INVITAȚIE

Pentru a reuşi într-o piaţă globală, cu atât mai mult în condiţiile actuale dificile, exportatorilor li se solicită condiţii de plată atractive, însă ei trebuie să ofere sau să accepte modalități de plată care să minimizeze riscul de neîncasare şi totodată să-și păstreze clienții. Multe din firmele româneşti acţionează în comerţul internaţional atât de pe poziţie de exportator, cât şi de importator, de aceea va fi subliniat modul diferit de abordare pe care îl are o firmă românească atunci când intenţionează să intre într-o tranzacţie cu un partener extern, în funcţie de rolul pe care îl va juca în respectivul business.

Comerţul internaţional incumbă un anumit spectru de riscuri care determină incertitudini în setarea graficului de încasări/plăţi între exportator şi importator, datorită intereselor pe care le urmăresc într-o tranzacție:

 • exportatorii vor să primească plata cât mai curând posibil, preferabil chiar în avans (pentru importatori orice plată este o „donaţie” până când mărfurile sunt primite)
 • importatorii vor să primească marfa cât mai curând, dar să întârzie plata, de preferinţă până când mărfurile sunt valorificate şi generează venituri (pentru exportatori orice livrare este o „donaţie” până când se efectuează plata).

Opţiunea în contractul comercial internațional pentru o anumită modalitate de decontare, trebuie corelată şi cu alte aspecte, cum sunt: condiţia de livrare, documentele comerciale şi finaciare, solicitarea sau nu a unei scrisori de garanţie bancară, etc.

Webinarul prezintă caracteristicile modalităţilor de plată utilizate în decontarea operaţiunilor de export – import, precum şi criteriile care stau la baza selectării celei mai avantajoase soluţii. De asemenea, se vor explica metodele prin care o tranzacţie cu risc potenţial poate fi transformată într-o tranzacţie sigură pentru ambii parteneri comerciali.

Participanţilor la webinar li se vor prezenta sintetic prevederile principalelor reglementări ale Camerei de Comerţ Internaţional de la Paris (INCOTERMS 2020, Publicaţia 600 privind acreditivele documentare, Publicaţia 522 privind incasso-urile şi Publicaţia 758 privind garanţiile la cerere), şi cum, prin alegerea celei mai optime modalităţi de plată şi/sau garantare, pot derula afaceri eficiente şi sigure.

Conceptele teoretice vor fi ilustrate prin analizarea unor studii de caz reale, din cazuistica operaţiunilor de plăţi şi garanţii utilizate în operaţiunile de export – import.

CONŢINUT

Introducere în tranzacţiile comerciale internaţionale

 • Scopul şi aplicabilitatea INCOTERMS, delimitarea responsabilităţilor şi riscurilor; impactul INCOTERMS asupra contractului comercial internaţional
 • Documente comerciale şi financiare utilizate în comerţul internaţional – caracteristici, beneficii suplimentare care pot fi obţinute prin utilizarea lor
 • Acreditivul Documentar (AD): concept, caracteristici, mecanism de derulare; clasificare/tipuri de AD; documentele utilizate în decontarea AD; avantajele/dezavantajele AD; Publicaţia nr. 600 a ICC, privind acreditivele documentare
 • Incasso-ul documentar (ID): concept, caracteristici, mecanism de derulare; clasificare/tipuri de ID; căi şi metode de atenuare a riscului de neplată la incasso; Publicaţia nr. 522 a ICC, privind incasso-urile documentare
 • Scrisoarea de garanţie bancară (SGB): concept, elemente; tipuri de SGB utilizate în operaţiunile de export-import, Publicaţia nr. 758 a ICC, privind garanţiile la cerere
 • Sesiuni de întrebări şi răspunsuri (interactiv, pe parcursul webinarului).

Informaţiile vor fi prezentate în format POWER POINT (.ppt).

 

PERIOADA DE DESFĂSURARE


16 – 17 iulie 2020, orele 9:30 – 15:30

Tarif de participare: 1.480 lei/persoană la care se adaugă TVA

Numărul maxim de participanți/serie este de 15.

Mai multe detalii
Înregistrează-te
Detaliile privind accesarea platformei online vor fi transmise ulterior înregistrării și achitării tarifului de participare pentru webinar.

La finalul cursului, participanţilor li se va elibera un certificat digital de participare, emis de CCIR.

 

Înscrierile se efectuează cu minim 5 zile calendaristice înainte de data organizării webinarului.

Regulile ICC Incoterms® referitoare la utilizarea condițiilor de livrare în comerțului intern și internațional au scopul facilitării tranzacțiilor comerciale. Referirea la o condiție de livrare Incoterms® 2020 într-un contract comercial definește în mod expres obligațiile părților cu privire la: riscuri, costuri, angajarea transportului și vămuire, reducând astfel potențiale complicații dpdv legal.

De la prima ediție a Incoterms®publicată de ICC în 1936 a avut loc actualizarea periodică a condițiilor de livrare pentru a reflecta evoluția comerțului internațional. Ediția Incoterms® 2020 acordă o atenție sporită securității în circulația mărfurilor, flexibilității în acoperirea asigurării în funcție de natura bunurilor și de modalitatea de transport, precum și solicitării băncilor de prezentare a unui conosament la bord în cazul finanțării unor mărfuri livrate în condiția FCA.

TEMATICĂ

 • Scopul şi aplicabilitatea Incoterms
 • Cum utilizăm regulile INCOTERMS® 2020
 • Livrarea, riscul si costurile in INCOTERMS® 2020
 • INCOTERMS® 2020 şi cărăușul
 • Reguli pentru contractul de vânzare
 • Alegerea conditiei de livrare Incoterms corecte
 • Structura INCOTERMS® 2020
 • Diferențele dintre Incoterms 2010 si 2020
 • Condițiile de livrare pentru orice modalitate de transport: ExW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP
 • Condițiile de livrare maritime sau pentru apele interioare: FAS, FOB, CFR, CIF

Informaţiile vor fi prezentate în format POWER POINT şi transpuse într-un suport de curs.

