Vă informăm că până la data de 11 Iulie 2020, fiecare administrator al societății are obligația de a depune Declarația de beneficiar părți sociale, conform Legii Nr. 129 din 11 iulie 2019, pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

    Art. 56 – (1) Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.

(2) Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice prevăzute la alin. (1) cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum şi modalităţile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.

(3) Datele de identificare ale beneficiarului real în sensul alin. (1) sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa.

(4) Declaraţia anuală se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculă persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

(5) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune în formă autentică, personal sau prin reprezentant.

    Art. 57 – (1) Nerespectarea de către reprezentantul legal al persoanelor juridice prevăzute la art. 56 alin. (1) a obligaţiei de depunere a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se comunică oficiului registrului comerţului, în acesta fiind consemnat că nedepunerea declaraţiei atrage dizolvarea societăţii, în condiţiile art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii contravenţionale reprezentantul persoanei juridice prevăzute la art. 56 alin. (1) nu a depus declaraţia privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat va putea pronunţa dizolvarea societăţii. Cauza de dizolvare poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond. Dispoziţiile art. 237 alin. (4) – (13) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale teritoriale. Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) se poate face şi de către Oficiu, prin agenţi constatatori proprii.

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați Departamentului de Asistență & Consultanță tel: 0238 710229, 0723 504605 Dinu Andreea, 0752 139291 Marilena Herghelegiu, 0762 144198 Cosma Cătălin.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău implementează în calitate de partener proiectul “Another ENTRance – Identificarea exemplelor de bune practici în rândul întreprinderilor sociale aparținând romilor”, parte a proiectului strategic ERASMUS + KA204.

Perioada de derulare a proiectului este 10 septembrie 2019 – 31 decembrie 2020 iar partenerii sunt din: Germania, Grecia, Italia, Macedonia de Nord, Romania și Ungaria.

Scopul proiectului este:

 • Analiza situației actuale în domeniul întreprinderilor sociale prin folosirea chestionarelor, a sondajelor de opinie și a interviurilor în țările partenere;
 • Identificarea exemplelor de bune practici cu potențialul de a fi transferate la nivel european;
 • Identificarea, celor mai urgente nevoi care pot fi satisfăcute pe loc, cu resursele disponibile, împreună cu romii și organizațiile acestora;
 • Identificarea, împreună cu organizațiile de romilor și romii, experții și alte instituții interesate, a celor mai urgente nevoi de acțiune care pot fi satisfăcute cu resurse disponibile imediat și prin activități direcționate în cadrul proiectelor europene și dezvoltarea conceptelor pentru proiectele respective.

Rezultate așteptate:

 • Oportunități oferite romilor de a-și înființa o întreprindere socială;
 • Minimizarea riscurile întreprinderilor sociale aparținând romilor de a da faliment;
 • Sporirea accesului romilor la măsuri de educație a adulților;
 • Îmbunătățirea stimei și încrederii în sine în rândul romilor;
 • Creștea participării civice și sociale;
 • Creșterea interesului pentru o învățare pe tot parcursul vieții;
 • Mărirea șanselor de angajarei;
 • Reducerea riscului de sărăcie.

 

În perioada 03-07 noiembrie reprezentanții CCIA Buzău au participat în Kiskunhalas, Ungaria, la prima întălnire a partenerilor din cadrul proiectului “Another ENTRance – Identificarea exemplelor de bune practici în rândul întreprinderilor sociale aparținând romilor”.

 

In conformitate cu material informativ primit de la Guvernul britanic, tentru a putea continua derularea relatiilor comerciale cu partenerii britanici, dupa Brexit (in cazul iesirii fara accord), companiile europene trebuie sa intreprinda urmatorii pasii:

191003 BEIS Brexit A5 SME Booklet_English_Web (2)

BEIS EU Engagement_Supplementary Information_Business facing_pdf (1)

Miercuri 2 octombrie 2019, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău a fost gazda unei  delegații de oameni de afaceri ( producători de vinuri) din Voievodatul Lubuskie din Polonia.

Reprezentanții CCIA Buzău au făcut o prezentare a Camerei – istoric, misiune, obiective, servicii, etc..

Au fost abordate probleme legate de posibilitatea investiţiilor reciproce, s-a luat în discuţie necesitatea identificării de parteneri de afaceri, în domeniul producției de vinuri. Membrii delegaţiei poloneze au pus întrebări punctuale legate de domeniile de interes pentru ei.

