Contractoare S.A. Buzău este o companie care se dezvoltă și își propune în 2020 îmbunătățirea continuă a eficienței operaționale. Dezvoltarea sustenabilă a orașului Buzău presupune un parteneriat puternic între companie și instituțiile care operează aici sau iau în calcul investiții locale.

Contractoare S.A. Buzău închiriaza spații in diferite configuratii la sediul companie din str. Mesteacănului nr.10.

Spațiile disponibile sunt potrivite pentru activități industriale, dar pot fi compartimentate și pentru alte tipuri de activități. Noii chiriași pot avea acces rapid la utilități: energie electrică 400 V, apă, canalizare și gaze. Accesul în spațiile de la etaj se poate face facil cu lifturi de persoane și de materiale.

Suprafața închiriabilă este împărțită după cum urmează:

– parter   – 4.500 mp

– etaj I    –   500 mp

– etaj III  –   750 mp

– etaj V  – 1.870 mp

– etaj VI – 1.200 mp

Numărul de locuri de parcare disponibil în curtea interioară este de 60, iar accesibilitatea auto este foarte bună, cu acces direct din zona centrală, fiind amplasată pe o arteră principală care leagă zona centrală a orașului de două mari cartiere. Transportul public include linii de autobuz în proximitatea clădirii.

 

Pentru detalii suplimentare persoana de contact este:

ing. Adrian Tuca

Director General Contactoare S.A.

M +4 0755 012 239

T +4 0238 710 933

F +4 0238 710 632

E-mail tuca@contactoare.ro | office@contactoare.ro