Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu “Ernest Lupan”- IRCEM din Cluj-Napoca organizeaza in data de 17 mai 2019 la Buzau, sala mare a Prefecturii, WORKSHOPUL privind conturarea țintelor
strategice pentru 2030, privind accelerarea tranziției spre economie circulară în ceea ce privește impactarea gestionării deșeurilor din România.

Daca participati,
● Descoperiți cele mai bune practici din partea liderilor din industrie și obțineți îndrumări
detaliate cu privire la modul de implementare eficientă a politicilor de economie circulară;
● Aveți posibilitatea de a discuta cu factori de decizie experimentați ai părților interesate
cheie din ONG-uri, afaceri, guvern și din lanțul de aprovizionare;
● Evaluați performanța companiei și descoperiți pe ce trebuie să vă concentrați eforturile;

Detalii suplimentare privind conferința pot fi găsite pe paginile:
● Website https://officeircem.wixsite.com/website-2
● Facebook https://www.facebook.com/www.ircem.ro/
● Website www.ircem.ro

Draft_agenda_Brosura_GESTIONAREA DEȘEURILOR_BUZAU_17 MAI 2019