Vizita a continuat la Stațiunea de Cercetare pentru viticultură Pietroasa.

MAROC – LICITAŢIE INTERNAŢIONALĂ – OFICIUL NATIONAL AL CAILOR

FERATE: Furnizarea de cabluri si conductori din cupru   Vă transmitem în anexă anunțul licitației precum și caietul de sarcini,  pentru a fi consultate de către societățile interesate în participare, acestea fiind obligate să procure caietul de sarcini direct de la organizator, sau prin intermediul BPCE Tanger.

Menționăm că anunțul licitației si caietul de sarcini au fost adresate ANEIR,  CCIR și sistemului cameral, precum și societaților românești specializate în domeniu.

BPCETANGER LICIT51

CS51ONCF

Licit51ONCF

La 1 februarie 2019 a intrat in vigoare Acordul de Parteneriat Economic (APE) UE – Japonia, cel mai cuprinzator acord comercial negociat de UE, Japonia fiind un partener strategic important si un aliat-cheie pentru UE in zona Asia – Pacific.

APE va facilita crearea de locuri de munca pe teritoriul UE, va imbunatati accesul produselor europene pe piata japoneza, va asigura protectia a 211 produse cu Indicatie Geografica (Gls), va liberaliza complet comertul cu produse industriale si va facilita participarea companiilor europene la achizitiile publice din Japonia.

Acordul a atins un grad ridicat de liberalizare, la intrarea acestuia in vigoare Japonia liberalizand / eliminand 91% din taxele vamale la importurile provenite din UE iar pana la finalul perioadei de tranzitie vor fi liberalizate incd 8% din totalul importurilor provenite din UE. Restul de 1% va fi partial liberalizat prin contingente tarifare (pentru domeniul agricol).

Pe langa oferta tarifara, la liberalizarea semnificativa a comertului dintre UE si Japonia vor contribui si alte componente importante ale acordului, care se refera la: masurile netarifare (bariere tehnice in calea comertului, masuri sanitare si fitosanitare, standarde recunoscute etc.), comertul cu servicii (in special servicii financiare), achizitiile publice (accesul la nivel sub-federal si in sectoare strategice precum industria feroviara japoneza), guvernanta corporativa etc. Totodata, in cadrul APE, Japonia a convenit sa-si alinieze integral standardele pentru autoturisme cu cele internationale pe care le foloseste UE. Aceasta va facilita comercializarea de catre producatorii de autoturisme din UE a vehiculelor in Japonia, aspect care va stimula si diverse colaborari si cooperari ale companiilor producatoare de autoturisme din Romania (pe linia vehiculelor hybrid sau electrice, a celor fara sofer etc.).

Ca efect al reducerii masurilor tarifare si netarifare, se estimeaza o crestere a PIB-ului UE cu peste 33 miliarde euro pana in anul 2035, respectiv o crestere cu peste 13 miliarde euro a valorii exporturilor europene catre piata Japoniei, in special prin cresterea exportului de autovehicule si componente auto, produse industriale, produse agroalimentare, textile, bauturi spirtoase si vinuri, produse din piele etc.

Pentru UE, Japonia este al patrulea partener comercial in ceea ce priveste exporturile de produse agricole. Valoarea exporturilor agricole ale UE catre Japonia este de peste 20 de ori mai mare decat cea a exporturilor agricole ale Japoniei catre UE. Cu toate acestea, firmele europene s-au confruntat cu numeroase bariere in calea exporturilor catre Japonia. APE UE – Japonia faciliteaza eliminarea de catre Japonia a taxelor vamale pentru peste 90% din exporturile UE de produse agricole. Si pentru Romania APE UE – Japonia faciliteaza cresterea exporturilor, aducand avantaje importante pentru producatorii romani de produse agroalimentare, masini electrice, produse chimice si farmaceutice, dispozitive medicale (precum aparatele cu raze X si stimulatoarele cardiace), autovehicule, echipamente de transport, produse textile si imbracaminte, incaltaminte si produse din piele, produse forestiere, s.a. In urma aplicdrii APE, exporturile UE de alimente prelucrate catre Japonia vor creste cu pana la 180% (prin vanzari suplimentare estimate la circa 10 miliarde euro).

Romania poate contribui cu minimum 200-300 milioane euro la aceasta crestere.

