Formatori ANAP si SEAP
 
Din tematica mentionam: Noutati Legislative,

OUG 114 privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul achizitiilor publice, publicat in monitorul oficial nr. 614 din 13.07.2020. HG nr. 485/2020 din 25 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 – MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 29 iunie 2020

 

Platforma SEAP/SICAP noutati 2020:

 •  Tipuri de anunțuri, proceduri de achiziție asociate anunțurilor; înregistrarea în Noul SEAP; Achiziționarea din noul catalog SEAP
 • Tipuri de anunțuri, proceduri de achiziție asociate anunțurilor; înregistrarea în Noul SEAP; Achiziționarea din noul catalog SEAP;
 •  Încărcarea documentelor aferente unei proceduri. Realizarea unei Fișe de date a achiziției. Criterii minime de calificare: proporționale, reprezentative; modalitățile de prezentare a propunerii tehnice și a propunerii financiare.
 • Realizarea unui DUAE. Corelarea cu fișa de date a achiziției; Derularea unei proceduri de atribuire on line. Acțiuni întreprinse în faza de publicitate a unui anunț – clarificări, notificări, contestații.
 •  Citirea unui răspuns DUAE. Acțiuni întreprinse în perioada de evaluare a ofertelor primite.
 •  Garanția de participare. Original sau nu? Ofertanți ADMIȘI. Ofertanți RESPINȘI.
 •  Clarificări adresate în perioada de analiză și evaluare
 •  Efecte.
 •  Comunicări către ofertanți Discutii libere.

 

NOTA: Tematica propusa are titlu orientativ. Aceasta poate fi imbunatatita la cererea participantilor in orice moment.

Informatii suplimentare la 0723242062

 

Cursuri online desfasurate in luna Decembrie 2020
 1. 28 noiembrie 2020 – Curs Utilizare SEAP
 2. 07 – 08 decembrie 2020 – Curs Bune Practici in Achizitii Publice
 3. 09 decembrie 2020 – Curs Utilizare SEAP
 4. 10 – 11 decembrie 2020 – Curs CFP / CFG
 5. 14 – 15 decembrie 2020 – Curs Legislatia Muncii 2020
 6. 16 – 17 decembrie 2020 – Curs Proceduri de lucru in cadrul managementului de contracte Perioada de finantare 2021 – 2027
Informatii suplimentare la 0723242062

 

Perioada 03 – 06 decembrie 2020
Poiana Brasov
 1. Control financiar preventiv /Control financiar de gestiune
 2. Legislatia Muncii 2020 / REVISAL / Telemunca 2020
 3. Implementarea sistemului de control intren managerial
 4. Proceduri de lucru in cazul managementului de contract
 5. Abilitati de comunicare in cadrul organizatiei / Tehnici de lupta impotriva manipularii
Informatii suplimentare la 0723242062

 

Perioada 10 – 13 decembrie 2020
Poiana Brasov
 1. Masterclass – Biblioteca de Solutii ale Expertilor in Achizitii Publice
 2.  Aplicatii Practice Privind Analiza si Gestionarea Riscurilor
 3. Realizarea Investitiilor Eficiente in Cadrul Managementului Proiectelor 2021 – 2027
 4. Legislatia Muncii 2020 / REVISAL / Telemunca 2020
 5. Managementul Contabilitatii in Institutii Publice 
Informatii suplimentare la 0723242062

 

 
Legea nr. 221/ 2019 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/ 2011 In cadrul programelor de formare continua a personalului didactic se vor introduce sesiuni de informare/ teme/ cursuri de perfectionare asupra problemelor legate de violenta psihologica – bullying, in vederea dobandirii de competente in identificarea acestora si a capacitatii de aplicare a unor strategii educationale potrivite.
Inscrierea la aceste cursuri se efectuează în baza completării formularului de inscriere de la finalul ofertei si transmiterea acestuia pe fax 031 4053971 sau pe e-mail la office@ancia.ro sau office.ancia@gmail.com informatii suplimentare: www.ancia.ro Ne gasiti in catalogul SICAP – cod CPV 80530000-8 – Servicii de formare profesionala

Coordonator Ionut Gagiu – 0723 242062

Informatii suplimentare la 0723242062