Camera de Comert, Industrie si Agricultura Braila, in parteneriat cu Universitatea Dunarea de Jos
– Galati, implementeaza in perioada 5 decembrie 2019 – 6 iunie 2021, proiectul Competente si
aptitudini sporite in domenii inteligente de activitate, ID 128219, cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea competentelor profesionale,
actualizarea cunostintelor si aptitudinilor angajatilor cu contract individual de munca ce provin din
intreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele
economice cu potential competitiv conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta
conform SNCDI din regiunile Sud-Est si Sud-Muntenia.
Obiectivele specifice urmarite in implementarea proiectului:
– participarea (gratuit) la programe de formare profesionala a angajatilor din IMM-uri eligibile;
– participarea (gratuit) la programe de evaluare a competentelor obtinute pe cai informale si
nonformale a angajatilor din IMM-uri eligibile;
– acordarea de sprijin IMM-urilor eligibile in vederea elaborarii si introducerii de programe de
invatare la locul de munca, menite sa permita adaptarea activitatii intreprinderilor respective
la sectoarele economice cu potential competitiv, in corelare cu domeniile de specializare
inteligenta aplicabile la nivel regional.
Programele de formare profesionala care se vor organiza sunt cursuri autorizate ANC, cu nivel de
pregatire initiere, specializare sau perfectionare, în domeniile eligibile care vor rezulta din
răspunsurile primite din partea IMM-urilor interesate.
Firmele interesate sa beneficieze de sprijin si de instruire a angajatilor proprii in cadrul proiectului
sunt rugate sa completeze Fisa identificare agent economic (anexată). Fisele vor intra in procesul
de selectie realizat dupa criteriile de eligibilitate stabilite prin Ghidul Solicitantului si cererea de
finantare si vor fi invitate sa beneficieze de sprijin IMM-urile eligibile.
In speranta ca oferta noastra este de interes pentru firma dumneavoastra, asteptam sa ne
transmiteti Fisa de identificare pe adresa office@cciabr.ro.

Prezentare proiect_ID_128219

Invitatie participare Proiect ID 128219

Fisa identificare agent economic

Anexa 5 Lista CAEN revizuita 13.09.2018