In privinta bauturilor alcoolice, respectiv in urma investitiei in Romania a companiei nipone Asahi Brewery (care a preluat fabricile detinute anterior de URSUS la Timisoara, Buzau si Brasov), acordul va crea posibilitatea realizarii unor exporturi de bere romaneasca in Japonia. Cu toate acestea, exporturile romanesti de bauturi spirtoase pe piata nipona nu sunt atractive, datorita normelor tehnice nipone existente, care limiteaza la minim continutul de alcool metilic (sub 1%), conditie neindeplinita de produsele romanesti. In cazul vinurilor, din Romania un numar de aproximativ 10 companii producatoare exporta deja in Japonia. O combinatie inovatoare intre metodele de productie traditionale si soiurile locale de struguri ar putea constitui o trasatura distincta pentru vinurile din Romania, permitandu-le sa aduca o noua abordare a pietei, astfel APE reprezentand o oportunitate substantiala pentru producatorii romani de vin.

De remarcat ca intre cele 211 Gls recunoscute de Japonia prin APE se afla si 7 vinuri romanesti (Cotesti, Cotnari, Dealu Mare, Murfatlar, Odobesti, Panciu, Recas) selectate de Romania pentru valoarea lor efectiva sau potentiala la export pe piata japoneza. APE contribuie la recunoasterea deplina a acestor produse pe piata japoneza, ajuta producatorii si exportatorii din Romania sa-si dezvolte strategia de marketing in Japonia, respectiv asigura consumatorii japonezi de achizitionarea unui produs romanesc veritabil si valoros.

Achiziții Publice sau Codul administrativ? În perioada 19-25 August puteți alege una din cele 5 tematici despre achiziții publice sau cursul despre codul administrativ.

În invitația detaliată se regăsesc mai multe detalii despre această perioadă. Dacă vă interesează o altă tematică de curs pentru 19-25 August, lista completă de cursuri se află în catalogul de mai jos!

Invitație detaliată, 19-25 Aug
Catalogul de cursuri de vară

 

CLICK AICI pentru formularul de înscriere!
 

Echipa HARRISON

Tel: 0374 034 333 (+tasta4) | Fax: 031 005 0107 | E-mail: inscrieri@harrison.ro

 

Website
Facebook
YouTube

 

 

Vrei să primești în continuare mesajele noastre? 

Dorim sa iți trimitem comunicări și oferte cu privire la produsele și serviciile pe care le oferim și alte informații relevante privind activitatea noastră. Te rugăm să confirmi că ești de acord să primești mesajele noastre:

DA, sunt de acord                                                            NU sunt de acord 

 

Copyright©2019 Harrison. Doriti sa schimbati modalitatea in care primiti aceste email-uri? Actualizare date sau dezabonare.

ATC training  va invita sa participati la cursul autorizat ANC:

  MANAGEMENTUL CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE

Perioada: 28 AUGUST -1 SEPTEMBRIE  2019

Locatie: HOTEL  MAJESTIC – JUPITER

TERMEN DE INSCRIERE 15 AUGUST 2019

LECTORI: Specialisti din cadrul ANAP si CNSC
INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com, in limita locurilor disponibile.

Detalii organizare: CRISTINA SOARE: 0773.343.995

TEMATICA:
– Ordin nr. 1894 din 08.07.2019 privind aprobarea listelor de verificare aferente exercitarii controlului de calitate si regularitate al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica/sectoriala si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii

– Ordin nr. 1760/2019 din 21 iunie 2019 pentru aprobarea Metodologiei de supervizare a modului de functionare a sistemului achizitiilor publice/sectoriale, concesiunilor de lucrari si servicii

·  Legislatia actualizata in domeniul achizitiilor centralizate:

–  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 46/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Achizitii Centralizate;

– Hotararea Guvernului nr. 502/2018 privind organizarea si functionarea Oficiului National pentru Achizitii Centralizate si pentru modificarea si completarea unor acte normative;

– Hotararea nr. 119/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 46/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Achizitii Centralizate si pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 502/2018;

• Legislatia actualizata in domeniul achizitiilor publice:

– Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

• Legislatia actualizata in domeniul achizitiilor sectoriale:

– Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

HG 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice la Legea nr.99/2016(Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016);

– Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac ln materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si penfu organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

– Instructiunea nr. 1/2019 pentru modificarea Instructiunii Presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2/2018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala;

– Instructiunea nr. 2/2018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala;

