Miercuri,  12 martie 2017, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău l-a avut ca oaspete pe Domnului Alfredo Alfonso Torrealba, Charge D’Affaires al Republicii Bolivariene Venezuela în România.

Domnul Președinte Ionel GAGU a prezentat potenţialul economic al judeţului Buzău precum şi principalele oportunităţi de cooperare.

Domnul Alfredo Alfonso Torrealba a subliniat că Republica Bolivariană Venezuela este deschisă comerțului internațional mai mult ca niciodată, aflându-se într-un proces de flexibilizare  a pieței de schimb valutar început în februarie 2019.

În momentul de față, Venezuela prezintă o cerere mare în sectorul alimentar ( produse din carne, conserve, lapte praf, etc), putând fi de altfel explorate și alte sectoare de interes ( cum ar fi spre exemplu, băuturile alcoolice). Ca țară exportatoare, Venezuela are o supra-producție de alimente exotice ( ex. caca), dar și băuturi specifice ( ex. romul) ce pot fi exploatate din punct de vedere comercial, în funcție de interesele comercianților.

Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela în România este dispusă să colaboreze în promovarea intereselor comune ale țărilor noastre, prin facilitarea asocierii strategice a întreprinzătorilor, întreprinderilor mici și mijlocii, cu speranța că putem stabili o punte între întreprinzătorii români și cei venezueleni care să articuleze interesele lor comune, pentru a genera afaceri și, implicit creștere economică pentru ambele țări.

Domnul Alfredo Alfonso Torrealba ne-a pus la dispoziție pentru potențialii oameni de afaceri interesați Legea Constituțională a investiției străine productive din Venezuela.

S-au purtat discuții pe marginea subiectelor prezentate și de asemenea pentru organizarea de misiuni economice a oamenilor de afaceri din județul Buzău ( în colaborare cu alte CCI din țară) în Republica Bolivariană Venezuela.

S-a convenit de asemenea să se facă și un schimb de oportunități de afaceri de ambele părți.

Invitatie conferinta Smart Start USAInvitatie conferinta Smart Start USA

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău organizează cursul de perfecționare

Totul despre TVA

Cursul va fi organizat în luna mai 2019 odată cu formarea unei grupe.

Obiectivul principal al cursului este prezentarea conceptelor teoretice, dar mai ales aspecte practice, din perspectiva legislației comunitare, a jurisprudenței europene și a noilor provocări tehnologice în materie de TVA.

Temele ce se vor dezbate sunt:

 Persoană impozabilă – persoană neimpozabilă;

 1. Faptul generator – exigibilitatea TVA;
 2. Operațiuni în sfera TVA. Baza de impozitare;
 3. Deducerea TVA. Prorata TVA;
 4. Limitarea dreptului de deducere a TVA;
 5. Cote de TVA. Ajustarea TVA;
 6. Perioadă fiscală. Vectorul fiscal privind TVA;
 7. Grupul fiscal unic;
 8. Înregistrarea obligatorie în sfera TVA. Intrarea/ieșirea din sistem;
 9. TVA la încasare;
 10. TVA split;
 11. Tranzacții intracomunitare: achiziții/livrări și prestări de servicii;
 12. Importul și exportul de bunuri și servicii;
 13. Operațiuni triunghiulare;
 14. Transferul și nontransferul;
 15. Vânzări la distanță;
 16. Regimul TVA în cazul refacturărilor;
 17. Regimul TVA în cazul agenților economici inactivi;
 18. Declarațiile fiscale in sfera TVA: 300, 301, 307, 311, 390, 394;
 19. Rambursarea TVA;
 20. Regimuri speciale: turism, agricultură, mijloace de transport, bunuri imobile;
 21. Spețe și monografii practice privind TVA.

Cursul se adresează specialiștilor în domeniul fiscal și/sau contabil, care doresc să învețe sau să aprofundeze acest subiect.

Durata cursului: 10 ore (2 zile, 5 ore/zi).

Lector: Lect.Univ. Dr. Florentin CALOIAN – ASE București

            Costul cursului este de 350 RON plus TVA ( pentru membrii CCIA – 250 RON plus TVA ); plata se poate face direct la casieria Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău sau în contul nr. RO63BTRL01001205291795xx deschis la Banca Transilvania – Sucursala Buzău, nr. RO35BRDE100SV11401221000 deschis la BRD – Sucursala Buzău, cod fiscal RO 4814710.

Pentru înscriere la curs şi informaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa la tel. 0238 710229, fax: 0238 713577, e-mail: office@cciabuzau.ro, felicia.vijdea@cciabuzau.ro, persoană de contact Felicia Vîjdea.

Platformă on line și kit de intrumente circulare Proiectul MOVECO a publicat recent o platformă www.danube-goes-circular.eu, pentru schimbul de resurse și produse. Aceatsă platformă include o piață virtuală: companii și institute de cercetare din țările regiunii Dunărene care au posibilitatea de a face schimburi de produse, servicii și resurse pentru refolosire, în acest spațiu virtual și de a construi rețele de cooperare pentru promovarea economiei circulare. Proiectul MOVECO a dezvoltat deasemenea un kit de instrumente în inovare circulară. Acest lucru oferă pe privire generală asupra principiilor economiei circulare împreună cu materialele de curs incluzând informații legate de oportunitățile de colaborare și deasemnea instrumente de evaluare și financiare pentru proeictele circulare.

Aflat la a XXV-a ediţie TOP-ul firmelor din judeţul Buzău continuă să rămână unul din cele mai eficiente mijloace de informare şi promovare activă a societăţilor comerciale, al oamenilor de afaceri care dau dovadă de un management competitiv şi inteligent ajungând astfel pe podiumul succesului atât pe plan local, naţional cât şiinternaţional.

