Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău implementează în calitate de partener proiectul “Another ENTRance – Identificarea exemplelor de bune practici în rândul întreprinderilor sociale aparținând romilor”, parte a proiectului strategic ERASMUS + KA204.

Scopul proiectului este:

  • Analiza situației actuale în domeniul întreprinderilor sociale prin folosirea chestionarelor, a sondajelor de opinie și a interviurilor în țările partenere;
  • Identificarea exemplelor de bune practici cu potențialul de a fi transferate la nivel european;
  • Identificarea, celor mai urgente nevoi care pot fi satisfăcute pe loc, cu resursele disponibile, împreună cu romii și organizațiile acestora;
  • Identificarea, împreună cu organizațiile de romilor și romii, experții și alte instituții interesate, a celor mai urgente nevoi de acțiune care pot fi satisfăcute cu resurse disponibile imediat și prin activități direcționate în cadrul proiectelor europene și dezvoltarea conceptelor pentru proiectele respective.

În perioada 17-21 februarie Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău a găzduit cea de-a doua întâlnire a partenerilor din cadrul proiectului “Another ENTRance – Identificarea exemplelor de bune practici în rândul întreprinderilor sociale aparținând romilor”. La întâlnire au participat partenerii din: Germania, Grecia, Italia, Macedonia de Nord, România și Ungaria. S-au discutat probleme legate de stadiul realizărilor din proiect până în acest moment în principal referitoare la rezultatele chestionarului aplicat experților.

La întâlnire a participat ca invitat doamna Alina Guloiu, Inspector Superior în cadrul compartimentului Economie Socială aparținând Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău. Doamna Guloiu a prezentat, printre altele: statutul întreprinderilor sociale din România, Legea în baza căreia acestea se înființează, condițiile ce trebuie îndeplinite pentru ca o Întreprindere să obțină statutul de Întreprindere Socială.