– Ordinul presedintelui ANAP nr. 1017/2019 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard de atribuire a contractului de achizitie publica/sectoriala de produse, precum si a modalitatii de completare a anuntului de participare/de participare simplificat;

– Proiectul de HOTARARE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 395/2016, precum si pentru modificarea Anexelor la Hotararea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

– Ordonanta de Urgenta  nr. 16/2019 din 12 martie 2019 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru  sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii;

– Ordinul nr. 1068/1652/2018 din 4 octombrie 2018 pentru aprobarea Ghidului de achizitii publice verzi care cuprinde cerintele minime privind protectia mediului pentru anumite grupe de produse si servicii ce se solicita la nivelul caietelor de sarcini;

–  Ordinul nr. 1581/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune servicii

– OUG nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, prin care au fost modificate anumite dispozitii ale – O.U.G. nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, aprobata prin Legea  nr. 186/2018, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Ordinul nr. 2717/318/2018 din 27.12.2018 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizata la atribuirea contractelor de achizitie publica.

– Noul mod de completare a DUAE, in SEAP, conform prevederilor Comisiei Europene;

– Aplicabilitatea documentatiilor standard aprobate de ANAP;

– Revizuirea vs. actualizarea contractelor;

– Achizitii centralizate/descentralizate;

– Limitele utilizarii clauzelor suspensive;

– Bune practici privind alegerea criteriilor de selectie/calificare.

– O.U.G. nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

– H.G. nr. 419 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 395/2016 si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 867/2016.

Achizitiile centralizate in Romania

·         Planificarea si pregatirea realizarii achizitiei centralizate:

·         Achizitiile publice centralizate-cadrul conceptual. Definitie si principii.

·         Legislatia in domeniul achizitiilor publice centralizate:

·         Intelegerea  rolului achizitiilor publice centralizate;

·         Intelegerea  legislatiei in domeniu si a legislatiei conexe, cu modificarile aparute;

·         Utilizatori principali si secundariAutoritati contractante; Organisme de drept public;

·         Impartirea pe loturi;

·         Programul anual al achizitiilor publice si corespondenta acestuia cu achizitiile centralizate;

·         Formularul de necesitati;

·         Transmiterea adreselor/cantitatilor aferente locurilor de livrare;

·         Studiul de piata;

·         Chestionarul de consultare a pietei;

·         Sedinta de consultare a pietei- procesul-verbal, raportul de consultare a pietei;

·         Modul de calcul al valorii estimate;

·         Stabilirea celui mai mic si celui mai mare contract subsecvent;

·         Derularea efectiva a procedurii de achizitie centralizata;

·         Incheierea acordului-cadru;

·         Incheierea contractelor subsecvente  de catre utilizatori si monitorizarea acestora de catre ONAC;

·         Planificarea si pregatirea realizarii achizitiei publice sectoriale:

·         Achizitia publica-cadrul conceptual. Definitie si principii. Autoritati contractante; Organisme de drept public;

·         OUG nr. 45 din 25 mai 2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice;

·         OUG nr. 107 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice;

·         Intelegerea  rolului achizitiilor publice in cadrul autoritatii contractante;

·         Intelegerea  legislatiei in domeniu si a legislatiei conexe, cu modificarile aparute;

·         Planificarea  si  alocarea eficienta a  resurselor financiare;

·         Atributiile si rolul responsabililor cu achizitiile (departament, compartiment, persoane

desemnate);

·         Referatul de necesítate;

·         Strategia de contractare: Continut; Alegerea/justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare; Alegerea/justificarea criteriului de atribuire – oricare ar fi acesta (pretul cel mai scazut, costul cel mai scazut, cel mai bun raport calitate-pret, cel mai bun raport calitate-cost);

·         Justificarea valorii estimate, a lotizarii/nelotizarii;

·         Strategia anuala de achizitie publica;  Stabilirea prioritatilor;

·         Consultarea pietei;

·         Impartirea pe loturi;

·         Programul anual al achizitiilor publice;

·         Reguli de estimare- corespondenta cu CPV-ul, incadrarea produselor similare;

·         Necesitatea publicarii in cadrul SICAP a planurilor anuale de achizitii publice de catre Autoritatile Contractante;

·         Cunoasterea  cerintelor  impuse de sistemul electronic de achizitii publice- cum se incarca in platforma SICAP documentele aferente unei proceduri de achizitie;

·         Praguri valorice – Valoarea estimata a procedurii de achizitie publica;

·         Alegerea modalitatii de atribuire: contract/acord-cadru.

