Platformă on line și kit de intrumente circulare Proiectul MOVECO a publicat recent o platformă www.danube-goes-circular.eu, pentru schimbul de resurse și produse. Aceatsă platformă include o piață virtuală: companii și institute de cercetare din țările regiunii Dunărene care au posibilitatea de a face schimburi de produse, servicii și resurse pentru refolosire, în acest spațiu virtual și de a construi rețele de cooperare pentru promovarea economiei circulare. Proiectul MOVECO a dezvoltat deasemenea un kit de instrumente în inovare circulară. Acest lucru oferă pe privire generală asupra principiilor economiei circulare împreună cu materialele de curs incluzând informații legate de oportunitățile de colaborare și deasemnea instrumente de evaluare și financiare pentru proeictele circulare.