În data de 4.05.2020 a fost lansat  apelul de proiecte aferent Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 2, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, dedicat investițiilor IMM-urilor în regiunile Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, cu un buget disponibil total de 84,58 milioane euro.

Beneficiari:
IMM-urile din mediul urban, precum și întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural cu un istoric de funcționare de minim 1 an.

Se vor finanța:

– Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție / servicii IMM, inclusiv dotarea cu active corporale și necorporale;

– Activitățile necesare pentru parcurgerea și implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice;

– Promovarea produselor și serviciilor, realizarea de site-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv instrumente de vânzare on-line;

– Activități specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri și expoziții internaționale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc);

– Activitățile de achiziţionare de instalaţii și echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie sau sisteme care utilizează surse regenerabile alternative de energie;

– Activitățile de implementare și certificare a sistemelor de management a calității ISO;

– Activități de inovare de produs sau proces.


Proiectele pot fi depuse, prin intermediul aplicației MySMIS, termenul limită fiind 4 iunie 2020!”,