·       Documentatia de atribuire

–         Familiarizarea  cu documentele specifice documentatiei de atribuire si modul de elaborare a acestora, conform noilor modele si formulare impuse de ANAP;

–         Fisa de date a achizitiei;

–         Continutul caietului de sarcini;

–         Elaborarea clauzelor contractuale/acordului-cadru;

–         Formulare si modele de documente (formulare propunere tehnica/financiara);

–         Formularul de integritate conform Legea 184/2016;

–         Stabilirea cerintelor de calificare si a criteriilor de selectie;

–         Stabilirea criteriului de atribuire;

–         Realizarea unei Fise de date a achizitiei;

–         Completarea unei DUAE; Corelarea cu fisa de date a achizitiei;

–         Riscuri potentiale identificate;

–         Conceperea distribuirii rolurilor in echipe pentru elaborarea documentatiei de atribuire si elaborarea/evaluarea ofertelor.

• Aplicarea procedurilor de atribuire (Tipul de procedura aplicat).Praguri valorice. Publicarea

anunturilor

–         Derularea procedurilor de atribuire off-line si on-line (fonduri publice, fonduri europene);

–         Licitatia deschisa (pasii de parcurs);

–         Licitatia restransa;

–         Negocierea competitiva;

–         Negocierea fara publicare prealabila;

–         Dialogul competitiv;

–         Parteneriatul pentru inovare;

–         Concursul de solutii;

–         Servicii sociale si alte servicii specifice;

–         Procedura simplificata;

–         Acord-cadru, SDA, Licitatia electronica.

–         Atribuirea de contracte de achizitii avand ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, din Anexa 2;

–         Achizitia directa;

–         Proceduri simplificate proprii.

–         Publicarea anunturilor.Actiuni intreprinse in faza de publicare a unui anunt – clarificari, notificari, contestatii.

·       Evaluarea candidaturilor/ofertelor

–         Comisia de evaluare: Numirea comisiei; Investirea; Atributii; Conflictul de interese;

–         Insusirea procedurilor de atribuire, a criteriilor de evaluare, de calificare si selectie a   ofertelor;

–         Modul de participare: independent, in asociere, cu sau fara subcontractanti, cu sau fara terti sustinatori;

–         Implicarea/analiza/obligatiile ofertantului independent, ale fiecarui membru al asocierii, ale subcontractantului propus (subcontractantilor propusi), ale tertului (tertilor) sustinatori;

–         Solicitarea unei DUAE pentru fiecare entitate participanta; Documentele suport declarate in DUAE, valabile la data prezentarii;

–         Criterii minime de calificare: proportionale, reprezentative; mod de indeplinire;

–         Cerinte privind modul de prezentare si de depunere a ofertei, precum si perioada de valabilitate a acesteia; modalitatile de prezentare a propunerii tehnice si a propunerii financiare – continutul fiecareia dintre acestea;

–         Calificarea si selectia candidatilor/ofertantilor – Cifra de afaceri minima anuala; Motive de excludere; Experienta profesionala relevanta; Cerinte privind datele limita ce trebuie respectate si formalitatile ce trebuie indeplinite de catre operatorii economici; Cerinte privind garantia de participare si cea de buna executie;

–         Garantia de participare. Clarificari;

–         Deschiderea ofertelor. Actiuni intreprinse in perioada de evaluare a ofertelor primite;

–         Instructiunea nr. 1/2017 emisa in aplicarea prevederilor art. 192 lit. g) si a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

–         Instructiunea nr. 2/2017 emisa in aplicarea prevederilor art. 191 si art. 192 lit. a) si b) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

–         Instructiunea nr. 3/2017 privind modificarile contractului de achizitie sectoriala/acordului-cadru si incadrarea acestor modificari ca substantiale sau nesubstantiale;

–         Evaluarea corecta a propunerilor tehnice si financiare;

–         Clarificari solicitate in perioada de analiza si evaluare. Efecte;

–         Ofertanti declarati admisi, respectiv respinsi;

–         Regula mai putin rigida privind ”pretul neobisnuit de scazut”;

–         Termenele legale de respectat in functie de valorile estimate/pragurile valorice;

–         Criterii de atribuire. Aplicare. Clasamentul ofertelor. Oferta plasata pe primul loc/ofertantul declarat castigator;

–         Obligatiile entitatii contractante;

–         Licitatia electronica (etapa finala);

–         Raportul procedurii de atribuire; Continut;

–         Comunicari catre ofertanti: Comunicarea rezultatului/anularii procedurii;

–         Atribuirea si semnarea contractului;

–         Anularea procedurii de atribuire;

–         Dosarul achizitiei publice.

