Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău a organizat în data 06.03.2017 o întâlnire ocazionată de prezentarea proiectului “A new ENTRance – Dezvoltarea de instrumente inovatoare pentru promovarea antreprenoriatului în rândul romilor”  proiect realizat în cadrul Programului ERASMUS+. CCIA Buzău are calitatea de partener în acest proiect. Aplicantul este JungendStil e.V. – ONG activ la nivel European în domeniul mobilității, integrării și a învățării pe tot parcursul vieții – Germania, iar ceilalți parteneri sunt din Grecia, Ungaria și România.

Întâlnirea are ca scop și realizarea unui schimb de păreri legate de nevoile grupului țintă