance – Identificarea exemplelor de bune practici în rândul întreprinderilor sociale aparținând romilor”, parte a proiectului strategic ERASMUS + KA204.

Perioada de derulare a proiectului este 10 septembrie 2019 – 31 decembrie 2020 iar partenerii sunt din: Germania, Grecia, Italia, Macedonia de Nord, Romania și Ungaria.

Scopul proiectului este:

 • Analiza situației actuale în domeniul întreprinderilor sociale prin folosirea chestionarelor, a sondajelor de opinie și a interviurilor în țările partenere;
 • Identificarea exemplelor de bune practici cu potențialul de a fi transferate la nivel european;
 • Identificarea, celor mai urgente nevoi care pot fi satisfăcute pe loc, cu resursele disponibile, împreună cu romii și organizațiile acestora;
 • Identificarea, împreună cu organizațiile de romilor și romii, experții și alte instituții interesate, a celor mai urgente nevoi de acțiune care pot fi satisfăcute cu resurse disponibile imediat și prin activități direcționate în cadrul proiectelor europene și dezvoltarea conceptelor pentru proiectele respective.

Rezultate așteptate:

 • Oportunități oferite romilor de a-și înființa o întreprindere socială;
 • Minimizarea riscurile întreprinderilor sociale aparținând romilor de a da faliment;
 • Sporirea accesului romilor la măsuri de educație a adulților;
 • Îmbunătățirea stimei și încrederii în sine în rândul romilor;
 • Creștea participării civice și sociale;
 • Creșterea interesului pentru o învățare pe tot parcursul vieții;
 • Mărirea șanselor de angajarei;
 • Reducerea riscului de sărăcie.

 

În perioada 03-07 noiembrie reprezentanții CCIA Buzău au participat în Kiskunhalas, Ungaria, la prima întălnire a partenerilor din cadrul proiectului “Another ENTRance – Identificarea exemplelor de bune practici în rândul întreprinderilor sociale aparținând romilor”.

 

In conformitate cu material informativ primit de la Guvernul britanic, tentru a putea continua derularea relatiilor comerciale cu partenerii britanici, dupa Brexit (in cazul iesirii fara accord), companiile europene trebuie sa intreprinda urmatorii pasii:

191003 BEIS Brexit A5 SME Booklet_English_Web (2)

BEIS EU Engagement_Supplementary Information_Business facing_pdf (1)

Miercuri 2 octombrie 2019, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău a fost gazda unei  delegații de oameni de afaceri ( producători de vinuri) din Voievodatul Lubuskie din Polonia.

Reprezentanții CCIA Buzău au făcut o prezentare a Camerei – istoric, misiune, obiective, servicii, etc..

Au fost abordate probleme legate de posibilitatea investiţiilor reciproce, s-a luat în discuţie necesitatea identificării de parteneri de afaceri, în domeniul producției de vinuri. Membrii delegaţiei poloneze au pus întrebări punctuale legate de domeniile de interes pentru ei.

Vizita a continuat la Stațiunea de Cercetare pentru viticultură Pietroasa.

MAROC – LICITAŢIE INTERNAŢIONALĂ – OFICIUL NATIONAL AL CAILOR

FERATE: Furnizarea de cabluri si conductori din cupru   Vă transmitem în anexă anunțul licitației precum și caietul de sarcini,  pentru a fi consultate de către societățile interesate în participare, acestea fiind obligate să procure caietul de sarcini direct de la organizator, sau prin intermediul BPCE Tanger.

Menționăm că anunțul licitației si caietul de sarcini au fost adresate ANEIR,  CCIR și sistemului cameral, precum și societaților românești specializate în domeniu.

BPCETANGER LICIT51

CS51ONCF

Licit51ONCF

La 1 februarie 2019 a intrat in vigoare Acordul de Parteneriat Economic (APE) UE – Japonia, cel mai cuprinzator acord comercial negociat de UE, Japonia fiind un partener strategic important si un aliat-cheie pentru UE in zona Asia – Pacific.

APE va facilita crearea de locuri de munca pe teritoriul UE, va imbunatati accesul produselor europene pe piata japoneza, va asigura protectia a 211 produse cu Indicatie Geografica (Gls), va liberaliza complet comertul cu produse industriale si va facilita participarea companiilor europene la achizitiile publice din Japonia.

