Analiza financiară – nivel bază
OBIECTIVUL CURSULUI
Dupa parcurgerea acestui curs participantii vor putea să:
• Contribuie la reducerea riscului în activitatea de gestionare a resurselor financiare;
• Întocmescă bilanţul în varianta restructurată;
• Analizeze bilantul în varianta restructurată;
• Analizeze (interpreteze) corect indicatorii de bonitate;
• Intercoreleze indicatorii de bonitate în vederea luării unor decizii investiţionale corecte;
• Înteleagă fluxurile de fonduri care iau nastere între două perioade;
• Analizeze şi interpreteze rezultatul exercițiului în funcţie de factorii care au contribuit la formarea nivelului global;
• Coroboreze analiza financiară cu proiecția fluxului de lichidităţi pentru a putea lua decizii manageriale (de creditare) corecte, cu riscuri reduse;
• Întocmească un flux de numerar;
• Analizeze un flux de numerar.
GRUP ŢINTĂ
Personalul implicat în activitatea de analiză financiară, care nu dispune de o experiență vastă în domeniu, angajați din bănci, oameni de afaceri, contabili, persoanele implicate în diverse activități economice, antreprenori etc.
CONŢINUT
MODUL 1: Analiza structurii bilanţului
1.1. Analiza financiară a bilanţului restructurat
1.2. Fondul de rulment
1.3. Necesarul de fond de rulment
1.4. Trezoreria netă
MODUL 2: Analiza indicatorilor de structură
2.1.Modul de interpretare a indicatorilor
2.2. Indicatori de lichiditate (current ratio, quick ratio, working capital)
2.3. Indicatori de eficienţă
2.4. Indicatori de îndatorare
MODULUL 3: Analiza contului de profit şi pierdere
3.1 Analiza fluxurilor
3.2. Indicatorii de performanţă ai contului de profit şi pierdere(EBIT, EBITDA)
3.2.1. Indicatori de profitabilitate
3.2.2. Indicatori de risc financiar
PREZENTAREA LECTORULUI
Levente KATONA este licențiat al Facultății de Științe Economice a Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca și doctor în economie al Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei Române, având numeroase specializări în domeniul managementului financiar și al marketingului bancar (Deutsche Management Akademie Niederschsen, Ministerul Finanțelor, Luxemburg etc).
Levente a parcurs treptele profesionale de la economist la director de bancă (1992 – 2004), iar din 2004 pana in 2008 a coordonat activitatea de pregătire profesionala pentru zona corporate într-una dintre băncile aflate în top cinci din România şi parte a unui important grup financiar european. Are o experienţă vastă în training, consultanță şi formare profesională și de peste 12 ani livrează cu succes cursuri cu tematicile: Analiza financiară și analiza cash-flow, Management financiar, Managementul proiectelor – îmbunătățiirea proceselor (Lean Management), Standingul financiar al firmei – noțiuni de contabilitate, Managementul costurilor, Marketing – promovarea și vânzarea produselor, Costumer care – fidelizarea clienților, Management strategic etc.
DURATA CURSULUI
Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore (4 ore / zi).
PERIOADA DE DESFĂŞURARE
4 – 5 august 2020, orele 09:00 – 13:00
TAXA DE PARTICIPARE: 783 lei/persoană1 – tarif standard (nu se aplică TVA)
Beneficiază de tarife speciale următoarele categorii de participanţi:
BĂNCI: 666 lei / pers.
BNR: 590 lei/ pers.
Persoane fizice
666 lei/ pers.
Studenţi/Masteranzi/Doctoranzi
(fără venituri salariale)
590 lei/ pers.
1 Plata se va face integral, cu cel puţin patru zile înainte de începerea cursului, în contul Institutului Bancar Român numărul RO93BTRLRONCRT0261315401, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani (pe ordinul de plată va rugăm să specificaţi numele cursanţilor şi titlul cursului). În cazul în care un participant anunţă retragerea sa de la curs cu 1-2 zile înainte de începerea cursului, din taxa de participare se reţine un procent de 17 %. În cazul în care un participant anunţă retragerea la data începerii cursului, taxa de participare nu se mai restituie. În toate cazurile, există posibilitatea înlocuirii participantului retras cu un alt participant, caz în care nu se percepe nici o penalizare.
Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.
La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 7 credite CPD.
Cursurile ONLINE se vor organiza pe platforma ZOOM – o platformă gratuită pentru cursanți, care nu necesită crearea unui cont. Cursanţii vor avea nevoie de un laptop, tabletă sau telefon și conexiune la internet. Pentru detalii click aici.
Cursanţii vor avea nevoie de un calculator (laptop), dotat cu sistem de operare MINIM WINDOWS 7, placă de sunet integrat şi browserul Chrome. În cazul în care accesul la un calculator nu este posibil, cursanţii pot accesa întâlnirea online şi de pe telefon cu condiţia de a-şi fi descărcat şi instalat înainte aplicaţia. Ideal ar fi totuşi un calculator pentru condiţii optime de vizualizare.
Invitaţia este generată de către lector sub forma unui link, care va fi transmis cursanţilor de către organizator, cu o zi înainte de data de începere a cursului.
Cursanţii trebuie să acceseze linkul primit la data şi ora cursului.
Pentru siguranţă vom face împreună cu participanţii câteva teste, înainte de începerea cursului.
Pentru a înţelege cât de uşor este de accesat platforma ZOOM, puteţi urmări acest video: https://youtu.be/fVRReTFe5Lg
PERSOANA DE CONTACT
Gabriela Dumitrache, Specialist training
Tel: 0748.886.822; e-mail: gabriela.dumitrache@ibr-rbi.ro