LECTOR


Dr. Gabriela Hârţescu expert în finanţarea comerţului internaţional, având experienţă de peste 20 de ani în training şi consultanţă în acest domeniu (plăţi externe, garanţii, surse de finanţare, etc.). Gabriela a activat într-o companie importantă, la departamentul de import-export şi a avut ocazia să studieze „pe viu” operațiunile de comerț exterior derulate în departamentele de profil din bănci.

PERIOADA DE DESFĂSURARE
28 iulie 2020, orele 9:30 – 15:30
TARIF DE PARTICIPARE: 740 lei/persoană la care se adaugă TVA
Numărul maxim de participanți/serie este de 25.

La finalul webinarului se va acorda un certificat digital de participare.

Participarea la eveniment este posibilă prin înregistrarea prealabilă pe site-ul www.ccir.ro cu cel putin 5 zile înainte de data webinarului, urmată de confirmarea transmisă de organizator, în limita locurilor disponibile.

 

Pentru detalii, rugăm accesați Politica de înregistrare și participare

 

 PROGRAMUL CURSURILOR CU TEMATICĂ FINANCIAR-BANCARĂ

IUNIE 2020

I. Certificări internaţionale

1.      NOU! ACI Operations Certificate Exam Training, curs ONLINE, 17, 18, 19, 20 iunie 2020, orele 9:00 – 17:00, lector: Moreno Giraldi, tarif: 990 euro

 

II. Programe de scurtă durată

2.      Evaluarea riscului AML – propunere privind o metodologie de bază, curs ONLINE, 2 iunie 2020, orele 10:00 – 15:00, lector: Maria Magdalena Calangiu, MBA, ICA, ACAMS, tarif: 400 lei

3.      NOU! Noutăți INCOTERMS 2020, curs ONLINE, 3 iunie 2020, orele 15:00 – 19:00, lector: Stancu Mavrodineanu, tarif: 640 lei

4.      MIFID II – training pentru personalul care oferă informații, curs ONLINE (platforma KNOLYX), 4 iunie – 4 iulie 2020, tarif: 200 lei

5.      Modulul de formare profesională continuă (FPC) – MIFID II, 15 ore de studiu în sistem e-learning (platforma KNOLYX), 4 iunie – 4 iulie 2020, tarif: 375 lei

6.      NOU! Tehnici de vânzare și de negociere, curs ONLINE, 8 – 9 iunie 2020, orele 15:00 – 17:00, lector: Alin Comșa, tarif: 300 lei

7.      NOU! Evaluarea economică și financiară a firmei – standing financiar/analiză financiară, curs ONLINE, 9 – 10 iunie 2020, orele 9:00 – 13:00, lector: Dr.Levente Katona, tarif: 575 lei

8.      Cunoaşterea clientelei – parcurgerea etapelor de la ințierea la continuarea relației de afaceri, curs ONLINE, 10 iunie 2020, orele 9:00 – 13:00, lector: Dr. Andreea Neagu, tarif: 300 lei

9.      Evaluarea și raportarea expunerilor neperformante și restructurate conform FINREP 2020, curs ONLINE, 11 – 12 iunie 2020, orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar-Triandafil, tarif: 250 euro

10.  Cadrul intern de administrare a riscului și responsabilitățile persoanelor cu funcții cheie de execuție, curs ONLINE, 13 iunie 2020, orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar-Triandafil, tarif: 125 euro

11.  NOU! Cyber Threat Intelligencecum putem fi cu un pas înaintea atacatorilor, curs ONLINE, 16 iunie 2020, orele 15:00 – 19:00, lector: Ionuț Stoica, tarif: 300 lei

12.  NOU! Negocierea creditelor sindicalizate, curs ONLINE, 17 – 18 iunie 2020, orele 16:00 – 20:00, lector: Cătălin-Ioan Cepișcă, tarif: 575 lei

13.  Business Intelligence in Audit, curs ONLINE, 18 – 19 iunie 2020, orele 9:00 – 17:00, lectori: Dr. Adriean Pârlog, Dr. Ionuţ Corduneanu, tarif: 1150 lei

14.  NOU! Seminar aplicativ privind implementarea standardelor IFRS la nivelul IFN (IFRS 1, IFRS 16 și IAS 12), curs ONLINE, 19 iunie 2020, orele 10.00 – 18.00, lector: Dr. Cristina Morar-Triandafil, tarif: 125 euro

15.  Înțelegerea și interpretarea Ghidului revizuit al EBA privind acordurile de externalizare, curs ONLINE, 20 iunie 2020, orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar-Triandafil, tarif: 125 euro

16.  NOU! Instrumente de evaluare a controlului intern, curs ONLINE, 22 iunie 2020, orele 13:00 – 17:00, lector: Gabriela Andrei, CECCAR, CAFR, tarif: 300 lei

17.  NOU! Combaterea Criminalității Financiare, curs ONLINE, 22 iunie 2020, orele 9:00 – 17:00, lector: Ionuț Stoica, tarif: 575 lei

18.  NOU! Implementarea sancțiunilor internaționale în sectorul financiar-bancar, curs ONLINE, 26 iunie 2020, orele 10:00 – 15:00, lector: Maria Magdalena Calangiu, MBA, ICA, ACAMS, tarif: 400 lei

19.  NOU! Restructurarea proactivă pentru companii – noua normalitate, curs ONLINE, 30 iunie 2020, orele 10:00 – 14:00, lector: Georgina Popescu, tarif: 300 lei

 