·       Executarea si finalizarea contractului

–         Deprinderea metodelor si tehnicilor utilizate in administrarea contractului, inclusiv urmarirea realizarii contractelor;

–         Modificari ale contractului in perioada de implementare:Instructiunea nr. 3/2017 privind modificarile contractului de achizitie sectoriala/acordului-cadru si incadrarea acestor modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale;

–         Executarea si incetarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru/contractelor subsecvente;

–         Subcontractarea.

–         Plati directe catre subcontractanti;

–         Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitie publica

·       Remediile si caile de atac

–         Reguli de evitare a conflictului de interese;

–         Amendamente legislative la intocmirea contestatiei; recursul impotriva deciziei CNSC;

–         Masuri de evitare a contestatiilor; clarificari in solutionarea contestatiilor; contestarea procedurilor de achizitie publica in fata instantelor;

–         Notificarea prealabila a autoritatii contractante;

–         Contestatia formulata pe calea administrativ-jurisdictionala;

–         C.N.S.C.; Calea de atac impotriva deciziilor consiliului;

–         Sistemul de remedii judiciare;

–         Contraventii si sanctiuni.

CERTIFICARE: In urma evaluarii, se acorda Certificat de Absolvire pentru ocupatia EXPERT ACHIZITII PUBLICE, COD COR  214946 insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.
IMPORTANT!!! CONDITII PARTICIPARE PROGRAM SPECIALIZARE ACREDITAT ANC:

Pregatire tehnica de specialitate sau pregatire economico-financiara sau pregatire juridica, dobandita in urma absolvirii unor studii superioare de lunga sau scurta durata cu diploma de licenta.

ACTE NECESARE PENTRU CURSURILE AUTORIZATE ANC:

–       carte de identitate;

–       acte stare civila (certificat de nastere; certificat de casatorie – dupa caz);

–       copie diploma licenta care sa dovedeasca pregatire tehnica de specialitate sau pregatire economico-financiara sau pregatire juridica.

Eliberarea certificatului de absolvire este conditionata de existanta la dosarul participantului a documentelor mai sus mentionate.

TARIF SERVICII INSTRUIRE (VARIANTE):

o   Taxa De Instruire 1 – seminar    –  600 lei  / participant la care se adauga TVA. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic, certificat participare ATC training (fara acreditare ANC)

o   Taxa De Instruire 2* – curs acreditat ANC  – 740 lei /participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic, examinare A.N.C.

*La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f., coroborat cu OG 129/2000, republicata, art. 58. – valabil pentru taxa 2

TARIF SERVICII HOTELIERE:

o    2390 Lei – cazare si pensiune completa participant ( all inclusive )

Informatii suplimentare:

Ø  TVA 5% inclus

Ø  Serviciile hoteliere sunt optionale

 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău este permanent preocupată de dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri dar totodată și de nevoile societății buzoiene, de promovarea comportamentului social al întreprinderilor.

Acesta este motivul pentru care Camera doreşte să se constitue într-un promotor de bune practici în zona socialului prin susținerea de  proiecte umanitare de asistență medicală,  prin sponsorizări și investiții în sport, educație, știință și cultură.

În acest sens Camera invită operatorii economici la un program de sponsorizare pentru sprijinirea elevilor cu rezultate excepţionale la olimpiade şi nu numai, cât şi a copiilor din cealaltă parte a eşichierului (copii cu dizabilităţi, copii proveniţi din familii dezorganizate, orfani, copii cu probleme de sănătate, etc. ).

În perioada 2014 – 2018 Camera de Comerț, Industrie și Agricultură și Asociația pentru sprijinirea IMM-urilor buzoiene au primit sponsorizării de la societățile: MECOM SRL Rm. Sărat, DAVIDANA SRL Rm. Sărat, CONCAS SA, AURORA INCONSTRUCT SRL, ROMOIL 2003 SRL, MAT CORD BIOMEDICA SRL, COMERCIAL SOMET SA, ART CONSTRUCT SRL, COMAD SRL, PROCONSULTING SRL, MEGA EDIL SRL, SARA SRL, RADOX SRL, NENCIU TRAS SRL, DADA COMAPEL SRL, INEL SA, LOGEXPERT GAM SRL, NIKMOB SA, CLIMA SERVICE SRL, SOMET SA, CRISTYLE PHARMACY SRL, GENERAL AUTOCOM SRL, EXIMPROD GRUP SRL.