Acordul a atins un grad ridicat de liberalizare, la intrarea acestuia in vigoare Japonia liberalizand / eliminand 91% din taxele vamale la importurile provenite din UE iar pana la finalul perioadei de tranzitie vor fi liberalizate incd 8% din totalul importurilor provenite din UE. Restul de 1% va fi partial liberalizat prin contingente tarifare (pentru domeniul agricol).

Pe langa oferta tarifara, la liberalizarea semnificativa a comertului dintre UE si Japonia vor contribui si alte componente importante ale acordului, care se refera la: masurile netarifare (bariere tehnice in calea comertului, masuri sanitare si fitosanitare, standarde recunoscute etc.), comertul cu servicii (in special servicii financiare), achizitiile publice (accesul la nivel sub-federal si in sectoare strategice precum industria feroviara japoneza), guvernanta corporativa etc. Totodata, in cadrul APE, Japonia a convenit sa-si alinieze integral standardele pentru autoturisme cu cele internationale pe care le foloseste UE. Aceasta va facilita comercializarea de catre producatorii de autoturisme din UE a vehiculelor in Japonia, aspect care va stimula si diverse colaborari si cooperari ale companiilor producatoare de autoturisme din Romania (pe linia vehiculelor hybrid sau electrice, a celor fara sofer etc.).

Ca efect al reducerii masurilor tarifare si netarifare, se estimeaza o crestere a PIB-ului UE cu peste 33 miliarde euro pana in anul 2035, respectiv o crestere cu peste 13 miliarde euro a valorii exporturilor europene catre piata Japoniei, in special prin cresterea exportului de autovehicule si componente auto, produse industriale, produse agroalimentare, textile, bauturi spirtoase si vinuri, produse din piele etc.

Pentru UE, Japonia este al patrulea partener comercial in ceea ce priveste exporturile de produse agricole. Valoarea exporturilor agricole ale UE catre Japonia este de peste 20 de ori mai mare decat cea a exporturilor agricole ale Japoniei catre UE. Cu toate acestea, firmele europene s-au confruntat cu numeroase bariere in calea exporturilor catre Japonia. APE UE – Japonia faciliteaza eliminarea de catre Japonia a taxelor vamale pentru peste 90% din exporturile UE de produse agricole. Si pentru Romania APE UE – Japonia faciliteaza cresterea exporturilor, aducand avantaje importante pentru producatorii romani de produse agroalimentare, masini electrice, produse chimice si farmaceutice, dispozitive medicale (precum aparatele cu raze X si stimulatoarele cardiace), autovehicule, echipamente de transport, produse textile si imbracaminte, incaltaminte si produse din piele, produse forestiere, s.a. In urma aplicdrii APE, exporturile UE de alimente prelucrate catre Japonia vor creste cu pana la 180% (prin vanzari suplimentare estimate la circa 10 miliarde euro).

Romania poate contribui cu minimum 200-300 milioane euro la aceasta crestere.

In privinta bauturilor alcoolice, respectiv in urma investitiei in Romania a companiei nipone Asahi Brewery (care a preluat fabricile detinute anterior de URSUS la Timisoara, Buzau si Brasov), acordul va crea posibilitatea realizarii unor exporturi de bere romaneasca in Japonia. Cu toate acestea, exporturile romanesti de bauturi spirtoase pe piata nipona nu sunt atractive, datorita normelor tehnice nipone existente, care limiteaza la minim continutul de alcool metilic (sub 1%), conditie neindeplinita de produsele romanesti. In cazul vinurilor, din Romania un numar de aproximativ 10 companii producatoare exporta deja in Japonia. O combinatie inovatoare intre metodele de productie traditionale si soiurile locale de struguri ar putea constitui o trasatura distincta pentru vinurile din Romania, permitandu-le sa aduca o noua abordare a pietei, astfel APE reprezentand o oportunitate substantiala pentru producatorii romani de vin.

De remarcat ca intre cele 211 Gls recunoscute de Japonia prin APE se afla si 7 vinuri romanesti (Cotesti, Cotnari, Dealu Mare, Murfatlar, Odobesti, Panciu, Recas) selectate de Romania pentru valoarea lor efectiva sau potentiala la export pe piata japoneza. APE contribuie la recunoasterea deplina a acestor produse pe piata japoneza, ajuta producatorii si exportatorii din Romania sa-si dezvolte strategia de marketing in Japonia, respectiv asigura consumatorii japonezi de achizitionarea unui produs romanesc veritabil si valoros.