III. Programe certificate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC):

20.  Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal – COR 242231, curs ONLINE, 9 iunie – 8 iulie 2020, (9, 10, 24, 25 iunie, 7, 8 iulie), 18:00 – 22:00, lector: Maria Maxim, ICA, tarif: 3030 lei

 

IV. Programe IT&C

21.  NOU! MS Excel – VBA (Visual Basic for Application), curs ONLINE, 8 – 11 iunie 2020, orele 16:00 – 20:00, lector: Cezar Barbu, tarif: 1073 lei

22.  ECDL BAC, 15 – 19 iunie 2020, orele 11:00 – 15:00, 29 iunie – 3 iulie 2020, orele 11:00 – 15.00, lector: Luminiţa Ciocaru, tarif: 1332 lei

 

V. Educație financiară

23.  NOU! Administrarea sănătoasă a banilor, curs ONLINE, 4 iunie 2020, orele 10:00 – 18:00, lector: Anamaria Ciuhuţă, tarif: 575 lei

 

 

Cursurile ONLINE se vor organiza pe platforma ZOOM – o platformă gratuită pentru cursanți, care nu necesită crearea unui cont. Cursanţii vor avea nevoie de un laptop, telefon sau tabletă și conexiune la internet. Pentru detalii click aici.

 

 

INSTITUTUL BANCAR ROMÂN

Adresa: Strada Negru Vodă nr. 3, sector 3, Bucureşti (zona magazinului Unirea)

Telefon: 021.327.4891; Fax: 021.327.4724;
e-mail: office@ibr-rbi.ro

www.ibr-rbi.ro

 

 

 1. Certificări internaţionale
 2. NOU! ACI Operations Certificate Exam Training, curs ONLINE, 17, 18, 19, 20 iunie 2020, orele 9:00 – 17:00, lector: Moreno Giraldi, tarif: 990 euro
 3. Programe de scurtă durată
 1. Evaluarea riscului AML – propunere privind o metodologie de bază, curs ONLINE, 2 iunie 2020, orele 10:00 – 15:00, lector: Maria Magdalena Calangiu, MBA, ICA, ACAMS, tarif: 400 lei
 2. NOU! Noutăți INCOTERMS 2020, curs ONLINE, 3 iunie 2020, orele 15:00 – 19:00, lector: Stancu Mavrodineanu, tarif: 640 lei
 3. MIFID II – training pentru personalul care oferă informații, curs ONLINE (platforma KNOLYX), 4 iunie – 4 iulie 2020, tarif: 200 lei
 4. Modulul de formare profesională continuă (FPC) – MIFID II, 15 ore de studiu în sistem e-learning (platforma KNOLYX), 4 iunie – 4 iulie 2020, tarif: 375 lei
 5. NOU! Tehnici de vânzare și de negociere, curs ONLINE, 8 – 9 iunie 2020, orele 15:00 – 17:00, lector: Alin Comșa, tarif: 300 lei
 6. NOU! Evaluarea economică și financiară a firmei – standing financiar/analiză financiară, curs ONLINE, 9 – 10 iunie 2020, orele 9:00 – 13:00, lector: Dr.Levente Katona, tarif: 575 lei
 7. Cunoaşterea clientelei – parcurgerea etapelor de la ințierea la continuarea relației de afaceri, curs ONLINE, 10 iunie 2020, orele 9:00 – 13:00, lector: Dr. Andreea Neagu, tarif: 300 lei
 8. Evaluarea și raportarea expunerilor neperformante și restructurate conform FINREP 2020, curs ONLINE, 11 – 12 iunie 2020, orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar-Triandafil, tarif: 250 euro
 9. Cadrul intern de administrare a riscului și responsabilitățile persoanelor cu funcții cheie de execuție, curs ONLINE, 13 iunie 2020, orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar-Triandafil, tarif: 125 euro
 10. NOU! Cyber Threat Intelligencecum putem fi cu un pas înaintea atacatorilor, curs ONLINE, 16 iunie 2020, orele 15:00 – 19:00, lector: Ionuț Stoica, tarif: 300 lei
 11. NOU! Negocierea creditelor sindicalizate, curs ONLINE, 17 – 18 iunie 2020, orele 16:00 – 20:00, lector: Cătălin-Ioan Cepișcă, tarif: 575 lei
 12. Business Intelligence in Audit, curs ONLINE, 18 – 19 iunie 2020, orele 9:00 – 17:00, lectori: Dr. Adriean Pârlog, Dr. Ionuţ Corduneanu, tarif: 1150 lei
 13. NOU! Seminar aplicativ privind implementarea standardelor IFRS la nivelul IFN (IFRS 1, IFRS 16 și IAS 12), curs ONLINE, 19 iunie 2020, orele 10.00 – 18.00, lector: Dr. Cristina Morar-Triandafil, tarif: 125 euro
 14. Înțelegerea și interpretarea Ghidului revizuit al EBA privind acordurile de externalizare, curs ONLINE, 20 iunie 2020, orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar-Triandafil, tarif: 125 euro
 15. NOU! Instrumente de evaluare a controlului intern, curs ONLINE, 22 iunie 2020, orele 13:00 – 17:00, lector: Gabriela Andrei, CECCAR, CAFR, tarif: 300 lei
 16. NOU! Combaterea Criminalității Financiare, curs ONLINE, 22 iunie 2020, orele 9:00 – 17:00, lector: Ionuț Stoica, tarif: 575 lei
 17. NOU! Implementarea sancțiunilor internaționale în sectorul financiar-bancar, curs ONLINE, 26 iunie 2020, orele 10:00 – 15:00, lector: Maria Magdalena Calangiu, MBA, ICA, ACAMS, tarif: 400 lei
 18. NOU! Restructurarea proactivă pentru companii – noua normalitate, curs ONLINE, 30 iunie 2020, orele 10:00 – 14:00, lector: Georgina Popescu, tarif: 300 lei

