Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 în colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău au organizat o sesiune de informare cu privire la  apelul de proiecte lansat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 2 – ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”,  Prioritatea de investiții 2.2 – ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

De asemenea, a avut loc și o instruire privind utilizarea MySMIS – sistemul electronic de depunere a aplicațiilor în vederea evaluării.

Evenimentul a avut loc în data de 20 februarie 2017, începând cu ora 11:00, la Sala D. Filipescu din cadrul Consiliului Județean Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48. Au participat 48 reprezentanți ai societăților interesate de prioritate de investiții 2.2.