Programul LIFE este instrumentul de finanțare al UE pentru mediul înconjurător și acțiune în domeniul climei. Obiectivul general al LIFE este de a contribui la punerea în aplicare, actualizarea și dezvoltarea politicii și legislației UE în materie de mediu și climă. Pentru perioada 2014-2020 bugetul LIFE este de 3,46 miliarde euro, din care 2,59 miliarde euro sunt destinate subprogramului Mediu şi 0,86 miliarde euro subprogramului Acţiune pentru climă.

Rata maximă de cofinanțare (RMC) din partea programului LIFE poate ajunge la 55% pentru proiecte de bune practici, proiecte demonstrative sau proiecte pilot precum și pentru proiecte de informare, conștientizare și diseminare. Proiectele LIFE Natură și Biodiversitate au o RMC de 60% dar pot ajunge la o rată de 75% pentru proiecte care abordează specii sau habitate prioritare.

Comisia Europeană invită persoanele juridice (entitățile) înregistrate în Uniunea Europeană (UE) să prezinte propuneri pentru apelul de propuneri pentru granturile de acțiune LIFE 2020. Apelul acoperă propuneri pentru ambele subprograme LIFE: LIFE Mediu si LIFE Clima. Termenele limita de depunere de proiecte pot fi consultate aici: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals . Vă rugăm să țineți cont de faptul că termenul limită de depunere a candidaturilor pentru subprogramul Mediu este 16/07/2020 pentru majoritatea proiectelor, în timp ce pentru subprogramul Climă termenul este 06/10/2020.

Propunerile pot fi depuse de persoane juridice (entități) înregistrate în Uniunea Europeană. Solicitanții se pot încadra în trei tipuri de beneficiari: (1) organisme publice, (2) organizații comerciale private și (3) organizații private necomerciale (inclusiv ONG-uri). Pentru informații suplimentare, solicitanții pot consulta„pachetul de depunere a candidaturii” pentru apelul la proiecte LIFE 2020. „Pachetele de depunere si de evaluare a candidaturii” conțin explicații complete și detaliate cu privire la eligibilitate, proceduri, ratele de cofinanțare precum și alte detalii relevante. Acestea pot fi descărcate din link-ul https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals.

Dacă aveți neclarități sau aveți nevoie de îndrumare, vă încurajăm să contactați  experții Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME), mandatată de Comisia Europeană pentru gestionarea programului LIFE. Puteți trimite întrebările dvs. la adresele de e-mail EASME-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu. Vă rugăm să începeți titlul email-ului dvs. cu “Romanian proposal…”. Vă rugăm să menționați în e-mail-ul dvs. dacă puteți  discuta despre idea dvs. de proiect atât în limba română cât și în limba engleză.

Pentru informații generale despre cine poate depune o propunere de proiect, cum se construieste un proiect LIFE și alte întrebări frecvente vizitați site-ul: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals sau consultati filmul de promovare a programului LIFE în limba română  https://www.youtube.com/watch?v=fqO4zhzqspo 

De asemenea, puteți urmări prezentările din cadrul evenimentelor de promovare a programului LIFE 2020 (de ex. LIFE EU Info Day din data de 30.04.2020), înregistrările webinarelor (în limba engleză) precum și informații despre cum să pregatesti o aplicație de calitate, la adresa https://ec.europa.eu/easme/en/eu-life-information-and-networking-day

Mai multe ghiduri despre cum să scrieți și să implementați cu succes un proiect LIFE găsiți la adresa  http://www.mmediu.ro/categorie/ghiduri-life/224

Pentru alte detalii despre Programul LIFE 2020, vă rugăm accesați Punctul Național de Contact LIFE:

Marisanda PÎRÎIANU – DIRECTOR DIRECȚIA ACCESARE FONDURI EXTERNE, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, București, România

Tel.: 004 021-408.95.87; e-mail: marisanda.piriianu@mmediu.ro

Carmen Mădălina COZMA: Project Manager proiect ”LIFE – Creșterea Capacității Instituționale”, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor București, România

Tel.: 004 021-408.96.09; mobil: +40746248590/ +40733041001; E-mail: madalina.cozma.life@mmediu.ro

MIHAI PROCA Suport tehnic pentru comunicare pe programul LIFE acordat de NEEMO EEIG

+40720003332