 

III. Programe certificate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC):

 1. Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal – COR 242231, curs ONLINE, 9 iunie – 8 iulie 2020, (9, 10, 24, 25 iunie, 7, 8 iulie), 18:00 – 22:00, lector: Maria Maxim, ICA, tarif: 3030 lei

 

IV. Programe IT&C

 1. NOU! MS Excel – VBA (Visual Basic for Application), curs ONLINE, 8 – 11 iunie 2020, orele 16:00 – 20:00, lector: Cezar Barbu, tarif: 1073 lei
 2. ECDL BAC, 15 – 19 iunie 2020, orele 11:00 – 15:00, 29 iunie – 3 iulie 2020, orele 11:00 – 15.00, lector: Luminiţa Ciocaru, tarif: 1332 lei

 

 1. Educație financiară
 2. NOU! Administrarea sănătoasă a banilor, curs ONLINE, 4 iunie 2020, orele 10:00 – 18:00, lector: Anamaria Ciuhuţă, tarif: 575 lei

 Cursurile ONLINE se vor organiza pe platforma ZOOM – o platformă gratuită pentru cursanți, care nu necesită crearea unui cont. Cursanţii vor avea nevoie de un laptop, telefon sau tabletă și conexiune la internet. Pentru detalii click aici.

 INSTITUTUL BANCAR ROMÂN

Adresa: Strada Negru Vodă nr. 3, sector 3, Bucureşti (zona magazinului Unirea)

Telefon: 021.327.4891; Fax: 021.327.4724;
e-mail: office@ibr-rbi.ro

www.ibr-rbi.ro

OBIECTIV
Seminarul oferă o interpretare complexă a noilor reguli Incoterms 2020 şi a impactului acestora asupra comerţului internaţional, atât la nivelul contractelor comerciale bilaterale, cât şi în relaţiile cu ceilalti participanti, precum firme/broker de carăușerie, de asigurare, birouri vamale și care susțin logistic acest flux al comerțului international. Fiind emise sub auspiciile Camerei Internaționale de Comerț de la Paris, termenii INCOTERMS sunt recunoscuți şi acceptați pe plan internaţional. Acesti termeni definesc obligaţiile, riscurile şi costurile suportate de cumpărător şi de vânzător, în derularea unui act de comerț, fie că se desfășoară pe teritoriul unei singure țări, fie că se derulează pe unul sau mai multe continente. Seminarul va prezenta nu numai schimbările pe care le aduce INCOTERMS 2020, comparativ cu versiunea INCOTERMS 2010, dar va oferi participanţilor şi posibilitatea înţelegerii scopului, utilizării şi aplicării acestor reguli în practica comercială, prin exemplificarea unor Studii de caz.
GRUPUL ŢINTĂ
Personal bancar din departamentele de plăţi externe, finanțarea comerțului internațional (garanții, incasso, acreditive documentare și stand-by, scontarea efectelor de comerț, avalizare, contracte escrow), juridic, managerilor relații clienți IMM şi corporaţii; angajaţii companiilor care activează în departamentele operaţionale de export, import, vânzare, desfacere, marketing, juridic, financiar-contabil, precum şi firmelor de transport şi logistică, asigurătorilor, declaranţilor vamali, etc.
CONŢINUT
• Ce sunt regulile INCOTERMS?
• INCOTERMS do’s and don’ts
• Clasificarea condiţiilor de livrare
• Modificările INCOTERMS 2020 față de INCOTERMS 2010
• Condiţiile de livrare văzute atât din perspectiva Vânzătorului, cât și a Cumpărătorului
• Documentele de livrare utilizate pentru/în cadrul fiecarui termen Incoterms
• Studii de caz

LECTOR
Stancu MAVRODINEANU
Cu o experiență bancară (BRCE, BCR, Raiffeisen Bank) de peste 30 de ani, din care 25 în activitatea de finanțarea comerțului internațional. De-a lungul carierei, a fost un participant activ în implementarea sistemului SWIFT în România, pentru categoriile de mesaje aferente
finanțării comerțului internațional, în derularea și finanțarea proiectelor comerciale de anvergură, implicând produse și structuri complexe.
Cu participări la cursuri și seminarii interne si internaționale, cu responsabilități în formarea noilor angajați privind produsele fezabile activității privin finanțarea comerțului, Stancu vă va ajuta în asimilarea rapidă a noțiunilor INCOTERMS și a utilizării acestora cu transparență și echidistanță față de clienți.
PERIOADA DE DESFĂȘURARE
3 IUNIE 2020, orele 15:00 – 19:00
Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.
La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat emis de IBR şi CCIR, cu 4 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).
TAXA DE PARTICIPARE:
640 lei/persoană1 – tarif standard (nu se aplică TVA)
Beneficiază de tarife speciale, următoarele categorii de participanţi:
BĂNCI: 545 lei
BNR: 480 lei
Persoane fizice
545 lei
Studenţi/Masteranzi/Doctoranzi
(fără venituri salariale)
480 lei
Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM
Cursanţii vor avea nevoie de un laptop sau tabletă și conexiune la internet.
Mai precis: vom folosi platforma ZOOM, care pentru cursanţi este o platformă gratuită şi care nu necesită crearea unui cont.
Cursanţii vor avea nevoie de un calculator (laptop), dotat cu sistem de operare MINIM WINDOWS 7, placă de sunet integrat şi browserul Chrome. În cazul în care accesul la un calculator nu este posibil, cursanţii pot accesa întâlnirea online şi de pe telefon cu condiţia de a-şi fi descărcat şi instalat înainte aplicaţia. Ideal ar fi totuşi un calculator pentru condiţii optime de vizualizare.
Invitaţia este generată de către lector sub forma unui link, care va fi transmis cursanţilor de către organizator, cu o zi înainte de data de începere a cursului.
Cursanţii trebuie să acceseze linkul primit la data şi ora cursului.
Pentru siguranţă vom face împreună cu participanţii câteva teste, înainte de începerea cursului.
Pentru a înţelege cât de uşor este de accesat platforma ZOOM, puteţi urmări acest video: https://youtu.be/fVRReTFe5Lg
PERSOANĂ DE CONTACT: Anca Străchinescu, Specialist formare
Tel.: 0748886818, e-mail: anca.strachinescu@ibr-rbi.ro

 

Camera de Comert si Industrie a Romaniei organizeaza in perioada 20 – 30 martie 2020, 3 sesiuni de curs pentru aprofundarea regulilor INCOTERMS 2020.