Realizând anual TOP-ul firmelor, CCIA Buzău îşi probează posibilitatea şi disponibilitatea de a fi un arbitru imparţial al mediului de afaceri buzoian, contribuind astfel la promovarea  excelenţei în afaceri

Ne înclinăm în faţaperformanţeişi de aceea, încercăm, an de an, să adunăm laolaltă învingătorii, să oferim trofee şi diplome, ca măsură a dimensiunii reuşitelorobţinute peste timp şi mai presus de recunoaşterea meritelor, ne dorim să-i facem cunoscuţi.

Festivitatea de premiere a ocupanţilor primelor trei locuri la fiecare secţiune a TOP – ului 2018 a avut loc joi, 8 noiembrie 2018, orele 18:00 la Restaurantul Pietroasa.

Parteneri la realizarea acestui eveniment au fost: BCR B.R.D. – GROUPE SOCIETE GENERALE,  CEC Bank.

Sponsorul evenimentului a fost și în acest an SC ANGROSISTUL SRL Buzău.

La festivitate au participat reprezentanţi ai firmelor premiate, precum şireprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai băncilor, în total peste 300 de persoane.

Vineri, 5 octombrie  2018, la sediul Consiliului Județean Buzău sala „Dimitrie Filipescu” a avut loc Conferința “Smart Start USA – soluții eficiente de finanțare pentru internaționalizarea afacerilor românești”.

Evenimentul a fost organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău, Camera de Comerț și Industrie a României, Academia de Studii Economice București, Fundația Laufer, împreună cu partenerii de implementare a programului Smart Start USA: Piraeus Bank, Banca Transilvania, Banca Comercială Română, Mastercard, Certsign, FNGCIMM, Fondul Român de Contragarantare.

Programul Smart Start USA urmărește finanțarea și facilitarea accesului unui număr de cel puțin 10.000 de IMM-uri și antreprenori români, anual, pe piețe internaționale, atenția principală fiind acordată pieței Statelor Unite ale Americii. Prin intermediul programului societățile comerciale cu capital românesc vor fi conectate la oportunități concrete de dezvoltare profitabilă a business-ului și de extindere a brand-urilor proprii în medii economice dinamice și competitive.

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău și PROFESSIONALS BUSINESS KNOWLEDGE SRL au organizat în perioada 11-13 iunie 2018, a doua ediție  a cursului OFIȚER PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (D.P.O.) pe baza cerințelor Regulamentului U.E. nr. 679/2016 (G.D.P.R.)

Au participat reprezentanți de la 15 societăți comerciale buzoiene.

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău și PROFESSIONALS BUSINESS KNOWLEDGE SRL au organizat în perioada 16-18.04.2018 cursul Responsabil cu protecția datelorcu caracter personal  ( DPO – Data ProtectionOfficer) conform Regulamentului  U.E. nr. 679/2016 (G.D.P.R.)”

Începând cu 25 mai 2018, Regulamentul UE nr. 679/2016 (G.D.P.R.) se aplică pentru toate organizațiile care prelucrează date cu caracter personal.

În acest sens, am venit în sprijinul societăților comerciale buzoiene prin organizarea acestui curs. Au participat reprezentanți de la 23 societăți comerciale buzoiene.

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău și PROFESSIONALS BUSINESS KNOWLEDGE SRL au organizat joi 15 martie 2018 seminarul “Prezentarea noilor reglementari obligatorii privind protecția datelorcu caracter personal (G.D.P.R.)”

Începând cu 25 mai 2018, Regulamentul UE nr. 679/2016 (G.D.P.R.) se aplică pentru toate organizațiile care prelucrează date cu caracter personal.

În acest sens, am venit în sprijinul societăților buzoiene prin organizarea seminarului privind cerințele regulamentului U.E. nr. 679/2016. Au fost prezentate:

 • Principiile GDPR și terminologie;
 • Categoriile de date cu caracter personal;
 • Categoriile speciale de date cu caracter personal;
 • Drepturile persoanelor vizate;
 • Obținerea consimțământului și formele sale;
 • Drepturile și obligațiile operatorilor de date;
 • Drepturile și obligațiile persoanelor împuternicite;
 • Ofițerul de protecția datelor – roluri și responsabilități;
 • Evaluarea riscurilor privind protecția datelor;
 • Securizarea datelor cu caracter personal;
 • Evaluarea impactului asupra protecției datelor;
 • Transferul datelor personale către state și organizații internaționale;
 • Managementul incidentelor;
 • Răspundere juridica si sancțiuni;

Au participat reprezentanți de la 30 societăți comerciale buzoiene

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău, în colaborare cu SYSCERT – partener internațional TÜV HESSEN Germania a organizat Seminarul  ”Noutăți ISO 9001:2015” .

Standardul cu cea mai largă aplicabilitate la nivel mondial ISO 9001 a fost completat în ediţia din 2015 cu o serie de aspecte noi: contextul organizaţiei, părţi interesate, abordarea riscului, cunoştinţeorganizaţionale, controlul proceselor, produselor şi serviciilor furnizate din exterior.

Seminarul a avut loc marți, 12 decembrie 2017, începând cu orele 10:00, la sediul CCIA Buzău, din str. Unirii, bl. 10BCD, sala de conferințe. Participarea este gratuită.

S-au abordat în mod practic conceptele noii ediții, modificările faţă de vechea ediţie ISO 9001:2008 şi a fost prezentată abordarea tranziţiei la ISO 9001:2015.

Seminarul a fost susţinut de dl. dr. Ing. Ciobanu Emil, auditor senior la organismul de certificare TUV Hessen, director la SYSCERT SRL, partener internaţional al TUV HESSEN.