Aceste sponsorizări au fost utilizate în exclusivitate pentru:

 • sprijinirea de cazuri medicale ( Constantin Mihail, Bădicu Helene, Vlădoiu Dumitru, Popoiu Gabriela, Moise Ștefan, etc..);
 • participări la două Campionate Mondiale – Lefter Costin;
 • sprijinirea Așezământul pentru persoane vârstnice Sf. Sava – Năieni și a Fundației pentru copii Sf. Sava;
 • acordare de premii între 300 – 500 ron pentru 110 elevi din Buzău și Rm. Sărat premianți la olimpiadele naționale;
 • acordare de premii între 500 – 800 ron pentru 10 elevi și 7 profesori de la Colegiul B.P. Hașdeu pentru rezultatele obținute la Olimpiadele naționale și internaționale;
 • susținerea participării unui grup de 20 elevi și trei profesori de la Școala generală nr. 12 Buzău la un schimb de experiență în Raionul Dubăsari – Republica Moldova;
 • susținerea Primăriei Buzău pentru acordarea de cadouri acordate copiilor buzoieni cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă;
 • achiziționare unui Video Laringoscop Portabil VLP -100 pentru Spitalul județean de urgență Buzău;
 • susținerea educării artistice a elevilor de la Liceul de Arte Margareta Sterian;
 • susținerea de activități cu ocazia Zilei aviației și a Conferinței Francofoniei.

Menţionăm că art. 21 (4) din Codul Fiscal prevede că sumele cheltuite pentru sponsorizări se scad din impozitul pe profit datorat, cu condiţia să nu depăşească 3‰ din cifra de afaceri şi 20 % din impozitul pe profit calculat şi datorat.

În speranţa că veţi considera binevenit demersul nostru aşteptăm răspunsul dumneavoastră la tel: 0238 710229, 0723228033, fax: 0238 713577, e-mail: cci@buzau.ro, interne@buzau.ro persoană de contact  Anca Damian.

Miercuri,  12 martie 2019, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău l-a avut ca oaspete pe Domnului Alfredo Alfonso Torrealba, Charge D’Affaires al Republicii Bolivariene Venezuela în România.

Domnul Președinte Ionel GAGU a prezentat potenţialul economic al judeţului Buzău precum şi principalele oportunităţi de cooperare.

Domnul Alfredo Alfonso Torrealba a subliniat că Republica Bolivariană Venezuela este deschisă comerțului internațional mai mult ca niciodată, aflându-se într-un proces de flexibilizare  a pieței de schimb valutar început în februarie 2019.

În momentul de față, Venezuela prezintă o cerere mare în sectorul alimentar ( produse din carne, conserve, lapte praf, etc), putând fi de altfel explorate și alte sectoare de interes ( cum ar fi spre exemplu, băuturile alcoolice). Ca țară exportatoare, Venezuela are o supra-producție de alimente exotice ( ex. caca), dar și băuturi specifice ( ex. romul) ce pot fi exploatate din punct de vedere comercial, în funcție de interesele comercianților.

Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela în România este dispusă să colaboreze în promovarea intereselor comune ale țărilor noastre, prin facilitarea asocierii strategice a întreprinzătorilor, întreprinderilor mici și mijlocii, cu speranța că putem stabili o punte între întreprinzătorii români și cei venezueleni care să articuleze interesele lor comune, pentru a genera afaceri și, implicit creștere economică pentru ambele țări.

Domnul Alfredo Alfonso Torrealba ne-a pus la dispoziție pentru potențialii oameni de afaceri interesați Legea Constituțională a investiției străine productive din Venezuela.

S-au purtat discuții pe marginea subiectelor prezentate și de asemenea pentru organizarea de misiuni economice a oamenilor de afaceri din județul Buzău ( în colaborare cu alte CCI din țară) în Republica Bolivariană Venezuela.

S-a convenit de asemenea să se facă și un schimb de oportunități de afaceri de ambele părți.