Regulile ICC Incoterms® referitoare la utilizarea conditiilor de livrare in comertului intern si international au scopul facilitarii tranzactiilor comerciale. Referirea la o conditie de livrare Incoterms® 2020 intr-un contract comercial defineste in mod expres obligatiile partilor cu privire la: riscuri, costuri, angajarea transportului si vamuire, reducând astfel potentiale complicatii dpdv legal.

De la prima editie a Incoterms® publicata de ICC in 1936 a avut loc actualizarea periodica a conditiilor de livrare pentru a reflecta evolutia comertului international. Editia Incoterms® 2020 acorda o atentie sporita securitatii in circulatia marfurilor, flexibilitatii in acoperirea asigurarii in functie de natura bunurilor si de modalitatea de transport, precum si solicitarii bancilor de prezentare a unui conosament la bord in cazul finantarii unor marfuri livrate in conditia FCA.Incoterms® 2020 ofera, de asemenea, o prezentare mai simpla si mai clara a conditiilor de livrare, cu un limbaj revizuit, o introducere extinsa si note explicative, iar articolele sunt reordonate pentru a reflecta mai bine logica unei tranzactii de vânzare. Incoterms® 2020 este prima editie care include o prezentare „orizontala”, grupând articolele similare pentru a permite utilizatorilor sa vada clar diferentele de tratare a problemelor particulare fiecarei din cele 11 reguli Incoterms®.

GRUPUL ŢINTA

Angajaţii companiilor care activeaza in departamentele de export, import, vânzare, desfacere, marketing, juridic, financiar-contabil, precum şi personalul din firmele de transport şi logistica, companii de asigurare, declaranţi vamali, etc. De asemenea, seminarul este util personalului bancar din departamentele de plaţi externe, garanţii, finanţarea comerţului internaţional, juridic, front office, angajaţii din reţea care interacţioneaza cu clienţii IMM şi corporaţii si oricarei persoane interesate de tematica abordata.

 TEMATICA

 • Scopul şi aplicabilitatea Incoterms
 • Cum utilizam regulile INCOTERMS® 2020
 • Livrarea, riscul si costurile in INCOTERMS® 2020
 • INCOTERMS® 2020 şi carausul
 • Reguli pentru contractul de vânzare
 • Alegerea conditiei de livrare Incoterms corecte
 • Structura INCOTERMS® 2020
 • Diferentele dintre Incoterms 2010 si 2020
 • Conditiile de livrare pentru orice modalitate de transport: ExW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP
 • Conditiile de livrare maritime sau pentru apele interioare: FAS, FOB, CFR, CIF

Informaţiile vor fi prezentate in format POWER POINT şi transpuse intr-un suport de curs tiparit.

LECTOR

Dr. Gabriela Hârţescu expert in finanţarea comerţului internaţional, având experienţa de peste 20 de ani in training şi consultanţa in acest domeniu (plaţi externe, garanţii, surse de finanţare, etc.). Gabriela a activat intr-o companie importanta, la dept. de import-export şi a avut ocazia sa studieze „pe viu” operatiunile de comert exterior derulate in  departamentele de profil din banci.

PERIOADA DE DESFASURARE

Seria I: 20 martie 2020, orele 9:30 – 15:30

Seria II: 27 martie 2020, orele 9:30 – 15:30

Seria III: 30 martie 2020, orele 9:30 – 15:30

TARIF DE PARTICIPARE:  800 lei/persoana la care se adauga TVA

Numarul maxim de participanti/serie este de 25.

Locatia: Sediul CCIR Business Center, Bdul Octavian Goga nr. 2, Intrarea E, Mezanin, sector 3, Bucuresti, sala Amfiteatrul Albastru.

Inscrierea la curs se poate face prin completarea formularului ce poate fi accesat mai jos:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS3T_PTexuJ70u9Vb6Ev6nkMoujoMpYsKsRjPhCrjI95B1Ag/viewform

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău organizează, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare cursul de formare profesională-inițiere în arhivistică pentru ocupaţia  „ARHIVAR”.

Cursul va fi organizat în luna octombrie 2019 odată cu formarea unei grupe.

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale  și este autorizat de  Autoritatea Națională pentru Calificări.

Obiectivul cursului este de a pregăti persoane pentru ocupația de ARHIVARcod COR 441501.

Programul de formare este destinat persoanelor care fie ocupă funcţia de arhivar sau îndeplinesc atribuţii pe linie de arhivă la nivelul unei organizaţii şi doresc să-şi actualizeze cunoştinţele/să-şi perfecţioneze pregătirea profesională, fie persoanelor care doresc să-şi dezvolte competenţe în acest sens sub îndrumarea formatorilor în domeniu.

Fiecare organizație publică sau privată are obligația conform legislației în vigoare, să își organizeze un compartiment de arhivă, administrat de personal calificat. Cursul de arhivar este obligatoriu pe piața muncii, conf, art. 31 din legea Arhivelor Naționale, nr. 16 din 1996.

