04-07-IULIE-2019-ACHIZITII-CENTRALIZATE   Formular-04-07-IULIE-2019

 

 

ASPECTE PRACTICE, SOLUȚII LA PROBLEMELE PRIVIND ACHIZIȚIILE CENTRALIZATE

 

TRAINERI:

• specialişti din cadrul Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate (O.N.A.C.);
• specialişti din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.).

 

 tematică:
● Utilizatori principali și utilizatori secundari; criterii de încadrare;
● Drepturi și obligații utilizatori;
● Registrul utilizatorilor; consecințele neînregistrării ;
● Completarea formularelor de necesitate;
● Stabilirea specificațiilor tehnice;
● Modalități de lotizare;
● Stimularea IMM vs. Achizițiile centralizate;
● Criterii de calificare; particularități achiziții centralizate;
● Criterii de atribuire; particularități achiziții centralizate;
● Derularea procedurilor de atribuire;
● Încheierea acordurilor-cadru centralizate; semnarea contractelor subsecvente;
● Modificarea acordului-cadru centralizat și a contractelor subsecvente;
● Vize CFPP și CFPD, după caz;
● Modalități de comunicare cu operatorii economici;
●Procedura de soluționare a contestațiilor pe cale administrativ-jurisdicțională vs. procedura de soluționare a contestațiilor pe cale judiciară; avantaje și dezavantaje; derogări de la dreptul comun;
● Cauțiunea – condiție de admisibilitate pentru depunerea contestației; eliberarea cauțiunii; acțiunea în pretenții pentru recuperarea prejudiciilor urmare a depunerii unei contestații;
●Nulitatea contractelor; acțiunea privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate; competența;
● Practica CJUE.
CERTIFICARE:

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia “EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE”, Cod COR 214946, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

 

TARIF DE INSTRUIRE – 870 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

TARIF SERVICII HOTELIERE – 1.380 LEI/PARTICIPANT
Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
(TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d și lit. e )
serviciile hoteliere sunt opţionale
AVANTAJE !!!
• La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim
a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

 

ÎNSCRIERI:
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs:Nadina Cojocaru 0753 025 978 , 021.311.71.01, 0234.313.320
e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com.TERMEN DE ÎNSCRIERE: 28 IUNIE 2019