Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău organizează cursul de perfecționare

Totul despre TVA

Cursul va fi organizat în luna mai 2019 odată cu formarea unei grupe.

Obiectivul principal al cursului este prezentarea conceptelor teoretice, dar mai ales aspecte practice, din perspectiva legislației comunitare, a jurisprudenței europene și a noilor provocări tehnologice în materie de TVA.

Temele ce se vor dezbate sunt:

 Persoană impozabilă – persoană neimpozabilă;

 1. Faptul generator – exigibilitatea TVA;
 2. Operațiuni în sfera TVA. Baza de impozitare;
 3. Deducerea TVA. Prorata TVA;
 4. Limitarea dreptului de deducere a TVA;
 5. Cote de TVA. Ajustarea TVA;
 6. Perioadă fiscală. Vectorul fiscal privind TVA;
 7. Grupul fiscal unic;
 8. Înregistrarea obligatorie în sfera TVA. Intrarea/ieșirea din sistem;
 9. TVA la încasare;
 10. TVA split;
 11. Tranzacții intracomunitare: achiziții/livrări și prestări de servicii;
 12. Importul și exportul de bunuri și servicii;
 13. Operațiuni triunghiulare;
 14. Transferul și nontransferul;
 15. Vânzări la distanță;
 16. Regimul TVA în cazul refacturărilor;
 17. Regimul TVA în cazul agenților economici inactivi;
 18. Declarațiile fiscale in sfera TVA: 300, 301, 307, 311, 390, 394;
 19. Rambursarea TVA;
 20. Regimuri speciale: turism, agricultură, mijloace de transport, bunuri imobile;
 21. Spețe și monografii practice privind TVA.

Cursul se adresează specialiștilor în domeniul fiscal și/sau contabil, care doresc să învețe sau să aprofundeze acest subiect.

Durata cursului: 10 ore (2 zile, 5 ore/zi).

Lector: Lect.Univ. Dr. Florentin CALOIAN – ASE București

            Costul cursului este de 350 RON plus TVA ( pentru membrii CCIA – 250 RON plus TVA ); plata se poate face direct la casieria Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău sau în contul nr. RO63BTRL01001205291795xx deschis la Banca Transilvania – Sucursala Buzău, nr. RO35BRDE100SV11401221000 deschis la BRD – Sucursala Buzău, cod fiscal RO 4814710.

Pentru înscriere la curs şi informaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa la tel. 0238 710229, fax: 0238 713577, e-mail: office@cciabuzau.ro, felicia.vijdea@cciabuzau.ro, persoană de contact Felicia Vîjdea.