Programul cursului constă în expuneri, dezbateri, studii de caz şi aplicaţii practice privind operaţiunile arhivistice desfăşurate de creatorii şi deţinătorii de documente asupra materialului documentar rezultat în urma activităţii şi are drept finalitate dobândirea competenţelor prevăzute în standardul ocupaţional: redactarea nomenclatorului arhivistic, gestionarea fondului documentar, prelucrarea documentelor, utilizarea informaţiilor din documente şi conservarea arhivei în depozit.

Durata cursului: 120 ore (40 de teorie și 80 de ore de practică ). Lector: Vilică MUNTEANU.

            Costul cursului este de 700 RON (pentru membrii CCIA reducere 10% ); plata se poate face direct la casieria Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău sau în contul nr. RO63BTRL01001205291795xx deschis la Banca Transilvania – Sucursala Buzău, nr. RO35BRDE100SV11401221000 deschis la BRD – Sucursala Buzău, cod fiscal RO 4814710.

Pentru înscriere la curs şi informaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa la tel. 0238 710229 sau 414719, fax: 0238 713577, e-mail: relatii@buzau.ro, cci@buzau.ro, persoană de contact Felicia Vîjdea.

Important!!! Cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesionala a personalului angajat sunt deductibile, conform Codului fiscal, art. 21, alin. 2, lit. h.

 

 

14 – 18 AUGUST 2019, MAMAIA, HOTEL RAMADA

 

Centrul de formare EXPERT AKTIV GROUP, autorizat A.N.C. şi înscris în R.N.F, vă invită să participaţi la urmatoarele programe de PERFECŢIONARE/SPECIALIZARE :

 

FORUM privind NOUL COD ADMINISTRATIV
interpretare şi aplicare în conformitate cu OUG 57/2019

 

LECTORI:

Prof. univ. dr. Verginia VEDINAŞ, membru în Colectivul de elaborare a Noului Cod Administrativ şi al Colectivului de redactare a Codului de Procedură Administrativă, expert în drept administrativ.
Cristian BITEA, membru în Colectivul de elaborare a Noului Cod Administrativ, expert în ştiinte administrative.

 

ÎNSCRIERI:
În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 08 august 2019 la e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com sau la telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320
Coordonator eveniment: Mihaela FULGA 0753.025.982
Director eveniment: Nadina COJOCARU: 0753.025.978

 

AUDITUL INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC
noutăți legislative asociate planificării şi derulării misiunilor de audit în 2019

TRAINER:
Marius TOMOIALĂ , specialist în control, audit şi managementul riscului, expert în managementul sistemelor de control.

ÎNSCRIERI:
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs: Andreea DAVID              0753 025 984, 021.311.71.01, 0234.313.320

e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 08 AUGUST 2019

 

CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR și AUTORITĂȚILOR PUBLICE
noutăți legislative privind unele măsuri fiscal-bugetare în 2019

 

TRAINERI:
specialişti cu experienţă practică în metodologia financiar-contabilă şi legislaţie specifică, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

 

ÎNSCRIERI:
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs: Andreea LUNGU            0753 025 991 ;021.311.71.01, 0234.313.320

e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 08 AUGUST 2019

 

CODUL MUNCII 2019
aspecte practice privind Legea nr.53/2003 cu toate modificările la zi; soluții actuale la problemele de salarizare

 

TRAINER:
Eduard NICOLAU, specialist în problematica şi legislaţia muncii, doctorand în dreptul muncii, formator cu experienţă didactică şi o activitate de peste 10 ani începând cu anul 2000 în cadrul Inspecţiei Muncii.

ÎNSCRIERI:
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs: Nadina COJOCARU 0753.025.978  , 021.311.71.01, 0234.313.320

e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com,
TERMEN DE ÎNSCRIERE: 08 AUGUST 2019

 

MANAGEMENTUL GESTIUNII ŞI ARHIVĂRII DOCUMENTELOR
obligații legale privind valorificarea informațiilor arhivate pe domenii de activitate; arhivarea electronică

TRAINERI:
• experţi/specialişti în managementul şi controlul gestiunii şi arhivării documentelor;
• consilieri superiori de specialitate din cadrul Arhivelor Naționale ale României.

 

ÎNSCRIERI:
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs: Mihaela FULGA             0753 025 982 ; 021.311.71.01, 0234.313.320
e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com.
TERMEN DE ÎNSCRIERE: 08 AUGUST 2019

 

MANAGEMENTUL ŞI GESTIUNEA DEŞEURILOR
noutăți legislative cu impact asupra autorităților publice şi a mediului privat

TRAINERI:
• Cristian TEODOR, specialist practician în managementul mediului şi al deşeurilor, doctor în economia mediului, ASE Bucuresti;
• specialişti din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.

ÎNSCRIERI:
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs: Delia BURSUC              0753 025 995 ; 021.311.71.01, 0234.313.320
e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com.
TERMEN DE ÎNSCRIERE: 08 AUGUST 2019

 

 

Pentru dezabonare instant click aici.

ATC training  va invita sa participati la cursul autorizat ANC:

  CONTROL INTERN/MANAGERIAL

Perioada: 12-18 AUGUST  2019

Locatie: HOTEL VOX MARIS – COSTINESTI 

TERMEN DE INSCRIERE : 9 AUGUST 2019

LECTOR: Specialist in control intern , audit si managementul riscului, expert practician in managementul si principiile guvernantei corporative.
INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com, in limita locurilor disponibile. 

Coordonator curs: ROXANA CONSTANTINESCU: 0735.190.577

TEMATICA CURSULUI:
Organizarea sistemului de control intern managerial

– modificarile aduse Codului controlului intern managerial prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018

– responsabilitatile conducatorilor entitatilor publice in domeniul controlului intern/managerial prevazute in Codul controlului intern managerial, aprobat prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018

– motive pentru care controlul intern/managerial trebuie sa reprezinte o preocupare a managementului. Cum poate ajuta sistemul de control intern managerii din entitatile publice pentru cresterea gradului de respectare a cadrului legal si reducerea riscului de eroare a angajatilor.

– organizarea si functionarea comisiei constituite pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial in entitate. Solutii privind organizarea. Documente minimale privind functionarea comisiei. Erori posibile privind organizarea si functionarea comisiei.

– planificarea activitatilor pentru implementarea sistemului de control intern/managerial in entitate. Model de program pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial. Erori posibile privind elaborarea programului pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

Aspecte practice privind implementarea standardelor de control intern/managerial

– ce cuprinde si cum trebuie abordat un standard de control intern/managerial in vederea implementarii

– prezentarea succinta a fiecarui standard, documente si structuri functionale minimale privind implementarea acestora

– modificarile aduse standardelor prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018

– cum raspundem la cele trei intrebari aferente fiecarui standard din chestionarul de autoevaluare si cum justificam raspunsul (model de completare a chestionarului pentru o entitate publica)

– aspecte practice privind activitatea de autoevaluare si intocmirea documentelor specifice de raportare in domeniul controlului intern/managerial

Implementarea Standardului 1 – Etica si integritatea

– activitati pe care trebuie sa le efectueze conducerea entitatii publice pentru a asigura un climat etic in cadrul organizatiilor.

– elaborarea politicilor si procedurilor privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea si raportarea fraudelor, actelor de coruptie si semnalarea neregularitatilor

– exemple de politici si proceduri privind etica si integritatea

Implementarea Standardului 2 – Atributii, functii, sarcini

– intocmirea si actualizarea documentului privind misiunea entitatii

– cum trebuie elaborat corect un regulament de organizare si functionare

– care sunt diferentele intre regulamentul de organizare si functionare si regulamentul de ordine interioara

– cum se formuleaza obiectivele postului? Care este legatura intre obiectivele entitatii, obiectivele specifice ale microstructurilor organizatorice si fisele postului?

– erori privind elaborarea fiselor postului. Cand fisa postului este clara si permite evaluarea obiectiva a angajatului?

Implementarea Standardului 3 – Competenta, performanta

– evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor pe baza obiectivelor anuale individuale

– elaborarea planului de pregatire profesionala

– definirea cunostintelor si deprinderilor pentru posturi.

Implementarea Standardului 4 – Structura organizatorica

– solutii posibile privind analiza periodica a gradului de adaptabilitate a structurii organizatorice

– realizarea delegarii in sens restrans si in sens larg

– erori privind delegarea.

Implementarea Standardului 5 – Obiective

– definirea obiectivelor generale si specifice

– tehnici de imbunatatire a obiectivelor pentru a deveni ”SMART”

– exemple de obiective in domeniul resurselor umane, salarizarii, contabilitatii, achizitii etc.

– principalele deficiente si erori posibile in definirea obiectivelor.

– stabilirea ipotezelor de planificare

– exemple privind definirea ipotezelor si reevaluarea obiectivelor

– legatura intre ipoteze si obiective

– diferente intre ipoteze si riscuri

– cum si cand trebuie reevaluate ipotezele.

Implementarea Standardului 6 – Planificarea

– modele de planuri

– erori privind planificarea.

Implementarea Standardului 7 – Monitorizarea performantelor

– stabilirea indicatorilor de performanta

– lista de indicatori in domeniul resurselor umane, salarizarii, contabilitatii, achizitii etc.

– evaluarea calitatii indicatorilor de monitorizare a performantelor

– implementarea unui sistem coerent de monitorizare a performantelor in entitate

– exemplu de procedura operationala privind monitorizarea performantelor

– deficiente si erori posibile privind monitorizarea performantelor.

Implementarea Standardului 8 – Managementul riscului

– documente privind implementarea managementului riscului

– strategia privind riscul a entitatii

– identificarea riscurilor semnificative ale entitatii

– catalog de riscuri pe domenii cu exemple de riscuri

– cum se verifica daca un enunt reprezinta un risc

– de ce este importanta stabilirea cauzelor care pot conduce la aparitia riscului.

– formularea riscurilor in consens cu buna practica in domeniu

– stabilirea limitei acceptabile a riscului

– de ce nu trebuie sa ne fie frica de risc? De ce trebuie sa lucram cu riscul?

– evaluarea si prioritizarea riscurilor

– tehnici de evaluare a  riscurilor

– cum trebuie aleasa scara de evaluare a riscurilor

– gestionarea riscurilor

– model pentru elaborarea registrului de riscuri

– planuri pentru implementarea masurilor de gestionare a riscurilor

Modificarile aduse Standardului 8 – Managementul riscului prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018

– modificarile privind organizarea procesului de managementului riscului

– organizarea si desfasurarea managementului riscului la nivelul compartimentelor; responsabilitati ale conducatorilor de compartimente si ale responsabililor cu riscurile

– responsabilitatile comisiei de monitorizare in ceea ce priveste managementul riscului

– documente specifice organizarii, exercitarii si monitorizarii managementului riscului

Implementarea Standardului 9 – Proceduri

– de ce trebuie sa evitam elaborarea de proceduri care nu sunt aplicate?

– avantajele elaborarii si aplicarii procedurilor operationale

– riscurile neaplicarii procedurilor operationale

– cum se elaboreaza o procedura si schema de elaborare/actualizare a procedurilor

– aplicarea de masuri de control compensatorii in absenta instrumentelor de control asteptate.

Implementarea Standardului 10 – Supravegherea

– solutii privind realizarea de catre conducerea entitatii a unei bune supravegheri a activitatilor entitatii publice

Implementarea Standardului 11 – Continuitatea activitatii

– situatii generatoare de discontinuitati

– exemplu de plan de continuitate a activitatii.

Implementarea Standardului 12 – Informarea si comunicarea

– situatii generatoare de discontinuitati

– exemplu de plan de continuitate a activitatii.

Implementarea Standardului 13 – Gestionarea documentelor

– proceduri privind inegistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea, indosarierea, protejarea si pastrarea documentelor

– arhivarea documentelor si masurile de securitate

– gestionarea documentelor clasificate.

Implementarea Standardului 14 – Raportarea financiara si contabila

– responsabilitatile ordonatorilor de credite/conducatorilor entitatilor publice privind raportarea financiara si contabila

– responsabilitatile compartimentelor financiar-contabile

– politici si proceduri contabile

– exemple de controale contabile.

Implementarea Standardului 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial

– activitati specifice evaluarii

– completarea situatiilor centralizatoare. Exemple

– elaborarea raportului anual

– autoevaluarea sistemului de control intern/managerial

– ghid de completare a chestionarului de autoevaluare

– model completat de chestionar de autoevaluare

Implementarea Standardului 16 – Auditul intern

– activitati specifice evaluarii

– completarea situatiilor centralizatoare. Exemple

Control birocratic vs. Control inteligent

– integrarea controlului intern/managerial in activitatile curente ale entitatii

– cum evitam birocratia si ce inseamna ,,controalele inteligente”

– diferente si evolutia de la ,,a controla” la ,,a detine controlul”

CERTIFICARE: La sfarsitul sesiunii, in urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC COD COR 241306, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.
TARIF SERVICII INSTRUIRE (VARIANTE) :

o   Taxa De Instruire 1 – seminar    –  600 lei  / participant la care se adauga TVA. Include mapa de lucru şi suport de curs în format electronic, certificat participare ATC training (fara acreditare ANC)

o   Taxa De Instruire 2* – curs acreditat ANC  – 740 lei /participant. Include mapa de lucru şi suport de curs în format electronic, examinare A.N.C.

* La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f., coroborat cu OG 129/2000, republicata, art. 58. – valabil pentru taxa 2

TARIF SERVICII HOTELIERE:

o    2790 Lei – cazare si pensiune completa participant

 

Informatii suplimentare:

 • TVA 5% inclus
 • Serviciile hoteliere sunt optionale.
17 – 21 IULIE 2019, MAMAIA, HOTEL RAMADA

 

DERULAREA MISIUNILOR DE AUDIT PUBLIC INTERN PRIVIND
“EVALUAREA SISTEMULUI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI”

 

TRAINER:

Adrian IVAN, specialist în control, audit şi managementul riscului, expert în managementul sistemelor de control.

 

din tematică:

Activitățile principale și responsabilități privind implementarea prevederilor SNA pe perioada 2016 – 2020, cu accent pe anul 2019;
Elaborarea documentației anticorupție conform cerințelor Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020:
Funcția sensibilă; factorul de risc şi identificarea funcțiilor sensibile; stabilirea unei politici adecvate de gestionare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile; rolul managerial.
Analiza obligației structurilor de audit public intern, de a planifica și derula, misiuni privind sistemul de prevenire a corupției.
Urmărirea implementarii măsurilor din planul de integritate al instituției, prevăzute de SNA în sarcina instituției ori activităţile desfășurate de responsabilul cu implementarea SNA 2016-2020, în măsura în care în Planul de integritate se regăsesc măsuri care au legătură cu Anexa 3 la SNA (Inventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei precum şi indicatorii de evaluare);evaluarea modului în care o entitatea este pregătită să răspundă nevoilor de integritate.
Planul de integritate – instrument de construire a culturii etice într-o organizație.
Derularea misiunilor de audit public intern privind sistemul anticorupție: activități specifice, documente şi raportări.
Efectuarea testărilor, care trebuie să aibă în vedere cadrul normativ specific entității; analiză şi aplicații practice privind primele 3 măsuri preventive auditate în anul 2019:
Cod etic/deontologic/de conduită: Testările minimale conțin prevederi ale OSGG nr. 600/2018 suplimentate cu prevederilor legale care sunt aplicabile entităților publice în care se derulează misiunea de audit public intern ;
Consilier de etică: aplicabilă entităților publice ai căror angajați au statut de funcționar public, precum și entităților care au implementat un sistem de consiliere etică fără a avea o obligație legală în acest sens. Testările vor fi completate de către auditori în funcție de necesități;
Funcții sensibile: testarea minimală are la bază prevederile OSGG nr. 600/2018 şi care pot fi completate de către auditori în funcție de necesități.
Elaborarea raportului misiunii de audit; Comunicarea raportului misiunii de audit.
Furnizarea către conducerea entității publice de asigurări cu privire la respectarea bazei legale pentru implementarea măsurilor preventive menționate în anexa 3 la SNA 2016-2020; efectuarea de recomandări pentru a ajuta la gestionarea problemelor constatate.
Analiza riscurilor în cadrul misiunii de audit privind sistemul de prevenire a corupției.

CERTIFICARE:

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia “AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC”, Cod COR 241306, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

 

TARIF DE INSTRUIRE – 870 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

TARIF SERVICII HOTELIERE – 2.450 LEI/PARTICIPANT
Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
(TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d și lit. e )
serviciile hoteliere sunt opţionale
AVANTAJE !!!
• La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim
a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

 

ÎNSCRIERI:
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs:

Mihaela FULGA 0753 025 982 , 021.311.71.01, 0234.313.320
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 08 IULIE 2019

17-21-IULIE-2019-EVALUAREA-SISTEMULUI-DE-PREVENIRE-A-CORUPȚIEI

Formular-17-21-IULIE-2019-Derularea-misunilor-de-audit